Skip to main content

An Appeal to Undecided Voters

The nation is at a crossroads.  Not voting is simply not an option.  A decision will be made on your behalf anyway, so you might as well vote according to your preference.  A time might come when you would wish that you too would have had your say to improve the state of affairs.  So vote, and vote well, according to your conscience.

I can fully understand if your “undecidedness” in recent polls is an attempt at covering your real voting intentions, mostly because you are afraid of possible repercussions were you to declare yourself against the current establishment.  In that case, it is indeed a sorry situation; that freedom of political affiliation and freedom of speech have been reduced to such fragility in just four years.  We can all remember the day when a random student had the freedom to call a minister a “wan*er” on nationwide TV coverage, without fearing retaliation.  Whilst encouraging debate and argumentation as the base political persuasive tools (and condemning insults), I ask you: would you feel free to simply voice your disdain as a citizen to the face of a Minister nowadays?  Think about that.  Would you be able to do that without actually feeling the wrath Joseph Muscat and Co.?  If you are in this bracket, be consoled by the fact that you will have your say in the silence of the voting booth, and that will resound louder than any answer in a phone survey.


If you are genuinely still making up your mind, your most-likely reason is disillusionment at the current political class, having been disappointed by both previous administrations.  The perception that elections are “a choice between two evils”.  If that is your opinion, then simply choose the lesser “evil”... one that hasn’t betrayed you in last couple of years.  One that has shown genuine intent at renewal, after a humbling defeat in 2013.  One that has committed itself to reform the system from its very core with specific proposals.  One that is ready to sacrifice absolute power by being ready to enter into a coalition to keep itself in check. 

Your options are pretty clear at this stage:

a)  Another five years of Labour government that has been proven to be corrupt to its core; or
b)  A fresh, renewed political force led by the PN, which has very few elements from previous PN administrations


It would be a shame not to give the new Forza Nazzjonali a chance to prove itself and its political will to govern ethically.  Especially if your other option is Joseph Muscat’s outfit, who has already failed you on its promise to deliver the style of governance you desire.  Forza Nazzjonali’s success in this election would also be a warning to all future political forces (including Forza Nazzjonali itself) that the electorate will not sanction corruption and deceit.

Also, I appeal to you to have faith in us, the younger generation of candidates.  We need you to give us a chance to revolutionise our political field with fresh ideas, modern beliefs and youthful energy.  We are surely not culpable for any past grievances.  We too, felt disillusioned by this government, and that is why we decided to do our part to change things.

By now, you certainly know that you, the floater “block”, will sway this election one way or the other.  Your undecidedness is not a flaw.  It is not a sign of weakness.  On the contrary it shows a segment of the population that does not blindly follow party allegiances, but is capable of free, critical analysis and as a result, make sounder choices.  I trust that you will wisely choose what is best for you and for your country.  I am convinced that you will have the maturity and foresight to choose long-term national prosperity over short-term gain.


But most of all, I hope that future political forces can revitalise your faith in politics as a service of the people.  There is no other way for us to work together, move our society forward, and resolve our conflicts, than through politics.  Do not lose faith in its power to change things for the better because of the few who used it to enrich their pockets.  Believe.  Their is still hope.  Together, we can re-take back our country.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…