Skip to main content

Institutional reform: Four under forty have their say (Maltatoday)

This is my contribution to an article in Maltatoday (17/05/2017) titled "Institutional reform: Four under forty have their say"

Q:    Over the course of the last legislature we witnessed what many see as the failure of the Labour Party’s meritocratic pledge and a crisis of leadership in the police corps and other institutions important for the proper functioning of our democracy. Problems with good governance and transparency have been a perennial issue in Maltese politics and this seems to have gotten worse over the past four years. What changes do you think need to be made to the way our institutions work in order for this to change going forward?


A:      The Independence Constitution we were handed by the British back in 1964 had one big flaw. Most of the powers which used to be exercised by the Governor ended up being vested in the Prime Minister, with very little effective checks and balances. And since we are still a country with a very strong tribal and familial view of politics, the only effective check on the Prime Minister, Parliament, has rarely stood up to its duty.MPs behave as if their loyalty is more to the Party, however wrong its position is, than to the Constitution and their electorate. And the fact that most of the electorate actually expect that sort of behaviour doesn’t help at all. This has led us to a situation where democracy has been reduced to a vote every five years with a totalitarian rule in between. We simply get to choose who the leader wielding absolute power is going to be, and hope for the best.The truth is that we never really cried out for this to change because we never had a power-abusing Prime Minister who reached the depths Muscat has. But we now have. We have a Prime Minister who used his powers to order magisterial inquiries at his behest and when he felt the coast was clear, who ordered different types of inquiries depending on who the accused is, who has seen five different Police Commissioners simply because he needs a puppet who acts only on his instructions, who ignores all standard procedures to appoint his friends in the Army’s top brass, who forces Permanent Secretaries to resign from their civil service posts as if the word permanent means nothing, who hands over millions of our hard-earned money to bail out his business friends, who hands over public property for the benefit of his party, and who allows drug-traffickers to walk free because their parents spoke to his ministers.This has led to a complete breakdown of our institutions. The people do not feel safe any more, because the institutions and the authorities which are supposed to protect them from the abuses of government, have been hijacked by the government itself.That’s why Simon Busuttil’s first priority is to restore trust in our country’s institutions. And that’s why the first document the Nationalist Party published two years ago was on Restoring Trust in Politics (good governance). Because that’s the most important foundation of a democratic society. Everything else has to be built on that.To ensure this, we need to have the top posts of these institutions to be appointed by two-thirds of Parliament and not by the Prime Minister. This will guarantee their impartiality and allow them to work, act and investigate without fear or favour.We also need a Magistrate with investigative powers able to start investigations on his own initiative, without requiring anyone’s instructions.


We also need to reintroduce the prohibition for MPs to sit on boards of supposedly independent authorities, a law which this government removed. How can an authority be independent and serve as a check on government if it is headed by the government’s own MPs? Same should apply to the employment of MPs’ direct relatives in ministerial secretariats and positions of trust. Nepotism should no longer be the norm.


These are some of the fundamental changes Busuttil is promising to introduce. Yes, the first measures he’s promising to implement are the ones curbing his own power. Because he’s not after acquiring power, but after restoring trust in our country and its institutions.


Yes, we need to finally fully embrace the European norms and values of a functioning democracy, and make our country fool-proof from any future Muscat who might try to hijack our country for the benefit of his and his friends’ pockets.


This is what this election is about. It is about addressing our country’s most fundamental flaws, and getting the democracy we all deserve.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…