Skip to main content

Nagħżel Malta, Nagħżel Simon

Artiklu li deher f' Il-Mument nhar it-28 ta' Mejju 2017

Lil’hinn mill-battalja elettorali bejn il-partiti, hemm il-battalja ta’ Simon Busuttil biex ireġġa’ lura lil Malta mix-xifer perikoluż li qarrbuna lejh Joseph Muscat u sħabu.

Il-Partit Laburista għamel sforzi kbar tul dawn l-aħħar erbgħa snin biex jiskredita lil Simon Busuttil bħala mexxej.  Iżda dan itik x’jifhem li l-laburisti tassew qegħdin jibżgħu mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mewġa ta’ bidla li qed iġib miegħu.  Jekk l-għadu tiegħek batut, ma tindaħallux bit-tama li jibqa jgħaffeġ, u mhux tinfexx tattakkah ma kull mossa li jagħmel!  Il-kampanji kontinwi kontra Simon Busuttil jikxfu l-vera biża’ tagħhom minn dan il-potenzjal Prim Ministru li qed imexxi l-Forza Nazzjonali.

Forsi diġa’ nsew li Busuttil  li mhuwiex “unknown quantity” u li sa minn qabel ma sar Kap tal-Partit, kien diga’ ta kontribut lill-Maltin aktar minn ċertu politiċi li ilhom isaħħnu s-siġġu għexieren ta’ snin.  Bħala wieħed mill-figuri ewlenin fil-kampanja favur sħubija fl-Unjoni Ewropeja, Simon Busuttil kien strumentali biex Malta tissieħeb fl-EU.  Dakinhar, il-periklu wkoll kien ġej mill-Partit Laburista u minn Joseph Muscat, li prova jbigħilna l-ħrafa tal-Partnership mis-Super One.  Dakinhar Busuttil rebaħ lil Joseph Muscat u gawda l-poplu kollu. 

Bħala MEP, Busuttil ukoll ġie rikonoxxut bħala politiku ħabbrieki u li ddefenda l-interess ta’ Malta l-ewwel u qabel kollox.  U għalkemm kien qiegħed jikseb suċċess fuq livell Ewropew, meta l-PN kellu l-aktar bżonnu, Simon Busuttil wera sens ta’ responsabilita’ u niżel minn Brussels biex jagħmel il-parti tiegħu.  Id-dover ġie qabel il-gwadann u l-ambizzjoni personali u Simon għażel li jsir il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista minkejja li kienet triq għat-telgħa.  Kellu bżonn Joseph Muscat ukoll jieħu spunt minn Simon Busuttil u jitgħallem iġib id-dover u r-responsabilita’ qabel il-gwadann personali tal-klikka tiegħu.

Busuttil kellu jistinka biex jerġa’ jirriforma l-PN wara l-ikbar telfa elettorali fl-istorja tiegħu.  Dan kollu waqt li kostantement mgħajjat jiġġieled sensiela ta’ skandli ta’ korruzzjoni, sfreġji ambjentali u governanza ħażina mill-gvern ta’ Joseph Muscat.  Imma sforz l-argumentar kompost tiegħu, il-forza tal-perżważjoni u qalb ġenwinament soċjali, illum il-Partit Nazzjonalista sar l-għażla naturali tan-nies ta’ rieda tajba.  Umbrella kbira li tiġbor fiha żgħar u kbar, ħaddiema u studenti, pensjonanti u nisa’ tad-dar.  Ikollok taqbel li turi kapaċita’ kbira minn naħa ta’ Busuttil li l-partit qed jiġġieled din l-elezzjoni unit u b’konvinzjoni ta’ rebħa, wara biss erba’ snin minn telfa ta’ 36,000 vot.

Il-verita’ hi li meta tqabbilhom, iż-żewġ mexxejja terrqu mogħdija simili ħafna, iżda b’riżultati totalment differenti.  Fl-2013 l-poplu Malti, għal darba, fettillu jisma’ minn Joseph Muscat minflok minn Simon Busuttil… u spiċċajna bl-aktar gvern korrott fl-istorja ta’ Malta.  M’hemmx skuża issa.  Provajnihom it-tnejn, nafu xi jsarrfu u issa gejna msejjħa biex nuru lil Muscat li mhux ħa nerġgħu naqgħu fin-nassa.

Simon Busuttil, bl-għemil u mhux bil-paroli, dejjem wera li hu politiku qrib il-poplu u li jaf jaqra ż-żminijiet sabiex id-destin dejjem isibu fuq in-naħa t-tajba tal-istorja.  Iġġieled il-ġlidiet tiegħek fil-passat u qed jissielet għalik issa wkoll.  Għalhekk għandek tagħżel Malta immexxija minn Simon Busuttil fit-3 ta’ Ġunju.  Biex int u Malta jkollkom tarka tiddefendikom kontra min il-ħajja politika tiegħu qattagħha jipprova jingannakom, u biex tkunu fuq in-naħa t-tajba tal-istorja:  In-naħa tal-politika onesta u l-politika għan-nies.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…