Skip to main content

Nagħżel Malta, Nagħżel Simon

Artiklu li deher f' Il-Mument nhar it-28 ta' Mejju 2017

Lil’hinn mill-battalja elettorali bejn il-partiti, hemm il-battalja ta’ Simon Busuttil biex ireġġa’ lura lil Malta mix-xifer perikoluż li qarrbuna lejh Joseph Muscat u sħabu.

Il-Partit Laburista għamel sforzi kbar tul dawn l-aħħar erbgħa snin biex jiskredita lil Simon Busuttil bħala mexxej.  Iżda dan itik x’jifhem li l-laburisti tassew qegħdin jibżgħu mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista u l-mewġa ta’ bidla li qed iġib miegħu.  Jekk l-għadu tiegħek batut, ma tindaħallux bit-tama li jibqa jgħaffeġ, u mhux tinfexx tattakkah ma kull mossa li jagħmel!  Il-kampanji kontinwi kontra Simon Busuttil jikxfu l-vera biża’ tagħhom minn dan il-potenzjal Prim Ministru li qed imexxi l-Forza Nazzjonali.

Forsi diġa’ nsew li Busuttil  li mhuwiex “unknown quantity” u li sa minn qabel ma sar Kap tal-Partit, kien diga’ ta kontribut lill-Maltin aktar minn ċertu politiċi li ilhom isaħħnu s-siġġu għexieren ta’ snin.  Bħala wieħed mill-figuri ewlenin fil-kampanja favur sħubija fl-Unjoni Ewropeja, Simon Busuttil kien strumentali biex Malta tissieħeb fl-EU.  Dakinhar, il-periklu wkoll kien ġej mill-Partit Laburista u minn Joseph Muscat, li prova jbigħilna l-ħrafa tal-Partnership mis-Super One.  Dakinhar Busuttil rebaħ lil Joseph Muscat u gawda l-poplu kollu. 

Bħala MEP, Busuttil ukoll ġie rikonoxxut bħala politiku ħabbrieki u li ddefenda l-interess ta’ Malta l-ewwel u qabel kollox.  U għalkemm kien qiegħed jikseb suċċess fuq livell Ewropew, meta l-PN kellu l-aktar bżonnu, Simon Busuttil wera sens ta’ responsabilita’ u niżel minn Brussels biex jagħmel il-parti tiegħu.  Id-dover ġie qabel il-gwadann u l-ambizzjoni personali u Simon għażel li jsir il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista minkejja li kienet triq għat-telgħa.  Kellu bżonn Joseph Muscat ukoll jieħu spunt minn Simon Busuttil u jitgħallem iġib id-dover u r-responsabilita’ qabel il-gwadann personali tal-klikka tiegħu.

Busuttil kellu jistinka biex jerġa’ jirriforma l-PN wara l-ikbar telfa elettorali fl-istorja tiegħu.  Dan kollu waqt li kostantement mgħajjat jiġġieled sensiela ta’ skandli ta’ korruzzjoni, sfreġji ambjentali u governanza ħażina mill-gvern ta’ Joseph Muscat.  Imma sforz l-argumentar kompost tiegħu, il-forza tal-perżważjoni u qalb ġenwinament soċjali, illum il-Partit Nazzjonalista sar l-għażla naturali tan-nies ta’ rieda tajba.  Umbrella kbira li tiġbor fiha żgħar u kbar, ħaddiema u studenti, pensjonanti u nisa’ tad-dar.  Ikollok taqbel li turi kapaċita’ kbira minn naħa ta’ Busuttil li l-partit qed jiġġieled din l-elezzjoni unit u b’konvinzjoni ta’ rebħa, wara biss erba’ snin minn telfa ta’ 36,000 vot.

Il-verita’ hi li meta tqabbilhom, iż-żewġ mexxejja terrqu mogħdija simili ħafna, iżda b’riżultati totalment differenti.  Fl-2013 l-poplu Malti, għal darba, fettillu jisma’ minn Joseph Muscat minflok minn Simon Busuttil… u spiċċajna bl-aktar gvern korrott fl-istorja ta’ Malta.  M’hemmx skuża issa.  Provajnihom it-tnejn, nafu xi jsarrfu u issa gejna msejjħa biex nuru lil Muscat li mhux ħa nerġgħu naqgħu fin-nassa.

Simon Busuttil, bl-għemil u mhux bil-paroli, dejjem wera li hu politiku qrib il-poplu u li jaf jaqra ż-żminijiet sabiex id-destin dejjem isibu fuq in-naħa t-tajba tal-istorja.  Iġġieled il-ġlidiet tiegħek fil-passat u qed jissielet għalik issa wkoll.  Għalhekk għandek tagħżel Malta immexxija minn Simon Busuttil fit-3 ta’ Ġunju.  Biex int u Malta jkollkom tarka tiddefendikom kontra min il-ħajja politika tiegħu qattagħha jipprova jingannakom, u biex tkunu fuq in-naħa t-tajba tal-istorja:  In-naħa tal-politika onesta u l-politika għan-nies.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…