Skip to main content

The Institutions Cry(sis?)

We often tend to forget that as taxpayers and citizens, we are the prime employers of our country’s institutions.  Malta’s institutional bodies, such as the police force and the armed forces, are based in the Constitution and are tasked with serving the people and the law, not the powers that be.  They are duty-bound to protect our interest against any (read: even government) forces that might try to undermine their rights and well-being.

This fact has been totally lost in the Maltese “winner takes it all” political culture, to a point where the institutional bodies no longer serve the citizen, but serve the master who appoints them.  It is a telling sign that authorities established by law to be independent and self-sufficient are controlled by people appointed by the same government they are supposed to keep in check.  Are we so naïve to expect fair-play and protection in such circumstances?  How can someone expect a chairman or a commissioner to be independent when they are hand-picked by the government of the day to make sure they do not hinder their political goals.

As any employer would expect, periodical evaluation is key to determining an employees’ performance.  But I ask, how would we rate our institutions; the authorities paid by our tax money, to serve US?  In a time of such political turmoil, are we happy with the performance of the people we pay to defend our rights against all that is wrong?

Are we happy with a police corps rendered toothless by the instability brought about by having five different commissioners in as many years?  A Police Commissioner who is an avid fan of the person he is supposed to be investigating, placed there intentionally to serve as puppet to his master?  A police corps that does not investigate serious allegations surfacing in the media?  A corps that takes orders by Castille on when to investigate Castille itself?  A corps perceived to be taking orders in a way to delay the investigative process and thus going against the principles of the law it is bound to defend and adhere to?

Do we enjoy watching MFSA become complacent to private banks that allow PEP accounts and business transactions of dubious origins?  Why are we not punishing organisations that get embroiled in financial scandals such as Panama Papers, or catering for individuals such as “Corrupt Government of the Year” Aliyev?  Do we allow our country’s Financial Services sector, employer of thousands, to get its reputation tarnished by a group of corrupt individuals without a moral compass?  What about fair-competition and a level playing field for other financial services organisations that follow the rule of law?  It has taken us years to build this industry and a lot of diplomatic effort to defend our financial jurisdiction from being hailed as a tax haven, and it will take no more than such a scandal to put it in danger. 

Are we not incensed at the way FIAU is powerless to pursue its findings because it is brick-walled by the police’s unwillingness to investigate the very people that control it? 

These are the questions being posed by our citizens.  The people are getting restless and feeling depressed at our institutions’ inability to stand up and shield them from injustice.  To accomplish their raison d’etre.  You can sense the discomfort of living in a country where institutions protect the one percent instead of the common man.  We can only sympathise with the men and women who have to work in these institutions, knowing they can only do so much; knowing that they are being subjected to public ridicule and embarrassment by their superiors.  Knowing that they are being forced to betray the public’s trust. 

But the people, as their ultimate employer, are watching.  And judging all the way till the election.  

And in this election, an alternative is available. The Forza Nazzjonali coalition, led by PN leader Simon Busuttil, has already pledged that it will change the law such that key people heading our independent institutions are appointed by a two-thirds Parliamentary majority, to ensure their independence and impartiality, and to ensure they are not obedient to any master. Moreover, an inquiring magistrate for cases of corruption will be appointed in the same manner, with the power to initiate inquiries and investigations on his own initiative, without requiring the Police Commissioner’s, the Prime Minister’s or the Attorney General’s instructions.

A new Malta can be born from this crisis. The choice is up to us. 

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…