Skip to main content

L-Aqwa ŻmienU tassew li dan hu l-aqwa żmien. L-aqwa żmien għal x’hiex pero’?

Nhar il-Ħadd li għadda fil-gazzetti dehret intervista interessanti ħafna mal-ex-spettur Jonathan Ferris, investigatur rispettat ħafna illi hu magħruf għal kemm jidħol fid-dettal fl-investigazzjonijiet tiegħu sa ma jsib l-evidenza fuq il-fatti kollha tal-każi li jkollu taħt idejh. Magħruf ukoll għall-integrità u s-serjetà f’xogħlu, tant li kien ukoll mexxa l-prosekuzzjoni ta’ kuġin tiegħu stess.

Sirna nafu li dan l-ispettur kapaċi, wara snin sħaħ fis-CID (id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali), kumbinazzjoni għall-aħħar tal-2015, wara li investiga l-każi ta’ John Dalli, tal-ex-teżorier tal-Partit Laburista Joe Sammut, u tal-iskandlu taż-żejt, ġie trasferit minn dan id-Dipartiment u tmexxa għall-FIAU, l-aġenzija kontra l-ħasil tal-flus. Hemmhekk kien wieħed mill-investigaturi tal-Pilatus Bank, iżda wara li ħarġet l-allegazzjoni illi l-kumpanija Egrant hija ta’ Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru, ingħata l-ġenb u tħalla barra minn kull tip ta’ investigazzjoni oħra.

Ejja niftakru li minn rapporti moħbija tal-FIAU li ġew pubblikati mill-media, nafu li nstabet evidenza li ġew trasferiti flus mill-kumpanija tal-LNG tanker li ġie ankrat f’Marsaxlokk għal kumpanija 17 Black f’Dubaj, liema kumpanija kienet tittrasferixxi l-flus għal kumpaniji moħbija fil-Panama ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dawn l-allegazzjonijiet huma sejri ħafna, u jekk jiġi segwiti u jwasslu għal prosekuzzjoni jistgħu iwasslu għal multi ta’ aktar minn żewg miljun ewro u piena sa massimu ta’ tmintax-il sena ħabs.

Minkejja li saru dawn ir-rapporti u dawn ir-rapporti ġew mgħoddija lill-Pulizija biex issir il-prosekuzzjoni, dawn ir-rapporti lanqas biss ġew reġistrati mill-Pulizija kif titlob il-liġi, aħseb u ara kemm ġew assenjati spettur biex ikompli jinvestiga. Għal Pulizija, dawn ir-rapporti qishom lanqas biss jeżistu. Minkejja li l-Pulizija qed jiċħdu, diffiċli nemmnuhom. Nafu li nbidlu ħames Kummissarji, nafu li l-Kummissarju preżenti lanqas wera interess li jippreżerva l-evidenza li kienet qed tinħareġ minn Pilatus Bank, u l-Pulizija jekk vera jridu jiċħdu naqsu li jagħmlu l-iżjed ħaġa bażika: jgħidulna x’inhu n-numru ta’ referenza ta’ dawn ir-rapporti. Jekk le, din hi konferma li Ferris għandu raġun, il-files m’għandhomx numru ta’ referenza għax lanqas biss ġew reġistrati.

Ftit ġranet wara l-elezzjoni, l-investigatur Ferris u l-Head of Compliance Charles Cronin, ġew imkeċċija mill-FIAU mingħajr ebda raġuni. Tnejn min-nies mill-aktar kapaċi tkeċċew minn xogħolhom sempliċiment għax kienu qed jagħmlu xogħolhom tajjeb, u Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi ma jridux li jkun hemm investigaturi li jagħmlu xogħolhom tajjeb u jikxfu l-ħmieġ li ħawdu u s-serq li serqu lill-poplu Malti.

Issa jkun hawn min jaħseb li għax intilfet l-elezzjoni, Muscat, Mizzi u Schembri għandhom permess jibqgħu jagħmlu li jridu, jisirqu kemm iridu, u jkissru l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna biex ma jkollhom lil ħadd li jwaqqafhom. Jien ma naqbilx. Minkejja t-telfa, huwa dmir tagħna li nkompli nisħqu li ssir ġustizzja. Dan hu tassew l-aqwa żmien, għal cover-ups u għaż-żarmar tal-pilastri tad-demokrazija.


Imma ż-żejt għad jitla’ f’wiċċ l-ilma, u ġustizzja għad issir. Kemm ma’ min seraq, u kemm ma min qala’ fuq wiċċu għax għamel xogħolu sew. Id-dmir tagħna hu li filwaqt li nkomplu nagħfsu biex issir ġustizzja, nippreparaw ruħna u nispjegaw aktar għalfejn il-poplu Malti u l-ekonomija ta’ pajjiżna tmur aħjar bil-Partit Nazzjonalista bil-Gvern. Meta l-istituzzjonijiet jaħdmu sew, l-ekonomija taħdem sew u l-but tiegħek igawdi mingħajr ma jkollok għalfejn tinkwieta li jekk tiġi bżonn l-istituzzjonijiet, dawn ħa jkunu iżjed moħħhom biex jorkestraw il-cover-ups milli biex jiddefendu lilek iċ-ċittadin.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 19 ta' Lulju 2017

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…