Skip to main content

L-Aqwa ŻmienU tassew li dan hu l-aqwa żmien. L-aqwa żmien għal x’hiex pero’?

Nhar il-Ħadd li għadda fil-gazzetti dehret intervista interessanti ħafna mal-ex-spettur Jonathan Ferris, investigatur rispettat ħafna illi hu magħruf għal kemm jidħol fid-dettal fl-investigazzjonijiet tiegħu sa ma jsib l-evidenza fuq il-fatti kollha tal-każi li jkollu taħt idejh. Magħruf ukoll għall-integrità u s-serjetà f’xogħlu, tant li kien ukoll mexxa l-prosekuzzjoni ta’ kuġin tiegħu stess.

Sirna nafu li dan l-ispettur kapaċi, wara snin sħaħ fis-CID (id-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali), kumbinazzjoni għall-aħħar tal-2015, wara li investiga l-każi ta’ John Dalli, tal-ex-teżorier tal-Partit Laburista Joe Sammut, u tal-iskandlu taż-żejt, ġie trasferit minn dan id-Dipartiment u tmexxa għall-FIAU, l-aġenzija kontra l-ħasil tal-flus. Hemmhekk kien wieħed mill-investigaturi tal-Pilatus Bank, iżda wara li ħarġet l-allegazzjoni illi l-kumpanija Egrant hija ta’ Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru, ingħata l-ġenb u tħalla barra minn kull tip ta’ investigazzjoni oħra.

Ejja niftakru li minn rapporti moħbija tal-FIAU li ġew pubblikati mill-media, nafu li nstabet evidenza li ġew trasferiti flus mill-kumpanija tal-LNG tanker li ġie ankrat f’Marsaxlokk għal kumpanija 17 Black f’Dubaj, liema kumpanija kienet tittrasferixxi l-flus għal kumpaniji moħbija fil-Panama ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi. Dawn l-allegazzjonijiet huma sejri ħafna, u jekk jiġi segwiti u jwasslu għal prosekuzzjoni jistgħu iwasslu għal multi ta’ aktar minn żewg miljun ewro u piena sa massimu ta’ tmintax-il sena ħabs.

Minkejja li saru dawn ir-rapporti u dawn ir-rapporti ġew mgħoddija lill-Pulizija biex issir il-prosekuzzjoni, dawn ir-rapporti lanqas biss ġew reġistrati mill-Pulizija kif titlob il-liġi, aħseb u ara kemm ġew assenjati spettur biex ikompli jinvestiga. Għal Pulizija, dawn ir-rapporti qishom lanqas biss jeżistu. Minkejja li l-Pulizija qed jiċħdu, diffiċli nemmnuhom. Nafu li nbidlu ħames Kummissarji, nafu li l-Kummissarju preżenti lanqas wera interess li jippreżerva l-evidenza li kienet qed tinħareġ minn Pilatus Bank, u l-Pulizija jekk vera jridu jiċħdu naqsu li jagħmlu l-iżjed ħaġa bażika: jgħidulna x’inhu n-numru ta’ referenza ta’ dawn ir-rapporti. Jekk le, din hi konferma li Ferris għandu raġun, il-files m’għandhomx numru ta’ referenza għax lanqas biss ġew reġistrati.

Ftit ġranet wara l-elezzjoni, l-investigatur Ferris u l-Head of Compliance Charles Cronin, ġew imkeċċija mill-FIAU mingħajr ebda raġuni. Tnejn min-nies mill-aktar kapaċi tkeċċew minn xogħolhom sempliċiment għax kienu qed jagħmlu xogħolhom tajjeb, u Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi ma jridux li jkun hemm investigaturi li jagħmlu xogħolhom tajjeb u jikxfu l-ħmieġ li ħawdu u s-serq li serqu lill-poplu Malti.

Issa jkun hawn min jaħseb li għax intilfet l-elezzjoni, Muscat, Mizzi u Schembri għandhom permess jibqgħu jagħmlu li jridu, jisirqu kemm iridu, u jkissru l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna biex ma jkollhom lil ħadd li jwaqqafhom. Jien ma naqbilx. Minkejja t-telfa, huwa dmir tagħna li nkompli nisħqu li ssir ġustizzja. Dan hu tassew l-aqwa żmien, għal cover-ups u għaż-żarmar tal-pilastri tad-demokrazija.


Imma ż-żejt għad jitla’ f’wiċċ l-ilma, u ġustizzja għad issir. Kemm ma’ min seraq, u kemm ma min qala’ fuq wiċċu għax għamel xogħolu sew. Id-dmir tagħna hu li filwaqt li nkomplu nagħfsu biex issir ġustizzja, nippreparaw ruħna u nispjegaw aktar għalfejn il-poplu Malti u l-ekonomija ta’ pajjiżna tmur aħjar bil-Partit Nazzjonalista bil-Gvern. Meta l-istituzzjonijiet jaħdmu sew, l-ekonomija taħdem sew u l-but tiegħek igawdi mingħajr ma jkollok għalfejn tinkwieta li jekk tiġi bżonn l-istituzzjonijiet, dawn ħa jkunu iżjed moħħhom biex jorkestraw il-cover-ups milli biex jiddefendu lilek iċ-ċittadin.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 19 ta' Lulju 2017

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…