Skip to main content

Aktar MaturitàM’hemmx dubju li dan hu żmien iebes ħafna għal Partit Nazzjonalista. Forsi l-agħar żmien li qatt għadda minnu. Kull elezzjoni ta’ kap ikollha l-ġlied intern tagħha, u dan hu mistenni. Finalment hija l-ogħla pożizzjoni li wieħed jista’ jaspira għaliha fil-Partit.

Pero’ did-darba il-kumbattiment ma baqax wieħed intern. Did-darba qed nagħmlu pantomima pubblika, u dan wara it-tieni telfa f’elezzjoni ġenerali bl-istess distakk.

Li din id-darba l-kampanja tkun aktar pubblika mis-soltu kienet mistennija. Dan għaliex din m’għadhiex elezzjoni bejn tmien mitt kunsillier, imma elezzjoni l-ewwel bejn elf u ħames mitt kunsillier, imbagħad bejn aktar minn għoxrin elf tesserat. U allura wieħed kien jistenna li xi ftit jew wisq il-kampanji din id-darba jsiru anke fil-media, kemm dik diġitali u kemm dik stampata.

Li żgur ħadd ma stenna hu li din il-kampanja taqa’ fil-livell li waqgħet fih. Partitarji jitgħajru bejniethom. Dak “injurant”, l-ieħor “tal-klikka”, l-ieħor “moħħu magħluq”. Dak ser jarmi t-tessera jekk jitla’ Ċikku, l-ieħor ser jivvota Labour jekk jitla’ Peppu. Agħar minn hekk, ċertu Deputati, li wieħed kien jistenna li jagħtu l-eżempju, spiċċaw ipeċilqu fil-vojt u jsaħħnu l-irjus minflok jappellaw għall-kalma u d-diċenza.

Uħud mill-kandidati qed jgħidu li dan mhux ġej minnhom. Imma bir-rispett kollu, jekk m’intomx kapaċi tikkontrollaw in-nies tal-kampanja tagħkom, kif tistennew li tkunu kapaċi tikkontrollaw Partit u taspiraw li tmexxu pajjiż?

Sfortunatament, jitla’ min jitla’, jidher li r-rebbieħ ta’ din il-kampanja mhu ħa jkun ħadd ħlief Joseph Muscat. U dan għal raġuni waħda. Għax uħud minna stess, spiċċajna nxerrdu l-istess propoganda li jxerred il-Partit Laburista. Aħna n-Nazzjonalisti spiċċajna mhux biss nemmnu l-propoganda Laburista, imma nxerrduha aħna wkoll!

Ibda mill-idea li hemm xi ‘klikka’ moħbija ta’ xi erbat ixjuħ jiġdbu l-ispag ta’ kulħadd, bħal li kieku xi ‘klikka’ tista’ tikkontrolla kif jivvutaw elf u ħames mitt ruħ. Propoganda laburista li qed inxerrdu aħna stess.

Kompli mbagħad bl-attakk li qed isir biex niskreditaw l-informazzjoni li ħarġet Daphne Caruana Galizia. Bir-rispett kollu, huwa xogħol il-ġurnalisti li joħorġu l-istejjer u jinvestigawhom. U huwa xogħol il-politiċi li jispjegaw għemilhom. Vera, jista’ jkun li għandhda l-aġenda tagħha bħal kull ġurnalist, imma dan ma jfissirx li l-informazzjoni li toħroġ għandna niskreditawha. U mela spiċċajna niskreditaw lilha, u magħha niskreditaw il-Panama Papers u l-Egrant! Infakkar li dawn ma kienux biss allegazzjonijiet, imma stejjer ippruvati, ġuramentati quddiem Maġistrat inkwerenti, b’dokumenti u provi, u li fuqhom għaddejin erba’ inkjesti wara li Maġistrati oħra ddeċidew li hemm biżżejjed provi li jitolbu investigazzjoni. Żbaljajna li bnejna l-kampanja tagħna fuqhom biss, pero’ ma jfissirx li ma sarux u ma kellhomx jiġu investigati.

Min kif qed inġibu ruħna, l-uniċi nies li qed jogħrku jdejhom huma Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi, li jistgħu jkomplu jaħslu l-flus u jdaħħlu l-kickbacks bil-kwiet ħalli jirtiraw kmieni minn fuq daharna u minn fuq dahar il-poplu Malti.

Minn hawn nappella lill-kandidati kollha, lit-teams tagħhom, u lill-partitarji kollha Nazzjonalisti, biex nibqgħu nirraġunaw u nżommu l-kalma. Jekk le, u nagħżlu li nħallu l-Partit Laburista jkissirna, inbatu mhux biss aħna imma pajjiżna, u d-demokrazija u l-libertà li darba ġġiliedna għalihom.


Dan l-artiklu deher f' In-Nazzjon tal-Erbgħa 30 t' Awwissu 2017.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…