Skip to main content

Aktar MaturitàM’hemmx dubju li dan hu żmien iebes ħafna għal Partit Nazzjonalista. Forsi l-agħar żmien li qatt għadda minnu. Kull elezzjoni ta’ kap ikollha l-ġlied intern tagħha, u dan hu mistenni. Finalment hija l-ogħla pożizzjoni li wieħed jista’ jaspira għaliha fil-Partit.

Pero’ did-darba il-kumbattiment ma baqax wieħed intern. Did-darba qed nagħmlu pantomima pubblika, u dan wara it-tieni telfa f’elezzjoni ġenerali bl-istess distakk.

Li din id-darba l-kampanja tkun aktar pubblika mis-soltu kienet mistennija. Dan għaliex din m’għadhiex elezzjoni bejn tmien mitt kunsillier, imma elezzjoni l-ewwel bejn elf u ħames mitt kunsillier, imbagħad bejn aktar minn għoxrin elf tesserat. U allura wieħed kien jistenna li xi ftit jew wisq il-kampanji din id-darba jsiru anke fil-media, kemm dik diġitali u kemm dik stampata.

Li żgur ħadd ma stenna hu li din il-kampanja taqa’ fil-livell li waqgħet fih. Partitarji jitgħajru bejniethom. Dak “injurant”, l-ieħor “tal-klikka”, l-ieħor “moħħu magħluq”. Dak ser jarmi t-tessera jekk jitla’ Ċikku, l-ieħor ser jivvota Labour jekk jitla’ Peppu. Agħar minn hekk, ċertu Deputati, li wieħed kien jistenna li jagħtu l-eżempju, spiċċaw ipeċilqu fil-vojt u jsaħħnu l-irjus minflok jappellaw għall-kalma u d-diċenza.

Uħud mill-kandidati qed jgħidu li dan mhux ġej minnhom. Imma bir-rispett kollu, jekk m’intomx kapaċi tikkontrollaw in-nies tal-kampanja tagħkom, kif tistennew li tkunu kapaċi tikkontrollaw Partit u taspiraw li tmexxu pajjiż?

Sfortunatament, jitla’ min jitla’, jidher li r-rebbieħ ta’ din il-kampanja mhu ħa jkun ħadd ħlief Joseph Muscat. U dan għal raġuni waħda. Għax uħud minna stess, spiċċajna nxerrdu l-istess propoganda li jxerred il-Partit Laburista. Aħna n-Nazzjonalisti spiċċajna mhux biss nemmnu l-propoganda Laburista, imma nxerrduha aħna wkoll!

Ibda mill-idea li hemm xi ‘klikka’ moħbija ta’ xi erbat ixjuħ jiġdbu l-ispag ta’ kulħadd, bħal li kieku xi ‘klikka’ tista’ tikkontrolla kif jivvutaw elf u ħames mitt ruħ. Propoganda laburista li qed inxerrdu aħna stess.

Kompli mbagħad bl-attakk li qed isir biex niskreditaw l-informazzjoni li ħarġet Daphne Caruana Galizia. Bir-rispett kollu, huwa xogħol il-ġurnalisti li joħorġu l-istejjer u jinvestigawhom. U huwa xogħol il-politiċi li jispjegaw għemilhom. Vera, jista’ jkun li għandhda l-aġenda tagħha bħal kull ġurnalist, imma dan ma jfissirx li l-informazzjoni li toħroġ għandna niskreditawha. U mela spiċċajna niskreditaw lilha, u magħha niskreditaw il-Panama Papers u l-Egrant! Infakkar li dawn ma kienux biss allegazzjonijiet, imma stejjer ippruvati, ġuramentati quddiem Maġistrat inkwerenti, b’dokumenti u provi, u li fuqhom għaddejin erba’ inkjesti wara li Maġistrati oħra ddeċidew li hemm biżżejjed provi li jitolbu investigazzjoni. Żbaljajna li bnejna l-kampanja tagħna fuqhom biss, pero’ ma jfissirx li ma sarux u ma kellhomx jiġu investigati.

Min kif qed inġibu ruħna, l-uniċi nies li qed jogħrku jdejhom huma Joseph Muscat, Keith Schembri u Konrad Mizzi, li jistgħu jkomplu jaħslu l-flus u jdaħħlu l-kickbacks bil-kwiet ħalli jirtiraw kmieni minn fuq daharna u minn fuq dahar il-poplu Malti.

Minn hawn nappella lill-kandidati kollha, lit-teams tagħhom, u lill-partitarji kollha Nazzjonalisti, biex nibqgħu nirraġunaw u nżommu l-kalma. Jekk le, u nagħżlu li nħallu l-Partit Laburista jkissirna, inbatu mhux biss aħna imma pajjiżna, u d-demokrazija u l-libertà li darba ġġiliedna għalihom.


Dan l-artiklu deher f' In-Nazzjon tal-Erbgħa 30 t' Awwissu 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…