Skip to main content

Cyberspace - 23/07/2017

Din hija l-ewwel darba li qed nikteb din ir-rubrika jiena minflok il-ħabib tiegħi Salvu, li għamel xejn anqas minn tlettax-il sena jikkummenta fuq dak li kien qed jiltaqa’ miegħu fuq l-internet. Minn hawn insellimlu u nirringrazzjah tal-kontribut siewi li ta lil din il-gazzetta, u tad-dedikazzjoni li wera biex dejjem żamm l-appuntament tiegħu tul dawn is-snin kollha. Ħa nkun qed nagħmel ħilti kollha biex nidħol għal dan l-impenn bl-istess dedikazzjoni. Nitlobkom biex tibgħatuli kwalunkwe’ suġġerimenti li jista’ jkollkom fuq l-email tiegħi mark@markanthonysammut.com.

Kap ġdid għal Partit Nazzjonalista

Din il-ġimgħa żgur kienet dominata f’pajjiżni mill-ftuħ u l-għeluq tan-nomini għal ħatra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista. Illum nafu li l-kandidati ser ikunu erbgħa, li f’ordni alfabetiku huma: Adrian Delia, Alex Perici Calascione, Frank Portelli u Chris Said. Nawguralhom ilkoll u nirringrazzjahom li qed joffru lilhom infushom biex jidħlu għal din ir-responsabbilità kbira. Il-konferenzi stampa li taw iddominaw l-online portals kollha u d-diskussjoni ma waqfet xejn. Niftakru li din l-ewwel elezzjoni ta’ Kap minn mindu kien ġie emendat l-istatut, u dan ifisser li wara l-ewwel rounds ta’ voti mill-Kunsill Ġenerali, li ser isiru fit-2 u 3 ta’ Settembru u li fihom iridu jiġu eliminati żewġ kandidati, isir vot finali bejn iż-żewġ finalisti fis-16 ta’ Settembru li fih jipparteċipaw it-tesserati kollha.

Bla dubju dan wassal biex id-diskussjoni fost il-Kunsilliera, u din id-darba anke’ t-tesserati, tibda minn issa anke’ fuq il-midja soċjali. Fuq facebook hemm diversi gruppi ta’ Nazzjonalisti, ta’ tesserati u ta’ Kunsilliera li kienu hemm minn qabel l-elezzjoni, u issa qed iservu ta’ fora ta’ diskussjoni dwar xi kwalitajiet għandna nfittxu mill-Kap il-ġdid, u x’għandu bżonn l-aktar il-Partit Nazzjonalista bħalissa. Filwaqt li dawn id-diskussjonijiet huma importanti biex isir l-għarbiel u d-dixxerniment neċessarju, nappella lil dawk li jieħdu sehem fihom biex iżommu l-prudenza, u biex kemm fid-diskussjonijiet fis-cyberspace u kemm f’dawk fil-ħajja reali ma nagħmlux kampanji negattivi kontra kandidat jew ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll kollegi fil-Partit Nazzjonalista, u l-importanti hu li din l-elezzjoni interna ma toħloqx feriti imma twassal biex jingħażel min jingħażel Kap, kulħadd jingħaqad warajh biex flimkien nerġgħu inġeddu, insaħħu u nagħqdu l-Partit ħalli neħduh għal rebħa elettorali.


Panamagate fil-Pakistan

Ħabib tiegħi li jinsab missjunarju fil-Pakistan ġibidli l-attenzjoni għal dak li qed jiġri fil-Pakistan. Qed insegwi l-aħbarijiet fuq il-portal tal-ġurnal prolifiku Pakistani www.dawn.com. Il-ġimgħa l-oħra ġie ppublikat rapport ta’ Kumitat Investigattiv li twaqqaf mill-Qorti Suprema u li investiga l-familja tal-Prim Ministru u l-kumpaniji tagħhom li nkixfu fil-Panama, u li juri li ġew akkumulati assi aktar minn kemm il-qliegħ tagħhom kien jiġġustifika. Tfakkarkomx f’min kien qed ifaddal miljun fis-sena b’paga ta’ sittin elf ewro? Hemmhekk ukoll, qed isiru sejħiet qawwijin mill-poplu u mill-editorjali tal-gazzetti kollha biex il-Prim Ministru jirriżenja, almenu temporanjament sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet kollha. Jekk jirriżenjax jew le għadna rridu naraw, pero’ qed jiġi investigat. Jidher li anke’ fil-Pakistan l-istituzzjonijiet indipendenti u d-demokrazija laħqu livell ogħla minn ta’ Malta. Għadna qed nistennew meta l-Ministru Mizzi u c-Chief of Staff ser jibdew jiġu investigati u proċessati mill-Pulizija fuq il-provi xokkanti ta’ ħasil ta’ flus li ġew ippubblikati.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 23 ta' Lulju 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…