Skip to main content

Cyberspace - 23/07/2017

Din hija l-ewwel darba li qed nikteb din ir-rubrika jiena minflok il-ħabib tiegħi Salvu, li għamel xejn anqas minn tlettax-il sena jikkummenta fuq dak li kien qed jiltaqa’ miegħu fuq l-internet. Minn hawn insellimlu u nirringrazzjah tal-kontribut siewi li ta lil din il-gazzetta, u tad-dedikazzjoni li wera biex dejjem żamm l-appuntament tiegħu tul dawn is-snin kollha. Ħa nkun qed nagħmel ħilti kollha biex nidħol għal dan l-impenn bl-istess dedikazzjoni. Nitlobkom biex tibgħatuli kwalunkwe’ suġġerimenti li jista’ jkollkom fuq l-email tiegħi mark@markanthonysammut.com.

Kap ġdid għal Partit Nazzjonalista

Din il-ġimgħa żgur kienet dominata f’pajjiżni mill-ftuħ u l-għeluq tan-nomini għal ħatra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista. Illum nafu li l-kandidati ser ikunu erbgħa, li f’ordni alfabetiku huma: Adrian Delia, Alex Perici Calascione, Frank Portelli u Chris Said. Nawguralhom ilkoll u nirringrazzjahom li qed joffru lilhom infushom biex jidħlu għal din ir-responsabbilità kbira. Il-konferenzi stampa li taw iddominaw l-online portals kollha u d-diskussjoni ma waqfet xejn. Niftakru li din l-ewwel elezzjoni ta’ Kap minn mindu kien ġie emendat l-istatut, u dan ifisser li wara l-ewwel rounds ta’ voti mill-Kunsill Ġenerali, li ser isiru fit-2 u 3 ta’ Settembru u li fihom iridu jiġu eliminati żewġ kandidati, isir vot finali bejn iż-żewġ finalisti fis-16 ta’ Settembru li fih jipparteċipaw it-tesserati kollha.

Bla dubju dan wassal biex id-diskussjoni fost il-Kunsilliera, u din id-darba anke’ t-tesserati, tibda minn issa anke’ fuq il-midja soċjali. Fuq facebook hemm diversi gruppi ta’ Nazzjonalisti, ta’ tesserati u ta’ Kunsilliera li kienu hemm minn qabel l-elezzjoni, u issa qed iservu ta’ fora ta’ diskussjoni dwar xi kwalitajiet għandna nfittxu mill-Kap il-ġdid, u x’għandu bżonn l-aktar il-Partit Nazzjonalista bħalissa. Filwaqt li dawn id-diskussjonijiet huma importanti biex isir l-għarbiel u d-dixxerniment neċessarju, nappella lil dawk li jieħdu sehem fihom biex iżommu l-prudenza, u biex kemm fid-diskussjonijiet fis-cyberspace u kemm f’dawk fil-ħajja reali ma nagħmlux kampanji negattivi kontra kandidat jew ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll kollegi fil-Partit Nazzjonalista, u l-importanti hu li din l-elezzjoni interna ma toħloqx feriti imma twassal biex jingħażel min jingħażel Kap, kulħadd jingħaqad warajh biex flimkien nerġgħu inġeddu, insaħħu u nagħqdu l-Partit ħalli neħduh għal rebħa elettorali.


Panamagate fil-Pakistan

Ħabib tiegħi li jinsab missjunarju fil-Pakistan ġibidli l-attenzjoni għal dak li qed jiġri fil-Pakistan. Qed insegwi l-aħbarijiet fuq il-portal tal-ġurnal prolifiku Pakistani www.dawn.com. Il-ġimgħa l-oħra ġie ppublikat rapport ta’ Kumitat Investigattiv li twaqqaf mill-Qorti Suprema u li investiga l-familja tal-Prim Ministru u l-kumpaniji tagħhom li nkixfu fil-Panama, u li juri li ġew akkumulati assi aktar minn kemm il-qliegħ tagħhom kien jiġġustifika. Tfakkarkomx f’min kien qed ifaddal miljun fis-sena b’paga ta’ sittin elf ewro? Hemmhekk ukoll, qed isiru sejħiet qawwijin mill-poplu u mill-editorjali tal-gazzetti kollha biex il-Prim Ministru jirriżenja, almenu temporanjament sakemm jitlestew l-investigazzjonijiet kollha. Jekk jirriżenjax jew le għadna rridu naraw, pero’ qed jiġi investigat. Jidher li anke’ fil-Pakistan l-istituzzjonijiet indipendenti u d-demokrazija laħqu livell ogħla minn ta’ Malta. Għadna qed nistennew meta l-Ministru Mizzi u c-Chief of Staff ser jibdew jiġu investigati u proċessati mill-Pulizija fuq il-provi xokkanti ta’ ħasil ta’ flus li ġew ippubblikati.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 23 ta' Lulju 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…