Skip to main content

Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija (1)


Aħbar li ddominat ix-xena internazzjonali f’din il-ġimgħa, u li għal darb’oħra reġgħet tefgħet dawl ikrah fuq pajjiżna, hija l-istorja tal-iskema ta’ fond għal ħasil tal-flus tal-Azerbaijan, imlaqqma “the Azerbaijani Laundromat”. L-aħbar ingħatat prominenza fuq is-sit Ingliż www.theguardian.com nhar it-Tnejn 4 ta’ Settembru, u ġiet rappurtata fuq is-siti tal-gazzetti Maltin kollha, speċjalment minħabba li Malta tissemma’ b’mod speċifiku ħafna.

L-informazzjoni li ħarġet waslet permezz ta’ leak minn sors anonimu li bagħat informazzjoni ta’ rekords tal-bank Daniż Danske, li għadda ħafna mit-transazzjonijiet involuti, lil gazzetta Daniża Berlingske, li qasmitha mal-Guardian, l-OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), u gazzetti oħra.

Fi ftit kliem, din l-informazzjoni kixfet kif l-Azerbaijan ħaddem skema ta’ madwar €2.9 biljuni bejn l-2012 u l-2014, biex flus minn kumpaniji marbutin mal-President Aliyev, Ministri tiegħu, u l-Bank Internazzjonali tal-Azerbaijan, jgħaddu minn kumpaniji offshore reġistrati fir-Renju Unit, u bihom ħallsu lobbyists, politiċi, opinjonisti, u nies influwenti fl-Ewropa, biex dawn ifaħħru l-Azerbaijan u jagħtu stampa sabiħa tiegħu.

Per eżempju jidhru diversi ħlasijiet lil ex-membri tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, fosthom Eduard Lintner tal-Ġermanja u Luca Volonte tal-Italja. Jidher li l-lobbying tal-Azerbaijan ma’ din l-Assemblea tant irnexxa li din ivvutat b’maġġoranza kontra rapport tal-2013 li kien jikritika l-Gvern tal-Azerbaijan u l-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Ir-rekords juru li s-Soċjeta’ għall-Promozzjoni tar-Relazzjonijiet bejn il-Ġermanja u l-Azerbaijan, li waqqaf Lintner, daħlet €819,500. Minnhom, €61,000 irċeviethom ħmistax wara li Lintner irritorna mill-Azerbaijan fejn kien osservatur tal-elezzjoni Presidenzjali tal-2013. Dakinhar kien qal li l-elezzjoni kienet ta’ “standards Ġermaniżi”, fl-istess ħin li osservaturi oħra rrappurtaw li kien hemm xi problemi. Volonte mill-banda l-oħra jidher li rċieva iżjed minn €2 miljuni minn din l-iskema. L-istess irċieva Eckart Sager, produttur tas-CNN f’Londra, li l-kumpanija tal-PR tiegħu ħarġet numru ta’ artikli pożittivi fuq il-Gvern tal-Azerbaijan u l-politika tiegħu.

Il-Bank Daniż Danske talab apoloġija li s-sistemi ta’ kontrolli tiegħu ma kienux stretti biżżejjed biex jindunaw b’dawn it-transazzjonijiet dubjużi, u ħadu miżuri biex dan ma jerġax jiġri. L-istess qalet l-FIAU tal-Estonja, fejn kienet ibbażata l-branch tad-Danske li għaddiet dawn it-transazzjonijiet.

Dan ir-rapport juri kif it-tmexxija dittatorjali tal-Azerbaijan, filwaqt li tħalli l-pajjiż ipparalizzat fl-oqsma tal-edukazzjoni, servizzi soċjali, housing, u tant materji essenzjali oħra, tiberbaq il-flus biex iżżomm politiċi u kritiċi barranin milli jikritikawha u jikxfu l-mod kif hi tkompli toħnoq l-opinjoni pubblika, tarresta l-ġurnalisti, ixxekkel il-libertà u tikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Mhux ta’ b’xejn li r-rapport tas-Civic Solidarity Network fuq dawn l-istejjer jismu “Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija”. Pero’ inħarsu fid-dettal aktar lejn x’hemm f’dan ir-rapport u kif tissemma’ Malta fih fl-artiklu tal-ġimgħa li ġejja.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 30 ta' Lulju 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…