Skip to main content

Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija (1)


Aħbar li ddominat ix-xena internazzjonali f’din il-ġimgħa, u li għal darb’oħra reġgħet tefgħet dawl ikrah fuq pajjiżna, hija l-istorja tal-iskema ta’ fond għal ħasil tal-flus tal-Azerbaijan, imlaqqma “the Azerbaijani Laundromat”. L-aħbar ingħatat prominenza fuq is-sit Ingliż www.theguardian.com nhar it-Tnejn 4 ta’ Settembru, u ġiet rappurtata fuq is-siti tal-gazzetti Maltin kollha, speċjalment minħabba li Malta tissemma’ b’mod speċifiku ħafna.

L-informazzjoni li ħarġet waslet permezz ta’ leak minn sors anonimu li bagħat informazzjoni ta’ rekords tal-bank Daniż Danske, li għadda ħafna mit-transazzjonijiet involuti, lil gazzetta Daniża Berlingske, li qasmitha mal-Guardian, l-OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), u gazzetti oħra.

Fi ftit kliem, din l-informazzjoni kixfet kif l-Azerbaijan ħaddem skema ta’ madwar €2.9 biljuni bejn l-2012 u l-2014, biex flus minn kumpaniji marbutin mal-President Aliyev, Ministri tiegħu, u l-Bank Internazzjonali tal-Azerbaijan, jgħaddu minn kumpaniji offshore reġistrati fir-Renju Unit, u bihom ħallsu lobbyists, politiċi, opinjonisti, u nies influwenti fl-Ewropa, biex dawn ifaħħru l-Azerbaijan u jagħtu stampa sabiħa tiegħu.

Per eżempju jidhru diversi ħlasijiet lil ex-membri tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, fosthom Eduard Lintner tal-Ġermanja u Luca Volonte tal-Italja. Jidher li l-lobbying tal-Azerbaijan ma’ din l-Assemblea tant irnexxa li din ivvutat b’maġġoranza kontra rapport tal-2013 li kien jikritika l-Gvern tal-Azerbaijan u l-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Ir-rekords juru li s-Soċjeta’ għall-Promozzjoni tar-Relazzjonijiet bejn il-Ġermanja u l-Azerbaijan, li waqqaf Lintner, daħlet €819,500. Minnhom, €61,000 irċeviethom ħmistax wara li Lintner irritorna mill-Azerbaijan fejn kien osservatur tal-elezzjoni Presidenzjali tal-2013. Dakinhar kien qal li l-elezzjoni kienet ta’ “standards Ġermaniżi”, fl-istess ħin li osservaturi oħra rrappurtaw li kien hemm xi problemi. Volonte mill-banda l-oħra jidher li rċieva iżjed minn €2 miljuni minn din l-iskema. L-istess irċieva Eckart Sager, produttur tas-CNN f’Londra, li l-kumpanija tal-PR tiegħu ħarġet numru ta’ artikli pożittivi fuq il-Gvern tal-Azerbaijan u l-politika tiegħu.

Il-Bank Daniż Danske talab apoloġija li s-sistemi ta’ kontrolli tiegħu ma kienux stretti biżżejjed biex jindunaw b’dawn it-transazzjonijiet dubjużi, u ħadu miżuri biex dan ma jerġax jiġri. L-istess qalet l-FIAU tal-Estonja, fejn kienet ibbażata l-branch tad-Danske li għaddiet dawn it-transazzjonijiet.

Dan ir-rapport juri kif it-tmexxija dittatorjali tal-Azerbaijan, filwaqt li tħalli l-pajjiż ipparalizzat fl-oqsma tal-edukazzjoni, servizzi soċjali, housing, u tant materji essenzjali oħra, tiberbaq il-flus biex iżżomm politiċi u kritiċi barranin milli jikritikawha u jikxfu l-mod kif hi tkompli toħnoq l-opinjoni pubblika, tarresta l-ġurnalisti, ixxekkel il-libertà u tikser id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.
Mhux ta’ b’xejn li r-rapport tas-Civic Solidarity Network fuq dawn l-istejjer jismu “Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija”. Pero’ inħarsu fid-dettal aktar lejn x’hemm f’dan ir-rapport u kif tissemma’ Malta fih fl-artiklu tal-ġimgħa li ġejja.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 30 ta' Lulju 2017.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…