Skip to main content

Demokrazija fil-Prattika


L-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista hija proċess demokratiku, u forsi l-aktar proċess demokratiku importanti, li jgħaddi minnu l-Partit.

Dan għaliex il-Kap tal-Partit huwa l-wiċċ tal-Partit, dik il-persuna li l-aktar tissimbolizza l-valuri u xi jfisser il-Partit Nazzjonalista. Huwa wkoll il-persuna li finalment ikun responsabbli għal ħafna mill-aktar deċiżjonijiet diffiċli u importanti li jkollu jieħu l-Partit, u li żgur li fix-xhur li ġejjin ħa jkollu ħafna minnhom hekk kif il-Partit Nazzjonalista jrid jiġi ristrutturat aħjar biex ikun magna elettorali aktar effiċjenti li eqreb għal dak li jkunu jridu n-nies u li jkun qed jolqothom direttament fil-laħam il-ħaj.

Tellieqa bħal din dejjem ħa toħloq kumbattiment ħaj, u li forsi jħalli xi ftit tal-feriti wkoll. Dan storikament ġara f’kull elezzjoni ta’ Kap ta’ Partit, kemm dawk tal-Partit Laburista u kemm dawk tal-Partit Nazzjonalista.

Din id-darba l-kumbattiment ħareġ aktar fil-pubbliku mis-soltu minħabba li għall-ewwel darba, għal din l-elezzjoni ser jivvutaw it-tesserati kollha. Dan minnu nnifsu huwa pass importanti li juri kemm il-Partit Nazzjonalista verament iġġedded f’dawn l-aħħar erba’ snin li kien kapaċi jagħmel bidla statutorja bħal din, u jiftaħ l-aktar proċess demokratiku importanti tiegħu għal dawk kollha li huma membri fil-Partit.

L-entużjażmu li urew in-nies matul din il-kampanja jimlini bit-tama. Kemm dawk li appoġġaw kandidat u kemm dawk li appoġġaw ieħor, urew li għandhom għal qalbhom il-Partit Nazzjonalista, jinteressahom minnu, jimpurtahom minnu, u jixtiequh iqum sew fuq saqajh biex jerġa’ jkun Partit rebbieħ li jista’ jagħmel il-ġid lil pajjiżna.

L-importanti hu li dan l-entużjażmu ma nħalluhx imut. Anzi, jitla’ min jitla’ għandna naraw li nżommuh ħaj. L-importanti hu li d-diżappunt ta’ dawk li ma jkunx tela’ l-kandidat favorit tagħhom, ma jdawruhx f’rabja għal Partit tagħna stess, imma jdawruh f’ħeġġa biex jgħinu lil min ikun Kap jegħleb l-isfida iebsa tal-avversarju politiku tagħna, avversarju organizzat, b’magna b’saħħitha, imma li lkoll nafu li qed jagħmel ħafna ħsara lil pajjiżna bil-metodi kriminali li qed iħaddem.

U allura importanti f’dan il-mument li nżommu quddiem għajnejna min hu l-vera avversarju tagħna. Aħna lkoll Nazzjonalisti, aħna lkoll nemmnu fid-diċenza u l-onestà politika. Aħna lkoll nemmnu fil-governanza tajba. U allura rridu nkomplu niġġieldu għal dawn il-valuri, li jridu jkunu l-valuri li jkomplu jiddistingwuna mill-Partit Laburista.

Għaldaqstant, nappella kemm lil kandidat li ser jirbaħ din it-tellieqa u jkun il-Kap il-ġdid tagħna, u kemm lil kandidat li ser jitlef, biex mal-ewwel jaħdmu biex ifejqu l-feriti li ser tkun ħalliet din it-tellieqa, biex mal-ewwel jaħdmu biex jerġa’ jingħaqad aktar minn qatt qabel il-Partit Nazzjonalista.


U nappella lin-Nazzjonalisti ġenwini kollha li qed jappoġġjaw kandidat jew ieħor: ftakru li minn nhar il-Ħadd irridu naħdmu lkoll flimkien biex nagħqdu, nistrutturaw u nirriġeneraw il-Partit tagħna, biex inkunu kapaċi nirbħu l-vera avversarju politiku tagħna u nwettqu l-missjoni politika tagħna. Mela f’dawn l-aħħar ftit ġranet ta’ din it-tellieqa għal Kap tal-Partit, ejja nnaqsu l-ostilità u nifhmu wkoll il-perspettiva ta' dawk li qed jappoġġjaw lil ħaddieħor. Għax minn nhar il-Ħadd irridu lkoll nerġgħu naħdmu id f'id, għal Partit Nazzjonalista, għal uliedna u għal pajjiżna.


Dan l-artiklu deher f' In-Nazzjon tal-Erbgħa 13 ta' Settembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…