Skip to main content

Demokrazija fil-Prattika


L-elezzjoni ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista hija proċess demokratiku, u forsi l-aktar proċess demokratiku importanti, li jgħaddi minnu l-Partit.

Dan għaliex il-Kap tal-Partit huwa l-wiċċ tal-Partit, dik il-persuna li l-aktar tissimbolizza l-valuri u xi jfisser il-Partit Nazzjonalista. Huwa wkoll il-persuna li finalment ikun responsabbli għal ħafna mill-aktar deċiżjonijiet diffiċli u importanti li jkollu jieħu l-Partit, u li żgur li fix-xhur li ġejjin ħa jkollu ħafna minnhom hekk kif il-Partit Nazzjonalista jrid jiġi ristrutturat aħjar biex ikun magna elettorali aktar effiċjenti li eqreb għal dak li jkunu jridu n-nies u li jkun qed jolqothom direttament fil-laħam il-ħaj.

Tellieqa bħal din dejjem ħa toħloq kumbattiment ħaj, u li forsi jħalli xi ftit tal-feriti wkoll. Dan storikament ġara f’kull elezzjoni ta’ Kap ta’ Partit, kemm dawk tal-Partit Laburista u kemm dawk tal-Partit Nazzjonalista.

Din id-darba l-kumbattiment ħareġ aktar fil-pubbliku mis-soltu minħabba li għall-ewwel darba, għal din l-elezzjoni ser jivvutaw it-tesserati kollha. Dan minnu nnifsu huwa pass importanti li juri kemm il-Partit Nazzjonalista verament iġġedded f’dawn l-aħħar erba’ snin li kien kapaċi jagħmel bidla statutorja bħal din, u jiftaħ l-aktar proċess demokratiku importanti tiegħu għal dawk kollha li huma membri fil-Partit.

L-entużjażmu li urew in-nies matul din il-kampanja jimlini bit-tama. Kemm dawk li appoġġaw kandidat u kemm dawk li appoġġaw ieħor, urew li għandhom għal qalbhom il-Partit Nazzjonalista, jinteressahom minnu, jimpurtahom minnu, u jixtiequh iqum sew fuq saqajh biex jerġa’ jkun Partit rebbieħ li jista’ jagħmel il-ġid lil pajjiżna.

L-importanti hu li dan l-entużjażmu ma nħalluhx imut. Anzi, jitla’ min jitla’ għandna naraw li nżommuh ħaj. L-importanti hu li d-diżappunt ta’ dawk li ma jkunx tela’ l-kandidat favorit tagħhom, ma jdawruhx f’rabja għal Partit tagħna stess, imma jdawruh f’ħeġġa biex jgħinu lil min ikun Kap jegħleb l-isfida iebsa tal-avversarju politiku tagħna, avversarju organizzat, b’magna b’saħħitha, imma li lkoll nafu li qed jagħmel ħafna ħsara lil pajjiżna bil-metodi kriminali li qed iħaddem.

U allura importanti f’dan il-mument li nżommu quddiem għajnejna min hu l-vera avversarju tagħna. Aħna lkoll Nazzjonalisti, aħna lkoll nemmnu fid-diċenza u l-onestà politika. Aħna lkoll nemmnu fil-governanza tajba. U allura rridu nkomplu niġġieldu għal dawn il-valuri, li jridu jkunu l-valuri li jkomplu jiddistingwuna mill-Partit Laburista.

Għaldaqstant, nappella kemm lil kandidat li ser jirbaħ din it-tellieqa u jkun il-Kap il-ġdid tagħna, u kemm lil kandidat li ser jitlef, biex mal-ewwel jaħdmu biex ifejqu l-feriti li ser tkun ħalliet din it-tellieqa, biex mal-ewwel jaħdmu biex jerġa’ jingħaqad aktar minn qatt qabel il-Partit Nazzjonalista.


U nappella lin-Nazzjonalisti ġenwini kollha li qed jappoġġjaw kandidat jew ieħor: ftakru li minn nhar il-Ħadd irridu naħdmu lkoll flimkien biex nagħqdu, nistrutturaw u nirriġeneraw il-Partit tagħna, biex inkunu kapaċi nirbħu l-vera avversarju politiku tagħna u nwettqu l-missjoni politika tagħna. Mela f’dawn l-aħħar ftit ġranet ta’ din it-tellieqa għal Kap tal-Partit, ejja nnaqsu l-ostilità u nifhmu wkoll il-perspettiva ta' dawk li qed jappoġġjaw lil ħaddieħor. Għax minn nhar il-Ħadd irridu lkoll nerġgħu naħdmu id f'id, għal Partit Nazzjonalista, għal uliedna u għal pajjiżna.


Dan l-artiklu deher f' In-Nazzjon tal-Erbgħa 13 ta' Settembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…