Skip to main content

Kap Ġdid


Bħal-lum ġimgħa l-Partit Nazzjonalista kien għadu kemm eleġġa Kap ġdid, lil Dr Adrian Delia. Kien mument storiku għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett kienet l-ewwel darba illi għall-elezzjoni tal-Kap, id-demokrazija infetħet għal eluf ta’ tesserati. Kien hemm mat-18,000 tesserat li kienu eleġibbli jivvutaw (oħrajn ma kienux eliġibbli għax ma kienux ilhom sentejn tesserati), u minn aktar minn 15,000 illi ġabru l-vot ivvutaw ammont straordinarju ta’ 95%. Bidla kbira fl-istatut illi kien imbutta l-Kap preċedenti stess Simon Busuttil.

Kienet ukoll l-ewwel darba illi l-Kap li eleġġa l-Partit Nazzjonalista ma kienx Membru Parlamentari, u l-ewwel darba illi Partit politiku f’Malta eleġġa Kap illi ma kien għadu qatt ikkontesta elezzjoni ġenerali.

Din l-elezzjoni qajmet reazzjonijiet differenti, u s-sit elettroniku lovinmalta.com ġabar dawn ir-reazzjonijiet f’artiklu intitolat “Malta Reacts To PN's New Leader” (link sħiħ ta’ dan l-artiklu hawnhekk https://lovinmalta.com/opinion/reactions/malta-reacts-to-pns-new-leader). U qasam dawn ir-reazzjonijiet f’kategoriji differenti.

Kellek lil dawk, li kienu fil-maġġoranza, li awguraw u ferħu lil Adrian Delia għal din ir-rebħa u għar-responsabbilità ġdida li daħal għaliha. Fosthom kien hemm diversi kandidati u Deputati tal-Partit Nazzjonalista, nies ġodda li ssieħbu mal-Partit Nazzjonalista f’dawn l-aħħar erba’ snin bħal Michael Briguglio, u ħafna u ħafna tesserati u partitarji Nazzjonalisti. Ħafna minn dawn ukoll użaw din l-opportunità biex jirringrazzjaw lil Chris Said għas-servizz illi dejjem ta lill-Partit mingħajr interessi tul dawn is-snin kollha.

Kien hemm pero’ oħrajn li esprimew diżappunt u rabja. Uħud kienu nies li dejjem ħassewhom komdi mal-Partit Nazzjonalista u li l-ewwel reazzjoni tagħhom kienet li l-Partit spiċċa, jew li issa daqshekk ħadmu għal Partit. Oħrajn kienu ħafna profili fażuli imbuttati min-nies imqabbda mill-Partit Laburista biex iżidu d-doża ta’ dan is-sentiment u jippruvaw iħajru Nazzjonalisti jagħmlu hekk. Din il-kategorija pero’ tidher li matul din il-ġimgħa tmewtet ħafna. Il-Kap il-ġdid mill-ewwel wera li lest ikompli l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u favur il-governanza tajba, billi anke’ attenda għas-seduta l-Qorti nhar it-Tnejn li għadda, u allura beda jagħti risposta lil dawk id-diversi li kienu xettiċi jekk kienx ħa jkompli din il-ġlieda. U l-fatt li Chris Said ukoll awguralu u wegħdu l-appoġġ sħiħ tiegħu għenet mhux ftit biex jittaffew xi feriti li nfetħu matul din il-kampanja.

L-iktar reazzjoni assurda kienet dik ta’ Kurt Farrugia, il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern, li fi tweet qal “Enter the sleazy and the criminals” (jidħlu l-korrotti u l-kriminali). Nesa s-Sur Farrugia li għandu tliet membri tal-Gvern tiegħu taħt investigazzjoni maġisterjali. Nesa li dawn inqabdu fil-fatt jaħslu l-flus u jieħdu l-commissions, u l-unika raġuni għala mhumiex arrestati huwa li ħatfu l-Korp u l-Kummissarju tal-Pulizija u mhux iħalluhom jagħmlu xogħolhom. Agħar minn hekk, is-Sur Farrugia nesa li fil-kariga tiegħu huwa mhu parti mill-ebda Partit imma hu impjegat tagħna lkoll. Kull Kap ta’ Komunikazzjoni ta’ Gvern passat żamm ‘il bogħod milli jitkellem fuq politika partiġġjana. Xi ħadd jiftakar lil Gordon Pisani jagħmel xi kummenti simili? Le. Imma Kurt Farrugia lanqas rispett lejn il-kariga li jokkupa ma għandu.

L-aħħar tip ta’ reazzjoni kienet ta’ dawk li appellaw għall-għaqda. Huwa importanti għal Partit Nazzjonalista li jibqa’ magħqud biex ikun jista’ jagħti sfida lill-Partit Laburista, jiddefendi d-demokrazija u l-istituzzjonijiet tagħha, iwettaq r-rwol Kostituzzjonali tiegħu ta’ Oppożizzjoni Parlamentari, u joffri tama lill-poplu ta’ kif l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar, dan hu l-Partit li dejjem iġġieled għad-demokrazija. Issa rridu nagħtu l-eżempju u naċċettaw riżultat demokratiku ta’ bejnietna. U infatti, il-preżenza kbira ta’ nies fuq il-Fosos din il-ġimgħa, u l-ammont ta’ nies ġodda li ttesseraw mal-Partit, hija xhieda li dan l-appell qed jintlaqa’, u n-nies qed ikomplu jżidu l-entużjażmu għal Partit Nazzjonalista.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 24 ta' Settembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…