Skip to main content

Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija (2)


Il-ġimgħa li għaddiet ktibt dwar l-istorja tal-“Azerbaijani Laundromat”, il-fond ta’ kważi €3 biljuni li nkixef li l-Azerbaijan kien juża’ biex jixtri politiċi u opinjonisti Ewropej u jaħsel il-flus.

Illum ħa nħares ftit fuq kif tissemma’ Malta f’din l-istorja. Fir-rapport li ħareġ spikka l-kumment tal-investigatur internazzjonali Burke Files, li qal li “jekk ħa taħsel il-flus, l-aħjar li ma tgħaddiehomx mir-Russja, Malta u l-Cayman Islands”, għax dawn il-pajjiżi jqanqlu suspett ta’ ħasil ta’ flus mill-ewwel. Dik hi r-reputazzjoni li ħadu s-servizzi finanzjarji f’pajjiżna.

Infatti fi storja li ħarġet din il-ġimgħa, is-sit maltatoday.com.mt ħareġ kif kienu madwar €440,000 minn dawn il-miljuni li nħaslu permezz ta’ kumpaniji reġistrati f’Malta, Vostok Media Exchange Ltd u Wise Holding Ltd, li għaddew dawn il-flus lil kumpaniji offshore reġistrati fir-Renju Unit.

L-aktar li tefa’ dell fuq pajjiżna pero’ huwa r-rapport li ħareġ is-sit civicsolidarity.org intitolat European Values Bought and Sold (Valuri Ewropej Mixtrija u Mibjugħa). Skont dan ir-rapport, Malta huwa partner kruċjali għal politiċi tal-Azerbaijan biex jaħbu flushom. Anzi, l-oligarki Azerbaijani jqisu lil Malta bħala waħda mill-provinċji tal-Azerbaijan!

Ir-rapport isemmi kif l-Ispeaker Anġlu Farrugia mexxa ħafna delegazzjonijiet lejn l-Azerbaijan biex josservaw l-elezzjonijiet, u dejjem faħħarhom bħalma għamel Lintner, b’kuntrast mal-NGOs li kienu jirrappurtaw frodi fl-għadd tal-voti u ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport jistaqsi wkoll dwar iż-żmien taż-żjara ta’ Farrugia ftit ġranet biss wara li l-konsorzju ElectroGas, li minnu tagħmel parti l-kumpanija tal-Gvern tal-Azerbaijan Socar, iffirma l-kuntratt tal-power station tal-LNG.

Ir-rapport jistaqsi wkoll dwar ir-rabta ta’ Joe Debono Grech mal-Azerbaijan. Isemmi if fl-2009 ġie appuntat rapporteur fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbaijan mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa minflok MP Norveġiż li kien magħruf għal kemm jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem, u kif l-għajnuna lil Debono Grech ingħatat l-iktar mill-Azerbaijan u l-alleati tiegħu. Jistaqsi għala fl-2015 Debono Grech ma semma xejn fuq l-arrest tal-attivist Annar Mammadli, wara li kien hu stess li qajjem l-issue fl-2013, u kif iddefenda lil Aliyev fid-dibattiti għax qal li jekk jitlaq hu l-Azerbaijan jiġrilu bħal Libja u l-Iraq.  Debono jissemma wkoll li kien parti mill-manuvrar ta’ Volonte, Lintner u oħrajn biex ir-rapport fuq il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbaijan jiġi ivvutat kontra fl-Assemblea, u jgħid li sa minn Jannar 2013 kien hemm suspetti li Debono Grech qed jirċievi rigali mill-Azerbaijan.

Debono Grech ċaħad li hu qatt irċieva xi rigali mir-reġim tal-Azerbaijan.

Dawn l-istejjer pero’ reġgħu qajmu suspetti kbar hekk kif wieħed jiftakar li l-Gvern ta’ Muscat iffirma diversi kuntratti mal-Gvern tal-Azerbaijan, fosthom il-hedging tal-fuel li minnu intilfu miljuni ta’ Ewro, u tal-power station il-ġdida. Wieħed jiftakar ukoll li rapport tal-FIAU kien isemmi li diversi kontijiet ta’ persuni esposti politikament fl-Azerbaijan kienu inqabdu miżmuma mill-Pilatus Bank, u li l-whistleblower Russa kienet żvelat li kienu għaddew transazzjonijiet ta’ miljuni kbar minn kontijiet marbutin mal-President Aliyev lejn il-kumpanija Egrant, li hi allegat li hija ta’ Michelle Muscat.

Wieħed jittama li xi darba tinkixef l-istorja kollha ta’ kif dawn l-oligarki u nies fil-poter qed jisirquna ħajjin waqt li aħna naħdmu u nħallsu t-taxxi biex inkunu nistgħu ngħixu ħajja diċenti.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Settembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…