Skip to main content

Valuri Ewropej Mibjugħa u Mixtrija (2)


Il-ġimgħa li għaddiet ktibt dwar l-istorja tal-“Azerbaijani Laundromat”, il-fond ta’ kważi €3 biljuni li nkixef li l-Azerbaijan kien juża’ biex jixtri politiċi u opinjonisti Ewropej u jaħsel il-flus.

Illum ħa nħares ftit fuq kif tissemma’ Malta f’din l-istorja. Fir-rapport li ħareġ spikka l-kumment tal-investigatur internazzjonali Burke Files, li qal li “jekk ħa taħsel il-flus, l-aħjar li ma tgħaddiehomx mir-Russja, Malta u l-Cayman Islands”, għax dawn il-pajjiżi jqanqlu suspett ta’ ħasil ta’ flus mill-ewwel. Dik hi r-reputazzjoni li ħadu s-servizzi finanzjarji f’pajjiżna.

Infatti fi storja li ħarġet din il-ġimgħa, is-sit maltatoday.com.mt ħareġ kif kienu madwar €440,000 minn dawn il-miljuni li nħaslu permezz ta’ kumpaniji reġistrati f’Malta, Vostok Media Exchange Ltd u Wise Holding Ltd, li għaddew dawn il-flus lil kumpaniji offshore reġistrati fir-Renju Unit.

L-aktar li tefa’ dell fuq pajjiżna pero’ huwa r-rapport li ħareġ is-sit civicsolidarity.org intitolat European Values Bought and Sold (Valuri Ewropej Mixtrija u Mibjugħa). Skont dan ir-rapport, Malta huwa partner kruċjali għal politiċi tal-Azerbaijan biex jaħbu flushom. Anzi, l-oligarki Azerbaijani jqisu lil Malta bħala waħda mill-provinċji tal-Azerbaijan!

Ir-rapport isemmi kif l-Ispeaker Anġlu Farrugia mexxa ħafna delegazzjonijiet lejn l-Azerbaijan biex josservaw l-elezzjonijiet, u dejjem faħħarhom bħalma għamel Lintner, b’kuntrast mal-NGOs li kienu jirrappurtaw frodi fl-għadd tal-voti u ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport jistaqsi wkoll dwar iż-żmien taż-żjara ta’ Farrugia ftit ġranet biss wara li l-konsorzju ElectroGas, li minnu tagħmel parti l-kumpanija tal-Gvern tal-Azerbaijan Socar, iffirma l-kuntratt tal-power station tal-LNG.

Ir-rapport jistaqsi wkoll dwar ir-rabta ta’ Joe Debono Grech mal-Azerbaijan. Isemmi if fl-2009 ġie appuntat rapporteur fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbaijan mill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa minflok MP Norveġiż li kien magħruf għal kemm jiddefendi d-drittijiet tal-bniedem, u kif l-għajnuna lil Debono Grech ingħatat l-iktar mill-Azerbaijan u l-alleati tiegħu. Jistaqsi għala fl-2015 Debono Grech ma semma xejn fuq l-arrest tal-attivist Annar Mammadli, wara li kien hu stess li qajjem l-issue fl-2013, u kif iddefenda lil Aliyev fid-dibattiti għax qal li jekk jitlaq hu l-Azerbaijan jiġrilu bħal Libja u l-Iraq.  Debono jissemma wkoll li kien parti mill-manuvrar ta’ Volonte, Lintner u oħrajn biex ir-rapport fuq il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fl-Azerbaijan jiġi ivvutat kontra fl-Assemblea, u jgħid li sa minn Jannar 2013 kien hemm suspetti li Debono Grech qed jirċievi rigali mill-Azerbaijan.

Debono Grech ċaħad li hu qatt irċieva xi rigali mir-reġim tal-Azerbaijan.

Dawn l-istejjer pero’ reġgħu qajmu suspetti kbar hekk kif wieħed jiftakar li l-Gvern ta’ Muscat iffirma diversi kuntratti mal-Gvern tal-Azerbaijan, fosthom il-hedging tal-fuel li minnu intilfu miljuni ta’ Ewro, u tal-power station il-ġdida. Wieħed jiftakar ukoll li rapport tal-FIAU kien isemmi li diversi kontijiet ta’ persuni esposti politikament fl-Azerbaijan kienu inqabdu miżmuma mill-Pilatus Bank, u li l-whistleblower Russa kienet żvelat li kienu għaddew transazzjonijiet ta’ miljuni kbar minn kontijiet marbutin mal-President Aliyev lejn il-kumpanija Egrant, li hi allegat li hija ta’ Michelle Muscat.

Wieħed jittama li xi darba tinkixef l-istorja kollha ta’ kif dawn l-oligarki u nies fil-poter qed jisirquna ħajjin waqt li aħna naħdmu u nħallsu t-taxxi biex inkunu nistgħu ngħixu ħajja diċenti.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Settembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…