Skip to main content

Daphne ma nqatlitx ilbieraħDaphne ma nqatlitx ilbieraħ.

Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.

Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.

Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.

Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.

Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħallew Korp tal-Pulizija jitnawwar, li kif qal tajjeb Manuel Delia, "kien kapaċi jibgħat il-muturi biex il-mara tal-Prim Ministru tasal 5 minuti qabel għand tad-dwiefer, imma ma kienx kapaċi jipproteġi l-aħħar difensur tad-demokrazija tagħna."

Daphne inqatlet meta esponiet politiċi korrotti u maħmuġa, u aħna flok ma bżaqna fuqhom, ċapċapnielhom, tajniehom l-istanding ovations, u tellajniehom b'aktar voti minn qabel.

Daphne inqatlet meta dawn il-politiċi korrotti u kriminali, sabu Parlament jiddefendiehom flok jikkundannahom.

Daphne inqatlet meta min kien responsabbli mid-demokrazija tagħna, qered l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuna għal gwadann personali tiegħu, u flok indirizza l-problemi li esponiet, attakka lill-messaġġiera. Sa ma l-attakk sar ta' veru.

Daphne inqatlet meta ftit ftit, ħallejna Gvern jinnormalizza l-korruzzjoni u l-kriminalita', anzi jippremjaha, flok ma jieħu passi fuqha. Sa ma l-kriminali ħassewhom komdi biżżejjed li mhux huma l-ħżiena imma min qed jikxifhom.

Daphne ma nqatlitx minn bomba. Daphne inqatlet minn Stat li falla. U minn kull wieħed u waħda minna li konna lesti nagħlqu għajnejna għal dan kollu. Għax il-but kien sejjer tajjeb. Għax konna komdi. Għax ir-rota qed iddur. Għax fil-verita', għalkemm ma rridux nammettu, morna lura flok 'il quddiem. Għax jekk qabel għal ħabba konna nqaxxru qamla, illum għal ewro lesti nħallu pajjiż jinqered. Anzi, konna lesti nħallu lil xi ħadd minn ħutna jmut.

English translation of this blogpost is available at this link.Popular posts from this blog

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…