Skip to main content

Daphne ma nqatlitx ilbieraħDaphne ma nqatlitx ilbieraħ.

Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.

Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.

Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.

Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.

Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħallew Korp tal-Pulizija jitnawwar, li kif qal tajjeb Manuel Delia, "kien kapaċi jibgħat il-muturi biex il-mara tal-Prim Ministru tasal 5 minuti qabel għand tad-dwiefer, imma ma kienx kapaċi jipproteġi l-aħħar difensur tad-demokrazija tagħna."

Daphne inqatlet meta esponiet politiċi korrotti u maħmuġa, u aħna flok ma bżaqna fuqhom, ċapċapnielhom, tajniehom l-istanding ovations, u tellajniehom b'aktar voti minn qabel.

Daphne inqatlet meta dawn il-politiċi korrotti u kriminali, sabu Parlament jiddefendiehom flok jikkundannahom.

Daphne inqatlet meta min kien responsabbli mid-demokrazija tagħna, qered l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuna għal gwadann personali tiegħu, u flok indirizza l-problemi li esponiet, attakka lill-messaġġiera. Sa ma l-attakk sar ta' veru.

Daphne inqatlet meta ftit ftit, ħallejna Gvern jinnormalizza l-korruzzjoni u l-kriminalita', anzi jippremjaha, flok ma jieħu passi fuqha. Sa ma l-kriminali ħassewhom komdi biżżejjed li mhux huma l-ħżiena imma min qed jikxifhom.

Daphne ma nqatlitx minn bomba. Daphne inqatlet minn Stat li falla. U minn kull wieħed u waħda minna li konna lesti nagħlqu għajnejna għal dan kollu. Għax il-but kien sejjer tajjeb. Għax konna komdi. Għax ir-rota qed iddur. Għax fil-verita', għalkemm ma rridux nammettu, morna lura flok 'il quddiem. Għax jekk qabel għal ħabba konna nqaxxru qamla, illum għal ewro lesti nħallu pajjiż jinqered. Anzi, konna lesti nħallu lil xi ħadd minn ħutna jmut.

English translation of this blogpost is available at this link.Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

L-Inkjesta dwar Egrant

Nhar il-Ħadd li għadda ġew ippubblikati l-konklużjonijiet tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Bugeja dwar jekk il-kumpanija Egrant Inc, reġistrata fil-Panama flimkien mal-kumpaniji Hearnville u Tillgate, hijiex verament ta’ Michelle Muscat, il-mara tal-Prim Ministru Joseph Muscat, u dwar transazzjonijiet ta’ ħasil ta’ flus mill-Bank Pilatus.
Il-konklużjoni tal-Maġistrat hija ċara: ma sab l-ebda prova li l-kumpanija Egrant Inc hija ta’ Michelle Muscat. Ma sabx lanqas għalfejn din il-kumpanija twaqqfet u min kien l-individwu (li ismu ingħadda fuq Skype) li għalih twaqqfet. Ma sabx lanqas traċċi ta’ transazzjonijiet min-nies mill-Azerbaijan lejn dawn il-kontijiet fil-Bank Pilatus. Ma sabx lanqas li sid il-Bank, Ali Sadr, li jinsab jaffaċċja 125 sena ħabs fl-Istati Uniti, ħareġ kwantità ta’ dokumenti fil-bagalji, imma sab li ħareġ dokument wieħed biss li ma sabx x’kien. Ma sabx lanqas li t-titjira tal-VistaJet lejn Baku u mbagħad Dubaj li telqet dak il-lejl tellgħet bagalji fiha ħlief dawk ta…