Skip to main content

Lura għall-ParlamentDin il-ġimgħa reġa’ infetaħ il-Parlament wara l-btajjel tas-Sajf. U l-Partit Nazzjonalista mill-ewwel irritorna għal ħidma Kostituzzjonali tiegħu fl-Oppożizzjoni.

L-ewwel abbozz li tressaq quddiem il-Kamra għad-dibattitu huwa l-abbozz ta’ emendi għall-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika, li qed jintroduċi l-kunċett ta’ “skrutinju” Parlamentari għal dawk appuntati f’ċertu karigi, bħall-ambaxxaturi u Kapijiet ta’ Awtoritajiet. Dawn l-emendi jinsabu fuq is-sit tal-Parlament (www.parlament.mt) kif ukoll fuq is-siti ta’ bosta ġurnali elettroniċi Maltin. Sfortunatament, minkejja li xi ħaġa bħal din kellha tressaqna aktar lejn il-kultura Ewropea u ssaħħaħ l-istrutturi demokratiċi f’pajjiżna, dawn l-emendi m’huma jagħmlu xejn minn dan u infatti qed jiġu kritikati fuq diversi aspetti kemm mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista, kemm mill-Partit Demokratiku, u anke’ mill-Alternattiva Demokratika. Ħa nispjega għalfejn.

L-ewwel nett, dan l-iskrutinju qed isir wara li l-Gvern Laburista ħataf f’idejh l-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż. Lil min kellu jlaħħaq, issa laħqu. Il-ħatriet l-importanti, laħqu saru. Issa jrid idaħħal l-iskrutinju?

It-tieni, l-att jagħmel ħafna eċċezzjonijiet, per eżempju l-Kummissarju tal-Pulizija. Għalfejn dan ma għandux jgħaddi mill-iskrutinju wkoll?

It-tielet, l-att iwaqqaf Kumitat Parlamentari biex jagħmel l-iskrutinju, u mhux il-Parlament kollu. Mhux hekk, imma l-iskrutinju jitlob biss li dawn jibagħtu mistoqsijiet bil-miktub! Dak eżami! Tibgħat il-mistoqsijiet bil-miktub, u l-kandidat iwieġeb bil-miktub. Forsi l-ewwel eżami fejn il-kandidati jirċievi l-mistoqsijiet tal-eżami qabel imur għall-eżami. Għalfejn ma jsirx skrutinju kif isir f’kull Parlament fid-dinja, inkluż fil-Parlament Ewropew, u l-mistoqsijiet isiru dak il-ħin minn kulħadd, u jrid jitwieġbu dak il-ħin mill-kandidat?

Ir-raba’, u forsi l-agħar nuqqas li għandu dan l-Att, huwa li dak li jiddeċiedi dan il-Kumitat fl-iskrutinju tiegħu ikun biss “parir”. Il-Ministru jista’ jew jimxi miegħu, jew ikompli għaddej kif jidhirlu. Mela bir-rispett kollu, x’inhu l-użu ta’ dan il-proċess kollu? Pantomima ta’ ħela ta’ ħin biex taparsi qed nagħrblu lil min naħtru?

Huwa ċar li l-għan ta’ dan l-Att mhuwiex li nsiru pajjiż aktar Ewropew, imma gimmick ieħor ta’ Gvern li jgħix biss minn fuq il-propoganda.

Sadattant, din il-ġimgħa l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ħa wkoll postu fil-Parlament. Grazzi għall-ġest nobbli ta’ Jean Pierre Debono u Peter Micallef, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kellu l-fakultà jressaq co-option ta’ Deputat, u b’mod unanimu kif mistenni ġie propost Adrian Delia. B’hekk seta’ jieħu l-ġurament ta’ Membru Parlamentari, u l-Ġimgħa ħa wkoll il-ġurament ta’ Kap tal-Oppożizzjoni. Nawguraw lil Adrian Delia fil-ħidma Parlamentari tiegħu u fit-tmexxija tal-Oppożizzjoni. Konvint li bl-appoġġ tal-Grupp Parlamentari, u bl-appoġġ tagħna lkoll, il-Partit Nazzjonalista jkompli jibni l-kredibbilità tiegħu u jippreżenta lilu nnifsu bħala Gvern alternattiv għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 08 t' Ottubru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…