Skip to main content

M’għadhomx Jafdawna
L-effetti tal-assassinju brutali ta’ Daphne Caruana Galizia għadu jiddomina mhux biss ix-xena nazzjonali, imma anke’ dik dinjija b’mod partikolari dik Ewropea. Kulħadd issa hu konxju u qed jara b’għajnejh fejn wassalna l-kollass tal-istituzzjonijiet u l-kultura tal-impunità li rajna tiġi kkultivatha u imbuttatha f’dawn l-aħħar snin.

Il-ġimgħa l-oħra rajna kif il-ġurnali u siti barranin qed jirreferu għal Malta bħala “Mafia State” u bħala demokrazija li teżisti biss fuq il-karta imma mhux fil-prattika. Din il-ġimgħa din ir-reputazzjoni wasslet biex grupp ta’ tmien organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta’ livell internazzjonali jitolbu l-istituzzjonijiet Ewropej biex jinvestigaw huma l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Għaliex? Għax bħal poplu Malti, mhumiex jafdaw it-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija u l-istituzzjonijiet tagħna.

F’ittra ċara lill-Kummissjoni Ewropea, dawn qed jgħidu li l-qtil ta’ Daphne, flimkien man-nuqqasijiet strutturali li l-Kummissjoni diġa’ identifikat, juru l-bżonn ta’ investigazzjoni fuq l-istat tal-indipendenza u l-libertà tal-media f’Malta. Talbu li l-Kummissjoni tidħol fi djalogu urġenti mal-Gvern Malti biex tagħmillu ċara x’inhuma l-obbligazzjonijiet tagħna bħala membru tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu s-saltna tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni.

Jgħidu wkoll li l-qtil ta’ Daphne juri l-perikli li qegħdin fihom il-ġurnalisti meta jfittxu l-verità, u juri l-biża’ li għandhom il-korrotti u dawk fil-poter milli xi ħadd jikxifhom.

Iżidu li għajnejn l-Ewropa qegħdin fuq l-awtoritajiet Maltin. Hemm bżonn li jingħataw ir-risposti u li l-ħatja jiġu proċessati. Iridu li dawk li kienu “direttament jew indirettament” responsabbli ta’ dan il-qtil jinġiebu quddiem il-ġustizzja, u li l-problemi strutturali li hemm fl-istituzzjonijiet Maltin jiġu indirizzati.

Il-firmatarji ta’ din l-ittra huma Katharine Viner (editor-in-chief tal-ġurnal The Guardian), Dean Baquet (direttur eżekuttiv ta’ New York Times), Jérôme Fenoglio (direttur ta’ Le Monde), James Harding (direttor tal-aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti tal-BBC), Wolfgang Krach (mis-Süddeutsche Zeitung), Lionel Barber (mill-Financial Times), Mario Calabresi (minn La Repubblica) u Antonio Caño (minn El Pais). L-aħbar tista’ tinqara online fis-siti tagħhom kollha (fosthom fis-sit https://www.theguardian.com/media/2017/nov/02/world-media-chiefs-call-for-eu-inquiry-into-maltese-journalists).

Ironikament, waqt li dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha, flimkien mas-soċjetà ċivili u l-Partit Nazzjonalista, qegħdin jitolbu lill-Gvern biex nibdew nindirizzaw il-problemi li hemm fl-istituzzjonijiet tagħna, il-Gvern u b’mod partikolari l-Prim Ministru Joseph Muscat għadhom jistqarru li m’hawnx problemi. Li l-istituzzjonijiet qed jiffunzjonaw. Li kulħadd qed jagħmel xogħolu. Li kulħadd negattiv, minbarra l-Gvern Malti.

Huwa ċar li l-Gvern qed jiġġieled għall-istatus quo. Biex kollox jibqa’ kif inhu. Biex ma tmurx ikun hemm xi Kummissarju u Avukat Ġenerali li ma jkunux pupazzi tiegħu u jfettilhom jieħdu azzjoni fuq il-każi ta’ korruzzjoni gravi li għandhom jistennew quddiemhom.

Mill-banda l-oħra, fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra, fuq talba tal-Oppożizzjoni stess li l-Gvern għall-ewwel ma laqax, ġew diskussi dawn il-materji bħala materji ta’ natura nazzjonali urġenti. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia mar fil-Parlament b’numru ta’ proposti, ta’ x’jista’ jagħmel il-Parlament minn din il-ġimgħa, x’jista’ jbiddel fis-sitt xhur li ġejjin, u kif għandu jwassal għal bdil Kostituzzjonali fi żmien sentejn. Pjan li jagħti lin-nies ftit tama, ftit wens, li dal-pajjiż ħa joħroġ minn dan il-mument iżjed b’saħħtu.

Iżda x’sab? Sab Gvern għal kollox negattiv, li ma laqa’ l-ebda proposta u li għadu jgħid li m’hemm bżonn ibiddel xejn.

Inħalli f’idejn il-poplu jiġġudika min qed ikun verament pożittiv u proposittiv, u min qed ikun negattiv. Inħalli f’idejn il-poplu jiġġudika jekk hux veru li kulħadd qed jagħmel xogħolu u jekk hux veru li m’hemm bżonn l-ebda riformi. Pero’ mhux għajnejn il-poplu biss hemm fuq il-politiċi din id-darba. Hemm għajnejn id-dinja wkoll. U jekk inkomplu nwieġbu għal dan il-mument b’dan il-mod ħażin, ir-reputazzjoni ta’ Malta ser tkompli tieħu daqqa kbira ‘l isfel.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 12 ta' Novembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…