Skip to main content

M’għadhomx Jafdawna
L-effetti tal-assassinju brutali ta’ Daphne Caruana Galizia għadu jiddomina mhux biss ix-xena nazzjonali, imma anke’ dik dinjija b’mod partikolari dik Ewropea. Kulħadd issa hu konxju u qed jara b’għajnejh fejn wassalna l-kollass tal-istituzzjonijiet u l-kultura tal-impunità li rajna tiġi kkultivatha u imbuttatha f’dawn l-aħħar snin.

Il-ġimgħa l-oħra rajna kif il-ġurnali u siti barranin qed jirreferu għal Malta bħala “Mafia State” u bħala demokrazija li teżisti biss fuq il-karta imma mhux fil-prattika. Din il-ġimgħa din ir-reputazzjoni wasslet biex grupp ta’ tmien organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta’ livell internazzjonali jitolbu l-istituzzjonijiet Ewropej biex jinvestigaw huma l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia. Għaliex? Għax bħal poplu Malti, mhumiex jafdaw it-tmexxija tal-Korp tal-Pulizija u l-istituzzjonijiet tagħna.

F’ittra ċara lill-Kummissjoni Ewropea, dawn qed jgħidu li l-qtil ta’ Daphne, flimkien man-nuqqasijiet strutturali li l-Kummissjoni diġa’ identifikat, juru l-bżonn ta’ investigazzjoni fuq l-istat tal-indipendenza u l-libertà tal-media f’Malta. Talbu li l-Kummissjoni tidħol fi djalogu urġenti mal-Gvern Malti biex tagħmillu ċara x’inhuma l-obbligazzjonijiet tagħna bħala membru tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu s-saltna tad-dritt u l-libertà tal-espressjoni.

Jgħidu wkoll li l-qtil ta’ Daphne juri l-perikli li qegħdin fihom il-ġurnalisti meta jfittxu l-verità, u juri l-biża’ li għandhom il-korrotti u dawk fil-poter milli xi ħadd jikxifhom.

Iżidu li għajnejn l-Ewropa qegħdin fuq l-awtoritajiet Maltin. Hemm bżonn li jingħataw ir-risposti u li l-ħatja jiġu proċessati. Iridu li dawk li kienu “direttament jew indirettament” responsabbli ta’ dan il-qtil jinġiebu quddiem il-ġustizzja, u li l-problemi strutturali li hemm fl-istituzzjonijiet Maltin jiġu indirizzati.

Il-firmatarji ta’ din l-ittra huma Katharine Viner (editor-in-chief tal-ġurnal The Guardian), Dean Baquet (direttur eżekuttiv ta’ New York Times), Jérôme Fenoglio (direttur ta’ Le Monde), James Harding (direttor tal-aħbarijiet u ġrajjiet kurrenti tal-BBC), Wolfgang Krach (mis-Süddeutsche Zeitung), Lionel Barber (mill-Financial Times), Mario Calabresi (minn La Repubblica) u Antonio Caño (minn El Pais). L-aħbar tista’ tinqara online fis-siti tagħhom kollha (fosthom fis-sit https://www.theguardian.com/media/2017/nov/02/world-media-chiefs-call-for-eu-inquiry-into-maltese-journalists).

Ironikament, waqt li dawn l-organizzazzjonijiet internazzjonali kollha, flimkien mas-soċjetà ċivili u l-Partit Nazzjonalista, qegħdin jitolbu lill-Gvern biex nibdew nindirizzaw il-problemi li hemm fl-istituzzjonijiet tagħna, il-Gvern u b’mod partikolari l-Prim Ministru Joseph Muscat għadhom jistqarru li m’hawnx problemi. Li l-istituzzjonijiet qed jiffunzjonaw. Li kulħadd qed jagħmel xogħolu. Li kulħadd negattiv, minbarra l-Gvern Malti.

Huwa ċar li l-Gvern qed jiġġieled għall-istatus quo. Biex kollox jibqa’ kif inhu. Biex ma tmurx ikun hemm xi Kummissarju u Avukat Ġenerali li ma jkunux pupazzi tiegħu u jfettilhom jieħdu azzjoni fuq il-każi ta’ korruzzjoni gravi li għandhom jistennew quddiemhom.

Mill-banda l-oħra, fil-Parlament il-ġimgħa l-oħra, fuq talba tal-Oppożizzjoni stess li l-Gvern għall-ewwel ma laqax, ġew diskussi dawn il-materji bħala materji ta’ natura nazzjonali urġenti. Il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia mar fil-Parlament b’numru ta’ proposti, ta’ x’jista’ jagħmel il-Parlament minn din il-ġimgħa, x’jista’ jbiddel fis-sitt xhur li ġejjin, u kif għandu jwassal għal bdil Kostituzzjonali fi żmien sentejn. Pjan li jagħti lin-nies ftit tama, ftit wens, li dal-pajjiż ħa joħroġ minn dan il-mument iżjed b’saħħtu.

Iżda x’sab? Sab Gvern għal kollox negattiv, li ma laqa’ l-ebda proposta u li għadu jgħid li m’hemm bżonn ibiddel xejn.

Inħalli f’idejn il-poplu jiġġudika min qed ikun verament pożittiv u proposittiv, u min qed ikun negattiv. Inħalli f’idejn il-poplu jiġġudika jekk hux veru li kulħadd qed jagħmel xogħolu u jekk hux veru li m’hemm bżonn l-ebda riformi. Pero’ mhux għajnejn il-poplu biss hemm fuq il-politiċi din id-darba. Hemm għajnejn id-dinja wkoll. U jekk inkomplu nwieġbu għal dan il-mument b’dan il-mod ħażin, ir-reputazzjoni ta’ Malta ser tkompli tieħu daqqa kbira ‘l isfel.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 12 ta' Novembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…