Skip to main content

Ħsibijiet: Pilatus, il-Faqar u l-Vot ElettronikuIl-liċenzja tal-Bank Pilatus


Fuq is-sit soċjali Twitter, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa talab lill-Awtorità Maltija MFSA biex tirrevoka l-liċenzja tal-Bank Pilatus, il-Bank involut fl-inkjesta Egrant, u li kien inqabad mill-FIAU jaħsel il-flus ta’ politiċi mill-Azerbaijan, jgħaddi transazzjonijiet ta’ kickbacks tac-Chief of Staff Keith Schembri, u jgħaddi commissions f’kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi mill-kumpanija li pprovdiet it-tanker tal-gass f’Marsaxlokk, f’rapporti li ngħataw lill-Kummissarju tal-Pulizija preċedenti li kien għażel li jirriżenja flok jaġixxi fuqhom. L-istorja tinsab rappurtata wkoll fis-sit http://www.maltatoday.com.mt/business/business_news/82427/mep_will_report_pilatus_to_european_banking_authority_unless_mfsa_revokes_licence#.WhagEbSplTY.

Casa sejjaħ lic-Chairman tal-MFS Joe Bannister biex ma jibqax jippersisti li ma jaqdix dmirijietu. Qal ukoll li ma jekk ma tittieħed ebda azzjoni, ser ikun qed jirrapporta dan in-nuqqas lill-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Bankarja Ewropea.

Casa jfakkar li l-Bank ingħata liċenzja b’mod dubjuż ħafna f’Jannar 2014, kontra rakkomandazzjonijiet tal-FATF u meta s-sid kien suppost taħt sanzjonijiet Ewropej. Jiġbed l-attenzjoni wkoll li l-preżenza ta’ dan il-bank, u l-ħsara li qed jagħmel lir-reputazzjoni Maltija, qed ipoġġi f’riskju settur vitali bħalma hu s-settur tas-servizzi finanzjarji.

In-nuqqas ta’ azzjoni fuq il-Bank Pilatus hija prova oħra tal-kultura ta’ impunità li qed ikattar dan il-Gvern, fejn dawk qrib tiegħu, dawk li qed jaqduh, jitħallew jagħmlu li jridu. Fejn il-liġi ma tapplikax għalihom bħalma tapplika għal ħaddieħor. Prova oħra li l-istituzzjonijiet mhux jagħmlu xogħolhom u li tnawwret is-saltna tad-dritt.Tfal f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjaliNhar il-Ħamis li għadda, fl-okkażjoni tal-Jum Universali tat-Tfal, il-Eurostat ippubblikat statistika ta’ tfal f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali madwar l-Unjoni Ewropea. Dan jinsab fis-sit http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Single_parents_with_dependent_children_and_single_persons.

Din l-istatistika turi li kwart tat-tfal Maltin jinsabu f’dan ir-riskju. Għalkemm hemm tnaqqis minimu, minn 26.7% fl-2010 għal 24% fl-2016, l-ammont għadu wieħed inkwetanti. L-istatistika turi wkoll li t-tfal f’familji b’ġenitur wieħed huma dawk l-aktar f’riskju ta’ faqar u esklużjoni.

F’sitwazzjoni fejn il-pajjiż jiftaħar b’surplus, żgur li jista’ jsir ħafna biex intejbu s-sitwazzjoni ta’ nies li qed jgħixu fil-faqar, speċjalment tfal. Huwa ċar li f’dawn il-każijiet, tkabbir ekonomiku mhux dejjem jinżel ‘l isfel biżżejjed biex jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn.


Għadd tal-Voti ElettronikuDin il-ġimgħa tħabbar li l-Kummissjoni Elettorali ffirmat kuntratt mal-Idox Group biex tiġi implimentata soluzzjoni elettronika għall-għadd tal-voti tal-elezzjonjiet f’Malta. Il-Kummissjoni qalet li l-għan tagħha hu li tuża’ din is-soluzzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fl-2019. L-aħbar tinsab f’bosta siti ta’ ġurnali Maltin, fosthom f’dan il-link mill-Malta Independent (http://www.independent.com.mt/articles/2017-11-22/local-news/Electoral-Commission-signs-agreement-to-kickstart-electronic-vote-counting-project-6736181793).

B’din is-soluzzjoni jidher li l-għadd tal-voti, minflok ma jieħu jumejn jew tlieta kif kien qed jieħu qabel, jieħu biss 12-il siegħa.

L-Idox Group huwa bbaża fir-Renju Unit, u implimentaw sistema simili fl-Iskozja.

Jekk jiġi assikurat li s-sistema hija sikura u ma tippermetti l-ebda tip ta’ tbagħbiż, dan ikun pass kbir il-quddiem fil-modernizzazzjoni tas-sistemi elettorali tagħna. Tajjeb li nħarsu wkoll li nimmodernizzaw proċeduri oħra, bħall-mod kif jivvutaw il-Maltin li jgħixu barra, li kull darba jkollhom joqogħdu jiġu Malta biex jivvutaw flok jużaw distance-voting kif jagħmlu pajjiżi oħra.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 26 ta' Novembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…