Skip to main content

Ħsibijiet: Pilatus, il-Faqar u l-Vot ElettronikuIl-liċenzja tal-Bank Pilatus


Fuq is-sit soċjali Twitter, il-Membru Parlamentari Ewropew Nazzjonalista David Casa talab lill-Awtorità Maltija MFSA biex tirrevoka l-liċenzja tal-Bank Pilatus, il-Bank involut fl-inkjesta Egrant, u li kien inqabad mill-FIAU jaħsel il-flus ta’ politiċi mill-Azerbaijan, jgħaddi transazzjonijiet ta’ kickbacks tac-Chief of Staff Keith Schembri, u jgħaddi commissions f’kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi mill-kumpanija li pprovdiet it-tanker tal-gass f’Marsaxlokk, f’rapporti li ngħataw lill-Kummissarju tal-Pulizija preċedenti li kien għażel li jirriżenja flok jaġixxi fuqhom. L-istorja tinsab rappurtata wkoll fis-sit http://www.maltatoday.com.mt/business/business_news/82427/mep_will_report_pilatus_to_european_banking_authority_unless_mfsa_revokes_licence#.WhagEbSplTY.

Casa sejjaħ lic-Chairman tal-MFS Joe Bannister biex ma jibqax jippersisti li ma jaqdix dmirijietu. Qal ukoll li ma jekk ma tittieħed ebda azzjoni, ser ikun qed jirrapporta dan in-nuqqas lill-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorità Bankarja Ewropea.

Casa jfakkar li l-Bank ingħata liċenzja b’mod dubjuż ħafna f’Jannar 2014, kontra rakkomandazzjonijiet tal-FATF u meta s-sid kien suppost taħt sanzjonijiet Ewropej. Jiġbed l-attenzjoni wkoll li l-preżenza ta’ dan il-bank, u l-ħsara li qed jagħmel lir-reputazzjoni Maltija, qed ipoġġi f’riskju settur vitali bħalma hu s-settur tas-servizzi finanzjarji.

In-nuqqas ta’ azzjoni fuq il-Bank Pilatus hija prova oħra tal-kultura ta’ impunità li qed ikattar dan il-Gvern, fejn dawk qrib tiegħu, dawk li qed jaqduh, jitħallew jagħmlu li jridu. Fejn il-liġi ma tapplikax għalihom bħalma tapplika għal ħaddieħor. Prova oħra li l-istituzzjonijiet mhux jagħmlu xogħolhom u li tnawwret is-saltna tad-dritt.Tfal f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjaliNhar il-Ħamis li għadda, fl-okkażjoni tal-Jum Universali tat-Tfal, il-Eurostat ippubblikat statistika ta’ tfal f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjali madwar l-Unjoni Ewropea. Dan jinsab fis-sit http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Single_parents_with_dependent_children_and_single_persons.

Din l-istatistika turi li kwart tat-tfal Maltin jinsabu f’dan ir-riskju. Għalkemm hemm tnaqqis minimu, minn 26.7% fl-2010 għal 24% fl-2016, l-ammont għadu wieħed inkwetanti. L-istatistika turi wkoll li t-tfal f’familji b’ġenitur wieħed huma dawk l-aktar f’riskju ta’ faqar u esklużjoni.

F’sitwazzjoni fejn il-pajjiż jiftaħar b’surplus, żgur li jista’ jsir ħafna biex intejbu s-sitwazzjoni ta’ nies li qed jgħixu fil-faqar, speċjalment tfal. Huwa ċar li f’dawn il-każijiet, tkabbir ekonomiku mhux dejjem jinżel ‘l isfel biżżejjed biex jgħin lil dawk l-aktar fil-bżonn.


Għadd tal-Voti ElettronikuDin il-ġimgħa tħabbar li l-Kummissjoni Elettorali ffirmat kuntratt mal-Idox Group biex tiġi implimentata soluzzjoni elettronika għall-għadd tal-voti tal-elezzjonjiet f’Malta. Il-Kummissjoni qalet li l-għan tagħha hu li tuża’ din is-soluzzjoni fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali fl-2019. L-aħbar tinsab f’bosta siti ta’ ġurnali Maltin, fosthom f’dan il-link mill-Malta Independent (http://www.independent.com.mt/articles/2017-11-22/local-news/Electoral-Commission-signs-agreement-to-kickstart-electronic-vote-counting-project-6736181793).

B’din is-soluzzjoni jidher li l-għadd tal-voti, minflok ma jieħu jumejn jew tlieta kif kien qed jieħu qabel, jieħu biss 12-il siegħa.

L-Idox Group huwa bbaża fir-Renju Unit, u implimentaw sistema simili fl-Iskozja.

Jekk jiġi assikurat li s-sistema hija sikura u ma tippermetti l-ebda tip ta’ tbagħbiż, dan ikun pass kbir il-quddiem fil-modernizzazzjoni tas-sistemi elettorali tagħna. Tajjeb li nħarsu wkoll li nimmodernizzaw proċeduri oħra, bħall-mod kif jivvutaw il-Maltin li jgħixu barra, li kull darba jkollhom joqogħdu jiġu Malta biex jivvutaw flok jużaw distance-voting kif jagħmlu pajjiżi oħra.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 26 ta' Novembru 2017.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…