Skip to main content

Wasal iż-żmien li l-Ewropa tieħu azzjoniNhar it-Tlieta li għaddew il-Parlament Ewropew iddiskuta s-saltna tad-dritt (rule of law) f’Malta, u l-għada, l-Erbgħa, ħa vot fuq riżoluzzjoni li fiha l-Parlament għamel diversi talbiet lill-Kummissjoni Ewropea.

X’kienet tgħid din ir-riżoluzzjoni, li wieħed jista’ jsib fis-sit tal-Parlament Ewropew (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0438&language=EN)?

Issejjaħ lill-Gvern Malti biex juża’ r-riżorsi kollha meħtieġa biex issir ġustizzja u jinqabdu l-qattiela. Issejjaħ għal investigazzjoni internazzjonali indipendenti fuq dan il-qtil. Issejjaħ biex tiżdied il-protoezzjoni lill-ġurnalisti u whistleblowers. Titlob biex jinħoloq il-Premju Ewropew Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu Investigattiv. Turi d-dispjaċir tal-Parlament li l-iżviluppi riċenti li seħħew f’Malta iqajmu inkwiet serju fuq is-saltna tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluż d-dritt tal-media ħielsa u l-indipendenza tal-Pulizija u l-Ġudikatura. Issejjaħ lill-Kummissjoni biex tibda djalogu mal-Gvern Malti dwar is-saltna tad-dritt u l-ħarsien tal-valuri Ewropej f’Malta.  Issejjaħ anke’ lil Kummissarju tal-Pulizija u l-Awtoritajiet Maltin biex jinvestigaw il-proċess tal-liċenzja tal-Pilatus Bank, jinvestigaw lin-Nexia BT, u jinfetħu l-investigazzjonijiet li qatt ma saru fuq ir-rapporti tal-FIAU, il-Panama Papers, u l-ħasil ta’ flus ta’ PEPs mill-Azerbaijan u politiċi mill-Gvern Malti. Ir-riżoluzzjoni tesprimi wkoll l-inkwiet tal-Parlament Ewropew fuq dak li qal il-Prim Imħallef u dwar ir-rapport tal-Kumitat PANA, li jgħid kif l-istituzzjonijiet li suppost jinforzaw il-liġi f’Malta huma politiċizzati.

Matul id-dibattitu, MEPs ma qagħdux lura milli jesprimu dak li jaħsbu dwar il-Gvern Malti. Il-Viċi Chairman tal-ENF qal li Malta “gvernata minn gang kriminali”. Ieħor qal li Malta tfakkru f’Narcos, series televiżiva li turi kif bliet fil-Kolumbja kienu maħkuma minn ċrieki tat-traffikar tad-droga li kellhom lil politiċi fil-but. MEP oħra fakkret kif rebħa ta’ elezzjoni ma tieħux post xogħol il-Pulizija. Ieħor qal kif f’Malta qed naraw il-“privatizzazzjoni tal-istituzzjonijiet għal gwadann tan-nies fil-Gvern”. MEP oħra fakkret kif il-Gvern Malti ma jirrispettax lill-Parlament Ewropew, tant li Keith Schembri irrifjuta li jiltaqa’ mal-Kumitat imqabbad minnhom, u bagħtilhom envelop żewġ minuti qabel il-laqgħa.

Huwa kliem iebes, kliem li żgur l-ebda Malti ma ħa pjaċir bih u ma ġegħlu jħossu kburi. Imma sfortunatament huwa r-realtà. Realtà li mhux aħna biss qed naraw, li ilna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet snin, imma qed jara kulħadd. Tant li l-Parlament Ewropew fuq din ir-riżoluzzjoni irnexxielu jkun magħqud aktar minn kull vot ieħor. 466 MEP ivvutaw favur, 49 ivvutaw kontra, 167 astjenew. Jiġifieri apparti l-gruppi tal-lemin estrem, kienu inqas minn 18 l-MEPs tal-Grupp Soċjalista, minn total ta’ 189, li ma kkundannawx lil Gvern li jagħmel parti mill-Grupp tagħhom. Uħud minnhom saħansitra vvutaw favur ir-riżoluzzjoni, il-maġġoranza tagħhom astjenew. Dan huwa sinifikanti, għax ifisser li l-MEPs tal-Partit Laburista u Joseph Muscat tilfu anke’ l-appoġġ tal-Grupp politiku li jagħmlu parti minnu. Lanqas il-familja tagħhom ma tista’ tiddefendiehom fuq il-ħmieġ li ħallew lil Malta tagħna taqa’ fih.

U għalhekk, min jipprova jiddemonizza l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista, li f’din kienu magħqudin mal-kumplament tal-Parlament Ewropew, u jgħajjarhom “tradituri”, “Ġuda”, u aġġettivi oħra, għadu ma fehem xejn. Il-Parlament Ewropew ma vvutax kontra Malta. Anzi, il-Parlament Ewropew ivvota favur Malta u biex jiddefendi lil pajjiżna u lilna ċ-ċittadini tiegħu minn Muscat u l-abbużi ta’ poter ta’ dan il-Gvern. Il-Parlament Ewropew ivvota kontra Muscat u l-Gvern tiegħu, u mhux kontra Malta, għax huwa dan il-Gvern li qed imur kontra l-prinċipji fundamentali Ewropej. It-traditur huwa minn kisser isem pajjiżna għal gwadann personali tiegħu u ta’ dawk ta’ madwaru.

U huwa għalhekk li Muscat filfatt irnexxielu jgħaqqad il-Gruppi kollha tal-Parlament Ewropew, kontrieh.

L-isfortuna hija li issa hemm pajjiżi li qed jużaw dak li qed jiġri f’Malta biex jattakkawna fuq is-sistema ta’ tassazzjoni tagħna u l-iskemi ta’ bejgħ ta’ ċittadinanza. Is-sistema ta’ tassazzjoni hija intrinsikament marbuta mal-qasam tas-servizzi finanzjarji, u allura ma’ madwar 12% tal-ekonomija Maltija. U dan il-Gvern qed ikun lest ikisser ir-reputazzjoni tagħna f’dan is-settur, jipperikola daqstan impjiegi u dħul, sempliċiment biex jipproteġi l-korrotti li jħaddan fih.

Kif qalu l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista, l-istituzzjonijiet Ewropej huma l-aħħar tarka li qed nittamaw fiha biex tħares lill-poplu Malti mill-abbużi u l-ksur ta’ drittijiet ta’ dan il-Gvern. Nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea tasal li tieħu azzjoni.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 19 ta' Novembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…