Skip to main content

Wasal iż-żmien li l-Ewropa tieħu azzjoniNhar it-Tlieta li għaddew il-Parlament Ewropew iddiskuta s-saltna tad-dritt (rule of law) f’Malta, u l-għada, l-Erbgħa, ħa vot fuq riżoluzzjoni li fiha l-Parlament għamel diversi talbiet lill-Kummissjoni Ewropea.

X’kienet tgħid din ir-riżoluzzjoni, li wieħed jista’ jsib fis-sit tal-Parlament Ewropew (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0438&language=EN)?

Issejjaħ lill-Gvern Malti biex juża’ r-riżorsi kollha meħtieġa biex issir ġustizzja u jinqabdu l-qattiela. Issejjaħ għal investigazzjoni internazzjonali indipendenti fuq dan il-qtil. Issejjaħ biex tiżdied il-protoezzjoni lill-ġurnalisti u whistleblowers. Titlob biex jinħoloq il-Premju Ewropew Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu Investigattiv. Turi d-dispjaċir tal-Parlament li l-iżviluppi riċenti li seħħew f’Malta iqajmu inkwiet serju fuq is-saltna tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluż d-dritt tal-media ħielsa u l-indipendenza tal-Pulizija u l-Ġudikatura. Issejjaħ lill-Kummissjoni biex tibda djalogu mal-Gvern Malti dwar is-saltna tad-dritt u l-ħarsien tal-valuri Ewropej f’Malta.  Issejjaħ anke’ lil Kummissarju tal-Pulizija u l-Awtoritajiet Maltin biex jinvestigaw il-proċess tal-liċenzja tal-Pilatus Bank, jinvestigaw lin-Nexia BT, u jinfetħu l-investigazzjonijiet li qatt ma saru fuq ir-rapporti tal-FIAU, il-Panama Papers, u l-ħasil ta’ flus ta’ PEPs mill-Azerbaijan u politiċi mill-Gvern Malti. Ir-riżoluzzjoni tesprimi wkoll l-inkwiet tal-Parlament Ewropew fuq dak li qal il-Prim Imħallef u dwar ir-rapport tal-Kumitat PANA, li jgħid kif l-istituzzjonijiet li suppost jinforzaw il-liġi f’Malta huma politiċizzati.

Matul id-dibattitu, MEPs ma qagħdux lura milli jesprimu dak li jaħsbu dwar il-Gvern Malti. Il-Viċi Chairman tal-ENF qal li Malta “gvernata minn gang kriminali”. Ieħor qal li Malta tfakkru f’Narcos, series televiżiva li turi kif bliet fil-Kolumbja kienu maħkuma minn ċrieki tat-traffikar tad-droga li kellhom lil politiċi fil-but. MEP oħra fakkret kif rebħa ta’ elezzjoni ma tieħux post xogħol il-Pulizija. Ieħor qal kif f’Malta qed naraw il-“privatizzazzjoni tal-istituzzjonijiet għal gwadann tan-nies fil-Gvern”. MEP oħra fakkret kif il-Gvern Malti ma jirrispettax lill-Parlament Ewropew, tant li Keith Schembri irrifjuta li jiltaqa’ mal-Kumitat imqabbad minnhom, u bagħtilhom envelop żewġ minuti qabel il-laqgħa.

Huwa kliem iebes, kliem li żgur l-ebda Malti ma ħa pjaċir bih u ma ġegħlu jħossu kburi. Imma sfortunatament huwa r-realtà. Realtà li mhux aħna biss qed naraw, li ilna nitkellmu fuq dawn l-affarijiet snin, imma qed jara kulħadd. Tant li l-Parlament Ewropew fuq din ir-riżoluzzjoni irnexxielu jkun magħqud aktar minn kull vot ieħor. 466 MEP ivvutaw favur, 49 ivvutaw kontra, 167 astjenew. Jiġifieri apparti l-gruppi tal-lemin estrem, kienu inqas minn 18 l-MEPs tal-Grupp Soċjalista, minn total ta’ 189, li ma kkundannawx lil Gvern li jagħmel parti mill-Grupp tagħhom. Uħud minnhom saħansitra vvutaw favur ir-riżoluzzjoni, il-maġġoranza tagħhom astjenew. Dan huwa sinifikanti, għax ifisser li l-MEPs tal-Partit Laburista u Joseph Muscat tilfu anke’ l-appoġġ tal-Grupp politiku li jagħmlu parti minnu. Lanqas il-familja tagħhom ma tista’ tiddefendiehom fuq il-ħmieġ li ħallew lil Malta tagħna taqa’ fih.

U għalhekk, min jipprova jiddemonizza l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista, li f’din kienu magħqudin mal-kumplament tal-Parlament Ewropew, u jgħajjarhom “tradituri”, “Ġuda”, u aġġettivi oħra, għadu ma fehem xejn. Il-Parlament Ewropew ma vvutax kontra Malta. Anzi, il-Parlament Ewropew ivvota favur Malta u biex jiddefendi lil pajjiżna u lilna ċ-ċittadini tiegħu minn Muscat u l-abbużi ta’ poter ta’ dan il-Gvern. Il-Parlament Ewropew ivvota kontra Muscat u l-Gvern tiegħu, u mhux kontra Malta, għax huwa dan il-Gvern li qed imur kontra l-prinċipji fundamentali Ewropej. It-traditur huwa minn kisser isem pajjiżna għal gwadann personali tiegħu u ta’ dawk ta’ madwaru.

U huwa għalhekk li Muscat filfatt irnexxielu jgħaqqad il-Gruppi kollha tal-Parlament Ewropew, kontrieh.

L-isfortuna hija li issa hemm pajjiżi li qed jużaw dak li qed jiġri f’Malta biex jattakkawna fuq is-sistema ta’ tassazzjoni tagħna u l-iskemi ta’ bejgħ ta’ ċittadinanza. Is-sistema ta’ tassazzjoni hija intrinsikament marbuta mal-qasam tas-servizzi finanzjarji, u allura ma’ madwar 12% tal-ekonomija Maltija. U dan il-Gvern qed ikun lest ikisser ir-reputazzjoni tagħna f’dan is-settur, jipperikola daqstan impjiegi u dħul, sempliċiment biex jipproteġi l-korrotti li jħaddan fih.

Kif qalu l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista, l-istituzzjonijiet Ewropej huma l-aħħar tarka li qed nittamaw fiha biex tħares lill-poplu Malti mill-abbużi u l-ksur ta’ drittijiet ta’ dan il-Gvern. Nittamaw li l-Kummissjoni Ewropea tasal li tieħu azzjoni.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 19 ta' Novembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…