Skip to main content

Il-Power Station li ma taħdimxRapporti ta’ ħsarat kbar

Il-powerstation il-ġdida tal-Electrogas reġgħet kienet is-suġġett ta’ bosta rapporti fil-media indipendenti matul il-ġimgħa li għaddiet. U dan għal diversi raġunijiet.

Ġie rappurtat kif f’Awissu, ic-Chairman tal-Enemalta Frederick Azzopardi, bagħat email lill-Electrogas u lill-Gvern fejn wera l-inkwiet tiegħu li l-pajjiż ma jistax iserraħ fuq din il-powerstation għall-provista ta’ enerġija.

Azzopardi jsemmi kif il-powerstation falliet għal tliet darbiet f’temp ta’ inqas minn 15-il siegħa. Jgħid li l-Enemalta għadha ma sabitx jekk dan huwiex każ ta’ inkompetenza tal-Electrogas jew jekk dawk li kienu ġew deskritti bħala “problemi żgħar” fl-impjant humiex fil-verità problemi ħafna ikbar li Electrogas baqgħet ma solvietx.

Jgħid ukoll li hemm “evidenza li l-faċilitajiet huma unreliable (ma nistgħux inserrħu fuqhom) u għandhom faults kemm fil-kostruzzjoni u kemm fl-operazzjoni tagħhom”.

Ir-rapporti jgħidu wkoll li anke’ f’Ottubru, din il-powerstation reġgħet falliet darbtejn f’jumejn u reġa’ inqaleb kollox fuq l-interconnector, proġett maħsub, pjanat u imwettaq minn Gvern Nazzjonalista.

Il-garanzija bankarja

Infakkru li lura f’Lulju 2015, biex l-Electrogas irnexxielha tieħu self mill-Bank biex twettaq il-proġett, peress li l-kapital tagħha hu baxx wisq kien hemm bżonn li jidħol il-Gvern u minn flusna jagħmillha garanzija ta’ €360 miljun mal-banek, minn flusna, għal dan is-self.

Dak iż-żmien il-Gvern kien qal li din kienet biss miżura temporanja. Iżda issa sirna nafu li lejliet l-elezzjoni li għaddiet, baxx baxx, il-Gvern estedna din il-garanzija għal aktar żmien. Sirna nafu wkoll li f’Settembru ta’ din is-sena, l-Electrogas kienet kważi waslet għal default fuq il-loan, jiġifieri l-bank jiddikjara li konvint li din ma tistax tħallsu u jiġbed flusu mill-garanzija. Iżda l-Gvern reġa’ ta estensjoni tal-garanzija.

U hija ovvja għala dan kollu inżamm moħbi. Għax dan jixhed il-falliment ta’ dan il-proġett. Għax biex titħallas din il-loan, il-bank irid jassigura li l-Electrogas qed tagħmel profitt biżżejjed biex tħallsu. U biex l-Electrogas tagħmel profitt, trid tibda tbiegħ l-elettriku bi prezz għoli lill-Gvern, li diġa’ inxtara li jixtrieh kollu, anke’ dak li ma jkollux bżonn, u jixtrieh bi prezz ħafna ogħla mill-interconnector.

Iżda minħabba dawn il-ħsarat, dan il-ftehim għadu ma jistax jibda, għax l-Electrogas għad ma tistax tbiegħ l-elettriku b’mod sodisfaċenti u li l-Enemalta tista’ toqghod fuqu. Dan meta l-wegħda tal-Ministru Konrad Mizzi kienet li din tibda tipprovdi l-enerġija sa Marzu 2015, sentejn u nofs ilu.

U minħabba dan in-nuqqas, għad trid tagħmel tajjeb din il-garanzija. Minn flusna. Il-garanzija li dettalji tagħha m’għandniex għax skont il-Ministru Scicluna, jekk joħorġu, “nipperikolaw l-ekonomija tagħna”.

X’jgħidu r-rapporti tal-FIAU fuq dan il-proġett

Ir-rapporti tal-FIAU li kienu ġew leaked fil-media jgħidu li hemm evidenza li Orion Engineering Group, il-kumpanija marbuta mat-tanker tal-gas, għaddiet flus ġo kumpanija reġistrata fid-Dubai jisimha 17 Black, liema kumpanija kienet teżisti biss biex tgħaddi l-flus lil kumpaniji sigrieti fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri.

Dil-ġimgħa Ferris xehed ukoll li d-direttur tal-FIAU Kenneth Farrugia, qabel hu mar jixhed quddiem il-Maġistrat fuq dan ir-rapport, kien mar fuqu u talbu biex ma jieħux ir-rapport kollu quddiem il-maġistrat.

Nafu wkoll li skont rapport ieħor, li jaqbel eżatt ma’ dak li qalet il-whistleblower Russa, għaddew aktar minn miljun ewro mingħand it-tifla tal-President tal-Azerbaijan Aliyev għall-kumpanija Egrant, li skont l-istess whistleblower ma hija ħadd ħlief ta’ Michelle Muscat. Infakkru li SOCAR, il-kumpanija tal-gas tal-Gvern tal-Azerbaijan, hija parti mill-konsorzju Electrogas u qed tipprovdi l-gas lil pajjiżna.

Mela għaliex saret?

U allura x’inhu r-riżultat ta’ dan kollu? Ir-riżultat hu li erba’ snin u nofs wara l-bidu ta’ dan il-proġett, li kellu jsir f’sentejn, għandna powerstation li għadha ma taħdimx sew, tanker tal-gas u port sħiħ f’risku żejjed għalxejn, riskju ta’ €360 miljun fuq rasna… u għal x’hiex?

Biex forsi xi darba nkunu nistgħu nixtru l-elettriku mingħand l-Electrogas bil-għoli, ħalli l-Electrogas u s-SOCAR tal-Azerbaijan jagħmlu l-qliegħ, u biex tliet kumpaniji sigrieti fil-Panama setgħu jimlew sew il-kontijiet tagħhom.


Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 6 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…