Skip to main content

Il-Power Station li ma taħdimxRapporti ta’ ħsarat kbar

Il-powerstation il-ġdida tal-Electrogas reġgħet kienet is-suġġett ta’ bosta rapporti fil-media indipendenti matul il-ġimgħa li għaddiet. U dan għal diversi raġunijiet.

Ġie rappurtat kif f’Awissu, ic-Chairman tal-Enemalta Frederick Azzopardi, bagħat email lill-Electrogas u lill-Gvern fejn wera l-inkwiet tiegħu li l-pajjiż ma jistax iserraħ fuq din il-powerstation għall-provista ta’ enerġija.

Azzopardi jsemmi kif il-powerstation falliet għal tliet darbiet f’temp ta’ inqas minn 15-il siegħa. Jgħid li l-Enemalta għadha ma sabitx jekk dan huwiex każ ta’ inkompetenza tal-Electrogas jew jekk dawk li kienu ġew deskritti bħala “problemi żgħar” fl-impjant humiex fil-verità problemi ħafna ikbar li Electrogas baqgħet ma solvietx.

Jgħid ukoll li hemm “evidenza li l-faċilitajiet huma unreliable (ma nistgħux inserrħu fuqhom) u għandhom faults kemm fil-kostruzzjoni u kemm fl-operazzjoni tagħhom”.

Ir-rapporti jgħidu wkoll li anke’ f’Ottubru, din il-powerstation reġgħet falliet darbtejn f’jumejn u reġa’ inqaleb kollox fuq l-interconnector, proġett maħsub, pjanat u imwettaq minn Gvern Nazzjonalista.

Il-garanzija bankarja

Infakkru li lura f’Lulju 2015, biex l-Electrogas irnexxielha tieħu self mill-Bank biex twettaq il-proġett, peress li l-kapital tagħha hu baxx wisq kien hemm bżonn li jidħol il-Gvern u minn flusna jagħmillha garanzija ta’ €360 miljun mal-banek, minn flusna, għal dan is-self.

Dak iż-żmien il-Gvern kien qal li din kienet biss miżura temporanja. Iżda issa sirna nafu li lejliet l-elezzjoni li għaddiet, baxx baxx, il-Gvern estedna din il-garanzija għal aktar żmien. Sirna nafu wkoll li f’Settembru ta’ din is-sena, l-Electrogas kienet kważi waslet għal default fuq il-loan, jiġifieri l-bank jiddikjara li konvint li din ma tistax tħallsu u jiġbed flusu mill-garanzija. Iżda l-Gvern reġa’ ta estensjoni tal-garanzija.

U hija ovvja għala dan kollu inżamm moħbi. Għax dan jixhed il-falliment ta’ dan il-proġett. Għax biex titħallas din il-loan, il-bank irid jassigura li l-Electrogas qed tagħmel profitt biżżejjed biex tħallsu. U biex l-Electrogas tagħmel profitt, trid tibda tbiegħ l-elettriku bi prezz għoli lill-Gvern, li diġa’ inxtara li jixtrieh kollu, anke’ dak li ma jkollux bżonn, u jixtrieh bi prezz ħafna ogħla mill-interconnector.

Iżda minħabba dawn il-ħsarat, dan il-ftehim għadu ma jistax jibda, għax l-Electrogas għad ma tistax tbiegħ l-elettriku b’mod sodisfaċenti u li l-Enemalta tista’ toqghod fuqu. Dan meta l-wegħda tal-Ministru Konrad Mizzi kienet li din tibda tipprovdi l-enerġija sa Marzu 2015, sentejn u nofs ilu.

U minħabba dan in-nuqqas, għad trid tagħmel tajjeb din il-garanzija. Minn flusna. Il-garanzija li dettalji tagħha m’għandniex għax skont il-Ministru Scicluna, jekk joħorġu, “nipperikolaw l-ekonomija tagħna”.

X’jgħidu r-rapporti tal-FIAU fuq dan il-proġett

Ir-rapporti tal-FIAU li kienu ġew leaked fil-media jgħidu li hemm evidenza li Orion Engineering Group, il-kumpanija marbuta mat-tanker tal-gas, għaddiet flus ġo kumpanija reġistrata fid-Dubai jisimha 17 Black, liema kumpanija kienet teżisti biss biex tgħaddi l-flus lil kumpaniji sigrieti fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri.

Dil-ġimgħa Ferris xehed ukoll li d-direttur tal-FIAU Kenneth Farrugia, qabel hu mar jixhed quddiem il-Maġistrat fuq dan ir-rapport, kien mar fuqu u talbu biex ma jieħux ir-rapport kollu quddiem il-maġistrat.

Nafu wkoll li skont rapport ieħor, li jaqbel eżatt ma’ dak li qalet il-whistleblower Russa, għaddew aktar minn miljun ewro mingħand it-tifla tal-President tal-Azerbaijan Aliyev għall-kumpanija Egrant, li skont l-istess whistleblower ma hija ħadd ħlief ta’ Michelle Muscat. Infakkru li SOCAR, il-kumpanija tal-gas tal-Gvern tal-Azerbaijan, hija parti mill-konsorzju Electrogas u qed tipprovdi l-gas lil pajjiżna.

Mela għaliex saret?

U allura x’inhu r-riżultat ta’ dan kollu? Ir-riżultat hu li erba’ snin u nofs wara l-bidu ta’ dan il-proġett, li kellu jsir f’sentejn, għandna powerstation li għadha ma taħdimx sew, tanker tal-gas u port sħiħ f’risku żejjed għalxejn, riskju ta’ €360 miljun fuq rasna… u għal x’hiex?

Biex forsi xi darba nkunu nistgħu nixtru l-elettriku mingħand l-Electrogas bil-għoli, ħalli l-Electrogas u s-SOCAR tal-Azerbaijan jagħmlu l-qliegħ, u biex tliet kumpaniji sigrieti fil-Panama setgħu jimlew sew il-kontijiet tagħhom.


Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 6 ta' Diċembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…