Skip to main content

Partit pożittiv, Oppożizzjoni b’saħħitha


Il-Partit Nazzjonalista għandu responsabbilità fuqu. Dan għaliex il-bżonn li pajjiżna jkollu moviment b’saħħtu, immexxi mill-Partit Nazzjonalista, li joffri alternattiva serja għall-istil ta’ tmexxija li rajna f’dawn il-ħames snin, huwa bżonn reali li qiegħed dejjem ma jmur jiżdied.

Huwa veru li l-ekonomija ta’ pajjiżna baqgħet miexja ‘l quddiem. Ma baqgħetx miexja ‘l quddiem b’kumbinazzjoni, imma grazzi għall-pedament b’saħħithom li bnew gvernijiet Nazzjonalisti fil-passat. Sisien sodi li felħu l-maltemp tal-agħar riċessjoni internazzjonali tal-aħħar mitt sena u ż-żidet eżorbitanti fil-prezzijiet taż-żejt u ċ-ċereali qabel l-2013, u li allura meta għadda l-maltemp u ġie l-bnazzi, dawn kif kien mistenni ħallew aktar u aktar frott.

Mhux hekk biss, imma proġetti li kienu ġew imfassla mill-amministrazzjoni Gonzi bħall-interconnector li tana aċċess għall-enerġija bi prezzijiet irħas, proġetti infrastrutturali bħall-Coast Road u l-Kappara, u l-biljun u mitejn miljun ewro f’fondi tal-Unjoni Ewropea, setgħu jitgawdew minn dan il-Gvern li flimkien ma’ dawn sab prezzijiet taż-żejt tliet darbiet inqas milli kienu u qagħda ekonomika internazzjonli tajba ħafna. U allura, mingħajr ma jagħmel xejn, seta’ jaqta’ l-frott ta’ dak li ħdimna għalih bil-għaqal fil-passat.

L-isfortuna huma żewġ affarijiet. L-ewwelnett, li filwaqt li qed jaqta’ l-frott, dan mhux qed iqassmu b’mod ġust li jgawdi minnu kulħadd. U t-tieni, li mhux qed jaħseb għall-frott li jrid jinqata’ għada. Dan jidher f’diversi nuqqasijiet. In-nuqqas tal-Gvern li jattira setturi ekonomiċi ġodda li jrendu xogħolijiet aħjar b’pagi aħjar, u n-nuqqas tal-Gvern li jibża’ għar-reputazzjoni tajba li ħdimna tant għaliha.

Dan rajnieh fil-vot li tressaq fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa l-oħra. Mozzjoni mressqa mill-Partit Soċjalista, li l-Partit Laburista Malti jagħmel parti minnu, biex jikklassifika lil Malta bħala tax haven, u allura bħala pajjiż li ma jilħaqx il-livelli Ewropej għat-trasparenza fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Timbru li kien jagħmel ħsara irreparabbli lil pajjiżna speċjalment fil-qasam tant importanti tas-servizzi finanzjarji, u li m’għaddiex bi żbrixx, grazzi għall-ħidma tal-EwroParlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Vot li juri kemm ma baqagħlhom influwenza ta’ xejn fil-fora Ewropej l-MEPs tal-Partit Laburista, u kemm huma iżolati fl-Ewropa huma u Joseph Muscat.

Għalhekk hemm bżonn li aħna nkunu alternattiva valida għal dan it-tip ta’ tmexxija. Irridu nkomplu nkabbru l-ekonomija, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu nkomplu noħolqu setturi ġodda, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu naraw li nsaħħu l-istituzzjonijiet u d-demokrazija, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu naraw li nkomplu ngħollu isem Malta, fl-Ewropa u fid-dinja, ħalli kull Malta jerġa’ jħossu kburi jgħid li hu Malti, kif dejjem ħassu kburi kulmeta konna fil-Gvern.

U dan ser nagħmluh billi nkunu Partit aktar pożittiv, Partit li jfaħħar dak li jsir tajjeb, imma wkoll juri x’qed jiġri ħażin u jgħid hu x’ser jagħmel aħjar. Għad hawn nies li qed jgħixu fil-faqar, għad hawn nies li għandhom bżonn min jagħti kashom, għad hawn oqsma li mhux jingħataw l-attenzjoni meħtieġa. U dawn ser isibu l-Partit Nazzjonalista jitkellem għalihom.

U dan il-mod ġdid ta’ politika diġa’ qed isib l-appoġġ ta’ ħafna nies. Is-somma rekord li nġabret fil-maratona tal-ġimgħa l-oħra, somma li qatt ma nġabret mill-ebda partit politiku Malti, kienet turija ta’ fiduċja fl-amministrazzjoni l-ġdida u dan il-mod ġdid. In-numru ta’ nies li qed jiġu lura lejn il-Partit Nazzjonalista jkompli jimliena bit-tama. U din it-tama rridu nrodduha lin-nies, tama li dan il-pajjiż jista’ jitmexxa b’mod ħafna aħjar, tama li jekk qed jinħoloq il-ġid bi Gvern korrott, jista’ jinħoloq ħafna iżjed bi Gvern nadif, tama li jista’ jkollna l-flus fil-but mingħajr ma narmu l-valuri li jsawwruna u mingħajr ma nkissru r-reputazzjoni tagħna.

Din il-viżjoni tagħna, din it-tama tagħna, u bl-appoġġ u l-għajnuna tagħkom din it-tama narawha sseħħ f’realtà.

Nawgura lilkom u lill-familji tagħkom Milied hieni u sena ġdida mimlija barka u riżq.Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 20 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…