Skip to main content

Rebranding the PNWhat sort of changes does the new leadership line-up need to bring to the Nationalist Party?

(extract from Times of Malta - Opinion 09/12/2017)

The new leadership of the Nationalist Party has three major challenges to face: resolving the party’s identity question; building a successful and popular political programme with a strong narrative and marketing it effectively; and strengthening its financial situation.
This will not be an easy task, but neither is it an impossible challenge.
First of all, we need to clearly define what the Nationalist Party stands for. A vague definition within the liberal-conservative spectrum is not enough. We need to start from the values which unite us: human dignity, liberty, equality, rule of law, solidarity, subsidiarity, and define what these mean to us in contemporary terms. We also have to show how our positions contrast with what Labour has been doing in government.
This development should not happen in a vacuum, but in a process of dialogue within all party structures, and with the backdrop of a properly commissioned sociological study to help us understand better the changes in our society.
This should also help us answer the morality question. Along the years the Nationalist Party has always been less homogenous than Labour, in the sense that its voters have always been a wider spectrum of people with different beliefs. In that sense PN has to regain the centrist ground, and rather than react to whatever the government proposes next, have clear directions while keeping open to proposals, different views and even allow parliamentary free votes. These decisions, however, should not be taken by the parliamentary group alone. The statute demands such decisions be taken by the party’s executive committee, where MPs and representatives from all the party’s committees and branches discuss and deliberate. And as the current leader Adrian Delia had already promised during his leadership campaign, this has to happen in a bottom-up approach, not a top-down imposing manner.
The new way is not just about explaining our values and beliefs. We need to explain how these are going to improve our economic situation, make our quality of life better, create better jobs for our children and improve our healthcare and social welfare. Ultimately, people want to know how our policies can improve their lives.
The biggest change the new leadership needs to deliver is a change in mentality. The Nationalist Party needs to show it has completely shed its perception of an elitist party, where politicians look down on you and where your concerns fall on deaf ears.
We have to completely rebrand ourselves as a new, inclusive, fresh, young, customer-oriented party, where each individual is given his due importance by the politician rather than the other way round.
The new leadership team is properly set to do this. As a starter, it is no longer made up solely of lawyers, but now includes a well-balanced mix of different individuals with mixed backgrounds and professional careers, including also a 31-year-old and other young, new faces. This has been sorely lacking in the past years.
This leads me to the final point: the importance of ensuring the training and preparation of new, upcoming politicians. Ażad is a treasure the party neglected for too long, and this is reflected by the lack of young MPs in the Nationalist Party’s parliamentary line-up. It is time this school of thought and politics is given the importance it deserves to be a constant nursery of new ideas and upcoming leaders.
The mountain to climb is big, but the motivation to do it is bigger. It must be because our responsibility is huge. Our party deserves it and our country deserves it more.

Mark Anthony Sammut, president of the Executive Committee of The Nationalist Party

For the full article, please visit this link.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…