Skip to main content

Ħsibijiet: Il-ħadma tal-Vitals u DaphneĦadma tajba, minn fuq saħħitna

Waqt li l-pajjiż għadu qed iqum mill-qtil ta’ ġurnalista għax investigat stejjer kbar ta’ korruzzjoni, il-Gvern tana storja ġdida ta’ korruzzjoni proprju għal żmien il-Milied. Wara li għalaq il-Parlament u kulħadd daħal fl-ispirtu tal-Milied, ġie imħabbar li l-Vitals, li l-Gvern kien biegħhilhom tliet sptarijiet u s-sistema tas-saħħa tagħna, inbiegħu lil kumpanija oħra, Steward Health Care.

Dettalji tal-ftehim ma ġewx imħabbra, pero’ dehru diversi rappurtaġġi f’ġurnali ewlenin li jqajmu numru kbir ta’ mistoqijiet fuq dak li ġara. Nissuġġerilkom taqraw dan l-artiklu, kif ukoll dan

L-ewwelnett jidher li Armin Ernst, ic-Chief Administration Officer ta’ Steward Health Care, kien CAO ta’ din il-kumpanija fl-istess waqt li kien CEO tal-Vitals Global Healtchare. Din tqajjem numru kbir ta’ mistoqsijiet fuq il-kunflitt ta’ interessi li dan kellu.

It-tieni, jqumu mistoqsijiet kbar fuq min huma l-vera sidien tal-Vitals. Dawn is-sidien huma moħbija wara l-kumpanija Bluestone Special Situations 4, reġistrata fil-British Virgin Islands u li taħbi l-identità tal-ultimate beneficial owners tagħha. Dawn is-sidien ħadu l-isptarijiet Maltin, innegozzjaw ftehim favorevoli ħafna għalihom, fejn marbutin li jieħdu €1.6 biljun fuq it-tletin sena konċessjoni li ħadu, filwaqt li marbutin jinvestu biss ftit miljuni.

Kif jidhru l-affarijiet, il-Vitals għamlet biss biċċa xogħol tajba ta’ senserija għal profitt ta’ malajr. Ġiet Malta, ħadet it-tender b’kundizzjonijiet favorevoli ħafna mingħajr ma kellha l-iċken esperjenza fil-qasam, bil-ftehim favorevoli li ffirmat għolliet ferm il-valur tagħha, imbagħad x’ħin ġiet għal fatti biegħet dan il-ftehim favorevoli lil kumpanija oħra. Biċċa xogħol ta’ spekulazzjoni minn fuq dahar is-servizz tas-saħħa tagħna.

U allura bilfors li jqumu mistoqsijiet. Min huma s-sidien vera tal-Vitals, li sabu Gvern daqshekk ġeneruż magħhom li għenhom jagħmlu biċċa profitt daqshekk tajba? Kien hemm xi skambju ieħor ta’ flus, bħalma nafu li kien hemm minn fuq il-privatizzazzjoni tal-Enemalta u minn fuq it-tanker tal-gass? Kemm mill-€200 miljun li Vitals suppost nefqu f’Malta fil-verità ġew investiti?


Din l-istorja ma tistax tmut hawn, mhux imbilli l-Gvern stenna l-vaganzi tal-Milied biex iħabbarha. Il-poplu jeħtieġ li jkun jaf il-verità kollha.


Rikonoxximent ieħor għal Daphne Caruana Galizia

Kif jgħid il-Malti, ħafna drabi l-“profeta” jkun iżjed rikonoxxut barra pajjiżu milli f’pajjiżu stess. U hekk jidher li qed jiġri fil-każ tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li l-qtil makabru tagħha ftit tal-ġimgħat ilu ħasad lil kulħadd, imma illum il-ġurnata kważi iżjed fehmu dan xi jfisser għal pajjiżna l-barranin milli aħna stess.

Kien il-ġurnal La Repubblica li din il-ġimgħa premja lil Daphne Caruana Galizia bħala l-persuna tas-sena 2017. L-aħbar tħabbret f’editorjal speċjali fl-edizzjoni tal-Ħamis li għadda minn ħadd inqas ħlief Roberto Saviano, ġurnalist li jgħix maħrub b’identità moħbija u taħt skorta kontinwa tal-Pulizija minħabba l-kitbiet tiegħu fuq il-Camorra, l-organizzazzjoni kriminali li topera l-aktar qrib ta’ Napli imma li tmexxi l-maġġoranza enormi ta’ traffikar ta’ droga fid-dinja.

F’dan l-editorjal jgħid għaliex dan ir-rikonoxximent għal Daphne Caruana Galizia. Jgħid li Daphne niggżet lil kulħadd. Rat lil pajjiżha jinbidel f’ċentru tal-ħasil tal-flus. Daphne kienet qed “tixgħel id-dawl internazzjonali fuq il-korruzzjoni ta’ din il-gżira, kienet qed turi lil kulħadd nerv mikxuf, u allura bdiet tkun ta’ ostaklu għat-tmexxija tal-kapital maħmuġ”. U finalment, fl-aktar ċertifikat b’saħħtu li seta’ jtiha, jgħid li Daphne “kienet tinkarna s-saħħa tal-kelma, kapaċi li ċċaqlaq Gvern u twasslu jirriżenja. Daphne, bħan-ninfa fil-mitoloġija, li kienet tħobb tant il-libertà li kienet inbidlet fi pjanta biex tkun tista’ tiddefendieha...Il-qattiela ċċelebraw jiftħu l-inbid. Imma eluf niżlu fit-toroq f’isimha jgħidu li leħinha issa mhux jiskot imma jkun aktar b’saħħtu”.

Dan l-editorjal jista’ jinqara hawn. Għal min ma għandux aċċess għas-sit, Manuel Delia tellgħu wkoll fuq il-blog tiegħu.

Sadattant, waqt li ħaddieħor jirrikonoxxi x-xogħol kbir li għamlet din il-mara, aħna nagħtu Ġieħ ir-Repubblika lil min lil mara oħra, biex jagħlqilha ħalqha, heddida li “niġi għalik u nifqgħek”.Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom il-qarrejja tagħna l-Milied it-tajjeb!


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 24 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…