Skip to main content

Ħsibijiet: Protezzjoni u l-Istatus ta' MaltaM'aħniex protetti

Il-ġimgħa li għaddiet ġie ppublikat survey tal-opinjoni pubblika li sar mill-Eurobarometer fost it-28 pajjiż Membru tal-Unjoni Ewropea dwar il-korruzzjoni. Dan ġie rappurtat f’diversi portals lokali, fosthom fuq https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171210/local/lack-of-protection-fuels-fear-of-filing-corruption-reports.665256

Dan is-survey għandu diversi konklużjonijiet interessanti. Jidher li huma biss ftit aktar min-nofs il-Maltin illi jekk jiltaqgħu ma’ każ ta’ korruzzjoni jkunu lesti jirrappurtawh. U meta mistoqsija għaliex ma jirrappurtawhx, l-iktar raġuni li ssemmiet (minn madwar 41%) kienet illi ma jkollhomx protezzjoni. It-tieni raġuni, li semmew madwar 31%, kienet illi xorta waħda ma ssirx ġustizzja. It-tielet raġuni, li semmew madwar 29%, kienet illi jispiċċaw fl-inkwiet mal-awtoritajiet.

Dawn il-konklużjonijiet juru li l-Maltin jemmnu li mhux imb’illi l-Gvern bil-paroli jiftaħar li daħħal il-Whistleblower Act, bil-fatti jemmnu li f’dan ir-rigward falla. Il-Maltin jemmnu li l-whistleblowers jispiċċaw mhux protetti, hawn kultura kbira ta’ impunità fejn il-ħatja ma ssirx ġustizzja magħħhom, u l-awtoritajiet flok jiddefendu lilhom jispiċċaw jiddefendu lill-korrotti.

U meta mqabbel mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea din in-nuqqas ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà tidher għolja ħafna. Fl-Ewropa huma biss 29% li ma jirrappurtawx għax ma jkunu protetti biżżejjed, u 18% li ma jirrappurtawx għax jiġu fl-inkwiet mal-awtoritajiet.

Dan is-sentiment fost il-poplu Malti ma ġiex mix-xejn. Il-poplu kollu kien xhieda ta’ kif f’Malta, meta tkellmet whistleblower bħal Maria Efimova fuq każi kbar ta’ korruzzjoni, u meta tkellmet Daphne Caruana Galizia fuq każi kbar ta’ korruzzjoni, l-awtoritajiet mhux talli ma pproteġġewhomx, talli ppersegwitawhom, tant li waħda inqatlet u l-oħra spiċċat ħarbet mill-pajjiż. Flimkien ma’ dawn, wieħed iżid ir-rapporti ta’ każi oħra kbar ta’ korruzzjoni li baqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni fuqhom.

Minkejja l-ftaħir tal-Gvern fuq liġi tal-Whistleblower li juża biss meta jaqbel lilu, 54% jemmnu li l-korruzzjoni żdiedet f’dawn l-aħħar tliet snin (il-medja Ewropea hija ta’ 43%), u 36% biss jemmnu li l-Gvern qed jagħmel xi ħaġa effettiva biex jiġġieled il-korruzzjoni.

Inutli jgħaddu liġijiet li mbagħad ma jiġux infurzati, jew nagħtu drittijiet li mbagħad fil-prattika ma jistgħux jiġu użati. Min irid verament jiġġieled il-korruzzjoni, jagħmel dan bil-fatti u bl-azzjoni, u mhux bil-paroli.


Malta mhix tax haven

Din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew ittieħed vot importanti fuq mozzjoni mressqa mis-Soċjalisti, il-familja Ewropea li jagħmel parti minnha l-Partit Laburista, li fiha riedu jiddikjaraw li Malta tiġi meqjusa bħala tax haven, u allura bħala pajjiż li ma jilħaqx kriterji Ewropej tat-trasparenza fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus.

Din kienet tkun daqqa kerha ħafna kontra s-settur tas-servizzi finanzjarji tagħna, settur li jħaddem eluf ta’ nies u li illum jammonta għal aktar minn 12% tal-Prodott Gross Domestiku tagħna.

Fortunatament dan il-vot spiċċa b’327 favur u 327 kontra, u allura skont ir-regoli tal-Parlament Ewropew m’għadhiex. Pero’ juri illi kieku biss ivvota mqar MEP wieħed mill-24 li astjenew, jew kien hemm MEP wieħed illi ħasibha differenti, dan il-vot seta’ faċilment għadda.

Kien biss grazzi għax-xogħol li għamlu David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech fost l-EPP u l-grupp politiċi l-oħra, inkluż il-Grupp Soċjalista li warrab għal kollox lil MEPs tal-Partit Laburista, illi dan il-vot m’għadhiex. Dan juri xi ħaġa importanti ħafna: illi l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista huma ħafna iżjed influwenti fil-Parlament Ewropew mill-MEPs Laburisti, anke’ mal-Grupp Soċjalista innifsu! Il-Partit Laburista huwa iżolat waħdu fil-Parlament Ewropew, tant li l-familja politika tiegħu mhux biss mhix lesta tappoġġjah, imma saħansitra qed tkun hi stess li tressaq mozzjonijiet kontrieh!

U hemm raġuni waħda għala l-Gvern Laburista qiegħed f’din is-sitwazzjoni, u din hija l-korruzzjoni, in-nuqqas ta’ azzjoni fuq il-Panama Papers, u l-kultura tal-impunità li kattar. Dan kollu issa qed jintuża minn pajjiżi oħra kontra tagħna, bir-riskju li biex dan kollu żammejna nies korrotti bħal Konrad Mizzi u Keith Schembri f’posthom, nistgħu nitilfu setturi importanti li jħaddmu tant nies u qed joħolqu tant ġid.


Fl-istess ħin fi tmiem il-ġimgħa kien hemm summit importanti tal-EPP bi preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew li fih attenda l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, li mal-EPP kompla jiddefendi lil pajjiżna u jispjega għala Malta m’għandhiex tiġi meqjusa bħala tax haven. Dan is-summit jista’ jiġi segwit fuq is-sit tal-EPP:  http://www.epp.eu.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…