Skip to main content

Ħsibijiet: Protezzjoni u l-Istatus ta' MaltaM'aħniex protetti

Il-ġimgħa li għaddiet ġie ppublikat survey tal-opinjoni pubblika li sar mill-Eurobarometer fost it-28 pajjiż Membru tal-Unjoni Ewropea dwar il-korruzzjoni. Dan ġie rappurtat f’diversi portals lokali, fosthom fuq https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171210/local/lack-of-protection-fuels-fear-of-filing-corruption-reports.665256

Dan is-survey għandu diversi konklużjonijiet interessanti. Jidher li huma biss ftit aktar min-nofs il-Maltin illi jekk jiltaqgħu ma’ każ ta’ korruzzjoni jkunu lesti jirrappurtawh. U meta mistoqsija għaliex ma jirrappurtawhx, l-iktar raġuni li ssemmiet (minn madwar 41%) kienet illi ma jkollhomx protezzjoni. It-tieni raġuni, li semmew madwar 31%, kienet illi xorta waħda ma ssirx ġustizzja. It-tielet raġuni, li semmew madwar 29%, kienet illi jispiċċaw fl-inkwiet mal-awtoritajiet.

Dawn il-konklużjonijiet juru li l-Maltin jemmnu li mhux imb’illi l-Gvern bil-paroli jiftaħar li daħħal il-Whistleblower Act, bil-fatti jemmnu li f’dan ir-rigward falla. Il-Maltin jemmnu li l-whistleblowers jispiċċaw mhux protetti, hawn kultura kbira ta’ impunità fejn il-ħatja ma ssirx ġustizzja magħħhom, u l-awtoritajiet flok jiddefendu lilhom jispiċċaw jiddefendu lill-korrotti.

U meta mqabbel mal-kumplament tal-Unjoni Ewropea din in-nuqqas ta’ protezzjoni u ta’ sigurtà tidher għolja ħafna. Fl-Ewropa huma biss 29% li ma jirrappurtawx għax ma jkunu protetti biżżejjed, u 18% li ma jirrappurtawx għax jiġu fl-inkwiet mal-awtoritajiet.

Dan is-sentiment fost il-poplu Malti ma ġiex mix-xejn. Il-poplu kollu kien xhieda ta’ kif f’Malta, meta tkellmet whistleblower bħal Maria Efimova fuq każi kbar ta’ korruzzjoni, u meta tkellmet Daphne Caruana Galizia fuq każi kbar ta’ korruzzjoni, l-awtoritajiet mhux talli ma pproteġġewhomx, talli ppersegwitawhom, tant li waħda inqatlet u l-oħra spiċċat ħarbet mill-pajjiż. Flimkien ma’ dawn, wieħed iżid ir-rapporti ta’ każi oħra kbar ta’ korruzzjoni li baqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni fuqhom.

Minkejja l-ftaħir tal-Gvern fuq liġi tal-Whistleblower li juża biss meta jaqbel lilu, 54% jemmnu li l-korruzzjoni żdiedet f’dawn l-aħħar tliet snin (il-medja Ewropea hija ta’ 43%), u 36% biss jemmnu li l-Gvern qed jagħmel xi ħaġa effettiva biex jiġġieled il-korruzzjoni.

Inutli jgħaddu liġijiet li mbagħad ma jiġux infurzati, jew nagħtu drittijiet li mbagħad fil-prattika ma jistgħux jiġu użati. Min irid verament jiġġieled il-korruzzjoni, jagħmel dan bil-fatti u bl-azzjoni, u mhux bil-paroli.


Malta mhix tax haven

Din il-ġimgħa fil-Parlament Ewropew ittieħed vot importanti fuq mozzjoni mressqa mis-Soċjalisti, il-familja Ewropea li jagħmel parti minnha l-Partit Laburista, li fiha riedu jiddikjaraw li Malta tiġi meqjusa bħala tax haven, u allura bħala pajjiż li ma jilħaqx kriterji Ewropej tat-trasparenza fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus.

Din kienet tkun daqqa kerha ħafna kontra s-settur tas-servizzi finanzjarji tagħna, settur li jħaddem eluf ta’ nies u li illum jammonta għal aktar minn 12% tal-Prodott Gross Domestiku tagħna.

Fortunatament dan il-vot spiċċa b’327 favur u 327 kontra, u allura skont ir-regoli tal-Parlament Ewropew m’għadhiex. Pero’ juri illi kieku biss ivvota mqar MEP wieħed mill-24 li astjenew, jew kien hemm MEP wieħed illi ħasibha differenti, dan il-vot seta’ faċilment għadda.

Kien biss grazzi għax-xogħol li għamlu David Casa, Roberta Metsola u Francis Zammit Dimech fost l-EPP u l-grupp politiċi l-oħra, inkluż il-Grupp Soċjalista li warrab għal kollox lil MEPs tal-Partit Laburista, illi dan il-vot m’għadhiex. Dan juri xi ħaġa importanti ħafna: illi l-MEPs tal-Partit Nazzjonalista huma ħafna iżjed influwenti fil-Parlament Ewropew mill-MEPs Laburisti, anke’ mal-Grupp Soċjalista innifsu! Il-Partit Laburista huwa iżolat waħdu fil-Parlament Ewropew, tant li l-familja politika tiegħu mhux biss mhix lesta tappoġġjah, imma saħansitra qed tkun hi stess li tressaq mozzjonijiet kontrieh!

U hemm raġuni waħda għala l-Gvern Laburista qiegħed f’din is-sitwazzjoni, u din hija l-korruzzjoni, in-nuqqas ta’ azzjoni fuq il-Panama Papers, u l-kultura tal-impunità li kattar. Dan kollu issa qed jintuża minn pajjiżi oħra kontra tagħna, bir-riskju li biex dan kollu żammejna nies korrotti bħal Konrad Mizzi u Keith Schembri f’posthom, nistgħu nitilfu setturi importanti li jħaddmu tant nies u qed joħolqu tant ġid.


Fl-istess ħin fi tmiem il-ġimgħa kien hemm summit importanti tal-EPP bi preparazzjoni għall-Kunsill Ewropew li fih attenda l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, li mal-EPP kompla jiddefendi lil pajjiżna u jispjega għala Malta m’għandhiex tiġi meqjusa bħala tax haven. Dan is-summit jista’ jiġi segwit fuq is-sit tal-EPP:  http://www.epp.eu.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…