Skip to main content

Agħar mill-KorruzzjoniHekk irrefera għad-deal mal-Vitals il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien qed jitkellem waqt numru ta’ attivitajiet fil-gżira Għawdxija.

U hemm diversi raġunijiet għala dan id-deal huwa l-milja tal-korruzzjoni ta’ dan il-Gvern. Ejja nelenkaw uħud minnhom.

L-ewwelnett, il-Gvern għadda tliet sptarijiet lil Vitals Group, u mhux biss għaddiehomlhom, imma ftiehem li ħa jħallashom mas-€70 miljun fis-sena għal 30 sena sħaħ. Minn dawn, kemm ilu li sar il-ftehim il-Gvern ġa għaddielhom mal-€50 miljun. Mhux hekk biss, sirna nafu wkoll minn leaks ta’ dan il-ftehim, għax il-Gvern żamm kollox moħbi, li l-Gvern biegħ l-apparat kollu li kien hemm f’dawn l-isptarijiet għal ewro wieħed biss! Iva, l-apparat kollu li kien hemm fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fl-Isptar Karen Grech u fl-Isptar San Luqa, inbiegħ għal Ewro wieħed biss.

It-tieni, il-Gvern suppost rabat lil Vitals li jinvestu mal-€200 miljun biex jitranġaw u jirriabilitaw dawn l-isptarijiet. Sal-lum, ħafna għadhom ma jafux dawn il-miljuni fejn intefqu, u jekk qattx intefqu, għax dawn l-isptarijiet, kif kienu għadhom.

It-tielet, il-Gvern fil-kuntratt kien stipula li Vitals ma jistgħux ibiegħu dan il-ftehim lil ħadd qabel ma jgħaddu tal-anqas tliet snin, sakemm mhux bil-kunsens bil-miktub tal-Gvern. Issa nsiru nafu minn rapport li deher fis-Sunday Times li l-bejgħ tal-Vitals sar aktar minn ġimgħa qabel inġieb il-kunsens bil-miktub tal-Gvern! Jiġifieri anke’ il-bejgħ tal-Vitals lil Steward Healthcare huwa bejgħ illegali.

Ir-raba’, għadu s’issa ħadd ma jaf min hu jew min huma s-sidien tal-Vitals, moħbija wara kumpanija offshore reġistrata fil-British Virgin Islands. Il-Vitals kienu ħa jkunu obbligati jgħidu min huma skont l-aħħar direttivi approvati mill-Unjoni Ewropea u li għadhom kemm daħlu fis-seħħ. Iżda eżatt qabel daħlu dawn id-direttivi, din inbiegħet. Għadna s’issa ma nafux min huma dawn is-sidien li għamlu l-miljuni f’senserija minn fuq is-servizz tas-saħħa tagħna.

Dan kollu juri li kien hemm skop ulterjuri għalfejn sar dan l-arranġament. Huwa ċar li l-iskop ma kienx li s-servizz tas-saħħa tagħna jmur għall-aħjar. L-iskop ma kienx l-interess pubbliku. L-iskop ma kienx li s-servizz jgħaddi għand operatur privat ta’ kredenzjali għoljin u ta’ esperjenza fis-settur.

L-iskop kien li minn fuq dahar il-poplu Malti, xi ħadd jagħmel il-miljuni billi jingħata ftehim vantaġġjuż ħafna, u mbagħad hu jagħmel qliegħ kbir billi jbiegħ dan il-ftehim lil ħaddieħor. Il-mistoqsija li qed jistaqsi kulħadd hija, min hu dan ix-“xi ħadd”? Min sar miljunarju b’dan l-arranġament?

U meta wieħed jiftakar li l-politiku li kien responsabbli minn dan il-ftehim, Konrad Mizzi, u c-Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri, huma tnejn min-nies li nqabdu b’kumpaniji offshore fil-Panama, u li nqabdu jaħslu l-flus u jdaħlu commissions minn fuq it-tanker tal-LNG li nġieb f’Marsaxlokk f’rapporti ċari tal-FIAU, wieħed bir-raġun ikollu suspetti kbar fuq x’kien l-interess ta’ dan il-ftehim oxxen.

Mhux ta’ b’xejn li anke’ l-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew, immexxi minn Ana Gomes, qed isejħu lil Muscat biex ineħħi lil dawn it-tnejn u jirriżenja magħhom. Jekk le, skont dak li deher fil-ġurnal influwenti ewropew Politico, is-Soċjalisti ser ikunu qed jirrikunsidraw il-pożizzjoni ta’ Muscat fil-Grupp tagħhom.

Min-naħa tagħha, l-Oppożizzjoni ser tkompli ssemma’ leħinha fuq dan il-każ u tieħu l-passi neċessarji, jekk hemm bżonn anke’ fil-Qrati, biex tissalvagwardja l-interess tal-poplu Malti u tas-servizz tas-saħħa tiegħu.Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 17 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…