Skip to main content

Agħar mill-KorruzzjoniHekk irrefera għad-deal mal-Vitals il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia meta fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet kien qed jitkellem waqt numru ta’ attivitajiet fil-gżira Għawdxija.

U hemm diversi raġunijiet għala dan id-deal huwa l-milja tal-korruzzjoni ta’ dan il-Gvern. Ejja nelenkaw uħud minnhom.

L-ewwelnett, il-Gvern għadda tliet sptarijiet lil Vitals Group, u mhux biss għaddiehomlhom, imma ftiehem li ħa jħallashom mas-€70 miljun fis-sena għal 30 sena sħaħ. Minn dawn, kemm ilu li sar il-ftehim il-Gvern ġa għaddielhom mal-€50 miljun. Mhux hekk biss, sirna nafu wkoll minn leaks ta’ dan il-ftehim, għax il-Gvern żamm kollox moħbi, li l-Gvern biegħ l-apparat kollu li kien hemm f’dawn l-isptarijiet għal ewro wieħed biss! Iva, l-apparat kollu li kien hemm fl-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex, fl-Isptar Karen Grech u fl-Isptar San Luqa, inbiegħ għal Ewro wieħed biss.

It-tieni, il-Gvern suppost rabat lil Vitals li jinvestu mal-€200 miljun biex jitranġaw u jirriabilitaw dawn l-isptarijiet. Sal-lum, ħafna għadhom ma jafux dawn il-miljuni fejn intefqu, u jekk qattx intefqu, għax dawn l-isptarijiet, kif kienu għadhom.

It-tielet, il-Gvern fil-kuntratt kien stipula li Vitals ma jistgħux ibiegħu dan il-ftehim lil ħadd qabel ma jgħaddu tal-anqas tliet snin, sakemm mhux bil-kunsens bil-miktub tal-Gvern. Issa nsiru nafu minn rapport li deher fis-Sunday Times li l-bejgħ tal-Vitals sar aktar minn ġimgħa qabel inġieb il-kunsens bil-miktub tal-Gvern! Jiġifieri anke’ il-bejgħ tal-Vitals lil Steward Healthcare huwa bejgħ illegali.

Ir-raba’, għadu s’issa ħadd ma jaf min hu jew min huma s-sidien tal-Vitals, moħbija wara kumpanija offshore reġistrata fil-British Virgin Islands. Il-Vitals kienu ħa jkunu obbligati jgħidu min huma skont l-aħħar direttivi approvati mill-Unjoni Ewropea u li għadhom kemm daħlu fis-seħħ. Iżda eżatt qabel daħlu dawn id-direttivi, din inbiegħet. Għadna s’issa ma nafux min huma dawn is-sidien li għamlu l-miljuni f’senserija minn fuq is-servizz tas-saħħa tagħna.

Dan kollu juri li kien hemm skop ulterjuri għalfejn sar dan l-arranġament. Huwa ċar li l-iskop ma kienx li s-servizz tas-saħħa tagħna jmur għall-aħjar. L-iskop ma kienx l-interess pubbliku. L-iskop ma kienx li s-servizz jgħaddi għand operatur privat ta’ kredenzjali għoljin u ta’ esperjenza fis-settur.

L-iskop kien li minn fuq dahar il-poplu Malti, xi ħadd jagħmel il-miljuni billi jingħata ftehim vantaġġjuż ħafna, u mbagħad hu jagħmel qliegħ kbir billi jbiegħ dan il-ftehim lil ħaddieħor. Il-mistoqsija li qed jistaqsi kulħadd hija, min hu dan ix-“xi ħadd”? Min sar miljunarju b’dan l-arranġament?

U meta wieħed jiftakar li l-politiku li kien responsabbli minn dan il-ftehim, Konrad Mizzi, u c-Chief of Staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri, huma tnejn min-nies li nqabdu b’kumpaniji offshore fil-Panama, u li nqabdu jaħslu l-flus u jdaħlu commissions minn fuq it-tanker tal-LNG li nġieb f’Marsaxlokk f’rapporti ċari tal-FIAU, wieħed bir-raġun ikollu suspetti kbar fuq x’kien l-interess ta’ dan il-ftehim oxxen.

Mhux ta’ b’xejn li anke’ l-Grupp Soċjalista fil-Parlament Ewropew, immexxi minn Ana Gomes, qed isejħu lil Muscat biex ineħħi lil dawn it-tnejn u jirriżenja magħhom. Jekk le, skont dak li deher fil-ġurnal influwenti ewropew Politico, is-Soċjalisti ser ikunu qed jirrikunsidraw il-pożizzjoni ta’ Muscat fil-Grupp tagħhom.

Min-naħa tagħha, l-Oppożizzjoni ser tkompli ssemma’ leħinha fuq dan il-każ u tieħu l-passi neċessarji, jekk hemm bżonn anke’ fil-Qrati, biex tissalvagwardja l-interess tal-poplu Malti u tas-servizz tas-saħħa tiegħu.Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 17 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…