Skip to main content

Id-Dibattitu dwar ir-Rapport fuq is-Saltna tad-DrittIl-Ħamis li għadda, il-Kumitat konġunt LIBE-PANA fil-Parlament Ewropew iddiskuta r-rapport tad-delegazzjoni ta’ MEPs li żaru Malta biex jinvestigaw is-Saltna tad-Dritt. Dan id-dibattitu seta’ jiġi segwit fuq is-sit tal-Parlament Ewropew, u fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, kif ukoll fuq is-siti tal-ġurnali Maltin kollha.

F’dan id-dibattitu spikkaw il-konklużjonijiet li ħarġu f’dan ir-rapport. Tkellmet Ana Gomes mill-Partit Soċjalista, li qalet id-delegazzjoni se tibqa' għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħħa fuq is-saltna tad-dritt f'Malta. Qalet li saru laqgħat mal-Prim Imħallef, mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorita' Bankarja Ewropea. Qalet li veru li Malta daħlet id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus iżda din saret biss wara iż-żjara tad delegazzjoni. Qalet li l-Parlament Ewropew għandu jistieden lil entitajiet privati bħal Bank Pilatus u Henley & Partners, li huma fiċ-ċentru tal-allegazzjonijiet dwar korruzzjoni, u jitlob spjegazzjonijiet minn għandhom.

Sven Giegold mill-Ħodor qal li f'Malta hawn kultura tal-impunità, u semma kif ma sarux investigazzjonijiet fuq il-ftehim mal-Electrogas u lanqas il-bejgħ tal-isptarijiet. Qal li mhix qed issir 'due diligence' kif mistenni. Infatti, kelliem iktar tard ikkonferma kif anke’ Membru Parlamentari Vjetnamiża irnexxielha tixtri passaport Malti, allavolja din hija PEP u mhux permess mil-liġi ta’ pajjiżha li jkollha ċittadinanza doppja, u li dan juri kemm l-iskema tal-bejgħ ta’ passaporti m’għandhiex il-kontrolli neċessarji u qed tintuża bi skopijiet korrotti.

Il-Ministru Owen Bonnici prova ħafna jiġġustifika dak li qed jiġri f’Malta, u jkompli jmexxi l-propoganda tal-Gvern li qed jiġġieled il-korruzzjoni. Sa prova jgħid li Jonathan Ferris qed jitlob il-protezzjoni u l-istatus ta’ whistleblower biex jaħrab il-prosekuzzjoni! Dan juri kemm hu faħxi l-mod kif il-Gvern għadu jiċħad l-istatus ta’ whistleblower lil Ferris, sakemm dan ma jgħidx x’ħa jiżvela lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Tajba din. Biex ittini protezzjoni, irrid ngħid lilek x’ħa nikxef fuqek. Dik saltna tad-dritt! Dik liġi b’saħħitha tal-whistleblower!

Infatti malli temm id-diskors tiegħu Bonnici, Giegold kien pront qallu li min jiddisprezza u juri nuqqas ta’ rispett lejn l-MEPs u r-rapport tagħhom m’għandu l-ebda kredibbilità.

Dan id-dibattitu seħħ proprju wkoll wara li nhar it-Tnejn, fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu li ikkommemorat lil Daphne Caruana Galizia, id-Deputat Etienne Grech iddefenda l-Gvern Malti u b’nuqqas ta’ rispett enormi qal li l-qtil ta’ Daphne kien inċident, u qal li Daphne kienet libera tikteb li trid. Pronta kienet ir-risposta ta’ ħafna fuq il-midja soċjali li staqsew kif dan għandu l-wiċċ jgħid li kienet libera tikteb li trid, meta din proprju inqatlet minħabba dak li kitbet! U dan id-diskors ġie proprju mingħand Deputat li f’Kumitat Parlamentari Malti kien qal li kien jisraq l-organi mill-Università biex joqgħod jilgħab bihom id-dar. Imbagħad jgħidulna li ħaddieħor qed jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta’ Malta.

L-aktar li spikka pero’ fid-dibattitu tal-Ħamis kien id-diskors qasir li ntalab jagħmel fl-aħħar it-tifel ta’ Daphne Caruana Galizia, Andrew. Huwa talab lill-MEPs biex ma jħallu lil ħadd jgħidilhom li dak li qed jiġri f’Malta “mhux affari tagħkom”, għax dak li qed jiġri f’Malta mhuwiex biss dwar ommu u l-qtil tagħha, jew dwar il-poter politiku f’Malta, imma huwa dwar il-valuri kollha li jsawwru l-Ewropa. Huwa irringrazzja lill-MEPs li mhux qed jibżgħu jitkellmu, għax skont hu, dawn qed jimlew ftit miż-żarbun ta’ ommu.

Hija ħasra, li fis-sentejn li Malta setgħet kienet qed tispikka fix-xena internazzjonali minħabba l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u t-titlu tal-Valletta 2018, flok spikkat għas-sabiħ tagħha, qed tispikka għall-korruzzjoni li qed titħalla għaddejja u l-kultura ta’ impunità li hi prevalenti. Pajjiżna jixraqlu ħafna aħjar. Ħa nieħdu snin biex nerġgħu insewwu l-ħsara li qed issir lir-reputazzjoni tagħna, pero’ jekk nimxu bi programm politiku serju u b’serjetà jirnexxielna. Irridu biss nikkonvinċu lill-poplu li din is-serjetà tittraduċi ruħha f’aktar ġid, aktar xogħol, u kwalità ta’ ħajja aħjar.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 28 ta' Jannar 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…