Skip to main content

Id-Dibattitu dwar ir-Rapport fuq is-Saltna tad-DrittIl-Ħamis li għadda, il-Kumitat konġunt LIBE-PANA fil-Parlament Ewropew iddiskuta r-rapport tad-delegazzjoni ta’ MEPs li żaru Malta biex jinvestigaw is-Saltna tad-Dritt. Dan id-dibattitu seta’ jiġi segwit fuq is-sit tal-Parlament Ewropew, u fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta, kif ukoll fuq is-siti tal-ġurnali Maltin kollha.

F’dan id-dibattitu spikkaw il-konklużjonijiet li ħarġu f’dan ir-rapport. Tkellmet Ana Gomes mill-Partit Soċjalista, li qalet id-delegazzjoni se tibqa' għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħħa fuq is-saltna tad-dritt f'Malta. Qalet li saru laqgħat mal-Prim Imħallef, mal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Awtorita' Bankarja Ewropea. Qalet li veru li Malta daħlet id-direttiva kontra l-ħasil tal-flus iżda din saret biss wara iż-żjara tad delegazzjoni. Qalet li l-Parlament Ewropew għandu jistieden lil entitajiet privati bħal Bank Pilatus u Henley & Partners, li huma fiċ-ċentru tal-allegazzjonijiet dwar korruzzjoni, u jitlob spjegazzjonijiet minn għandhom.

Sven Giegold mill-Ħodor qal li f'Malta hawn kultura tal-impunità, u semma kif ma sarux investigazzjonijiet fuq il-ftehim mal-Electrogas u lanqas il-bejgħ tal-isptarijiet. Qal li mhix qed issir 'due diligence' kif mistenni. Infatti, kelliem iktar tard ikkonferma kif anke’ Membru Parlamentari Vjetnamiża irnexxielha tixtri passaport Malti, allavolja din hija PEP u mhux permess mil-liġi ta’ pajjiżha li jkollha ċittadinanza doppja, u li dan juri kemm l-iskema tal-bejgħ ta’ passaporti m’għandhiex il-kontrolli neċessarji u qed tintuża bi skopijiet korrotti.

Il-Ministru Owen Bonnici prova ħafna jiġġustifika dak li qed jiġri f’Malta, u jkompli jmexxi l-propoganda tal-Gvern li qed jiġġieled il-korruzzjoni. Sa prova jgħid li Jonathan Ferris qed jitlob il-protezzjoni u l-istatus ta’ whistleblower biex jaħrab il-prosekuzzjoni! Dan juri kemm hu faħxi l-mod kif il-Gvern għadu jiċħad l-istatus ta’ whistleblower lil Ferris, sakemm dan ma jgħidx x’ħa jiżvela lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

Tajba din. Biex ittini protezzjoni, irrid ngħid lilek x’ħa nikxef fuqek. Dik saltna tad-dritt! Dik liġi b’saħħitha tal-whistleblower!

Infatti malli temm id-diskors tiegħu Bonnici, Giegold kien pront qallu li min jiddisprezza u juri nuqqas ta’ rispett lejn l-MEPs u r-rapport tagħhom m’għandu l-ebda kredibbilità.

Dan id-dibattitu seħħ proprju wkoll wara li nhar it-Tnejn, fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa fi Strasburgu li ikkommemorat lil Daphne Caruana Galizia, id-Deputat Etienne Grech iddefenda l-Gvern Malti u b’nuqqas ta’ rispett enormi qal li l-qtil ta’ Daphne kien inċident, u qal li Daphne kienet libera tikteb li trid. Pronta kienet ir-risposta ta’ ħafna fuq il-midja soċjali li staqsew kif dan għandu l-wiċċ jgħid li kienet libera tikteb li trid, meta din proprju inqatlet minħabba dak li kitbet! U dan id-diskors ġie proprju mingħand Deputat li f’Kumitat Parlamentari Malti kien qal li kien jisraq l-organi mill-Università biex joqgħod jilgħab bihom id-dar. Imbagħad jgħidulna li ħaddieħor qed jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta’ Malta.

L-aktar li spikka pero’ fid-dibattitu tal-Ħamis kien id-diskors qasir li ntalab jagħmel fl-aħħar it-tifel ta’ Daphne Caruana Galizia, Andrew. Huwa talab lill-MEPs biex ma jħallu lil ħadd jgħidilhom li dak li qed jiġri f’Malta “mhux affari tagħkom”, għax dak li qed jiġri f’Malta mhuwiex biss dwar ommu u l-qtil tagħha, jew dwar il-poter politiku f’Malta, imma huwa dwar il-valuri kollha li jsawwru l-Ewropa. Huwa irringrazzja lill-MEPs li mhux qed jibżgħu jitkellmu, għax skont hu, dawn qed jimlew ftit miż-żarbun ta’ ommu.

Hija ħasra, li fis-sentejn li Malta setgħet kienet qed tispikka fix-xena internazzjonali minħabba l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u t-titlu tal-Valletta 2018, flok spikkat għas-sabiħ tagħha, qed tispikka għall-korruzzjoni li qed titħalla għaddejja u l-kultura ta’ impunità li hi prevalenti. Pajjiżna jixraqlu ħafna aħjar. Ħa nieħdu snin biex nerġgħu insewwu l-ħsara li qed issir lir-reputazzjoni tagħna, pero’ jekk nimxu bi programm politiku serju u b’serjetà jirnexxielna. Irridu biss nikkonvinċu lill-poplu li din is-serjetà tittraduċi ruħha f’aktar ġid, aktar xogħol, u kwalità ta’ ħajja aħjar.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 28 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…