Skip to main content

Is-Soċjalisti ma jriduhx aktarKollox beda minn tweet ta’ Ana Gomes, MEP Portugiża tal-Partit Soċjalista. Ana Gomes kienet l-MEP li mexxiet id-delegazzjoni ta’ MEPs li żaru Malta u kitbu r-rapport fuq l-istat tas-saltna tad-dritt f’pajjiżna. Rapport li wassal għal diversi konklużjonijiet, l-iprem fost it-talba biex jitneħħew il-politiċi li jissemmew fil-Panama Papers, b’mod partikolari Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din hija talba li qed tiġi mill-MEPs mill-Partiti l-Kbar kollha tal-Parlament Ewropew: il-Popolari, is-Soċjalisti, il-Liberali u l-Ħodor.

Din il-ġimgħa kien Simon Busuttil li wara d-diskors tiegħu fil-Parlament, kiteb fuq Twitter li “l-unika raġuni għala Muscat ma għamilx dak li hu sewwa u neħħa lil Mizzi u Schembri hija li jekk jitilqu huma, jkollu jitlaq hu...Qed ipoġġi l-interess tiegħu qabel l-interess nazzjonali.” Ana Gomes mexxiet din it-tweet ta’ Busuttil, u żiedet magħha li hi tasal għall-istess konklużjoni. Żiedet li “grupp politiku tagħna, il-Progressivi, ma għandniex nappoġġjawh, ma għandniex nagħmlu kif għamel l-EPP fuq Orban, u jibqgħu jappoġġjawh għax hu parti mill-istess familja.” Hawnhekk kienet qed tirreferi għal Viktor Órban, Prim Ministru tal-Ungerija, li kien qed jimbutta tibdil Kostituzzjonali li jmur kontra l-prinċipji demokratiċi Ewropej, iżda li s’issa l-EPP għadu jżommu parti mill-Grupp tiegħu.

Il-ġurnal influwenti Ewropew Politico kiteb fuq din it-tweet, u t-Tlieta kiteb li “s-Soċjalisti jidher li bdew isejħu għal ras Muscat” (https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-epp-group-eu-cappuccino-index-micro-plastic-strategy-another-romanian-pm-out).

Ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Muscat kienet is-soltu reazzjoni arroganti u pastaża. F’kumment lill-ġurnalisti qal li hu “jagħti kas biss il-kummenti ta’ Prim Ministri oħra”. F’kelma waħda, qal li għalih il-Parlament Ewropew u l-MEPs ma jiswew xejn. Dan meta hu stess sa ftit snin ilu kien MEP! Dan id-diskors xejn ma niżel tajjeb mal-kumplament tal-Parlament Ewropew u mal-MEPs l-oħra.

Gomes reġgħet kitbet fi tweet oħra l-Erbgħa, illi hi ħa tibqa’ titkellem fil-kapaċità tagħa ta’ Kap tad-Delegazzjoni li ġiet Malta. U minkejja li tagħmel parti mill-Grupp Soċjalista, dan mhux ser jagħmieha milli titkellem fuq il-ħażin, anke’ jekk dan il-ħażin ikun ġej min-nies fil-familja politika tagħha stess.


Ir-reputazzjoni tagħna fi Brussels qed tkompli nieżla l-isfel. U żgur mhux tort tal-MEPs Nazzjonalisti, kif tipprova tpinġi l-propoganda tal-Gvern. It-tort hu kollu ta’ Muscat u l-klikka tiegħu.Ftehim korrott
Sadattant, komplew joħorġu aktar stejjer fuq il-ftehim jinten tal-Vitals. Ftehim li juri li jew Muscat inkompetenti, għax ħareġ bi ftehim li xejn ma kien jaqbel lil pajjiżna imma ta l-vantaġġi kollha lill-operatur privat, jew Muscat korrott u għamel hekk għal raġunijiet korrotti.

L-editorjal tat-Times il-Ġimgħa kien ċar. Dan il-ftehim għandu jitħassar. L-affarijiet li ħbew mill-kuntratt huma wisq inkwetanti, bħal li rridu nħallsu aħna €80 miljun biex nieħdu l-isptarijiet lura għax Vitals ma rnexxielha tagħmel xejn.

Sirna nafu wkoll mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija u l-laqgħa li huma kellhom mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia illi huma għadhom s’issa fil-għama fuq x’qed jiġri fil-bejgħ għal Steward Healthcare u fuq is-sitwazzjoni tal-ħaddiema kollha tas-saħħa.

Is-sitwazzjoni li ġab is-settur tas-saħħa fiha dan il-Gvern suppost Soċjalista hija tal-biki. Għal snin twal kienu jikkritikaw kull privatizzazzjoni li ssir, għax kienu jgħidu li dak li nbiegħ seta’ nbiegħ bi prezz ogħla. Issa minflok jipprivatizzaw u ndaħħlu l-flus, qed jipprivatizzaw u min suppost ‘jinvesti’ nispiċċaw inħallsuh flok iħallasna.

Jew inkompetenza, jew korruzzjoni maħduma. M’hemmx raġunijiet oħra.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 21 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…