Skip to main content

Is-Soċjalisti ma jriduhx aktarKollox beda minn tweet ta’ Ana Gomes, MEP Portugiża tal-Partit Soċjalista. Ana Gomes kienet l-MEP li mexxiet id-delegazzjoni ta’ MEPs li żaru Malta u kitbu r-rapport fuq l-istat tas-saltna tad-dritt f’pajjiżna. Rapport li wassal għal diversi konklużjonijiet, l-iprem fost it-talba biex jitneħħew il-politiċi li jissemmew fil-Panama Papers, b’mod partikolari Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din hija talba li qed tiġi mill-MEPs mill-Partiti l-Kbar kollha tal-Parlament Ewropew: il-Popolari, is-Soċjalisti, il-Liberali u l-Ħodor.

Din il-ġimgħa kien Simon Busuttil li wara d-diskors tiegħu fil-Parlament, kiteb fuq Twitter li “l-unika raġuni għala Muscat ma għamilx dak li hu sewwa u neħħa lil Mizzi u Schembri hija li jekk jitilqu huma, jkollu jitlaq hu...Qed ipoġġi l-interess tiegħu qabel l-interess nazzjonali.” Ana Gomes mexxiet din it-tweet ta’ Busuttil, u żiedet magħha li hi tasal għall-istess konklużjoni. Żiedet li “grupp politiku tagħna, il-Progressivi, ma għandniex nappoġġjawh, ma għandniex nagħmlu kif għamel l-EPP fuq Orban, u jibqgħu jappoġġjawh għax hu parti mill-istess familja.” Hawnhekk kienet qed tirreferi għal Viktor Órban, Prim Ministru tal-Ungerija, li kien qed jimbutta tibdil Kostituzzjonali li jmur kontra l-prinċipji demokratiċi Ewropej, iżda li s’issa l-EPP għadu jżommu parti mill-Grupp tiegħu.

Il-ġurnal influwenti Ewropew Politico kiteb fuq din it-tweet, u t-Tlieta kiteb li “s-Soċjalisti jidher li bdew isejħu għal ras Muscat” (https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/politico-brussels-playbook-presented-by-epp-group-eu-cappuccino-index-micro-plastic-strategy-another-romanian-pm-out).

Ir-reazzjoni tal-Prim Ministru Muscat kienet is-soltu reazzjoni arroganti u pastaża. F’kumment lill-ġurnalisti qal li hu “jagħti kas biss il-kummenti ta’ Prim Ministri oħra”. F’kelma waħda, qal li għalih il-Parlament Ewropew u l-MEPs ma jiswew xejn. Dan meta hu stess sa ftit snin ilu kien MEP! Dan id-diskors xejn ma niżel tajjeb mal-kumplament tal-Parlament Ewropew u mal-MEPs l-oħra.

Gomes reġgħet kitbet fi tweet oħra l-Erbgħa, illi hi ħa tibqa’ titkellem fil-kapaċità tagħa ta’ Kap tad-Delegazzjoni li ġiet Malta. U minkejja li tagħmel parti mill-Grupp Soċjalista, dan mhux ser jagħmieha milli titkellem fuq il-ħażin, anke’ jekk dan il-ħażin ikun ġej min-nies fil-familja politika tagħha stess.


Ir-reputazzjoni tagħna fi Brussels qed tkompli nieżla l-isfel. U żgur mhux tort tal-MEPs Nazzjonalisti, kif tipprova tpinġi l-propoganda tal-Gvern. It-tort hu kollu ta’ Muscat u l-klikka tiegħu.Ftehim korrott
Sadattant, komplew joħorġu aktar stejjer fuq il-ftehim jinten tal-Vitals. Ftehim li juri li jew Muscat inkompetenti, għax ħareġ bi ftehim li xejn ma kien jaqbel lil pajjiżna imma ta l-vantaġġi kollha lill-operatur privat, jew Muscat korrott u għamel hekk għal raġunijiet korrotti.

L-editorjal tat-Times il-Ġimgħa kien ċar. Dan il-ftehim għandu jitħassar. L-affarijiet li ħbew mill-kuntratt huma wisq inkwetanti, bħal li rridu nħallsu aħna €80 miljun biex nieħdu l-isptarijiet lura għax Vitals ma rnexxielha tagħmel xejn.

Sirna nafu wkoll mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija u l-laqgħa li huma kellhom mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia illi huma għadhom s’issa fil-għama fuq x’qed jiġri fil-bejgħ għal Steward Healthcare u fuq is-sitwazzjoni tal-ħaddiema kollha tas-saħħa.

Is-sitwazzjoni li ġab is-settur tas-saħħa fiha dan il-Gvern suppost Soċjalista hija tal-biki. Għal snin twal kienu jikkritikaw kull privatizzazzjoni li ssir, għax kienu jgħidu li dak li nbiegħ seta’ nbiegħ bi prezz ogħla. Issa minflok jipprivatizzaw u ndaħħlu l-flus, qed jipprivatizzaw u min suppost ‘jinvesti’ nispiċċaw inħallsuh flok iħallasna.

Jew inkompetenza, jew korruzzjoni maħduma. M’hemmx raġunijiet oħra.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 21 ta' Jannar 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…