Skip to main content

Sena ĠdidaGħadha kemm bdiet sena ġdida, sena li ser iġġib magħha sfidi ġodda u esperjenzi ġodda, kemm għalina bħala individwi fil-ħajjiet personali tagħna, kif ukoll għall-Partit Nazzjonalista.

U diġa’ mal-ewwel ġranet tas-sena l-ġdida l-Partit beda jirranka fuq il-ħidma Parlamentari tiegħu. Ilbieraħ stess, l-Oppożizzjoni preżentat l-ewwel mozzjoni tagħha għas-sena 2018, fejn fiha qed titlob biex l-art fiż-Żonqor, f’Marsaskala, tintradd lura lill-pubbliku u terġa’ ssir parti mill-Park Nazzjonali protett tal-Inwadar.

Hawn min qed isaqsi, għalfejn qed isir dan? Mhux diġa’ saru l-protesti, u sar vot Parlamentari, u l-art ingħaddiet lill-Sadeen Group biex jibnu l-American University of Malta?

Iżda tajjeb niftakru li meta l-Gvern jgħaddi biċċa art bħal dik għal ammont ta’ snin għand il-privat, dan isir b’ċertu kundizzjonijiet. Fosthom din l-hekk imsejħa “università” kienet intrabtet li jkollha aktar minn elf student fis-sena jattendu l-korsijiet tagħha. Iżda l-fatti illum juru xorta oħra. Jidher li din l-“università” għandha biss ħmistax-il student u qed issib diffikultajiet kbar biex tattira studenti oħra. Sa waslet fl-istat li keċċiet il-ħaddiema akkademiċi u amministrattivi li kienet impjegat.

U tifhimha. Għax min ġej Malta, iħallas dawk il-flus, biex iġib ċertifikat minn “università” immexxijja minn kuntratturi, u li ma għandha l-ebda kredenzjali akkademiċi mad-dinja?

U allura t-talba tal-Oppożizzjoni tagħmel ħafna sens. Għal ħmistax-il student, l-art li ingħatat f’Dock f’Bormla hija ħafna aktar minn biżżejjed. Żgur li m’hemmx għalfejn tintmess l-art verġni taż-Żonqor ukoll. U allura l-Gvern għandu jdur fuq Sadeen, u jgħidilhom li ġaladarba l-kundizzjonijiet li għalihom ingħataw l-art ma ntlaħqux, din l-art għandha tintradd lura lill-pubbliku Malti.

Din mihix biss talba tal-Oppożizzjoni, iżda talba li għandha wkoll l-appoġġ tal-bdiewa tal-madwar, u tal-għaqdiet ambjentali bħal Flimkien għal Ambjent Aħjar, Ramblers Association, Front Ħarsien ODŻ, Friends of the Earth u Nature Trust.

Nittamaw li jkun hemm qbil li din tkun waħda mill-ewwel mozzjonijiet li jiġu diskussi hekk kif jiftaħ il-Parlament fil-15 ta’ Jannar, u li din il-mozzjoni ssib l-appoġġ tal-Partit Demokratiku u tad-Deputati tal-Gvern li għandhom għal qalbhom l-ambjent u l-poplu Malti.

10 snin mid-dħul tal-Ewro

Intant, din il-ġimgħa qed niċċelebraw ukoll l-għaxar snin anniversarju mindu pajjiżna adotta l-munita Ewro. Riforma kbira ekonomika li mexxa l-Partit Nazzjonalista u li poġġiet il-pedamenti biex illum għandna waħda mill-aktar ekonomiji ta’ suċċess fl-Ewropa. Riforma politika oħra li dak iż-żmien sabet reżistanza u oppożizzjoni kbira mill-Partit Laburista u minn Joseph Muscat. Imma deċiżjoni li għalina fissret vjaġġar aktar komdu, kummerċ aktar faċli, investiment aktar kontinwu. Waħda mill-pilastri li ffaċilitat il-ħajja għal kumpaniji tal-gaming, tas-servizzi finanzjarji u tal-avjazzjoniji.


Dak li dejjem fisser Partit Nazzjonalista fil-Gvern, viżjoni fit-tul, ippjanar bil-għaqal, ġid u suċċess ekonomiku. U dak li ser nibqgħu noffru lill-poplu Malti bħala Gvern alternattiv.Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 3 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…