Skip to main content

Ftit noti dwar it-“tqaħħib għal voti”F’intervista li ta lill-Commercial Courier u li ġiet pubblikata din il-ġimgħa, id-Deputat Laburista Luciano Busuttil ħabbar illi mhux ser ikun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss (ara hawn). Ir-raġunijiet li ta fl-artiklu huma illi jħoss illi biex tkun fil-politika trid tħallas prezz qares wisq. Qal li “xejn m’għadu jinħass importanti. Li ma tarax lil uliedek jikbru, tkun trattat b’disprezz għax li tkun politiku hija meqjusa li int korrott, li tgħaddi minn ħafna gideb dwarek u agħar minn hekk dwar il-familja tiegħek, li tkun trattat ta’ prostituta għal voti b’ħafna theddid mill-kostitwenti, biex insemmi ftit, jgħinuk tagħraf li l-ħajja hija ħafna iktar prezzjuża minn siġġu aħdar skomdu.”

Tħares lejha mingħajr ma tkun taf minn għand min ġejja, hija stqarrija li fiha x’tomgħod. Ħafna mill-affarijiet li jsemmi huma realtà li jgħaddu minnha ħafna politiċi. Imma mbagħad niftakru ftit l-ironija ta’ kif ġab ruħu għal ħafna drabi Luciano Busuttil.

Dan kien l-istess Deputat li uża l-pożizzjoni tiegħu biex ġab blue badge ħalli l-mara tiegħu tkun tista’ tipparkja l-karozza f’parkeġġi riżervati għal persuni b’diżabilità. U meta ġiet mistoqsija fuqha, kienet qalet li iva, inħarġitilha blue badge li tinħareġ biss lil persuni bi problemi ta’ mobilità, minkejja li dejjem bit-takkuna.

Skont rapporti li kienu deheru fil-media, wara li l-mibkija Daphne Caruana Galizia kienet żvelat din l-istorja, il-Pulizija kienu ħadu passi u irtiraw dan il-permess li kien inħareġ b’mod abbużiv.

Diffiċli tilgħabha tal-vittma u nemmnuk meta kont użajt il-pożizzjoni tiegħek biex tieħu parkeġġ minflok persuni b’diżabilità, dan kollu biex il-mara ma tbatix miexja bit-takkuna.

Busuttil gerger ukoll fuq kif kien qed jipprostitwixxi ruħu għal voti. Jaħasra hux. Membru tal-Gvern li ta aktar minn ħames mitt impjieg mal-Gvern fix-xahrejn ta’ qabel l-elezzjoni (ara hawn), li ta mitejn u għoxrin impjieg mal-Water Services Corporation fl-istess xaharejn skont artiklu li deher proprju din il-ġimgħa (ara hawn), li jmexxi bil-mentalità li kull vot għandu prezz li tista’ tixtrieh, issa qed igerger li n-nies imorru għandu biex ibiegħu l-vot għal ħaġa jew oħra. Sadattant, l-istess Luciano biegħ is-silenzju u l-appoġġ tiegħu għal daqsxejn ta’ pożizzjoni komda komda jmexxi Sports Malta, qasam li żgur m’għandu l-ebda mertu, esperjenza jew kwalifika fih. X’ironija dan Luciano hux?

Aħjar Luciano Busuttil jgħidilna x’qiegħed joħloq din il-firda kollha fil-Partit Laburista. Lilu forsi xtraw is-silenzju u l-appoġġ tiegħu bil-pożizzjonijiet, imma waħda wara l-oħra, il-qsim issa qed jidher ċar minn kulmin isegwi l-politika. Mhux ta’ b’xejn li l-Prim Ministru ħass il-bżonn li l-Ħadd li għadda jfakkar li hu għadu l-Mexxej tal-Partit u beħsiebu jibqa’ hemm għal naqra oħra mhux ħażin.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 25 ta' Frar 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…