Skip to main content

X’qed iħasseb lill-Maltin?
Xi ġranet ilu ġie pubblikat stħarriġ li jsir mal-Unjoni Ewropea kollha, magħruf bħala Eurobarometer. F’dan l-istħarriġ saru sensiela ta’ mistoqsijiet lil dawk intervistati, fosthom x’inhu l-aktar li qed jinkwethom f’pajjiżhom.

U x’inhu l-aktar li qed iħasseb u jinkwieta lill-Maltin fuq pajjiżhom? Il-kriminalità. U dan b’kuntrast kbir mal-kumplament tal-Ewropa. Għax filwaqt li l-medja fl-Ewropa hija ta’ 12% inkwetati dwar il-kriminalità, f’Malta din titla’ għal 45%. Erba’ darbiet aktar.

Ma niskantax. Illum il-poplu Malti kultant iħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem ċertu inġustizzji u serq, u fejn qabel kellu Korp tal-Pulizija li seta’ jserraħ rasu minnu, illum għandu Kummissarju tal-Pulizija li hu magħruf biss għall-inkompetenza tiegħu. Illum il-poplu Malti jara l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuh mill-abbużi, u jarahom ma jagħmlu xejn, pupazzi f’idejn Gvern li ħatafhom għal fini tiegħu. U jara l-mexxejja tiegħu, dawk li suppost huma l-gwardjan tal-patrimonju u tal-ġid tagħna, u jaf li instabu jixxaħħmu u jaħslu l-flus minn unit investigattiv iżda ma ttieħdu l-ebda passi fuqhom.

U hemm fattur ieħor li qed iwassal għal dan it-tħassib dwar il-kriminalità, illi hu n-numru dejjem jikber ta’ barranin f’pajjiżna mingħajr mhu jsir biżżejjed investiment fil-Korp tal-Pulizija biex dan iżid l-infurzar tal-ordni u sigurtà fil-pajjiż. Anzi, agħar minn hekk insiru nafu li fl-istess Korp iddaħħlu Pulizija lura li kienu tneħħew minħabba kondotta kriminali. U kien hemm minnhom li inqabad jixxaħħam f’post daqstant sensittiv bħall-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, biex iħalli nies jidħlu f’pajjiżna mingħajr ma jsiru l-kontrolli neċessarji ta’ sigurtà. Dawn l-affarijiet mhux qed jiġru b’kumbinazzjoni. Qed jiġru frott il-politika tax-xejn mhu xejn li imbotta dan il-Gvern, frott tad-deċiżjoni politika li biex jixtri l-voti ta’ nies li mhux xieraq li jkunu fil-Korp, dan reġa’ daħħalhom lura fil-Korp.

It-tieni tħassib kbir li għandhom il-Maltin skont dan l-istħarriġ infatti huwa l-immigrazzjoni. 32% semmew l-immigrazzjoni bħala l-aktar ħaġa li tħassibhom. Jidher iżda li dan mhuwiex tħassib ispirat mir-razziżmu, imma mill-fatt li qed jiġu wisq barranin jaħdmu f’Malta u l-effett li dawn qed iħallu. Infatti l-istatistika turi li fi tliet snin il-popolazzjoni ta’ Malta żdiedet b’31,000 ruħ, kollha barranin.

Dan l-ewwelnett qed jaffetwa l-kwalità tal-ħajja tagħna. Iżjed ma ssir densa l-popolazzjoni, iżjed jiżdied il-bini u l-għafsa fuq l-ambjent naturali tagħna, u infatti l-ambjent jikkwalifika fit-tielet post, bi 22% tal-Maltin imħassba fuqu. Iżjed jiżdied ukoll it-traffiku u l-iffullar. Iżjed tiżdied l-għafsa fuq l-infrastruttura tagħna.

It-tieni effett huwa wieħed ekonomiku. Ħafna mill-immigranti qed jiġu jagħmlu xogħolijiet ta’ kwalità baxxa u li jħallsu pagi baxxi. Dan qed ikun ta’ għafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin, għal fatt li filwaqt li din iż-żieda ta’ ħaddiema qed tkabbar l-ekonomija, mhux tkabbar il-flus fil-but ras għal ras, għax qed iżżomm il-pagi tal-Maltin baxxi. Riċentament per eżempju, l-kumpanija tat-trasport pubbliku għamlet riklam fil-Pakistan biex timpjega tliet mitt xufier għal Malta. Apparti li dan kien riklam diskriminatorju kontra n-nisa u n-nies ta’ ċertu età, u li f’Malta ma kienx jitħalla jsir, juri li l-importazzjoni ta’ ħaddiema li għandna huma fil-maġġoranza tagħhom ħaddiema fuq pagi baxxi.

Mill-banda l-oħra, dan qed joħloq għafsa kbira fuq il-qasam tal-proprjetà. Illum il-Maltin bilkemm għadhom jaffordjaw fejn jgħixu f’pajjiżhom. Il-kera splodiet, u l-proprjetà tant għoliet li ħafna Maltin lanqas joħolmu jixtru mqar il-flat tagħhom.

U nfatti l-inkwiet l-ieħor huwa l-housing u l-għoli tal-ħajja. Hawnhekk ukoll naqbżu lil ħafna pajjiżi Ewropej. U dan ġej mill-fatt li filwaqt li f’dan il-qasam il-problemi qed jikbru, il-Gvern għamel ħames snin mingħajr ma bena imqar appartament wieħed għal housing soċjali.

Dawn huma l-oqsma fejn il-Gvern qed jonqos, bil-kbir. Dawn huma l-oqsma li l-Maltin qed jinkwetawhom. U dawn ħa jkunu uħud mill-oqsma li l-Partit Nazzjonalista ħa jkun qed jindirizza bi proposti konkreti u ta’ fejda għal kulħadd.
Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 28 ta' Frar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…