Skip to main content

L-Arrest ta' Ali Sadr Hasheminejad
Din il-ġimgħa faqqgħet l-aħbar li s-sid u chairman tal-Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, ġie arrestat fi New York, fl-Istati Uniti. L-aħbar ġiet imxandra fuq diversi siti internazzjonali, fosthom Reuters (ara hawn).

L-Iranjan ta’ 38 sena hu akkużat li għadda mal-$115-il miljun lil individwi u kumpaniji Iranjani permezz ta’ network kumpless ta’ kumpaniji offshore inkorporati fl-Istati Uniti stess, fl-Iżvizzera, fit-Turkija u fil-British Virgin Islands, u dan bi ksur ta’ sanzjonijiet li l-Istati Uniti ilha żmien li imponiet fuq l-Iran u kumpaniji li joperaw mal-Gvern Iranjan. Dawn il-flus għaddew b’rabta ma’ proġetti ta’ housing li saru fil-Venezwala bi ftehim mal-Gvern Iranjan.

Hasheminejad hu akkużat fuq sitt kapi ta’ akkuża, fosthom ħasil ta’ flus, frodi bankarju u ksur ta’ sanzjonijiet internazzjonali, li kollha flimkien jistgħu jammontaw sa 125 sena ħabs.

Ejja niftakru ftit min hu dan Hasheminejad. Dan hu l-istess bniedem li fl-20 ta’ April 2017 deher ħiereġ fis-satra tal-lejl mill-Bank Pilatus, iġorr bagalja mimlija dokumenti flimkien mar-Risk Manager tal-istess bank, Antoniella Gauci. Dan wara li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li nqatlet b’bomba ftit tax-xhur ilu, kienet żvelat li sors mill-bank infurmaha illi fis-safe ta’ dan il-bank hemm dokumenti li jixhdu li l-kumpanija Egrant, reġistrata l-Panama, hija ta’ Michelle Muscat (illum nafu li Caruana Galizia ħarġet l-istorja wara li kkonfermat dan ma żewġ sorsi differenti).

Dan il-Bank Pilatus huwa l-istess bank li r-rapporti tal-FIAU, sa mill-2015, kienu qed jgħidu li għandu nuqqasijiet serji fl-operat tiegħu, u li mhux josserva d-direttivi dwar il-ħasil tal-flus. Rapporti oħra tal-FIAU juru kif dan il-bank intuża biex jingħaddew transazzjonijiet ta’ miljuni mill-familja Aliyev tal-Azerbaijan, fosthom allegatament transazzjoni ta’ miljun dollaru Amerikan lejn il-kumpanija Egrant ta’ mart il-Prim Ministru. Rapport ieħor tal-FIAU juri kif dan il-bank intuża biex għaddew commissions lejn Keith Schembri u Konrad Mizzi mill-kumpanija li provdiet it-tanker tal-gass fil-port ta’ Marsaxlokk. Provi oħra li Simon Busuttil kien għadda lill-Qorti juru kif dan il-bank intuża biex inħaslu transazzjonijiet ta’ kickbacks lejn Keith Schembri mill-bejgħ tal-passaporti.

Kumbinazzjoni wkoll, fl-akkużi li għandu kontrieh Hasheminejad fl-Istati Uniti, jissemma’ passaport ta’ St Kitts & Nevis li hu xtara permezz ta’ skema tal-bejgħ tal-passaporti li dan il-pajjiż jipprovdi permezz ta’ Henley & Partners. L-istess Henley & Partners li jbiegħu l-iskema f’Malta. L-istess Henley & Partners li Joseph Muscat marbut li jdur id-dinja jbiegħilhom il-passaporti. L-istess Henley & Partners li flimkien ma’ Hasheminejad pruvaw ifittxu lil Caruana Galizia għal miljuni ta’ dollari, b’kawża abbużiva fl-Istati Uniti referuta bħala SLAPP.

Kumbinazzjoni wkoll dil-ġimgħa ħareġ kif il-kumpanija Cambridge Analytica, li hi qrib ħafna ta’ Henley & Partners, użat illegatament data tan-nies minn Facebook biex għenet partiti qrib Henley & Partners jirbħu l-elezzjonijiet.

Jidher li l-għanqbuta hi kbira sew, u l-brimba għadha moħbija. Imma bil-mod il-mod, iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma. Kif qalu ulied Daphne Caruana Galizia fi tweet: “one down”. L-ewwel wieħed niżel. Imma baqa’ ħafna oħrajn x’jinżlu.

Anke’ l-ex-Spettur Jonathan Ferris, intervistat mit-Times of Malta, qal li dan hu biss il-bidu tat-tindifa: “l-aqwa żmien tassew għadu ġej.” (ara hawn)

Sadattant, l-MFSA ħabbret li se tissospendi lil Hasheminejad milli jkun involut fit-tmexxija tal-bank u se tiffriża l-moviment tal-assi ta’ dan il-bank sakemm mhux bil-permess tagħha. Imma jqumu diversi mistoqsijiet dwar kemm nistgħu nafdaw lill-MFSA. Għax kienet din l-istess MFSA li fl-2014 u l-2015 tat liċenzja lil Hasheminejad biex jiftaħ dan il-Bank minkejja s-sanzjonijiet fuq l-Iran, liċenzja li l-ebda pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea ma tah. Kienet din l-MFSA li flimkien mal-FIAU tat ċertifikati tajbin lil dan il-bank f’Settembru 2016, minkejja li r-rapporti li saru mill-investigaturi tal-FIAU fl-2015 kienu diġa’ qed jixegħlu l-bozoz ħomor fuq l-operat u l-abbużi ta’ dan il-bank. Min se jwieġeb u jerfa’ r-responsabbilità ta’ dan, jekk mhux il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi li huma responsabbli għal dawn l-awtoritajiet, li flok isaħħu s-servizzi finanzjarji f’pajjiżna, illum bir-reputazzjoni tagħhom saru mażżra għalihom?

Jidher li għal Hasheminejad is-sorpriża kienet waħda: li fl-Istati Uniti, meta jkun hemm suspetti, il-Pulizija jaġixxu minflok jibqgħu jieklu l-fniek.

Nawguralkom ilkoll Għid hieni - għalkemm dis-sena ser ikun Għid b’differenza. Għax dis-sena hu Pilatu li hu arrestat, waqt li l-Imperatur qed jaħsel idu u Barabba mwerwer li m’għandux aktar min jeħlishielu.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 25 ta' Marzu 2018

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…