Skip to main content

L-Arrest ta' Ali Sadr Hasheminejad
Din il-ġimgħa faqqgħet l-aħbar li s-sid u chairman tal-Pilatus Bank, Ali Sadr Hasheminejad, ġie arrestat fi New York, fl-Istati Uniti. L-aħbar ġiet imxandra fuq diversi siti internazzjonali, fosthom Reuters (ara hawn).

L-Iranjan ta’ 38 sena hu akkużat li għadda mal-$115-il miljun lil individwi u kumpaniji Iranjani permezz ta’ network kumpless ta’ kumpaniji offshore inkorporati fl-Istati Uniti stess, fl-Iżvizzera, fit-Turkija u fil-British Virgin Islands, u dan bi ksur ta’ sanzjonijiet li l-Istati Uniti ilha żmien li imponiet fuq l-Iran u kumpaniji li joperaw mal-Gvern Iranjan. Dawn il-flus għaddew b’rabta ma’ proġetti ta’ housing li saru fil-Venezwala bi ftehim mal-Gvern Iranjan.

Hasheminejad hu akkużat fuq sitt kapi ta’ akkuża, fosthom ħasil ta’ flus, frodi bankarju u ksur ta’ sanzjonijiet internazzjonali, li kollha flimkien jistgħu jammontaw sa 125 sena ħabs.

Ejja niftakru ftit min hu dan Hasheminejad. Dan hu l-istess bniedem li fl-20 ta’ April 2017 deher ħiereġ fis-satra tal-lejl mill-Bank Pilatus, iġorr bagalja mimlija dokumenti flimkien mar-Risk Manager tal-istess bank, Antoniella Gauci. Dan wara li l-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li nqatlet b’bomba ftit tax-xhur ilu, kienet żvelat li sors mill-bank infurmaha illi fis-safe ta’ dan il-bank hemm dokumenti li jixhdu li l-kumpanija Egrant, reġistrata l-Panama, hija ta’ Michelle Muscat (illum nafu li Caruana Galizia ħarġet l-istorja wara li kkonfermat dan ma żewġ sorsi differenti).

Dan il-Bank Pilatus huwa l-istess bank li r-rapporti tal-FIAU, sa mill-2015, kienu qed jgħidu li għandu nuqqasijiet serji fl-operat tiegħu, u li mhux josserva d-direttivi dwar il-ħasil tal-flus. Rapporti oħra tal-FIAU juru kif dan il-bank intuża biex jingħaddew transazzjonijiet ta’ miljuni mill-familja Aliyev tal-Azerbaijan, fosthom allegatament transazzjoni ta’ miljun dollaru Amerikan lejn il-kumpanija Egrant ta’ mart il-Prim Ministru. Rapport ieħor tal-FIAU juri kif dan il-bank intuża biex għaddew commissions lejn Keith Schembri u Konrad Mizzi mill-kumpanija li provdiet it-tanker tal-gass fil-port ta’ Marsaxlokk. Provi oħra li Simon Busuttil kien għadda lill-Qorti juru kif dan il-bank intuża biex inħaslu transazzjonijiet ta’ kickbacks lejn Keith Schembri mill-bejgħ tal-passaporti.

Kumbinazzjoni wkoll, fl-akkużi li għandu kontrieh Hasheminejad fl-Istati Uniti, jissemma’ passaport ta’ St Kitts & Nevis li hu xtara permezz ta’ skema tal-bejgħ tal-passaporti li dan il-pajjiż jipprovdi permezz ta’ Henley & Partners. L-istess Henley & Partners li jbiegħu l-iskema f’Malta. L-istess Henley & Partners li Joseph Muscat marbut li jdur id-dinja jbiegħilhom il-passaporti. L-istess Henley & Partners li flimkien ma’ Hasheminejad pruvaw ifittxu lil Caruana Galizia għal miljuni ta’ dollari, b’kawża abbużiva fl-Istati Uniti referuta bħala SLAPP.

Kumbinazzjoni wkoll dil-ġimgħa ħareġ kif il-kumpanija Cambridge Analytica, li hi qrib ħafna ta’ Henley & Partners, użat illegatament data tan-nies minn Facebook biex għenet partiti qrib Henley & Partners jirbħu l-elezzjonijiet.

Jidher li l-għanqbuta hi kbira sew, u l-brimba għadha moħbija. Imma bil-mod il-mod, iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma. Kif qalu ulied Daphne Caruana Galizia fi tweet: “one down”. L-ewwel wieħed niżel. Imma baqa’ ħafna oħrajn x’jinżlu.

Anke’ l-ex-Spettur Jonathan Ferris, intervistat mit-Times of Malta, qal li dan hu biss il-bidu tat-tindifa: “l-aqwa żmien tassew għadu ġej.” (ara hawn)

Sadattant, l-MFSA ħabbret li se tissospendi lil Hasheminejad milli jkun involut fit-tmexxija tal-bank u se tiffriża l-moviment tal-assi ta’ dan il-bank sakemm mhux bil-permess tagħha. Imma jqumu diversi mistoqsijiet dwar kemm nistgħu nafdaw lill-MFSA. Għax kienet din l-istess MFSA li fl-2014 u l-2015 tat liċenzja lil Hasheminejad biex jiftaħ dan il-Bank minkejja s-sanzjonijiet fuq l-Iran, liċenzja li l-ebda pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea ma tah. Kienet din l-MFSA li flimkien mal-FIAU tat ċertifikati tajbin lil dan il-bank f’Settembru 2016, minkejja li r-rapporti li saru mill-investigaturi tal-FIAU fl-2015 kienu diġa’ qed jixegħlu l-bozoz ħomor fuq l-operat u l-abbużi ta’ dan il-bank. Min se jwieġeb u jerfa’ r-responsabbilità ta’ dan, jekk mhux il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Finanzi li huma responsabbli għal dawn l-awtoritajiet, li flok isaħħu s-servizzi finanzjarji f’pajjiżna, illum bir-reputazzjoni tagħhom saru mażżra għalihom?

Jidher li għal Hasheminejad is-sorpriża kienet waħda: li fl-Istati Uniti, meta jkun hemm suspetti, il-Pulizija jaġixxu minflok jibqgħu jieklu l-fniek.

Nawguralkom ilkoll Għid hieni - għalkemm dis-sena ser ikun Għid b’differenza. Għax dis-sena hu Pilatu li hu arrestat, waqt li l-Imperatur qed jaħsel idu u Barabba mwerwer li m’għandux aktar min jeħlishielu.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 25 ta' Marzu 2018

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…