Skip to main content

L-ewwel in-Nies!
Żgur li wieħed mill-aktar suġġetti li din il-ġimgħa ġie diskuss fuq is-siti kollha lokali, b’mod partikolari fuq il-midja soċjali, kienet il-proposta għal emenda fil-liġi biex jitranġaw anomaliji fil-pensjoni tad-Deputati. Din il-proposta qajmet ir-rabja ta’ bosta nies, forsi wkoll għax ma kinetx spjegatha sewwa. Iżda din ir-rabja tifhimha, speċjalment f’kuntest fejn ħafna pensjonanti qed jgħixu fil-faqar u mhux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, il-mediċini u l-prezzijiet tal-ikel.

Huwa minnu li fil-bidu l-Partit Nazzjonalista kien ħa jkun favur dawn l-emendi. Iżda wara li l-Kap sema’ dak li kellhom xi jgħidu n-nies, il-Partit bidel il-pożizzjoni tiegħu u irtira l-appoġġ tiegħu għal din il-liġi sakemm l-ewwel ma jiġix diskuss kif ser jitranġaw u jissaħħu l-pensjonijiet tan-nies. Mhux biss l-anzjani tal-lum, iżda s-sostennibilità tal-pensjonijiet ta’ għada.

Vera li l-pensjoni tad-Deputati għandha titranġha. Għax ejja ngħiduha kif inhi, meta titla’ fil-Parlament ħajtek tieħu daqqa u l-karriera professjonali tieħu daqqa. Meta wara li ttemm iż-żmien tiegħek fil-politika, tmur lura għal ħajja professjonali, ħa ddum ftit sa ma terġa’ tirkupra. U dik id-daqqa taffetwalek il-pensjoni li tkun ser tieħu fil-futur. Allura jagħmel sens li anke’ min jagħmel leġislatura waħda fil-Parlament jieħu pensjoni meta dan jilħaq l-età tal-irtirar. Forsi ma jieħux pensjoni oħra sħiħa bħal min ikun hemm tliet leġislaturi jew iktar kif kien ser jagħmilha l-Gvern, imma naħseb xi ħaġa jkun ħaqqu. Fuq kollox, aħjar li lil dawk id-Deputati li jispiċċaw mill-Parlament naraw li jkollhom dinjità kif suppost b’dan il-mod, milli bil-mod kif qed jagħmel il-Gvern b’nies bħal Deborah Schembri u Edward Zammit Lewis. Dawn forsi ma għandhomx bżonn dawn l-emendi, għax Alla jbierek il-Gvern għoġbu jtihom il-mijiet tal-eluf f’konsulenzi. Imma naħseb jagħmel iktar sens illi naraw li Deputati jkollhom onorarja aħjar, kif kien ried jagħmel Lawrence Gonzi, u jkollhom pensjoni aħjar, imma ma jkunux jistgħu jitpoġġew f’Bordijiet, Chairmanships u pożizzjonijiet oħra mal-Gvern li joħolqulhom kunflitt ma’ dak li suppost hu xogħolhom, la meta jkunu fil-kariga u lanqas fis-snin immedjati ta’ wara, kif qed jagħmel dan il-Gvern.

U allura, għalkemm nemmen li dawn l-anomaliji għandhom jitranġaw ‘il quddiem, l-ewwel pero’ għandhom jiġu n-nies u l-kwalità tal-ħajja tagħhom, kif qal tajjeb Adrian Delia.
Lukanda f’Delimara

Għandi memorji sbieħ ħafna ta’ Delimara. Meta kont għadni abbati, konna nagħmlu sjuf sħaħ ninżlu hemm ta’ kull ġimgħa. U għalija, il-Kalanka għadha s’issa l-isbaħ bajja li għandna fin-naħa t’isfel ta’ Malta, bajja li nżammet fl-istat naturali tagħha u fejn l-interventi tal-bniedem huma minimi. Parti mis-sabiħ tagħha huwa wkoll li mhix l-iktar bajja faċilment aċċessibli, u allura fis-sajf ma tkunx fgata bin-nies kuljum ħlief forsi l-Ħdud.

Sfortunatament ir-regħba tal-bniedem tefgħet għajnejha fuq din il-ġawhra wkoll. U l-Awtorità li suppost tipproteġi dan il-wirt mill-isfruttament, approvat sfreġju ieħor. Anzi, fl-għerf tagħha tefgħet ‘il barra mis-smiegħ pubbliku ta’ din l-applikazzjoni lill-attivist ambjentali. Għax lill-Profs sejjaħlu b’ismu u mhux bit-titlu.

Kieku jaħasra l-Awtorità teżiġi l-istess rispett lejn l-ambjent bħalma saret teżiġi għat-titli, kieku forsi jibqgħalna x’imkien fejn nieħdu ftit nifs u ngawdu ftit arja.

Saħħiet Kalanka. Lil uliedi xtaqt ‘il quddiem noħodhom igawdu ġmielek. Iżda, bħal ħafna postijiet oħra li qridna u qed neqirdu, wisq probabli ħa jkolli nikkuntenta nurihom ir-ritratti.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 18 ta' Marzu 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…