Skip to main content

L-ewwel in-Nies!
Żgur li wieħed mill-aktar suġġetti li din il-ġimgħa ġie diskuss fuq is-siti kollha lokali, b’mod partikolari fuq il-midja soċjali, kienet il-proposta għal emenda fil-liġi biex jitranġaw anomaliji fil-pensjoni tad-Deputati. Din il-proposta qajmet ir-rabja ta’ bosta nies, forsi wkoll għax ma kinetx spjegatha sewwa. Iżda din ir-rabja tifhimha, speċjalment f’kuntest fejn ħafna pensjonanti qed jgħixu fil-faqar u mhux ilaħqu mal-għoli tal-ħajja, il-mediċini u l-prezzijiet tal-ikel.

Huwa minnu li fil-bidu l-Partit Nazzjonalista kien ħa jkun favur dawn l-emendi. Iżda wara li l-Kap sema’ dak li kellhom xi jgħidu n-nies, il-Partit bidel il-pożizzjoni tiegħu u irtira l-appoġġ tiegħu għal din il-liġi sakemm l-ewwel ma jiġix diskuss kif ser jitranġaw u jissaħħu l-pensjonijiet tan-nies. Mhux biss l-anzjani tal-lum, iżda s-sostennibilità tal-pensjonijiet ta’ għada.

Vera li l-pensjoni tad-Deputati għandha titranġha. Għax ejja ngħiduha kif inhi, meta titla’ fil-Parlament ħajtek tieħu daqqa u l-karriera professjonali tieħu daqqa. Meta wara li ttemm iż-żmien tiegħek fil-politika, tmur lura għal ħajja professjonali, ħa ddum ftit sa ma terġa’ tirkupra. U dik id-daqqa taffetwalek il-pensjoni li tkun ser tieħu fil-futur. Allura jagħmel sens li anke’ min jagħmel leġislatura waħda fil-Parlament jieħu pensjoni meta dan jilħaq l-età tal-irtirar. Forsi ma jieħux pensjoni oħra sħiħa bħal min ikun hemm tliet leġislaturi jew iktar kif kien ser jagħmilha l-Gvern, imma naħseb xi ħaġa jkun ħaqqu. Fuq kollox, aħjar li lil dawk id-Deputati li jispiċċaw mill-Parlament naraw li jkollhom dinjità kif suppost b’dan il-mod, milli bil-mod kif qed jagħmel il-Gvern b’nies bħal Deborah Schembri u Edward Zammit Lewis. Dawn forsi ma għandhomx bżonn dawn l-emendi, għax Alla jbierek il-Gvern għoġbu jtihom il-mijiet tal-eluf f’konsulenzi. Imma naħseb jagħmel iktar sens illi naraw li Deputati jkollhom onorarja aħjar, kif kien ried jagħmel Lawrence Gonzi, u jkollhom pensjoni aħjar, imma ma jkunux jistgħu jitpoġġew f’Bordijiet, Chairmanships u pożizzjonijiet oħra mal-Gvern li joħolqulhom kunflitt ma’ dak li suppost hu xogħolhom, la meta jkunu fil-kariga u lanqas fis-snin immedjati ta’ wara, kif qed jagħmel dan il-Gvern.

U allura, għalkemm nemmen li dawn l-anomaliji għandhom jitranġaw ‘il quddiem, l-ewwel pero’ għandhom jiġu n-nies u l-kwalità tal-ħajja tagħhom, kif qal tajjeb Adrian Delia.
Lukanda f’Delimara

Għandi memorji sbieħ ħafna ta’ Delimara. Meta kont għadni abbati, konna nagħmlu sjuf sħaħ ninżlu hemm ta’ kull ġimgħa. U għalija, il-Kalanka għadha s’issa l-isbaħ bajja li għandna fin-naħa t’isfel ta’ Malta, bajja li nżammet fl-istat naturali tagħha u fejn l-interventi tal-bniedem huma minimi. Parti mis-sabiħ tagħha huwa wkoll li mhix l-iktar bajja faċilment aċċessibli, u allura fis-sajf ma tkunx fgata bin-nies kuljum ħlief forsi l-Ħdud.

Sfortunatament ir-regħba tal-bniedem tefgħet għajnejha fuq din il-ġawhra wkoll. U l-Awtorità li suppost tipproteġi dan il-wirt mill-isfruttament, approvat sfreġju ieħor. Anzi, fl-għerf tagħha tefgħet ‘il barra mis-smiegħ pubbliku ta’ din l-applikazzjoni lill-attivist ambjentali. Għax lill-Profs sejjaħlu b’ismu u mhux bit-titlu.

Kieku jaħasra l-Awtorità teżiġi l-istess rispett lejn l-ambjent bħalma saret teżiġi għat-titli, kieku forsi jibqgħalna x’imkien fejn nieħdu ftit nifs u ngawdu ftit arja.

Saħħiet Kalanka. Lil uliedi xtaqt ‘il quddiem noħodhom igawdu ġmielek. Iżda, bħal ħafna postijiet oħra li qridna u qed neqirdu, wisq probabli ħa jkolli nikkuntenta nurihom ir-ritratti.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 18 ta' Marzu 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…