Skip to main content

StopTheStigmaFil-ġimgħat li għaddew is-saħħa mentali telgħet sew fuq l-aġenda nazzjonali. Ta’ dan għandu mertu kbir il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia, illi sa mill-ewwel reshuffle li għamel appunta kelliem proprju fuq dan is-suġġett, tkellem diversi drabi dwar il-problemi li jiltaqgħu magħhom nies b’dawn il-kundizzjonijiet, u dwar is-sitwazzjoni deplorabbli li jinsab fiha l-Isptar Monte Karmeli u l-mod kif qed tiġi pprovduta l-kura għal dawn il-każi f’pajjiżna b’mod inġenerali.

Adrian Delia kien anke’ iltaqa’ mal-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali, li tinkludi professjonisti u qraba ta’ nies li għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet, u ħabbar li l-Partit ser ikun qed jorganizza konferenza nazzjonali fuq dan is-suġġett.

Sfortunatament pero’, filwaqt li fil-pajjiż bħal donnu qed tqum kuxjenza fuq dan is-suġġett, u filwaqt li hawn ħafna li qed ikunu lesti jitkellmu mingħajr biża’ sabiex tiġi missielta l-istigma li ddur miegħu, hawn min jagħmel bil-maqlub.

Din il-ġimgħa sirna nafu li Alessandro Salerno, żagħżugħ li b’kuraġġ kbir tkellem fuq it-televiżjoni dwar il-problema ta’ saħħa mentali li għadda minnha hu u l-kundizzjoni bipolari, spiċċa ġie interrogat fuq ix-xogħol u mkeċċi. Dan minkejja l-fatt li hu kien f’kundizzjoni li jista’ jaħdem u kien anke ġie ċertifikat tajjeb għax-xogħol mill-psikjatra.

Dan inġieb għall-attenzjoni pubblika minn Nickie Vella de Fremeaux, il-mara ta’ Adrian Delia, li fuq il-profile tagħha fuq Facebook esprimiet id-diżgust tagħha għal dan l-aġir abbużiv, kemm bħala l-ambaxxatriċi ta’ StopTheStigma f’Malta, u kemm bħala persuna li fil-passat ukoll għaddiet minn perjodu fejn kellha bżonn għajnuna biex tikkumbatti d-dipressjoni.

Għal grazzja ta’ Alla, mill-messaġġi ta’ solidarjetà li rċieva Alessandro u r-rabja li esprimew in-nies anke taħt l-aħbar fis-sit netnews.com.mt, jidher li tassew qamet kuxjenza fuq dawn il-każi fil-poplu Malti. Il-każ issa qed jiġi investigat ukoll mill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali.

U hekk għandu jkun. Il-kundizzjonijiet tas-saħħa mentali huma kundizzjonijiet bħal kull mard ieħor fiżiku. Hemm kundizzjonijiet li jiġu kkurati u jitilqu, hemm kundizzjonijiet li jiġu kkurati biex jinżammu taħt kontroll u l-persuna jkun jista’ jgħix ħajtu bihom, b’danakollu il-persuna ma għandhiex tiġi ġġudikata jew stigmatizzata minħabba dawn il-kundizzjonijiet daqs kemm m’għandniex niġġudikaw persuna minħabba xi marda fiżika.

Tajjeb inżommu f’moħħna wkoll li skont riċerka internazzjonali huwa stmat li bħalissa madwar persuna minn kull erbgħa tgħaddi minn xi tip ta’ problema dwar saħħa mentali, u dan għandu jitla’ għal madwar persuna minn kull tlieta fi żmien ftit tas-snin, anke minħabba ż-żieda fl-istress u l-mod kif qed tinbidel il-ħajja.

Dan kien każ ieħor li juri kif il-persuna għandha tkun dejjem fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Għandna nitilqu mill-istejjer u l-problemi li jkunu qed jaffaċċjaw in-nies, sa l-inqas individwu, u naraw li l-politika tagħna tgħin biex tagħmel il-ħajja tan-nies aħjar. Imqar il-ħajja ta’ dik il-persuna waħda.
Il-ħaddiema l-ewwel li kieluha

Malajr sirna nafu xi jsarrfu Steward Health Care. Ftit ġimgħat biss wara li ħadu t-tmexxija ta’ tliet sptarijiet f’idejhom, Steward diġa’ keċċew sbatax-il ħaddiem minn xogħolhom. Basta Joseph Muscat serrħilna rasna li ser jinżammu l-kundizzjonijiet kollha li kellhom il-Vitals, inklużi l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema. X’kundizzjonijiet oħra ser jitħallew jiksru mela issa?


Imma tinkwetaw xejn. L-aqwa li Vitals telqu b’€50 miljun, u tagħhom ħallewlna toqba ħdejn l-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 12 ta' Marzu 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…