Skip to main content

U ija, b’daqshekk?
Din il-frażi saret l-iktar risposta komuni tal-armata kummentaturi, li ssibhom jiktbu taħt kull artiklu fuq l-internet u taħt kull post fuq F,kacebook. Kummentaturi, ħafna minnhom bi profil falz, li ħafna m’għandhomx dubju li huma kordinati, jekk mhux ukoll imħallsa, mill-Partit Laburista biex iferrxu l-messaġġ li jkunu jridu jwasslu huma.

“U ijja, b’daqshekk?” Din hi l-mentalità li jridu jdaħħlu, li jriduna nemmnu, li jriduna naċċettaw. Xejn mhu xejn, kollox jgħaddi, kollox xorta. U jekk qed iddejqek xi ħaġa, irrassenja ruħek li l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu. Dejjem hekk kienu u dejjem hekk ser jibqgħu. L-importanti għalik, li l-but baqa’ tajjeb, li karozza oħra tista’ tixtrieha, li safra tista’ tagħmilha, li d-dar tiflaħ tirranġaha. Il-bqija tagħtix kas x’jagħmlu u x’jaħftu dawk t’hemm fuq sakemm lilek ituk loqma.

Din hija r-risposta li xerrdu meta Joseph Muscat beda jikri l-karozza tiegħu lilu nnifsu. Din hi r-risposta li taw meta neħħew is-Segretarji Permanenti kollha taċ-Ċivil. Din hi r-risposta li taw meta nqabbdu jgħaddu €4.2 miljuni lil tal-Café Premier. Din hi r-risposta li taw meta nqabbdu jagħtu l-miljuni lil Gaffarena. Din hi r-risposta li taw meta d-Deputat u l-Kelliem tal-Prim Ministru Glen Bedingfield kiteb posts anti-femminili u omofobiċi biex joffendi lil ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u s-sieħba tiegħu Kristina. Din hi r-risposta li taw meta l-konsulent tagħhom, Tony Zarb, għajjar lin-nisa li protestaw favur il-ġustizzja “prostituti”. Din hi r-risposta li taw meta tkisser għal darba, tnejn, tlieta l-mafkar ta’ Daphne Caruana Galizia, maqtula għax kienet waslet qrib li tikxfilhom għawwarhom. Din hi r-risposta li taw meta l-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri inqabdu b’kumpaniji sigrieti l-Panama u trusts biex jaħbuhom, meta rriżenja Manfred Galdes wara li għadda rapport iebes mill-FIAU, u meta wasalna għal ħames Kummissarju tal-Pulizija, li baqa’ ċass quddiem dawn ir-rapporti. U reġgħu taw din ir-risposta meta Hasheminejad inqabad ħiereġ mill-emergency exit fis-satra tal-lejl mill-Bank Pilatus, b’bagalja dokumenti li baqgħet sejra l-Ajruport, minn fejn telaq vjaġġ misterjuż lejn Dubai u mbagħad l-Azerbaijan, minn linja tal-ajru li misterjożament ħadet miljun ewro mingħand il-Gvern ġimgħa wara mingħajr ma ġġib turisti lejn pajjiżna.

U issa erġajna qed nisimgħu wara li ħarġet l-aħbar li l-Prim Ministru Joseph Muscat u c-Chief of Staff tiegħu, Keith Schembri, kienu fost il-mistiedna ta’ Ali Sadr Hasheminejad għat-tieġ tiegħu f’Venezia, tieġ żgħir fejn kien hemm biss nies qrib tiegħu. Kienu mistiedna għal dan it-tieġ ftit xhur wara li dan ir-raġel inħarġitlu liċenzja biex jiftaħ Pilatus Bank f’Malta, liċenzja li illum, il-mod kif inħarġet qed iqajjem suspetti kbar fuq id-due diligence li ġiet segwita. Liċenzja li skont rapport tal-FIAU, “wera interess personali fiha” Keith Schembri sabiex din tfittex toħroġ. Tieġ li għalih, Muscat u Schembri marru jifirħu lil Hasheminejad, proprju fl-istess perjodu li fih l-FIAU kienet qed tinvestiga l-Bank tiegħu u tlesti rapport li kien qed juri kif Schembri u Brian Tonna kienu qed jaħslu l-flus u jgħaddu kickbacks illeċti fuq il-bejgħ tal-passaporti.

“U ijja, b’daqshekk?” X’fiha? Dawn affarijiet normali tafux. Jiġru fid-dinja kollha. Kontijiet u kumpaniji moħbija? Dawk kulħadd għandu! Li l-Prim Ministru jmur għal tieġ ta’ kriminal li bħalissa għandu 125 sena ħabs imedendla fuq rasu? Dak għax miskin Joseph imur it-tiġien ta’ kulħadd! Li c-Chief of Staff jieħu interess personali biex dan il-kriminal tinħariġlu liċenzja jopera bank? Dak kumbinazzjoni, għax Gvern pro-business! Li dan il-bank kien qed jaħsel il-flus ta’ Keith Schembri, Brian Tonna, Konrad Mizzi, seħibhom Aliyev, u politiċi oħra mill-Azerbaijan? Dak għax jaħasra inzertaw qed jużaw l-istess bank! Li Malta kollha tara lil sid il-bank ħiereġ bil-lejla b’bagalja dokumenti wara li ġie allegat li qed jaħsel ukoll il-flus illegali li qed iddaħħal il-mara tal-Prim Ministru, u l-Kummissarju joqgħod kwiet imexmex il-fenek? Dak għax intom negattivi, u m’għandkomx provi! Li Ferris u Efimova ma jingħatawx protezzjoni ta’ whistleblowers? Dak għax mhux jimxu mal-proċeduri!

Dawn kollha affarijiet normali. Ara li taqla’ arloġġ tal-lira, dak le. Dak dnub kbir u kriminali. Imma li jaħasra tmur għal tieġ? Dak għax jaħasra Joseph ma riedx ikun pastaż.

Għax Joseph m’għandu x’jaqsam xejn ma’ Pilatus Bank. Joseph m’għandu x’jaqsam xejn mal-ħasil tal-flus ta’ Hasheminejad. Dak li ġara u dak li semmejt hawn, huma kollha kumbinazzjonijiet. Għax miskin Joseph, xortieh ħażina.
Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 27 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…