Skip to main content

U ija, b’daqshekk?
Din il-frażi saret l-iktar risposta komuni tal-armata kummentaturi, li ssibhom jiktbu taħt kull artiklu fuq l-internet u taħt kull post fuq F,kacebook. Kummentaturi, ħafna minnhom bi profil falz, li ħafna m’għandhomx dubju li huma kordinati, jekk mhux ukoll imħallsa, mill-Partit Laburista biex iferrxu l-messaġġ li jkunu jridu jwasslu huma.

“U ijja, b’daqshekk?” Din hi l-mentalità li jridu jdaħħlu, li jriduna nemmnu, li jriduna naċċettaw. Xejn mhu xejn, kollox jgħaddi, kollox xorta. U jekk qed iddejqek xi ħaġa, irrassenja ruħek li l-affarijiet ma jistgħux jinbidlu. Dejjem hekk kienu u dejjem hekk ser jibqgħu. L-importanti għalik, li l-but baqa’ tajjeb, li karozza oħra tista’ tixtrieha, li safra tista’ tagħmilha, li d-dar tiflaħ tirranġaha. Il-bqija tagħtix kas x’jagħmlu u x’jaħftu dawk t’hemm fuq sakemm lilek ituk loqma.

Din hija r-risposta li xerrdu meta Joseph Muscat beda jikri l-karozza tiegħu lilu nnifsu. Din hi r-risposta li taw meta neħħew is-Segretarji Permanenti kollha taċ-Ċivil. Din hi r-risposta li taw meta nqabbdu jgħaddu €4.2 miljuni lil tal-Café Premier. Din hi r-risposta li taw meta nqabbdu jagħtu l-miljuni lil Gaffarena. Din hi r-risposta li taw meta d-Deputat u l-Kelliem tal-Prim Ministru Glen Bedingfield kiteb posts anti-femminili u omofobiċi biex joffendi lil ex-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u s-sieħba tiegħu Kristina. Din hi r-risposta li taw meta l-konsulent tagħhom, Tony Zarb, għajjar lin-nisa li protestaw favur il-ġustizzja “prostituti”. Din hi r-risposta li taw meta tkisser għal darba, tnejn, tlieta l-mafkar ta’ Daphne Caruana Galizia, maqtula għax kienet waslet qrib li tikxfilhom għawwarhom. Din hi r-risposta li taw meta l-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri inqabdu b’kumpaniji sigrieti l-Panama u trusts biex jaħbuhom, meta rriżenja Manfred Galdes wara li għadda rapport iebes mill-FIAU, u meta wasalna għal ħames Kummissarju tal-Pulizija, li baqa’ ċass quddiem dawn ir-rapporti. U reġgħu taw din ir-risposta meta Hasheminejad inqabad ħiereġ mill-emergency exit fis-satra tal-lejl mill-Bank Pilatus, b’bagalja dokumenti li baqgħet sejra l-Ajruport, minn fejn telaq vjaġġ misterjuż lejn Dubai u mbagħad l-Azerbaijan, minn linja tal-ajru li misterjożament ħadet miljun ewro mingħand il-Gvern ġimgħa wara mingħajr ma ġġib turisti lejn pajjiżna.

U issa erġajna qed nisimgħu wara li ħarġet l-aħbar li l-Prim Ministru Joseph Muscat u c-Chief of Staff tiegħu, Keith Schembri, kienu fost il-mistiedna ta’ Ali Sadr Hasheminejad għat-tieġ tiegħu f’Venezia, tieġ żgħir fejn kien hemm biss nies qrib tiegħu. Kienu mistiedna għal dan it-tieġ ftit xhur wara li dan ir-raġel inħarġitlu liċenzja biex jiftaħ Pilatus Bank f’Malta, liċenzja li illum, il-mod kif inħarġet qed iqajjem suspetti kbar fuq id-due diligence li ġiet segwita. Liċenzja li skont rapport tal-FIAU, “wera interess personali fiha” Keith Schembri sabiex din tfittex toħroġ. Tieġ li għalih, Muscat u Schembri marru jifirħu lil Hasheminejad, proprju fl-istess perjodu li fih l-FIAU kienet qed tinvestiga l-Bank tiegħu u tlesti rapport li kien qed juri kif Schembri u Brian Tonna kienu qed jaħslu l-flus u jgħaddu kickbacks illeċti fuq il-bejgħ tal-passaporti.

“U ijja, b’daqshekk?” X’fiha? Dawn affarijiet normali tafux. Jiġru fid-dinja kollha. Kontijiet u kumpaniji moħbija? Dawk kulħadd għandu! Li l-Prim Ministru jmur għal tieġ ta’ kriminal li bħalissa għandu 125 sena ħabs imedendla fuq rasu? Dak għax miskin Joseph imur it-tiġien ta’ kulħadd! Li c-Chief of Staff jieħu interess personali biex dan il-kriminal tinħariġlu liċenzja jopera bank? Dak kumbinazzjoni, għax Gvern pro-business! Li dan il-bank kien qed jaħsel il-flus ta’ Keith Schembri, Brian Tonna, Konrad Mizzi, seħibhom Aliyev, u politiċi oħra mill-Azerbaijan? Dak għax jaħasra inzertaw qed jużaw l-istess bank! Li Malta kollha tara lil sid il-bank ħiereġ bil-lejla b’bagalja dokumenti wara li ġie allegat li qed jaħsel ukoll il-flus illegali li qed iddaħħal il-mara tal-Prim Ministru, u l-Kummissarju joqgħod kwiet imexmex il-fenek? Dak għax intom negattivi, u m’għandkomx provi! Li Ferris u Efimova ma jingħatawx protezzjoni ta’ whistleblowers? Dak għax mhux jimxu mal-proċeduri!

Dawn kollha affarijiet normali. Ara li taqla’ arloġġ tal-lira, dak le. Dak dnub kbir u kriminali. Imma li jaħasra tmur għal tieġ? Dak għax jaħasra Joseph ma riedx ikun pastaż.

Għax Joseph m’għandu x’jaqsam xejn ma’ Pilatus Bank. Joseph m’għandu x’jaqsam xejn mal-ħasil tal-flus ta’ Hasheminejad. Dak li ġara u dak li semmejt hawn, huma kollha kumbinazzjonijiet. Għax miskin Joseph, xortieh ħażina.
Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 27 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…