Skip to main content

Żewġ ġurnalisti, żewġ pajjiżiIl-Ħadd li għadda kien imiss lis-Slovakkja li tqum maħsuda bl-ewwel qtil ta’ ġurnalist f’dan il-pajjiż, u għall-Ewropa biex tara ftit kif f’dan il-kontinent li welled id-demokrazija u l-libertà inqatlu żewġ ġurnalisti f’temp ta’ ftit xhur. Daphne Caruana Galizia, li inqatlet b’karozza bomba f’Malta, u Jan Kuciak, li inqatel b’tiri ġewwa daru flimkien mal-għarusa tiegħu Martina Kusnirova.

Il-pajjiżi huma differenti, imma ċ-ċirkustanzi huma simili. Kuciak kien ukoll ġurnalist investigattiv li kien qed jikteb ħafna fuq rabtiet ta’ politiċi f’pajjiżu mal-kriminalità organizzata, partikolarment mal-Mafja u ‘Ndrangheta. Fost l-oħrajn kien qed jallega li membri ta’ din l-organizzazzjoni mafjuża kienu qrib ħafna ta’ membri tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Slovakk Robert Fico, fosthom il-mudella Maria Troskova li kienet Chief State Adviser, u Viliam Jasan, is-segretarju tal-Kunsill Nazzjonali tas-Sigurtà tas-Slovakkja.

Skont dan il-ġurnalist, permezz ta’ dawn ir-rabtiet u negozji li ‘Ndrangheta waqfet fil-Lvant tas-Slovakkja, ħafna fondi tal-Unjoni Ewropea li kienu intiżi biex jgħinu lil dan ir-reġjun fqir kienu qed jiġu misapproprijati.

L-istess bħal f’Malta, il-Prim Ministru Slovakk offra premju ta’ miljun ewro għal min jagħti informazzjoni li twassal biex jinqabdu dawk li qatlu lil Kuciak. Iżda s-similarità ma’ Malta tieqaf hawn.

Għax fis-Slovakkja, immedjatament wara dan il-qtil, irriżenja l-Ministru tal-Kultura Marek Madaric, għax qal li “fid-dawl ta’ dan il-qtil li seħħ fiż-żmien li jien responsabbli mill-kultura, ma nħossx li għandi għażla ohra.” Il-Ministru tal-Kultura, li Kuciak qatt ma semma fl-ebda allegazzjoni tiegħu, irriżenja għas-sempliċi fatt li hu responsabbli mill-media u l-ġurnaliżmu fiż-żmien li seħħ dan il-qtil. Kumbinazzjoni, ġimagħtejn ilu irriżenja wkoll l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Olanda Halbe Zijlstra għax ammetta li gideb fuq laqgħa li qal kellu ma’ Putin fl-2006.

Irriżenjaw ukoll Troskova u Jasan mill-istaff tal-Prim Ministru sakemm jintemmu l-investigazzjonijiet, għax għalkemm Kuciak qatt ma semma li dawn użaw il-pożizzjoni tagħhom biex jagħmlu xi ħaġa ħażina, ma riedux jagħtu l-impressjoni li b’xi mod jistgħu jużaw il-pożizzjoni tagħhom biex jindaħlu fl-investigazzjonijiet.

Iżda x’ġara f’Malta? Kellna riżenja waħda wara l-qtil ta’ Caruana Galizia? Intrefgħet responsabbilità politika minn xi ħadd? Nies li jistgħu jagħtu l-impressjoni li l-pożizzjoni tagħhom tista’ tinfluwenza l-investigazzjoni, bħal Konrad Mizzi, Keith Schembri, Joseph Muscat, Lawrence Cutajar, Silvio Valletta, warrbu mill-pożizzjoni tagħhom jew mill-investigazzjoni sakemm din titlesta?

Le. Għax vera, m’għadniex pajjiż normali. Anke’ l-Islovakkja jidher li għandhom standards ta’ tmexxija u trasparenza aktar għoljin minn tagħna.

L-Islovakkja qed tifhem li dawn id-delitti jseħħu f’kuntest politiku, huma frott ta’ korruzzjoni politika u li allura għandha tintrefa’ responsabbilità politika tagħhom. Avolja l-investigazzjonijiet diġa’ waslu għall-arresti ta’ membri ta’ żewġ familji Mafjużi Taljani.


Jidher li f’Malta din għadna ma fhimnihiex.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 5 ta' Marzu 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…