Skip to main content

Aktar propaganda qarrieqa minn Muscat
Nhar it-Tlieta li għaddew, Joseph Muscat tella’ video fuq il-paġna tiegħu ta’ facebook. Video minn sensiela ta’ videos ta’ propoganda, imħallsa mit-taxxi tagħna, li dan il-Gvern iħobb jagħmel b’mod regolari u jxerred biex ipinġi stampa sabiħa anke fejn mihix.

Dan il-video partikolari, li jinsab f’dan il-link, jiftaħar b’kemm dan il-Gvern qed iħares l-ambjent. U saħansitra jipprova jieħu mertu li grazzi għalih, l-Awtorità tal-Ippjanar waqfet l-iżvilupp f’Wied Għomor. Anzi dan hu l-ewwel suċċess li f’dan il-video jiftaħar bih fl-ewwel ftit sekondi.

Hawn diġa’ nara problema. L-ewwelnett, ilkoll nafu li dawn l-awtoritajiet ‘suppost’ indipendenti u ma jimxux skont kif jgħidulhom il-politiċi. It-tieni, nafu li l-pressjoni biex jitwaqqaf l-iżvilupp f’Wied Għomor ma ġietx mill-Gvern, li lanqas biss tkellem fuq din il-kwistjoni, anzi f’ċertu każi iġġustifika, imma ġiet min-numru ta’ NGOs ambjentali u mit-tliet Kunsilli tal-madwar: tas-Swieqi, San Ġiljan u San Ġwann, li qabdu l-konsulenti tagħhom, semmgħu leħinhom fis-smiegħ quddiem l-Awtorità, għamlu stqarrijiet u konferenzi stampa, u kienu l-vera vuċi tar-residenti. It-tielet, jekk hemm azzjoni tal-Gvern li taffetwa x’tiddeċiedi l-Awtorità huma l-policies li l-Gvern jilleġisla fuqhom. U lkoll nafu li l-iSPED li ħareġ dan il-Gvern, hu maħsub biex iħalli ħafna lok ta’ interpretazzjoni meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet ta’ pjanar. Fi kliem ħafna esperti, il-Gvern fetaħ il-bieb għal aktar żvilupp anke f’zoni barra mill-iżvilupp, u mhux għalqu.

Imma l-livell ta’ qerq ta’ Joseph Muscat hu iktar gravi minn hekk. Għax mhux talli prova jqarraq billi jieħu mertu ta’ xi ħaġa li ma kellu l-ebda sehem fiha, imma talli l-għada li ħareġ dan il-video, proprju nhar l-Erbgħa, l-Awtorità dawret din id-deċiżjoni! U hu kellu sehem importanti biex din id-deċiżjoni ddur! Għax proprju l-Erbgħa, inbidlu tnejn mit-tliet membri fil-Bord li kien qed jisma’ dan il-każ, u dawn iż-żewġ membri li nbidlu ivvutaw favur dan il-proġett. Kien biss il-membru li ma nbidilx u li kien ukoll preżenti fl-ewwel smiegħ li vvota kontra.

Mela mhux talli prova jieħu mertu ta’ xi ħaġa tajba li ma kellu l-ebda sehem fiha, talli s-sehem li ta kien biex din id-deċiżjoni tajba tinbidel u dan l-iżvilupp jibqa’ għaddej. Imma x’wiċċ irid ikollok? Kif jirnexxielek ma tistħix?


L-Avventura ta' NASdaily f'MaltaDin il-ġimgħa hawn Malta Nusier Yassin, il-vidjografu u produttur wara l-paġna magħrufa Nas Daily (https://www.facebook.com/nasdaily). Paġna fuq facebook fejn Nusier jipproduċi video ta’ minuta kuljum fejn juri nies, esperjenzi u pajjiżi differenti, u li bħalissa għanda 5.7 miljun ruħ isegwuha.

Nusier jgħid li hu Israelit u Palestinjan li għex fl-Istati Uniti, u l-videos tiegħu għandhom ħafna messaġġi pożittivi ta’ tolleranza u inklużjoni. Sa ma qed nikteb dan l-artiklu diġa’ tella’ tliet videos, wieħed dwar Malta inġenerali, ieħor dwar il-lingwa tagħna, u ieħor dwar esperjenza li għadda minnha f’Malta waqt li kien qed jinqeda f’ħanut ta’ kumpanija tat-telefonija ċellulari. Waqt li kien f’dan il-ħanut, ġie insulentat minn Libjan fis-sakra, li f’ħin minnhom anke prova jaħbat għalih.

Li hu interessanti hu li fil-video li għamel dwar din l-esperjenza ħareġ messaġġ pożittiv ħafna: li m’għandniex inħallu persuna waħda ittebba’ grupp sħiħ ta’ nies. Għalkemm ir-reazzjoni inizjali tiegħu kienet ta’ biża’ mill-immigranti, ftakar li hu wkoll kien immigrant, u li hawn ħafna immigranti li jġibu ruħhom tajjeb, jaħdmu, jgħixu ħajjithom, u jagħtu kontribut. Qatt m’għandna nħallu l-imġieba ta’ persuna wieħed twassalna biex niġġeneralizzaw u npoġġu lil kulħadd fl-istess keffa.

Nusier ġie wkoll intervistat waqt il-programm Net Live minn Lisa Spiteri u Darren Carabott, liema intervista tinsab ukoll online hawnhekk.Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 08 ta' April 2018

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Tiġdid

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali żgur li ħasad lil ħafna minna. Żgur li ħadd ma kien qed jistennieh u żgur li ħadd ma bassru. Dan għax ir-reazzjoni li kull kandidat kien qed jieħu miż-żjarat fid-djar tan-nies kienu tajbin ħafna. Diversi nies bdew jesprimu li ġejjin lura. Diversi nies li s-soltu kienu jivvutaw lill-Partit Laburista esprimew magħna li kienu diżgustati bil-korruzzjoni. U allura x’wassal biex id-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ fejn kien?
Fi ftit kliem naħseb li waqt li diversi nies kienu ġejjin lura lejn il-Partit Nazzjonalista, ma konniex qed nirrealizzaw li kien hemm oħrajn li kienu qed jitilquh. Min għax sab Gvern li kien lest jirranġalu l-permess, il-promotion jew il-job illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma għenu fih. U min għax ħass li l-ekonomija u l-but kienu sejrin tajjeb, u allura ma kellux skop għala kellu jbiddel il-Gvern.
Hu x’inhu, dan ir-riżultat ħa jirrekjedi tibdil radikali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istrateġija, fil-lingwaġġ, fl-uċuħ. Pero’ l-valuri…