Skip to main content

Aktar propaganda qarrieqa minn Muscat
Nhar it-Tlieta li għaddew, Joseph Muscat tella’ video fuq il-paġna tiegħu ta’ facebook. Video minn sensiela ta’ videos ta’ propoganda, imħallsa mit-taxxi tagħna, li dan il-Gvern iħobb jagħmel b’mod regolari u jxerred biex ipinġi stampa sabiħa anke fejn mihix.

Dan il-video partikolari, li jinsab f’dan il-link, jiftaħar b’kemm dan il-Gvern qed iħares l-ambjent. U saħansitra jipprova jieħu mertu li grazzi għalih, l-Awtorità tal-Ippjanar waqfet l-iżvilupp f’Wied Għomor. Anzi dan hu l-ewwel suċċess li f’dan il-video jiftaħar bih fl-ewwel ftit sekondi.

Hawn diġa’ nara problema. L-ewwelnett, ilkoll nafu li dawn l-awtoritajiet ‘suppost’ indipendenti u ma jimxux skont kif jgħidulhom il-politiċi. It-tieni, nafu li l-pressjoni biex jitwaqqaf l-iżvilupp f’Wied Għomor ma ġietx mill-Gvern, li lanqas biss tkellem fuq din il-kwistjoni, anzi f’ċertu każi iġġustifika, imma ġiet min-numru ta’ NGOs ambjentali u mit-tliet Kunsilli tal-madwar: tas-Swieqi, San Ġiljan u San Ġwann, li qabdu l-konsulenti tagħhom, semmgħu leħinhom fis-smiegħ quddiem l-Awtorità, għamlu stqarrijiet u konferenzi stampa, u kienu l-vera vuċi tar-residenti. It-tielet, jekk hemm azzjoni tal-Gvern li taffetwa x’tiddeċiedi l-Awtorità huma l-policies li l-Gvern jilleġisla fuqhom. U lkoll nafu li l-iSPED li ħareġ dan il-Gvern, hu maħsub biex iħalli ħafna lok ta’ interpretazzjoni meta jiġu biex jieħdu deċiżjonijiet ta’ pjanar. Fi kliem ħafna esperti, il-Gvern fetaħ il-bieb għal aktar żvilupp anke f’zoni barra mill-iżvilupp, u mhux għalqu.

Imma l-livell ta’ qerq ta’ Joseph Muscat hu iktar gravi minn hekk. Għax mhux talli prova jqarraq billi jieħu mertu ta’ xi ħaġa li ma kellu l-ebda sehem fiha, imma talli l-għada li ħareġ dan il-video, proprju nhar l-Erbgħa, l-Awtorità dawret din id-deċiżjoni! U hu kellu sehem importanti biex din id-deċiżjoni ddur! Għax proprju l-Erbgħa, inbidlu tnejn mit-tliet membri fil-Bord li kien qed jisma’ dan il-każ, u dawn iż-żewġ membri li nbidlu ivvutaw favur dan il-proġett. Kien biss il-membru li ma nbidilx u li kien ukoll preżenti fl-ewwel smiegħ li vvota kontra.

Mela mhux talli prova jieħu mertu ta’ xi ħaġa tajba li ma kellu l-ebda sehem fiha, talli s-sehem li ta kien biex din id-deċiżjoni tajba tinbidel u dan l-iżvilupp jibqa’ għaddej. Imma x’wiċċ irid ikollok? Kif jirnexxielek ma tistħix?


L-Avventura ta' NASdaily f'MaltaDin il-ġimgħa hawn Malta Nusier Yassin, il-vidjografu u produttur wara l-paġna magħrufa Nas Daily (https://www.facebook.com/nasdaily). Paġna fuq facebook fejn Nusier jipproduċi video ta’ minuta kuljum fejn juri nies, esperjenzi u pajjiżi differenti, u li bħalissa għanda 5.7 miljun ruħ isegwuha.

Nusier jgħid li hu Israelit u Palestinjan li għex fl-Istati Uniti, u l-videos tiegħu għandhom ħafna messaġġi pożittivi ta’ tolleranza u inklużjoni. Sa ma qed nikteb dan l-artiklu diġa’ tella’ tliet videos, wieħed dwar Malta inġenerali, ieħor dwar il-lingwa tagħna, u ieħor dwar esperjenza li għadda minnha f’Malta waqt li kien qed jinqeda f’ħanut ta’ kumpanija tat-telefonija ċellulari. Waqt li kien f’dan il-ħanut, ġie insulentat minn Libjan fis-sakra, li f’ħin minnhom anke prova jaħbat għalih.

Li hu interessanti hu li fil-video li għamel dwar din l-esperjenza ħareġ messaġġ pożittiv ħafna: li m’għandniex inħallu persuna waħda ittebba’ grupp sħiħ ta’ nies. Għalkemm ir-reazzjoni inizjali tiegħu kienet ta’ biża’ mill-immigranti, ftakar li hu wkoll kien immigrant, u li hawn ħafna immigranti li jġibu ruħhom tajjeb, jaħdmu, jgħixu ħajjithom, u jagħtu kontribut. Qatt m’għandna nħallu l-imġieba ta’ persuna wieħed twassalna biex niġġeneralizzaw u npoġġu lil kulħadd fl-istess keffa.

Nusier ġie wkoll intervistat waqt il-programm Net Live minn Lisa Spiteri u Darren Carabott, liema intervista tinsab ukoll online hawnhekk.Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 08 ta' April 2018

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…