Skip to main content

Ir-responsabbilità tal-kariga li nies bħal Jason Micallef għadhom ma fehmux

Photo from: http://www.independent.com.mt/articles/2018-04-26/local-news/Jason-Micallef-situation-reflects-a-bigger-democratic-problem-V18-selection-committee-members-6736188817
Kultant f’dan il-pajjiż għandna t-tendenza li naqbdu kunċett, u nestenduh daqs li kieku japplika bl-istess mod għal kulħadd u f’kull każ. Ejja nieħdu per eżempju l-prinċipju sagrosant tal-libertà tal-espressjoni. F’daqqa waħda sirna nużaw l-iskuża tal-“libertà tal-espressjoni” dejjem u kullimkien, u b’mod li ma jagħmilx sens.

Din il-ġimgħa kemm online u kemm fuq diversi siti soċjali qamet kontroversja dwar il-kummenti li għamel Jason Micallef, Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018, dakinhar ta’ San Patrizju (17 ta’ Marzu). Dakinhar, Jason Micallef kien tella’ ritratt ta’ nies jixorbu f’Paceville, bil-kumment: “The situation is desperate. There is happy people every where you look.” Din kienet parodija tal-aħħar kelmiet fil-blog tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li ġiet maqtula brutalment fis-16 ta’ Ottubru li għadda.

Ħafna ħassewhom imweġġa’ bi kliem Jason Micallef, u bil-mod kif irredikola ġurnalista assassinata. Pero’ l-prinċipju ċentrali ta’ din il-kwistjoni mhuwiex jekk xi ħadd ħassux imweġġa’ jew le. Ħafna xogħlijiet artisti jweġġgħu n-nies, u l-libertà tal-espressjoni hija appuntu l-libertà li tista’ tweġġa’ (bil-kliem u mhux b’mod fiżiku).

L-argument ċentrali għala ħafna ħassew li dan mhuwiex aġir denju tac-Chairman tal-V18 huwa għaliex dan il-kliem juri li hu jmur kontra l-valuri essenzjali Ewropej. Kif jista’, Chairman tal-Fondazzjoni ta’ Belt Kapitali Ewropea, jirredikola attakk li sar fuq ġurnalista, attakk li sar fuq id-dritt tagħna tal-informazzjoni, attakk li sar fuq il-libertà tal-espressjoni innifisha. Huwa dan li jagħmel dak il-lingwaġġ ħażin.

U allura mhux ta’ b’xejn li grupp ta’ kittieba internazzjonali, fosthom Salman Rushdie, Yann Martell, Ian McEwan u oħrajn, kittieba li jafu bil-fatti xi tfisser libertà tal-espressjoni għax batew minħabba kitbiethom, talbu lill-Kummissjoni Ewropea titlob għar-riżenja ta’ Micallef. Ma’ dawn żdiedu 72 Membru Parlamentari Ewropew. Din il-ġimgħa, ingħaqdet magħhom ittra ta’ aktar minn 100 artist Malti li talbu għar-riżenja tiegħu, u magħhom 24 artist ieħor li beżgħu juru isimhom. Għax fl-aqwa żmien, ma tistax tikritika lill-Gvern għax taqlagħha.

Agħar minn hekk, Ulrich Fuchs, il-bniedem li mexxa l-Kumitat li għażel lill-Belt Valletta bħala Belt Kapitali Ewropea 2018, ukoll ħabbar li ser jibbojkottja l-attivitajiet kollha tal-V18 “sakemm in-nies li jirrapreżentaw il-proġett ikomplu jeqirdu l-valuri Ewropej”. Miegħu żdiedet il-belt olandiża ta’ Leeuwarden-Fryslân, li qed taqsam it-titlu ta’ Belt Kapitali Ewropea 2018 mal-Belt Valletta, li ħabbret li mhux ser tistieden il-Belt għall-attivitajiet tagħha u mhux ser tattendi dawk ta’ Malta.

Biex tgħaxxaq, din il-ġimgħa, id-Direttur Artistiku ta’ V18 Mario Philip Azzopardi, parti integrali mill-klikka ta’ Kastilja, ingħaqad ma’ marmalja fuq il-midja soċjali li nfexxew jgħajjru, jidderogaw, u jxerrdu ritratti ta’ persuni li f’Londra protestaw mal-Prim Ministru Joseph Muscat għax reġa’ mar ibiegħ il-passaporti. Sal-punt li għajjar lil waħda minnhom “qaħba”. Għax esprimiet ruħha. Għax kellha l-ardir tipprotesta kontra dak li qed jagħmel l-Imperatur.

U x’għamlu l-politiċi li lejhom huma kontabbli dawn it-tnejn min-nies, is-Segretarju Parlamentari Deo Debattista, il-Ministru Owen Bonniċi u l-Prim Ministru Joseph Muscat? Kollha skużawhom bl-iskuża tal-“libertà tal-espressjoni”.

Imma huwa proprju hawn fejn dawn mhumiex jifhmu li dawn in-nies, magħhom iġorru kariga. Magħhom iġorru titlu. Magħhom jirrapreżentaw Belt u proġett. U allura, Jason Micallef u Mario Philip Azzopardi, għandhom kull dritt li bi kliemhom juruna kemm huma sessisti, kemm huma vulgari, kemm huma ridikoli u kemm huma injuranti. Imma mhux waqt li magħhom qed iġorru t-titlu tal-Belt Kapitali tagħna bħalha Belt Ewropea!

It-titlu ta’ Belt Kapitali Ewropea kellha tkun okkażjoni li tgħaqqadna, okkażjoni li tagħmlilna unur u tagħmilna kburin, u mhux okkażjoni li ġġagħlna nistħu mal-Ewropa kollha. Mhux okkażjoni fejn niġu mżebilħa u bbojkotjati.

Jekk jogħġobhom, Azzopardi u Micallef, għandhom jagħmlu pjaċir lil pajjiżna, lil Belt Valletta, u lill-komunità artistika Maltija, u jwarrbu biex ma tkomplix issir ħsara. Dejjem jekk iħobbu lil pajjiżna. Dejjem jekk għalihom, Malta l-ewwel u qabel kollox.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 29 ta' April 2018

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…