Skip to main content

The Daphne Project
Ħasbu li għax isikktu lilha, ser joqtlu l-istejjer tagħha. Ħasbu li għax ser joqtlu lilha, ser joqtlu l-messaġġ. Iżda l-istejjer ma mietux, anzi jekk qabel kienu biss ta’ Daphne, issa saru ta’ 45 ġurnalist minn 18-il organizzazzjoni ta’ reputazzjoni internazzjonali minn pajjiżi differenti, fosthom La Repubblica, The Guardian, France 2, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The New York Times, Reuters u The Times of Malta.

Dak hu The Daphne Project, organizzat minn Forbidden Stories, għaqda ta’ ġurnalisti madwar id-dinja li jkomplu jinvestigaw l-istejjer ta’ ġurnalisti li jinqatlu. Stejjer tant kbar li jkun hemm min lest joqtol biex iwaqqafhom.

Ir-riżultat ta’ dawn l-investigazzjonijiet, li issa ilhom għaddejjin ħames xhur, bdew ħerġin proprju din il-ġimgħa. F’Malta dawn qed jiġu rappurtati minn Times of Malta, li huma partners f’dan il-proġett. U diġa’ ġie żvelat ħafna. Ħafna iktar milli sab, jew qal li sab, il-Korp tal-Pulizija mmexxi minn Lawrence Cutajar.

It-Tlieta sirna nafu li l-Ministru Chris Cardona, dak li hedded li ser “nagħtu bil-mannara”, iltaqa’ ma’ dawk akkużati bil-qtil ta’ Daphne, ras imb’ras, ġewwa bar fis-Siġġiewi fi żmien f’Novembru bejn meta seħħ il-qtil u meta sar l-arrest. U li f’mumenti minnhom ħareġ jitkellem waħdu ma’ wieħed minnhom barra l-bar. Dan ġie kkonfermat minn żewġ xhieda separati li tkellmu mal-ġurnalisti. Dwar dan ġie infurmat il-Maġistrat. Minkejja dan, u minkejja li l-politiċi huma l-aktar nies li waqgħu taħt suspett għax huma l-iżjed nies li Daphne Caruana Galizia investigat u kitbet fuqhom, il-Pulizija qalu li għadhom s’issa ma nvestigaw jew interrogaw lill-ebda politiku.

Sirna nafu wkoll li l-Pulizija konvinti li l-arrestati kienu infurmati minn qabel bl-arrest, u kien għalhekk li kienu fost l-oħrajn tefgħu l-mobiles il-baħar.

Sirna nafu wkoll li s-Servizzi Sigrieti kienu qed jissemmgħu t-telefonati fuq il-mobile ta’ wieħed mill-akkużati minn qabel ma sar il-qtil.

Fid-dawl ta’ dan, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel diversi mistoqsijiet, fosthom:

  • Għalfejn il-Pulizija għadhom ma nvestigawx lil dawk li kienu għamlu kuntatt mal-akkużati, inkluż politiċi bħal Chris Cardona? Meta kien infurmat il-Prim Ministru b’din il-laqgħa, u x’pożizzjoni ħa?

  • Min kien informa lill-akkużati bl-arrest? Xi ħadd fil-poter? Xi ħadd fil-Korp? Xi ħadd fis-Servizzi Sigrieti? X’investigazzjoni qed issir fuq dan?
 
  • X’wassal biex is-Servizzi Sigrieti ma ndunawx b’dak li kien qed jiġi ppjanat? Frott inkompetenza? Jew agħar minn hekk, indunaw u ħallewh isir?


Il-poplu Malti mhux biss għandu dritt jagħmel dawn il-mistoqsijiet, iżda għandu dritt li dawn jiġu mwieġba mingħajr ma jitħallew ebda dubji, għax dawn iħallu implikazzjonijiet serji ħafna fuq is-sigurtà tagħna.

L-Erbgħa mbagħad sirna nafu xi ħaġa oħra. Daphne Caruana Galizia kienet ilha żmien issemmi kumpanija inkorporata fid-Dubai bl-isem ta’ “17 Black”. Rapport li ġie leaked mill-FIAU kien jagħmel referenza li din il-kumpanija intużat biex jingħaddew commissions lil politiċi Maltin. Issa ġew ippubblikati l-ewwel provi u dettalji ta’ transazzjonijiet finanzjarji li għaddew f’din il-kumpanija. Din il-kumpanija daħħlet $1.6 miljun dollaru: $1.4 miljun ġew minn kumpanija ta’ persuna mill-Azerbaijan, $200,000 ġew mill-Orion Engineering, li huma l-aġenti tal-kumpanija tat-tanker tal-gass li tpoġġa f’Marsaxlokk. Email ta’ Nexia BT tgħid li 17 Black kienet ser tkun il-klijenta tal-kumpaniji Hearnville u Tillgate, il-kumpaniji sigrieti fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri. Jiġifieri 17 Black kienet ser tkun qed tħallas lil dawn il-kumpaniji. Meta mistoqsi kemm, l-emails isemmu $2 miljun dollaru fis-sena, jew €150,000 fix-xahar. Dawn issa m’għadhomx allegazzjonijiet. Dawn huma fatti, stabbiliti, dokumentati u irrifjutabbli. Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jiġu investigati u mressqa l-Qorti fuq tixħim, korruzzjoni u ħasil ta’ flus.

Iżda sal-lum għadu ma ġara xejn minn dan. Il-Kummissarju għadu rieqed, jew jiekol il-fniek. Il-Prim Ministru ma neħħiehomx u għadu jittama li kollox jorqod. L-Avukat Ġenerali għadu ma talabx li tinfetaħ investigazzjoni kif itih obbligu jagħmel l-Att Dwar il-Ħasil tal-Flus.

Jekk qatt ridna prova li f’Malta krollat is-saltna tad-dritt u tirrenja l-kultura tal-impunità, kienet din il-ġimgħa. Il-liġi li tapplika għall-annimali jidher li ma tapplikax għall-allat.

Għax issa ħadd ma jista’ jgħid li “dawn biss allegazzjonijiet”, li “m’hemmx provi”, jew li “m’hemmx suspett raġjonevoli biex issir investigazzjoni”. Issa l-provi ġew pubblikati iswed fuq l-abjad. Minn issa ‘l hemm, kulmin jiddefendi dan l-aġir jitqies kompliċi ta’ azzjoni kriminali.

U fl-aħħar, iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma u ġustizzja tkun trid issir ma’ kulħadd. Ma’ kulmin seraq, ma’ kulmin għen, u ma’ kulmin għalaq għajnejh.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 23 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…