Skip to main content

Aktar mid-Daphne Project: €40 miljun għal korruzzjoni, minn butnaFil-ġimgħat li għaddew komplew joħorġu aktar rivelazzjonijiet mid-Daphne Project. Fid-diskors tiegħu tal-ewwel ta’ Mejju, il-Prim Ministru Joseph Muscat prova jmewwet dawn l-istejjer billi jsejħilhom “stejjer riċiklati”, jiġifieri stejjer li qed jirrepetu dak li kien ħareġ qabel l-elezzjoni. Pero’ dan mhux minnu. Hemm numru ta’ rivelazzjonijiet ġodda li jagħtu piż akbar lil dak li kien diġa’ ħarġet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

James Debono tal-Maltatoday kiteb artiklu tajjeb ħafna li fih ġabar il-ħames rivelazzjonijiet ewlenin tad-Daphne Project (ara hawn).

L-ewwel fatt ġdid: 17 Black, kumpanija reġistrata fid-Dubaj, kienet irreġistrata bħala “klijent” tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama Hearnville u Tillgate, ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din il-kumpanija, kienet diġa’ daħlet €1.6 miljun dollaru, parti mingħand l-aġent tat-tanker tal-LNG f’Malta, u parti minn persuna mill-Azerbaijan.

It-tieni fatt ġdid: Leyla Aliyeva u persuni oħra esposti politikament mill-Azerbaijan huma s-sidien tal-maġġoranza tal-ħamsin kont u $307 miljun dollaru li kellu l-Pilatus Bank f’Malta fl-2016.

It-tielet fatt ġdid: l-ebda politiku ma ġie investigat u interrogat dwar il-qtil ta’ Daphne Carurana Galizia, minkejja l-fatt li Chris Cardona iltaqa’ mal-akkużati qabel u wara l-assassinju, u minkejja l-fatt li l-istejjer ta’ Daphne Caruana Galizia kienu kollha jittrattaw politiċi.

Ir-raba’ fatt ġdid: Brian Tonna kien parti mill-Bord li għażel l-Electrogas. Il-Gvern kien irrifjuta li jippubblika min kienu l-membri f’dan il-Bord, iżda kellu jagħtihom wara li t-Times għamlu talba taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. Flimkien miegħu, fil-Bord, kien hemm tliet membri oħra tal-istess kumpanija, Nexia BT. Dan juri li l-kumpanija li fetħet il-kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi, u li fetħet il-kumpanija Egrant, u li fetħet ukoll kumpanija għal wieħed min-negozjaturi tas-Shanghai Electric li xtraw l-Enemalta, kellha wkoll sehem dirett fl-għażla ta’ min bena l-powerstation il-ġdida. Mhux hekk biss, iżda kienu wkoll Nexia BT li lestew il-feasibility study tal-proġett. Jekk ma kienx kunflitt ta’ interess dan, mela ma nafx x’inhu kunflitt ta’ interess.

Il-ħames fatt ġdid: Malta qed tixtri l-gass mingħand is-Socar bid-€9.40. Dan kien ftehim li kien maqtugħ barra mill-kuntratti ta’ paġni vojta u maqtugħin bl-iswed li l-Gvern poġġa fil-Parlament. Dan juri li Malta, minflok ma nnegozjat direttament ma’ fornituri tal-gass, qed tixtri l-gass mingħand l-Electrogas, li qed tixtrih mingħand is-Socar tal-Azerbaijan, li qed tixtrieh mingħand ix-Shell, u li b’dan il-ftehim li esperti sejħulu “stramb” u “mhux tas-soltu”, Malta qed teħel mal-€40 miljun żejda fis-sena. Dan għall-ewwel darba juri biċ-ċar li l-prezz tal-korruzzjoni wara dan il-ftehim, il-prezz tat-tixħim li jidher li għadda għand politiċi, finalment qed jitħallas mill-konsumatur, mill-poplu Malti u Għawdxi. L-istorja tal-ħlas żejjed għal gass kienet investigata wkoll mill-Guardian (ara hawn). Il-konklużjoni ta’ ħafna hija li kien meta l-Gvern sar jaf li ġew leaked id-dettalji tal-ftehim tal-Electrogas lil Daphne Caruana Galizia, u li bdiet taħdem fuqhom, illi ġie deċiż li tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Anke għax kienet Daphne stess li rrappurtat kif id-dominju l-aqwazmien fuq l-internet kien ġie reġistrat minn Marzu, ħafna qabel ma konna għadna smajna bl-Egrant.Id-dell fuq ir-rabta bejn il-korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti, il-flus li ħadu l-ogħla esponenti tiegħu, il-flus li marru l-Azerbaijan, u l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, jkompli jikber. U ma’ dan qed tbati Malta.

Infatti din il-ġimgħa wkoll l-OECD (l-Organizzazzjoni għal Koperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku) ħarġet twissija lil Malta fejn qed tiġi mhedda li titpoġġa fuq blacklist minħabba l-iskema abbużiva tal-bejgħ tal-passaporti, flimkien ma’ dik tal-Emirati Għarab Magħquda, Ċipru, St Kitts u St Lucia. Dawn l-iskemi skont l-OECD huma front għal ħasil tal-flus u mhumiex jitmexxew b’mod trasparenti u mhux isir due diligence fuq l-applikanti.

Sadattant, mill-Unjoni Ewropea bdew jinstemgħu l-ewwel sinjali ta’ kif dan id-dell fuq Malta qiegħed jintuża’ kontrina. L-Editorjal tal-Le Monde (ara hawn) tkellem fuq kif l-ewwel draft għal budget preżentata mill-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa ssemmi kif il-fondi li ser jieħdu l-pajjiżi jiddependu minn kemm hi b’saħħitha s-saltna tad-dritt u rule of law f’dak l-Istat Membru. Jidher li anke hawn, finalment ser inkunu jien u int li ser inħallsu l-prezz għall-abbużi ta’ Joseph Muscat u sħabu.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…