Skip to main content

Aktar mid-Daphne Project: €40 miljun għal korruzzjoni, minn butnaFil-ġimgħat li għaddew komplew joħorġu aktar rivelazzjonijiet mid-Daphne Project. Fid-diskors tiegħu tal-ewwel ta’ Mejju, il-Prim Ministru Joseph Muscat prova jmewwet dawn l-istejjer billi jsejħilhom “stejjer riċiklati”, jiġifieri stejjer li qed jirrepetu dak li kien ħareġ qabel l-elezzjoni. Pero’ dan mhux minnu. Hemm numru ta’ rivelazzjonijiet ġodda li jagħtu piż akbar lil dak li kien diġa’ ħarġet il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.

James Debono tal-Maltatoday kiteb artiklu tajjeb ħafna li fih ġabar il-ħames rivelazzjonijiet ewlenin tad-Daphne Project (ara hawn).

L-ewwel fatt ġdid: 17 Black, kumpanija reġistrata fid-Dubaj, kienet irreġistrata bħala “klijent” tal-kumpaniji sigrieti fil-Panama Hearnville u Tillgate, ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri. Din il-kumpanija, kienet diġa’ daħlet €1.6 miljun dollaru, parti mingħand l-aġent tat-tanker tal-LNG f’Malta, u parti minn persuna mill-Azerbaijan.

It-tieni fatt ġdid: Leyla Aliyeva u persuni oħra esposti politikament mill-Azerbaijan huma s-sidien tal-maġġoranza tal-ħamsin kont u $307 miljun dollaru li kellu l-Pilatus Bank f’Malta fl-2016.

It-tielet fatt ġdid: l-ebda politiku ma ġie investigat u interrogat dwar il-qtil ta’ Daphne Carurana Galizia, minkejja l-fatt li Chris Cardona iltaqa’ mal-akkużati qabel u wara l-assassinju, u minkejja l-fatt li l-istejjer ta’ Daphne Caruana Galizia kienu kollha jittrattaw politiċi.

Ir-raba’ fatt ġdid: Brian Tonna kien parti mill-Bord li għażel l-Electrogas. Il-Gvern kien irrifjuta li jippubblika min kienu l-membri f’dan il-Bord, iżda kellu jagħtihom wara li t-Times għamlu talba taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni. Flimkien miegħu, fil-Bord, kien hemm tliet membri oħra tal-istess kumpanija, Nexia BT. Dan juri li l-kumpanija li fetħet il-kumpaniji ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi, u li fetħet il-kumpanija Egrant, u li fetħet ukoll kumpanija għal wieħed min-negozjaturi tas-Shanghai Electric li xtraw l-Enemalta, kellha wkoll sehem dirett fl-għażla ta’ min bena l-powerstation il-ġdida. Mhux hekk biss, iżda kienu wkoll Nexia BT li lestew il-feasibility study tal-proġett. Jekk ma kienx kunflitt ta’ interess dan, mela ma nafx x’inhu kunflitt ta’ interess.

Il-ħames fatt ġdid: Malta qed tixtri l-gass mingħand is-Socar bid-€9.40. Dan kien ftehim li kien maqtugħ barra mill-kuntratti ta’ paġni vojta u maqtugħin bl-iswed li l-Gvern poġġa fil-Parlament. Dan juri li Malta, minflok ma nnegozjat direttament ma’ fornituri tal-gass, qed tixtri l-gass mingħand l-Electrogas, li qed tixtrih mingħand is-Socar tal-Azerbaijan, li qed tixtrieh mingħand ix-Shell, u li b’dan il-ftehim li esperti sejħulu “stramb” u “mhux tas-soltu”, Malta qed teħel mal-€40 miljun żejda fis-sena. Dan għall-ewwel darba juri biċ-ċar li l-prezz tal-korruzzjoni wara dan il-ftehim, il-prezz tat-tixħim li jidher li għadda għand politiċi, finalment qed jitħallas mill-konsumatur, mill-poplu Malti u Għawdxi. L-istorja tal-ħlas żejjed għal gass kienet investigata wkoll mill-Guardian (ara hawn). Il-konklużjoni ta’ ħafna hija li kien meta l-Gvern sar jaf li ġew leaked id-dettalji tal-ftehim tal-Electrogas lil Daphne Caruana Galizia, u li bdiet taħdem fuqhom, illi ġie deċiż li tissejjaħ elezzjoni ġenerali. Anke għax kienet Daphne stess li rrappurtat kif id-dominju l-aqwazmien fuq l-internet kien ġie reġistrat minn Marzu, ħafna qabel ma konna għadna smajna bl-Egrant.Id-dell fuq ir-rabta bejn il-korruzzjoni fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti, il-flus li ħadu l-ogħla esponenti tiegħu, il-flus li marru l-Azerbaijan, u l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, jkompli jikber. U ma’ dan qed tbati Malta.

Infatti din il-ġimgħa wkoll l-OECD (l-Organizzazzjoni għal Koperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku) ħarġet twissija lil Malta fejn qed tiġi mhedda li titpoġġa fuq blacklist minħabba l-iskema abbużiva tal-bejgħ tal-passaporti, flimkien ma’ dik tal-Emirati Għarab Magħquda, Ċipru, St Kitts u St Lucia. Dawn l-iskemi skont l-OECD huma front għal ħasil tal-flus u mhumiex jitmexxew b’mod trasparenti u mhux isir due diligence fuq l-applikanti.

Sadattant, mill-Unjoni Ewropea bdew jinstemgħu l-ewwel sinjali ta’ kif dan id-dell fuq Malta qiegħed jintuża’ kontrina. L-Editorjal tal-Le Monde (ara hawn) tkellem fuq kif l-ewwel draft għal budget preżentata mill-Kummissjoni Ewropea din il-ġimgħa ssemmi kif il-fondi li ser jieħdu l-pajjiżi jiddependu minn kemm hi b’saħħitha s-saltna tad-dritt u rule of law f’dak l-Istat Membru. Jidher li anke hawn, finalment ser inkunu jien u int li ser inħallsu l-prezz għall-abbużi ta’ Joseph Muscat u sħabu.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Tiġdid

Ir-riżultat ta’ l-elezzjoni ġenerali żgur li ħasad lil ħafna minna. Żgur li ħadd ma kien qed jistennieh u żgur li ħadd ma bassru. Dan għax ir-reazzjoni li kull kandidat kien qed jieħu miż-żjarat fid-djar tan-nies kienu tajbin ħafna. Diversi nies bdew jesprimu li ġejjin lura. Diversi nies li s-soltu kienu jivvutaw lill-Partit Laburista esprimew magħna li kienu diżgustati bil-korruzzjoni. U allura x’wassal biex id-distakk bejn iż-żewġ partiti baqa’ fejn kien?
Fi ftit kliem naħseb li waqt li diversi nies kienu ġejjin lura lejn il-Partit Nazzjonalista, ma konniex qed nirrealizzaw li kien hemm oħrajn li kienu qed jitilquh. Min għax sab Gvern li kien lest jirranġalu l-permess, il-promotion jew il-job illi l-Partit Nazzjonalista qatt ma għenu fih. U min għax ħass li l-ekonomija u l-but kienu sejrin tajjeb, u allura ma kellux skop għala kellu jbiddel il-Gvern.
Hu x’inhu, dan ir-riżultat ħa jirrekjedi tibdil radikali fil-Partit Nazzjonalista. Fl-istrateġija, fil-lingwaġġ, fl-uċuħ. Pero’ l-valuri…