Skip to main content

L-Ewwel Sinjali Pożittivi
Nhar il-Ħadd li għadda ingħata bidu għall-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema “Infasslu Futur Flimkien”. Kunsill Ġenerali li jiġi fi tmiemu proprju illum u li fih qed jiġi propost tibdil fl-Istatut tal-Partit biex titwaqqaf fergħa ġdida għal żgħażagħ adolexxenti ta’ bejn l-14 u s-17-il sena, u biex jiżdied in-numru ta’ żgħażagħ eletti mill-Kunsill Ġenerali fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit.

Apparti dan, nhar il-Ħadd li għadda kien hemm aħbar pjuttost pożittiva li bdiet dan il-Kunsill Ġenerali fuq nota ta’ kuraġġ. Il-MaltaToday ippubblikat survey dwar it-trust ratings tal-Kapijiet tal-partiti politiċi (ara hawn). Is-survey juri li l-fiduċja f’Adrian Delia żammet it-trend tas-surveys passati u kompliet titla’, f’dan is-survey ikollha l-ikbar qabża ‘l fuq ta’ 7%. Kien hemm ukoll tnaqqis ta’ 4% fil-fiduċja f’Joseph Muscat. L-istess ħaġa ġiet riflessa wkoll fl-intenzjoni tal-votanti jekk jivvutawx lill-Partit Laburista jew lill-Partit Nazzjonalista.

L-ikbar nota ta’ kuraġġ ġiet minn Għawdex fejn għall-ewwel darba wara snin, kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-fiduċja fil-Kap tal-Partit ġabu riżultat aħjar minn dawk tal-Partit Laburista. Interessanti wkoll li fil-kategorija ta’ dawk li ma vvutawx fl-aħħar elezzjoni, filwaqt li nofshom jgħidu li jerġgħu ma jivvutawx, min-nofs l-ieħor hemm id-doppju li jgħidu li kieku issa jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista milli hemm li jgħidu li jivvutaw lill-Partit Laburista. Dan juri li hemm nies li għandhom tama li l-Partit Nazzjonalista u Adrian Delia jistgħu jagħtu tmexxija aħjar minn dik li rajna f’dawn l-aħħar ħames snin. Tmexxija li apparti li tkabbar l-ekonomija, tagħmel ġieħ ukoll lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna.

Għalkemm id-distakk għadu kbir, dawn huma sinjali inkoraġġanti li juru li wara l-mument ikrah li għadda minnu l-Partit Nazzjonalista wara t-tieni telfa elettorali u t-taqtiegħa għat-tmexxija tal-Partit, issa l-ħidma li qed issir mill-amministrazzjoni l-ġdida bdiet tħalli l-frott u bdiet turi l-ewwel sinjali pożittivi. Fadal ħafna xi jsir u ħafna nies x’nikkonvinċu, pero’ konvint li bid-determinazzjoni u l-enerġija tal-Kap tal-Partit Adrian Delia, tat-tmexxija kollha, tal-Kumitati u l-Fergħat tagħna u tal-attivisti u t-tesserati tagħna, nistgħu naslu.


Il-Qorti terġa’ ttina raġunNhar il-Ħamis il-Qorti reġgħet tat raġun lil Adrian Delia fil-kawża li fetaħ kontra l-Gvern, il-Vitals u l-Avukat Ġenerali biex jitwaqqa’ l-kuntratt li bih il-Vitals Global Healthcare xtrat tliet sptarijiet tal-poplu Malti  (ara hawn). Il-Qorti iddikjarat li dan huwa każ ta’ importanza nazzjonali u għandu jinstema’ mill-aktar fis possibli mingħajr ma jinħela ħin fuq talbiet preliminari bħalma għamlu l-Prim Ministru u l-Awtorità tad-Djar fejn talbu lill-Qorti ma tismax il-każ għax skont huma l-ftehim issa laħaq sar.

Il-Qorti ppreseduta mill-Prim Imħallef uxxenti Silvio Meli iddikjarat li minħabba l-importanza tal-materja l-każ għandu jinstema’ u ser jitkompla fit-28 ta’ Mejju.

Din il-ġimgħa daħal ukoll fil-kariga l-Prim Imħallef il-ġdid Joseph Azzopardi, Imħallef li jgawdi r-rispett ta’ kulħadd, u li għalkemm kien kandidat Laburista fil-passat kien il-Partit Nazzjonalista li appuntah bħala Imħallef lura fl-2003 minħabba l-integrità, professjonalità u serjetà tiegħu, meta Malta kienet tassew “tagħna lkoll” u n-nies kienu jiġu appuntati bil-mertu tagħhom.

Nawguralu minn qalbi fil-ħidma tiegħu.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 13 ta' Mejju 2018

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…