Skip to main content

Fondi pubbliċi għal użu personali


Jmcasille
Photo Credit: Lovin Malta

Xi ftit tax-xhur ilu kien ġie pubblikat artiklu fis-sit lovinmalta.com li studja kemm il-Gvern Malti qed jonfoq fuq propoganda fil-media soċjali (ara hawn). Kien ġie magħruf li bejn Marzu 2013 u Settembru 2017 il-Gvern Malti nefaq mat-€2.62 miljun ewro fuq riklami fis-siti soċjali. €1.34 miljun minnhom kienu użati biex jippromwovu lil Malta mal-barranin, waqt li €1.28 miljun intefqu fi propoganda mal-Maltin stess.

Dan ifisser li ntefqu €23,331 fix-xahar fuq propoganda, ħafna drabi partiġġjana, minn fondi pubbliċi. B’dan l-ammont ta’ flus, ġie kalkulat li stejjer ta’ propoganda tal-Gvern jidhru fuq in-newsfeeds ta’ kull persuna mat-33 darba fix-xahar. Dan hu ammont astronomiku. Anke jekk tqabbel man-nefqa tal-Gvern Kanadiż, li hu magħruf bħala Gvern li jikkomunika ħafna permezz tas-siti soċjali, il-Gvern Malti jonfoq ras għal ras 6 darbiet aktar!

Din qed toħloq sitwazzjoni fejn ir-realtà li jipperċepixxu n-nies f’dak li jaraw fuq siti soċjali qed tkun alternata bl-infieq tal-Gvern. Jidher li b’mod partikolari meta jkun hemm stejjer ta’ skandli, il-Gvern jonfoq iżjed fi propoganda, u allura kull individwu għalih dawk l-aħbarijiet ikunu megħrqa f’ruxxmata aħbarijiet sbieħ, pożittivi u propogandistiċi, biex il-perċezzjoni tiegħu ta’ kif inhu sejjer il-pajjiż tibqa’ waħda tajba u sabiħa.

Apparti minn hekk, kien ilu jidher li ħafna Ministri, minflok ma jużaw paġna tal-Ministeru jew tas-Segretarjat biex jinfurmaw liċ-ċittadini bix-xogħol li jkun qed isir jew b’xi miżuri li jittieħdu, qed jużaw il-paġni personali tagħhom. Dan m’għandu qatt ikun aċċettabbli. Apparti li b’hekk fondi pubbliċi qed jintużaw għal propoganda, qed jintużaw ukoll għal promozzjoni personali tal-kampanji tal-Ministru u s-Segretarji Parlamentari.

Din il-ġimgħa l-istess sit kompla fuq din l-investigazzjoni u ppubblika storja oħra (ara hawn). Wara diversi mistoqsijiet lil diversi Ministri u Segretarji Parlamentari, kellhom konferma mingħand is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia li qed juża’ fondi pubbliċi biex jippromwovi xogħolu fuq il-paġna personali tiegħu. Għalkemm ma kienx hemm konferma, jidher li l-istess tattika qed tintuża’ mill-Ministru Konrad Mizzi, li jidher li malli ismu jibda jissemma’ f’xi skandlu, jippromwovi videos fejn jitkellem fuq xogħol relatat mat-turiżmu.

Huwa ċar li l-linja li suppost teżisti bejn Gvern u Partit, u bejn il-Ministru u d-dekasteru tiegħu, spiċċat. Għalkemm il-Gvern kien wiegħed li ser joħroġ linji gwida fuq l-użu tal-media soċjali mill-membri tal-Kabinett u d-Dipartimenti tal-Gvern, dawn il-linji gwida għadhom ma rawx id-dawl tax-xemx.

Il-media soċjali illum saret parti importanti mill-ħajja ta’ ħafna minna. Din hi sitwazzjoni ġdida fil-qafas demokratiku ta’ ħafna pajjiżi. Jekk mhux ser ikun hemm kontrolli u checks and balances serji fuq kif din tintuża’ mill-mexxejja, faċilment tispiċċa għodda li tgħawwar id-demokrazija u tkisser l-informazzjoni, flok issaħħaħ id-demokrazija billi tinforma ċ-ċittadin. Għax il-veru saħħa tad-demokrazija, hija f’kemm ikunu infurmati tajjeb iċ-ċittadini li jħaddmuha. Jekk ma jkunux, il-futur distopjan ta’ 1984 jispiċċa jsir dejjem aktar realtà.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 20 ta' Mejju 2018

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…