Skip to main content

Fondi pubbliċi għal użu personali


Jmcasille
Photo Credit: Lovin Malta

Xi ftit tax-xhur ilu kien ġie pubblikat artiklu fis-sit lovinmalta.com li studja kemm il-Gvern Malti qed jonfoq fuq propoganda fil-media soċjali (ara hawn). Kien ġie magħruf li bejn Marzu 2013 u Settembru 2017 il-Gvern Malti nefaq mat-€2.62 miljun ewro fuq riklami fis-siti soċjali. €1.34 miljun minnhom kienu użati biex jippromwovu lil Malta mal-barranin, waqt li €1.28 miljun intefqu fi propoganda mal-Maltin stess.

Dan ifisser li ntefqu €23,331 fix-xahar fuq propoganda, ħafna drabi partiġġjana, minn fondi pubbliċi. B’dan l-ammont ta’ flus, ġie kalkulat li stejjer ta’ propoganda tal-Gvern jidhru fuq in-newsfeeds ta’ kull persuna mat-33 darba fix-xahar. Dan hu ammont astronomiku. Anke jekk tqabbel man-nefqa tal-Gvern Kanadiż, li hu magħruf bħala Gvern li jikkomunika ħafna permezz tas-siti soċjali, il-Gvern Malti jonfoq ras għal ras 6 darbiet aktar!

Din qed toħloq sitwazzjoni fejn ir-realtà li jipperċepixxu n-nies f’dak li jaraw fuq siti soċjali qed tkun alternata bl-infieq tal-Gvern. Jidher li b’mod partikolari meta jkun hemm stejjer ta’ skandli, il-Gvern jonfoq iżjed fi propoganda, u allura kull individwu għalih dawk l-aħbarijiet ikunu megħrqa f’ruxxmata aħbarijiet sbieħ, pożittivi u propogandistiċi, biex il-perċezzjoni tiegħu ta’ kif inhu sejjer il-pajjiż tibqa’ waħda tajba u sabiħa.

Apparti minn hekk, kien ilu jidher li ħafna Ministri, minflok ma jużaw paġna tal-Ministeru jew tas-Segretarjat biex jinfurmaw liċ-ċittadini bix-xogħol li jkun qed isir jew b’xi miżuri li jittieħdu, qed jużaw il-paġni personali tagħhom. Dan m’għandu qatt ikun aċċettabbli. Apparti li b’hekk fondi pubbliċi qed jintużaw għal propoganda, qed jintużaw ukoll għal promozzjoni personali tal-kampanji tal-Ministru u s-Segretarji Parlamentari.

Din il-ġimgħa l-istess sit kompla fuq din l-investigazzjoni u ppubblika storja oħra (ara hawn). Wara diversi mistoqsijiet lil diversi Ministri u Segretarji Parlamentari, kellhom konferma mingħand is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia li qed juża’ fondi pubbliċi biex jippromwovi xogħolu fuq il-paġna personali tiegħu. Għalkemm ma kienx hemm konferma, jidher li l-istess tattika qed tintuża’ mill-Ministru Konrad Mizzi, li jidher li malli ismu jibda jissemma’ f’xi skandlu, jippromwovi videos fejn jitkellem fuq xogħol relatat mat-turiżmu.

Huwa ċar li l-linja li suppost teżisti bejn Gvern u Partit, u bejn il-Ministru u d-dekasteru tiegħu, spiċċat. Għalkemm il-Gvern kien wiegħed li ser joħroġ linji gwida fuq l-użu tal-media soċjali mill-membri tal-Kabinett u d-Dipartimenti tal-Gvern, dawn il-linji gwida għadhom ma rawx id-dawl tax-xemx.

Il-media soċjali illum saret parti importanti mill-ħajja ta’ ħafna minna. Din hi sitwazzjoni ġdida fil-qafas demokratiku ta’ ħafna pajjiżi. Jekk mhux ser ikun hemm kontrolli u checks and balances serji fuq kif din tintuża’ mill-mexxejja, faċilment tispiċċa għodda li tgħawwar id-demokrazija u tkisser l-informazzjoni, flok issaħħaħ id-demokrazija billi tinforma ċ-ċittadin. Għax il-veru saħħa tad-demokrazija, hija f’kemm ikunu infurmati tajjeb iċ-ċittadini li jħaddmuha. Jekk ma jkunux, il-futur distopjan ta’ 1984 jispiċċa jsir dejjem aktar realtà.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 20 ta' Mejju 2018

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…