Skip to main content

Ali Sadr u l-Housing SoċjaliNhar il-Ħamis fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina żvela kif Ali Sadr, is-sid tal-Pilatus Bank, fl-2014 waqqaf kumpanija tal-kostruzzjoni f’Malta li skont l-Att tar-Reġistrazzjoni tagħha kienet intenzjonata li taħdem fil-qasam tal-housing soċjali (ara hawn). 


Interessanti li fl-akkużi li qed jiġi mressaq il-Qorti fuqhom fl-Istati Uniti, Ali Sadr hu akkużat li uża l-qasam tal-housing soċjali tal-Venezwela biex jaħsel il-flus u jevadi sanzjonijiet Amerikani, akkużi li dwarhom qed jaffaċċja mal-125 sena ħabs. L-akkużi Amerikani jgħidu wkoll li Ali Sadr uża flus li akkwista mill-kriminalità proprju biex fetaħ Pilatus Bank f’Malta.

Hawnhekk il-kobba tkompli titħabbel fuq żewġ aspetti. L-ewwelnett jidher li l-Bank Pilatus kien parti mill-ħasil tal-flus li affetwa l-interessi Amerikani, li jista’ jfisser li jkun hemm xi tensjoni diplomatika mal-Istati Uniti minħabba li Malta setgħet iffaċilitat l-eżenzjoni minn sanzjonijiet imposti minnhom. It-tieni aspett huwa r-rabta intima li hemm bejn il-Gvern Malti u Ali Sadr. Għax f’Malta huwa l-Gvern Malti biss li jagħmel proġetti ta’ housing. F’Malta Muscat għamel erba’ snin fejn m’għamel l-ebda proġett ta’ housing u ħalla kollox għalissa. Għalfejn? Kien qed jittama li tissolva l-problema ta’ Pilatus Bank u jkun jista’ anke juża’ l-housing biex jagħmlu lira tajba l-erbat iħbieb tal-klikka? Kien għalhekk li l-poplu Malti tħalla jbati bi problema ta’ housing għal dawn is-snin kollha? Għax il-ħabib ta’ Muscat u Keith Schembri, dak li marru anke t-tieġ tiegħu, kien ser jagħmel biċċa negozju tajba minn fuq daharna f’din ukoll?

Għal darboħra qed nikkonfermaw li għal dan il-Gvern l-interessi tiegħu u ta’ dawk tal-klikka jiġu qabel l-interessi tal-poplu Malti. Minn dawk jimpurtah, u mhux minni, minnek, u minn dawk li qed ibatu.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 3 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…