Skip to main content

Ali Sadr u l-Housing SoċjaliNhar il-Ħamis fil-Parlament id-Deputat Nazzjonalista Karol Aquilina żvela kif Ali Sadr, is-sid tal-Pilatus Bank, fl-2014 waqqaf kumpanija tal-kostruzzjoni f’Malta li skont l-Att tar-Reġistrazzjoni tagħha kienet intenzjonata li taħdem fil-qasam tal-housing soċjali (ara hawn). 


Interessanti li fl-akkużi li qed jiġi mressaq il-Qorti fuqhom fl-Istati Uniti, Ali Sadr hu akkużat li uża l-qasam tal-housing soċjali tal-Venezwela biex jaħsel il-flus u jevadi sanzjonijiet Amerikani, akkużi li dwarhom qed jaffaċċja mal-125 sena ħabs. L-akkużi Amerikani jgħidu wkoll li Ali Sadr uża flus li akkwista mill-kriminalità proprju biex fetaħ Pilatus Bank f’Malta.

Hawnhekk il-kobba tkompli titħabbel fuq żewġ aspetti. L-ewwelnett jidher li l-Bank Pilatus kien parti mill-ħasil tal-flus li affetwa l-interessi Amerikani, li jista’ jfisser li jkun hemm xi tensjoni diplomatika mal-Istati Uniti minħabba li Malta setgħet iffaċilitat l-eżenzjoni minn sanzjonijiet imposti minnhom. It-tieni aspett huwa r-rabta intima li hemm bejn il-Gvern Malti u Ali Sadr. Għax f’Malta huwa l-Gvern Malti biss li jagħmel proġetti ta’ housing. F’Malta Muscat għamel erba’ snin fejn m’għamel l-ebda proġett ta’ housing u ħalla kollox għalissa. Għalfejn? Kien qed jittama li tissolva l-problema ta’ Pilatus Bank u jkun jista’ anke juża’ l-housing biex jagħmlu lira tajba l-erbat iħbieb tal-klikka? Kien għalhekk li l-poplu Malti tħalla jbati bi problema ta’ housing għal dawn is-snin kollha? Għax il-ħabib ta’ Muscat u Keith Schembri, dak li marru anke t-tieġ tiegħu, kien ser jagħmel biċċa negozju tajba minn fuq daharna f’din ukoll?

Għal darboħra qed nikkonfermaw li għal dan il-Gvern l-interessi tiegħu u ta’ dawk tal-klikka jiġu qabel l-interessi tal-poplu Malti. Minn dawk jimpurtah, u mhux minni, minnek, u minn dawk li qed ibatu.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 3 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…