Skip to main content

Bla standards u bla rispettiHija sfortuna li ġimgħa wara ġimgħa, f’dan il-pajjiż spiċċajna minflok ma naraw Gvern li jiddiskuti proposti ġodda, ideat ġodda u kif ħa nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar, spiċċajna ġimgħa wara ġimgħa naraw Gvern jipprova jiddefendi l-indifensibbli. Naraw Gvern jipprova jara kif ħa jiddefendi skandlu wara l-ieħor li jiġi żvelat fil-media.

Din il-ġimgħa kien imiss li nsiru nafu b’abbuż minn Ministru li forsi ftit konna nistennewha mingħandu, il-Ministru Karmenu Abela. Kien il-ġurnal The Sunday Times of Malta li żvela kif fl-2015, sar xogħol fid-dar privata ta’ Karmenu Abela minn ħaddiema taċ-ċivil. Jidher li x-xogħol sar waqt li dawn kienu suppost waqt xogħolhom mal-Gvern, u kien kordinat mill-mara tal-Ministru. Inkredibbilment, il-Ministru Abela irrisponda li ma jafx min għamel ix-xogħol. Ma jafx min għamel ix-xogħol ġo daru.

Jidher li din tal-“ma nafx” hija l-ewwel difiża komuni tal-membri ta’ dan il-Gvern. Konrad Mizzi ma jafx bis-17 Black, għalkemm niżżilha bħala klijent tiegħu. Keith Schembri ma jafx ta’ min hi għalkemm qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Issa Karmenu Abela ma jafx min għamel ix-xogħol ġo daru. U tant ma jirrispettawx l-intelliġenza tagħna li jippretendu li nemmnuhom.

Każ bħal dan ġara anke fl-Afrika t’Isfel, u wassal biex il-President Jacob Zuma jirriżenja. Niftakru li anke meta Karmenu Abela kien Ministru tal-Intern, kien inqabad jindaħal f’investigazzjoni dwar frodi. F’każ simili fl-Irlanda kellu jirriżenja Frances Fitzgerald.

Imma jidher li l-istandards li jgawdu pajjiżi oħra, ma ngawduhomx f’Malta. Hawn ikollna nitqannew b’Ministri li jinqabdu jisirqu minn fuq daharna u jibqgħu hemm. Ma jiġri xejn. Ġrat b’Konrad Mizzi, ġrat b’Keith Schembri, ġrat b’Joseph Muscat, ġrat bi Chris Cardona, u issa qed tiġri anke b’Karmenu Abela.

U din l-attitudni jidher li baqgħet tiela’ sal-President. Dik li suppost hi l-gwardjan tal-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ pajjiżna. Dik li suppost għandha l-awtorità morali biex tagħti gwida. Dik li mill-persuna li tokkupa l-ogħla kariga tal-pajjiż, il-kariga li tirrapreżenta r-Repubblika, spiċċat mudella fir-riklami tal-ħalib.Lanqas tkun taf minn fejn taqbad tibda titkellem fuqha din. Timmaġina lil xi President ta’ x’imkien ieħor fid-dinja, imqar il-President tal-iktar pajjiż sotto-żviluppat li qatt smajt bih, jidher fir-riklami biex ibiegħ prodott? Le. Ma ssir qatt. U m’għandha ssir qatt. Dik il-kariga hija tal-Istat, tar-Repubblika. Mihix ta’ Marie Louise Coleiro Preca biex tagħmel biha li trid. Hija tagħna, hija wirt tagħna, tissimbolizza lilna, lil pajjiżna, l-identità tagħna u lil dak kollu li jagħmilna aħna. U almenu, jekk Marie Louise Coleiro Preca m’għandhiex rispett lejha nfisha, għandu jkollha rispett lejn din il-kariga li qed tokkupa, l-ogħla kariga fil-pajjiż. Kif tista’ qatt tiġġustifika li tuża’ dik il-kariga biex tirreklama prodott. Irrelevanti hux b’xejn, hux bi ħlas, jew hux għal karità. Il-kariga la hi tagħha, u lanqas mhi tal-ebda prodott.

U ma nistax nifhem kif min-nies li hemm jaħdmu fl-Uffiċċju tal-President, ħadd ma ġibdilha l-attenzjoni li din xi ħaġa li ma ssirx. Iva m’hemm ħadd li għandu idea tal-protokoll? Possibli ma hemm ħadd? Jew min kellu idea ta’ sens ta’ Stat spiċċa twarrab u tneħħa, biex indaħħlu nies bil-pjaċiri, anke fl-Uffiċċju tal-President?

Pajjiż li jitlef is-sens ta’ Stat fit-tmexxija tiegħu, jitlef is-sens ta’ Stat fil-poplu tiegħu. U jkompli jsir pajjiż tal-“u ijja mhux xorta”, fejn kollox jgħaddi, fejn “xejn mhu xejn”, u fejn l-unika ħaġa li jimporta huma x’ħa ndaħħlu fil-but. Imqar minn daqsxejn ta’ riklam tal-ħalib u minn daqsxejn ta’ veranda fir-residenza privata tagħna.

Imma anke dan għandu prezz. U l-prezz li qed inħallsu huwa n-nuqqas ta’ rispett lejna nfusna u lejn pajjiżna. U malli nitlfu r-rispett lejna nfusna aħna, jitlef ir-rispett lejna ħaddieħor.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 6 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…