Skip to main content

Bla standards u bla rispettiHija sfortuna li ġimgħa wara ġimgħa, f’dan il-pajjiż spiċċajna minflok ma naraw Gvern li jiddiskuti proposti ġodda, ideat ġodda u kif ħa nagħmlu l-ħajja tan-nies aħjar, spiċċajna ġimgħa wara ġimgħa naraw Gvern jipprova jiddefendi l-indifensibbli. Naraw Gvern jipprova jara kif ħa jiddefendi skandlu wara l-ieħor li jiġi żvelat fil-media.

Din il-ġimgħa kien imiss li nsiru nafu b’abbuż minn Ministru li forsi ftit konna nistennewha mingħandu, il-Ministru Karmenu Abela. Kien il-ġurnal The Sunday Times of Malta li żvela kif fl-2015, sar xogħol fid-dar privata ta’ Karmenu Abela minn ħaddiema taċ-ċivil. Jidher li x-xogħol sar waqt li dawn kienu suppost waqt xogħolhom mal-Gvern, u kien kordinat mill-mara tal-Ministru. Inkredibbilment, il-Ministru Abela irrisponda li ma jafx min għamel ix-xogħol. Ma jafx min għamel ix-xogħol ġo daru.

Jidher li din tal-“ma nafx” hija l-ewwel difiża komuni tal-membri ta’ dan il-Gvern. Konrad Mizzi ma jafx bis-17 Black, għalkemm niżżilha bħala klijent tiegħu. Keith Schembri ma jafx ta’ min hi għalkemm qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Issa Karmenu Abela ma jafx min għamel ix-xogħol ġo daru. U tant ma jirrispettawx l-intelliġenza tagħna li jippretendu li nemmnuhom.

Każ bħal dan ġara anke fl-Afrika t’Isfel, u wassal biex il-President Jacob Zuma jirriżenja. Niftakru li anke meta Karmenu Abela kien Ministru tal-Intern, kien inqabad jindaħal f’investigazzjoni dwar frodi. F’każ simili fl-Irlanda kellu jirriżenja Frances Fitzgerald.

Imma jidher li l-istandards li jgawdu pajjiżi oħra, ma ngawduhomx f’Malta. Hawn ikollna nitqannew b’Ministri li jinqabdu jisirqu minn fuq daharna u jibqgħu hemm. Ma jiġri xejn. Ġrat b’Konrad Mizzi, ġrat b’Keith Schembri, ġrat b’Joseph Muscat, ġrat bi Chris Cardona, u issa qed tiġri anke b’Karmenu Abela.

U din l-attitudni jidher li baqgħet tiela’ sal-President. Dik li suppost hi l-gwardjan tal-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta’ pajjiżna. Dik li suppost għandha l-awtorità morali biex tagħti gwida. Dik li mill-persuna li tokkupa l-ogħla kariga tal-pajjiż, il-kariga li tirrapreżenta r-Repubblika, spiċċat mudella fir-riklami tal-ħalib.Lanqas tkun taf minn fejn taqbad tibda titkellem fuqha din. Timmaġina lil xi President ta’ x’imkien ieħor fid-dinja, imqar il-President tal-iktar pajjiż sotto-żviluppat li qatt smajt bih, jidher fir-riklami biex ibiegħ prodott? Le. Ma ssir qatt. U m’għandha ssir qatt. Dik il-kariga hija tal-Istat, tar-Repubblika. Mihix ta’ Marie Louise Coleiro Preca biex tagħmel biha li trid. Hija tagħna, hija wirt tagħna, tissimbolizza lilna, lil pajjiżna, l-identità tagħna u lil dak kollu li jagħmilna aħna. U almenu, jekk Marie Louise Coleiro Preca m’għandhiex rispett lejha nfisha, għandu jkollha rispett lejn din il-kariga li qed tokkupa, l-ogħla kariga fil-pajjiż. Kif tista’ qatt tiġġustifika li tuża’ dik il-kariga biex tirreklama prodott. Irrelevanti hux b’xejn, hux bi ħlas, jew hux għal karità. Il-kariga la hi tagħha, u lanqas mhi tal-ebda prodott.

U ma nistax nifhem kif min-nies li hemm jaħdmu fl-Uffiċċju tal-President, ħadd ma ġibdilha l-attenzjoni li din xi ħaġa li ma ssirx. Iva m’hemm ħadd li għandu idea tal-protokoll? Possibli ma hemm ħadd? Jew min kellu idea ta’ sens ta’ Stat spiċċa twarrab u tneħħa, biex indaħħlu nies bil-pjaċiri, anke fl-Uffiċċju tal-President?

Pajjiż li jitlef is-sens ta’ Stat fit-tmexxija tiegħu, jitlef is-sens ta’ Stat fil-poplu tiegħu. U jkompli jsir pajjiż tal-“u ijja mhux xorta”, fejn kollox jgħaddi, fejn “xejn mhu xejn”, u fejn l-unika ħaġa li jimporta huma x’ħa ndaħħlu fil-but. Imqar minn daqsxejn ta’ riklam tal-ħalib u minn daqsxejn ta’ veranda fir-residenza privata tagħna.

Imma anke dan għandu prezz. U l-prezz li qed inħallsu huwa n-nuqqas ta’ rispett lejna nfusna u lejn pajjiżna. U malli nitlfu r-rispett lejna nfusna aħna, jitlef ir-rispett lejna ħaddieħor.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 6 ta' Ġunju 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…