Skip to main content

Dak li jiġri bil-wegħdi fiergħa
Ħafna drabi faċli li biex wieħed jirbaħ il-voti, jew jikkuntenta lil sezzjoni ta’ nies għal mument, ma jagħtix kas tar-riperkussjonijiet fit-tul u jwiegħed l-impossibli. Basta fil-mument ikkuntentahom. Basta fil-mument ħadilhom il-vot.

Din hija tentazzjoni li jaffaċċja kull politiku u kull Partit, iżda li nemmen li għandu joqgħod attent ħafna milli jaqa’ għaliha għax faċli ttellfu l-kredibilità u għada pitgħada turta ħafna iżjed lil dawk in-nies li jaraw li l-wegħdi li saru magħhom ma jitwettqux.

Huwa dak li qed jiġri fl-ekonomija bħalissa. Għandna Gvern li qed ikabbar l-ekonomija b’rata mgħaġġla, iktar milli hu normali, billi sempliċiment iżid il-popolazzjoni bl-immigrazzjoni, mingħajr ma jara l-konsegwenzi li dan ser iħalli fil-futur: il-mod kif qed jikber id-distakk bejn min għandu ħafna u min m’għandu xejn, u x’ser ikun qed jiġri hekk kif din ir-rata tat-tkabbir fil-popolazzjoni tilħaq limitu.

U huwa dak ukoll li ġara fil-każ tal-insib. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-insib f’Malta għandu jieqaf. U għalfejn? Għax il-Gvern Laburista, fl-2014 u l-2015 fetaħ l-istaġun mingħajr ma applika d-deroga kif suppost. L-aqwa li għal dik l-elezzjoni seraq il-vot tan-nassaba u wegħdhom li jistgħu jonsbu kemm iridu u għal x’hiex iridu.

Issa x’ġara? Issa eluf ta’ nassaba ser jispiċċaw ma jistgħux jipparttikaw id-delizzju minħabba dik id-deċiżjoni mgħaġġla li ma tatx kas tal-konsegwenzi li ser tħalli ‘l quddiem. Li kieku l-Gvern applika d-deroga kif suppost, u issodisfa l-kundizzjonijiet kollha skont id-Direttiva Ewropea tal-Għasafar, li tippermetti deroga għal numru żgħir ta’ għasafar u b’numru limitat ibbażat fuq monitoraġġ tal-popolazzjoni, kieku forsi vera n-nassaba kienu jgergru għax ma jistgħux jonsbu għal kollox, imma almenu kienu jkunu jistgħu jonsbu. Issa, għax flok il-fidda wegħdhom id-deheb, spiċċaw ma jistgħu jonsbu xejn.

Issa li ntilfet il-kawża minħabba r-ras iebsa tal-Gvern, il-Partit Nazzjonalista jerġa' jappella għal djalogu serju mal-Kummissjoni Ewropea u man-nassaba biex insibu mod kif l-insib ikun possibbli b'mod sostenibbli u li jsir permezz ta' pjan serju li ma jiksirx il-ħarsien tad-Direttiva Ewropea tal-Għasafar filwaqt li ma jiġbidx aktar kundanni lejn Malta li minnhom jispiċċa jbati kulħadd.

 Il-linja nazzjonali saret mistħija nazzjonali
Bħal kull ħaġa oħra li mess Konrad Mizzi, l-Air Malta saret qassata. Mela l-ewwel mess l-enerġija, fejn il-pajjiż tilef il-miljuni mill-ftehim tal-gass u mill-ftehim tal-fuels, biex sirna nafu li l-Ministru Mizzi u Keith Schembri daħlu miljuni mill-commissions. Imbagħad mess is-saħħa, fejn inbiegħu tliet sptarijiet, fosthom l-unika wieħed f’Għawdex, lil nies li ma nafux min huma u li ħallewlna biss ħofra. Fejn marru l-miljuni t’hawn għadna ma nafux. Issa mess lill-Air Malta, fejn deċiżjoni ħażina wara l-oħra waslitha fi stat tal-mistħija, fejn ħadd ma għadu jafdaha, u fejn qed issirilha ħsara kbira lir-reputazzjoni tagħha. Din il-ġimgħa erġajna sirna nafu b’numru ta’ titjiriet li ma sarux, jew li telqu tard ħafna.

Mela l-ewwel il-Ministru Mizzi naqqas il-flotta tal-Air Malta u kera ajruplani lil linji oħra. Imbagħad ħabbar numru kbir ta’ rotot ġodda li l-Air Malta ma kellhiex biex taħdem, u spiċċat trid jew tikri l-ajruplani hi jew tagħti t-titjiriet lil linji oħra, ta’ standards iktar baxxi, b’detriment għall-passiġġieri, jew saħansitra tħassar it-titjiriet tagħha.

Fl-istess ħin, l-Air Malta qed tagħti skemi ta’ irtirar kmieni lil ħaddiema tagħha, b’offerti li jitilgħu anke mal-€140,000. Wieħed jaħseb li dawn qed isiru għax għandha bżonn tnaqqas il-ħaddiema imma le. Waqt li qed tagħti dawn l-iskemi, m’għandhiex biżżejjed staff biex tħaddem it-titjiriet kurrenti tagħha, u qed tfittex li tħaddem iżjed nies. Mela għalfejn qed tħallas lil ħaddiema ta’ esperjenza biex jitilqu? Forsi biex noħolqu naqra postijiet x’nimlew qabel l-elezzjonijiet tal-MEPs tas-sena d-dieħla?

Dik hi l-qassata kurrenti li qed jaħmilna Konrad Mizzi, wara ż-żewġ qassati l-oħra fiż-żewġ setturi l-oħra li mess. Il-problema hi li ta’ dawn il-qassatat, qed inħallsu aħna.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 24 ta' Ġunju 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…