Skip to main content

Dak li jiġri bil-wegħdi fiergħa
Ħafna drabi faċli li biex wieħed jirbaħ il-voti, jew jikkuntenta lil sezzjoni ta’ nies għal mument, ma jagħtix kas tar-riperkussjonijiet fit-tul u jwiegħed l-impossibli. Basta fil-mument ikkuntentahom. Basta fil-mument ħadilhom il-vot.

Din hija tentazzjoni li jaffaċċja kull politiku u kull Partit, iżda li nemmen li għandu joqgħod attent ħafna milli jaqa’ għaliha għax faċli ttellfu l-kredibilità u għada pitgħada turta ħafna iżjed lil dawk in-nies li jaraw li l-wegħdi li saru magħhom ma jitwettqux.

Huwa dak li qed jiġri fl-ekonomija bħalissa. Għandna Gvern li qed ikabbar l-ekonomija b’rata mgħaġġla, iktar milli hu normali, billi sempliċiment iżid il-popolazzjoni bl-immigrazzjoni, mingħajr ma jara l-konsegwenzi li dan ser iħalli fil-futur: il-mod kif qed jikber id-distakk bejn min għandu ħafna u min m’għandu xejn, u x’ser ikun qed jiġri hekk kif din ir-rata tat-tkabbir fil-popolazzjoni tilħaq limitu.

U huwa dak ukoll li ġara fil-każ tal-insib. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-insib f’Malta għandu jieqaf. U għalfejn? Għax il-Gvern Laburista, fl-2014 u l-2015 fetaħ l-istaġun mingħajr ma applika d-deroga kif suppost. L-aqwa li għal dik l-elezzjoni seraq il-vot tan-nassaba u wegħdhom li jistgħu jonsbu kemm iridu u għal x’hiex iridu.

Issa x’ġara? Issa eluf ta’ nassaba ser jispiċċaw ma jistgħux jipparttikaw id-delizzju minħabba dik id-deċiżjoni mgħaġġla li ma tatx kas tal-konsegwenzi li ser tħalli ‘l quddiem. Li kieku l-Gvern applika d-deroga kif suppost, u issodisfa l-kundizzjonijiet kollha skont id-Direttiva Ewropea tal-Għasafar, li tippermetti deroga għal numru żgħir ta’ għasafar u b’numru limitat ibbażat fuq monitoraġġ tal-popolazzjoni, kieku forsi vera n-nassaba kienu jgergru għax ma jistgħux jonsbu għal kollox, imma almenu kienu jkunu jistgħu jonsbu. Issa, għax flok il-fidda wegħdhom id-deheb, spiċċaw ma jistgħu jonsbu xejn.

Issa li ntilfet il-kawża minħabba r-ras iebsa tal-Gvern, il-Partit Nazzjonalista jerġa' jappella għal djalogu serju mal-Kummissjoni Ewropea u man-nassaba biex insibu mod kif l-insib ikun possibbli b'mod sostenibbli u li jsir permezz ta' pjan serju li ma jiksirx il-ħarsien tad-Direttiva Ewropea tal-Għasafar filwaqt li ma jiġbidx aktar kundanni lejn Malta li minnhom jispiċċa jbati kulħadd.

 Il-linja nazzjonali saret mistħija nazzjonali
Bħal kull ħaġa oħra li mess Konrad Mizzi, l-Air Malta saret qassata. Mela l-ewwel mess l-enerġija, fejn il-pajjiż tilef il-miljuni mill-ftehim tal-gass u mill-ftehim tal-fuels, biex sirna nafu li l-Ministru Mizzi u Keith Schembri daħlu miljuni mill-commissions. Imbagħad mess is-saħħa, fejn inbiegħu tliet sptarijiet, fosthom l-unika wieħed f’Għawdex, lil nies li ma nafux min huma u li ħallewlna biss ħofra. Fejn marru l-miljuni t’hawn għadna ma nafux. Issa mess lill-Air Malta, fejn deċiżjoni ħażina wara l-oħra waslitha fi stat tal-mistħija, fejn ħadd ma għadu jafdaha, u fejn qed issirilha ħsara kbira lir-reputazzjoni tagħha. Din il-ġimgħa erġajna sirna nafu b’numru ta’ titjiriet li ma sarux, jew li telqu tard ħafna.

Mela l-ewwel il-Ministru Mizzi naqqas il-flotta tal-Air Malta u kera ajruplani lil linji oħra. Imbagħad ħabbar numru kbir ta’ rotot ġodda li l-Air Malta ma kellhiex biex taħdem, u spiċċat trid jew tikri l-ajruplani hi jew tagħti t-titjiriet lil linji oħra, ta’ standards iktar baxxi, b’detriment għall-passiġġieri, jew saħansitra tħassar it-titjiriet tagħha.

Fl-istess ħin, l-Air Malta qed tagħti skemi ta’ irtirar kmieni lil ħaddiema tagħha, b’offerti li jitilgħu anke mal-€140,000. Wieħed jaħseb li dawn qed isiru għax għandha bżonn tnaqqas il-ħaddiema imma le. Waqt li qed tagħti dawn l-iskemi, m’għandhiex biżżejjed staff biex tħaddem it-titjiriet kurrenti tagħha, u qed tfittex li tħaddem iżjed nies. Mela għalfejn qed tħallas lil ħaddiema ta’ esperjenza biex jitilqu? Forsi biex noħolqu naqra postijiet x’nimlew qabel l-elezzjonijiet tal-MEPs tas-sena d-dieħla?

Dik hi l-qassata kurrenti li qed jaħmilna Konrad Mizzi, wara ż-żewġ qassati l-oħra fiż-żewġ setturi l-oħra li mess. Il-problema hi li ta’ dawn il-qassatat, qed inħallsu aħna.

Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 24 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…