Skip to main content

Efimova tingħata l-protezzjoni
F’deċizjoni bla preċedent din il-ġimgħa, il-Qorti Suprema Griega ikkonfermat l-ewwel deċiżjoni tal-Qorti Griega u irrifjutat l-estradizzjoni tal-whistleblower Russa Maria Efimova.

Dan wara li l-Gvern Malti talab li din tiġi estraditha lejn Malta biex taffaċċja akkużi li jridu jressqu l-Pulizija kontrieha fuq rapporti li saru fuqha mill-Bank Pilatus. Hija ċaħdet dawn l-akkużi u qed tgħid li dawn huma biss forma ta’ tpattija u intimidazzjoni minn dan il-Bank wara li hi kienet kixfet l-attività kriminali li kienet għaddejja hemm ġew. Din l-istorja ġiet rappurtatha anke mir-Reuters minħabba s-sinifikat tagħha (ara hawn).

Hawnhekk għandna Qorti f’pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tiddikjara li mhix konvinta li whistleblower hija protetta biżżejjed minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Għandna Qorti Ewropea li tgħid li Malta m’għadhiex pajjiż sikur. Li tgħid li jekk iċ-ċittadini ta’ Malta jkunu lesti jikxfu każi ta’ korruzzjoni kbar li fihom hemm involuti politiċi Maltin, dawn mhumiex protetti mill-istituzzjonijiet f’pajjiżhom, iżda għandhom bżonn kenn politiku f’pajjiż ieħor. Għax l-istituzzjonijiet f’Malta jipproteġu l-politiċi u mhux l-innoċenti.

Dik hi l-Malta li qed ngħixu fiha. Dik hi l-Malta li tana Joseph Muscat. Malta fejn niesha, jekk ma jimxux mal-linja, jridu jsibu kenn politiku f’pajjiżi oħra.

Għax is-sigurtà u l-libertà f’pajjiż ma jitkejjlux, kif prova jgħid Jason Micallef, minn kemm hemm nies jixorbu fit-toroq jew jiġru fil-bajjiet. Titkejjel min kemm iħossuhom protetti dawk li lesti jitkellmu, mhux minn kemm iħossuhom protetti dawk li mhumiex ta’ theddida għal korrotti u l-ħallelin li hemm fil-poter.


The situation is really desperate.Ksur ta’ drittijiet fundamentali tal-bniedem
F’deċiżjoni oħra tal-Qrati din il-ġimgħa, il-Qorti iddikjarat li l-Gvern kiser id-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizia meta l-Assistent Kummissarju Silvio Valletta, li jiġi r-raġel tal-Ministru Justyne Caruana, tħalla jmexxi l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista (ara hawn). Dan meta huwa persuna esposta politikament, u l-kitba ta’ Caruana Galizia kienet kollha dwar politiċi, li allura tpoġġieh f’kunflitt ċar ta’ interess.

Silvio Valletta iddikjara li ser jirtira mill-investigazzjoni, iżda l-Gvern, b’nuqqas ta’ rispett u b’turija ċara ta’ disprezz, qal li ser jappella mid-deċiżjoni u jrid li Valletta jibqa’ jmexxi l-investigazzjoni. Flok staħbew bil-mistħija, arroganti biżżejjed li jippruvaw jibqgħu iwebbsu rashom.


 Kuraġġ Jonathan FerrisFl-istess ġimgħa, whistleblower ieħor ukoll kellu jirrikorri għall-Qrati. Jonathan Ferris, li l-Gvern għadu jirrifjuta li jtih l-istatus ta’ whistleblower biex ikun jista’ jikxef kulma ra u kulma jaf sabiex issir ġustizzja, fetaħ kawża fil-Qrati fejn qed jitlob il-Qorti tiddikjara li l-mod kif il-Gvern qed jirrifjuta li jtih dan l-istatus huwa illegali u jmur kontra d-drittijiet tiegħu (ara hawn).

Huma ftit in-nies li għandhom il-fibra u s-saħħa morali ta’ Ferris. Li meta jaraw l-awtoritajiet jhedduhom, ifixkluhom u jippruvaw ikissruhom, minflok ma jċedu u jinħbew bil-kwiet, kif jagħmlu ħafna, jkunu lesti jiġġieldu aktar għal dak li hu sewwa. Imma Ferris huwa wieħed minn dawn. Kuraġġ Jonathan. J’alla l-Qrati jservu tal-aħħar difensuri tagħna u fl-aħħar il-verità toħroġ u ssir ġustizzja.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…