Skip to main content

Efimova tingħata l-protezzjoni
F’deċizjoni bla preċedent din il-ġimgħa, il-Qorti Suprema Griega ikkonfermat l-ewwel deċiżjoni tal-Qorti Griega u irrifjutat l-estradizzjoni tal-whistleblower Russa Maria Efimova.

Dan wara li l-Gvern Malti talab li din tiġi estraditha lejn Malta biex taffaċċja akkużi li jridu jressqu l-Pulizija kontrieha fuq rapporti li saru fuqha mill-Bank Pilatus. Hija ċaħdet dawn l-akkużi u qed tgħid li dawn huma biss forma ta’ tpattija u intimidazzjoni minn dan il-Bank wara li hi kienet kixfet l-attività kriminali li kienet għaddejja hemm ġew. Din l-istorja ġiet rappurtatha anke mir-Reuters minħabba s-sinifikat tagħha (ara hawn).

Hawnhekk għandna Qorti f’pajjiż tal-Unjoni Ewropea li tiddikjara li mhix konvinta li whistleblower hija protetta biżżejjed minn pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea. Għandna Qorti Ewropea li tgħid li Malta m’għadhiex pajjiż sikur. Li tgħid li jekk iċ-ċittadini ta’ Malta jkunu lesti jikxfu każi ta’ korruzzjoni kbar li fihom hemm involuti politiċi Maltin, dawn mhumiex protetti mill-istituzzjonijiet f’pajjiżhom, iżda għandhom bżonn kenn politiku f’pajjiż ieħor. Għax l-istituzzjonijiet f’Malta jipproteġu l-politiċi u mhux l-innoċenti.

Dik hi l-Malta li qed ngħixu fiha. Dik hi l-Malta li tana Joseph Muscat. Malta fejn niesha, jekk ma jimxux mal-linja, jridu jsibu kenn politiku f’pajjiżi oħra.

Għax is-sigurtà u l-libertà f’pajjiż ma jitkejjlux, kif prova jgħid Jason Micallef, minn kemm hemm nies jixorbu fit-toroq jew jiġru fil-bajjiet. Titkejjel min kemm iħossuhom protetti dawk li lesti jitkellmu, mhux minn kemm iħossuhom protetti dawk li mhumiex ta’ theddida għal korrotti u l-ħallelin li hemm fil-poter.


The situation is really desperate.Ksur ta’ drittijiet fundamentali tal-bniedem
F’deċiżjoni oħra tal-Qrati din il-ġimgħa, il-Qorti iddikjarat li l-Gvern kiser id-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizia meta l-Assistent Kummissarju Silvio Valletta, li jiġi r-raġel tal-Ministru Justyne Caruana, tħalla jmexxi l-investigazzjoni fil-qtil tal-ġurnalista (ara hawn). Dan meta huwa persuna esposta politikament, u l-kitba ta’ Caruana Galizia kienet kollha dwar politiċi, li allura tpoġġieh f’kunflitt ċar ta’ interess.

Silvio Valletta iddikjara li ser jirtira mill-investigazzjoni, iżda l-Gvern, b’nuqqas ta’ rispett u b’turija ċara ta’ disprezz, qal li ser jappella mid-deċiżjoni u jrid li Valletta jibqa’ jmexxi l-investigazzjoni. Flok staħbew bil-mistħija, arroganti biżżejjed li jippruvaw jibqgħu iwebbsu rashom.


 Kuraġġ Jonathan FerrisFl-istess ġimgħa, whistleblower ieħor ukoll kellu jirrikorri għall-Qrati. Jonathan Ferris, li l-Gvern għadu jirrifjuta li jtih l-istatus ta’ whistleblower biex ikun jista’ jikxef kulma ra u kulma jaf sabiex issir ġustizzja, fetaħ kawża fil-Qrati fejn qed jitlob il-Qorti tiddikjara li l-mod kif il-Gvern qed jirrifjuta li jtih dan l-istatus huwa illegali u jmur kontra d-drittijiet tiegħu (ara hawn).

Huma ftit in-nies li għandhom il-fibra u s-saħħa morali ta’ Ferris. Li meta jaraw l-awtoritajiet jhedduhom, ifixkluhom u jippruvaw ikissruhom, minflok ma jċedu u jinħbew bil-kwiet, kif jagħmlu ħafna, jkunu lesti jiġġieldu aktar għal dak li hu sewwa. Imma Ferris huwa wieħed minn dawn. Kuraġġ Jonathan. J’alla l-Qrati jservu tal-aħħar difensuri tagħna u fl-aħħar il-verità toħroġ u ssir ġustizzja.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 17 ta' Ġunju 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…