Skip to main content

L-arroganza tkompli tikber
Il-ġimgħa kompla d-dibattitu dwar l-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Minkejja n-numru ta’ emendi li ġew proposti, kemm mill-Partit Nazzjonalista u kemm mis-soċjetà ċivili, il-Gvern ma aċċetta xejn minnhom u ma għamel xejn biex naqqas u illimita r-riskji għan-numru ta’ embrijuni li ser jiġu iffriżati. Anzi, n-numru ta’ embrijuni li jistgħu jiġu iffriżati żdied għal tlieta f’kull każ.

Fil-liġi tneħħiet ukoll ir-riferenza li kien hemm qabel, li f’kull deċiżjoni l-Qrati għandhom ipoġġu l-ewwel l-aqwa interess tat-tfal. Għalfejn din tneħħiet, għadna ma fhimniex.

Il-Partit Nazzjonalista baqa’, f’kull stadju, il-vuċi tal-aktar persuna vulnerabbli, it-tarbija fil-ġuf. Sfortunatament, din mhix l-ewwel priorità ta’ dan il-Gvern. Ser jibqa’ għaddej bl-emendi tiegħu, u ser iwitti t-triq għal soċjetà li ħa toħloq tfal a priori b’ġenitur wieħed, tfal li ma jistgħu qatt isiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u soċjetà fejn il-mara ser tiġi meqjusa bħala oġġett għal kiri. Fuq l-aħħar punt, huwa tal-iskantament kif kull fejn daħlet is-surrogazija fid-dinja, il-gruppi femministi kollha tkellmu b’vuċi waħda kontrieha, iżda f’Malta l-gruppi femministi baqgħu ilkoll siekta. Kont nistenna aħjar minn dawk li suppost jiddefendu d-drittijiet u d-dinjità tal-mara.

Dan ma kienx l-unika episodju f’ġimgħa fejn ħarġet ċara l-arroganza li ħakmet lil dan il-Gvern, li jħoss li jista’ jibqa’ għaddej minn fuq kollox u minn fuq kulħadd. L-istess qed jiġri fin-nomini tal-Imħallfin fil-Qrati tagħna. Ftit tax-xhur ilu, il-Gvern, biex attaparsi jurina li ser jagħmel il-proċess tal-ħatra tal-Imħallfin iktar trasparenti u indipendenti, kien waqqaf Kumitat għal Ħatriet fil-Ġudikatura li kien ser jagħmel skrutinju tan-nomini li jressaqlu l-Gvern. F’Jannar ta’ din is-sena, dan l-istess Kumitat kien irrifjutata l-ħatra ta’ Consuelo Scerri Herrera bħala Imħallef għax ikkonkluda li l-imġieba tagħha ma kinetx tixraq il-pożizzjoni li tokkupa. Wara konklużjoni bħal dik, minflok ma l-Gvern ressaq isimha għal impeachment, issa sirna nafu li beħsiebu jibqa’ għaddej, u reġa’ nnomina lil Scerri Herrera, li tiġi oħt il-Ministru Herrera, għal Imħallef. Il-Gvern, fil-liġi li fassal hu stess, mhux obbligat jisma mir-rakkomandazzjoni ta’ dan il-Kumitat, u jista’ jisfidah u jibqa’ għaddej. Pero’ jkun qed juri li waqqaf dan il-Kumitat biss għall-parenza, u li fil-verità lest jibqa’ għaddej jinnomina lil min irid u lil min ifettilu, anke lil min ma jixraqlux.Nħarsu l-interess nazzjonaliFejn jidħol l-interess nazzjonali, m’hemmx tidwir. Konna u nibqgħu npoġġu l-interess u r-reputazzjoni ta’ pajjiżna l-ewwel. Anke fil-każ tal-vapur Aquarius, filwaqt li rridu naraw li Malta tibqa’ konformi mal-liġijiet internazzjonali u tħares l-obbligi kollha tagħha, u nassiguraw li tingħata għajnuna umanitarji u li fl-ebda ħin ma jitpoġġew fil-periklu l-ħajjiet tan-nies, pero’ irridu nkunu sodi ma’ min ma jridx junura l-obbligi tiegħu u jrid jagħmilha tal-bully fuqna. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea trid tgħaddi mill-paroli għall-fatti, u ma jistax ikun li tħalli l-pajjiż tal-Mediterran jargumentaw bejniethom biex jaffaċċjaw din il-problema. Din hi problema komuni, hemm obbligi komuni, u l-pajjiż l-oħra tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jippriedkaw is-solidarjetà meta mbagħad ifarfru milli jagħtu sehem komuni għal din il-kwistjoni. Fil-fora Ewropej, il-Partit Nazzjonalista ħa jkompli jkun voċiferu biex l-Unjoni Ewropea tgħaddi minn summits u rakkomandazzjonijiet għal direttivi u front komuni.

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 20 ta' Ġunju 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…