Skip to main content

L-arroganza tkompli tikber
Il-ġimgħa kompla d-dibattitu dwar l-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Minkejja n-numru ta’ emendi li ġew proposti, kemm mill-Partit Nazzjonalista u kemm mis-soċjetà ċivili, il-Gvern ma aċċetta xejn minnhom u ma għamel xejn biex naqqas u illimita r-riskji għan-numru ta’ embrijuni li ser jiġu iffriżati. Anzi, n-numru ta’ embrijuni li jistgħu jiġu iffriżati żdied għal tlieta f’kull każ.

Fil-liġi tneħħiet ukoll ir-riferenza li kien hemm qabel, li f’kull deċiżjoni l-Qrati għandhom ipoġġu l-ewwel l-aqwa interess tat-tfal. Għalfejn din tneħħiet, għadna ma fhimniex.

Il-Partit Nazzjonalista baqa’, f’kull stadju, il-vuċi tal-aktar persuna vulnerabbli, it-tarbija fil-ġuf. Sfortunatament, din mhix l-ewwel priorità ta’ dan il-Gvern. Ser jibqa’ għaddej bl-emendi tiegħu, u ser iwitti t-triq għal soċjetà li ħa toħloq tfal a priori b’ġenitur wieħed, tfal li ma jistgħu qatt isiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u soċjetà fejn il-mara ser tiġi meqjusa bħala oġġett għal kiri. Fuq l-aħħar punt, huwa tal-iskantament kif kull fejn daħlet is-surrogazija fid-dinja, il-gruppi femministi kollha tkellmu b’vuċi waħda kontrieha, iżda f’Malta l-gruppi femministi baqgħu ilkoll siekta. Kont nistenna aħjar minn dawk li suppost jiddefendu d-drittijiet u d-dinjità tal-mara.

Dan ma kienx l-unika episodju f’ġimgħa fejn ħarġet ċara l-arroganza li ħakmet lil dan il-Gvern, li jħoss li jista’ jibqa’ għaddej minn fuq kollox u minn fuq kulħadd. L-istess qed jiġri fin-nomini tal-Imħallfin fil-Qrati tagħna. Ftit tax-xhur ilu, il-Gvern, biex attaparsi jurina li ser jagħmel il-proċess tal-ħatra tal-Imħallfin iktar trasparenti u indipendenti, kien waqqaf Kumitat għal Ħatriet fil-Ġudikatura li kien ser jagħmel skrutinju tan-nomini li jressaqlu l-Gvern. F’Jannar ta’ din is-sena, dan l-istess Kumitat kien irrifjutata l-ħatra ta’ Consuelo Scerri Herrera bħala Imħallef għax ikkonkluda li l-imġieba tagħha ma kinetx tixraq il-pożizzjoni li tokkupa. Wara konklużjoni bħal dik, minflok ma l-Gvern ressaq isimha għal impeachment, issa sirna nafu li beħsiebu jibqa’ għaddej, u reġa’ nnomina lil Scerri Herrera, li tiġi oħt il-Ministru Herrera, għal Imħallef. Il-Gvern, fil-liġi li fassal hu stess, mhux obbligat jisma mir-rakkomandazzjoni ta’ dan il-Kumitat, u jista’ jisfidah u jibqa’ għaddej. Pero’ jkun qed juri li waqqaf dan il-Kumitat biss għall-parenza, u li fil-verità lest jibqa’ għaddej jinnomina lil min irid u lil min ifettilu, anke lil min ma jixraqlux.Nħarsu l-interess nazzjonaliFejn jidħol l-interess nazzjonali, m’hemmx tidwir. Konna u nibqgħu npoġġu l-interess u r-reputazzjoni ta’ pajjiżna l-ewwel. Anke fil-każ tal-vapur Aquarius, filwaqt li rridu naraw li Malta tibqa’ konformi mal-liġijiet internazzjonali u tħares l-obbligi kollha tagħha, u nassiguraw li tingħata għajnuna umanitarji u li fl-ebda ħin ma jitpoġġew fil-periklu l-ħajjiet tan-nies, pero’ irridu nkunu sodi ma’ min ma jridx junura l-obbligi tiegħu u jrid jagħmilha tal-bully fuqna. Hawnhekk l-Unjoni Ewropea trid tgħaddi mill-paroli għall-fatti, u ma jistax ikun li tħalli l-pajjiż tal-Mediterran jargumentaw bejniethom biex jaffaċċjaw din il-problema. Din hi problema komuni, hemm obbligi komuni, u l-pajjiż l-oħra tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux jippriedkaw is-solidarjetà meta mbagħad ifarfru milli jagħtu sehem komuni għal din il-kwistjoni. Fil-fora Ewropej, il-Partit Nazzjonalista ħa jkompli jkun voċiferu biex l-Unjoni Ewropea tgħaddi minn summits u rakkomandazzjonijiet għal direttivi u front komuni.

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 20 ta' Ġunju 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…