Skip to main content

L-Avukat Ġenerali joħloq żbilanċ
Għal raġunijiet li jaf hu biss, l-Avukat Ġenerali qed jirrifjuta li jippublika r-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Bugeja dwar Egrant, kif talbu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia. Din id-deċiżjoni qed toħloq żbilanċ politiku evidenti, hekk kif l-intier ta’ dan ir-rapport ingħata lill-Prim Ministru Joseph Muscat, lill-Gvern u lill-Partit Laburista. Jekk kien hemm partijiet daqstant sensittivi, l-Avukat Ġenerali missu ma ta l-kontentu kollu lil ħadd. Agħar minn hekk, qegħdin fis-sitwazzjoni redikola li issa ser ikun Joseph Muscat innifsu li ser jagħżel liema partijiet jippubblika u liema ser iħalli barra.

F’dan ir-rigward nappoġġja bis-sħiħ ir-rikors li qed jagħmel quddiem il-Qorti Adrian Delia biex il-Partit Nazzjonalista jingħata kopja ta’ dan ir-rapport. Jekk hemm bżonn l-Avukat Ġenerali ineħħi barra l-partijiet fejn il-Maġistrat jirrakkomanda investigazzjonijiet ulterjuri u prosekuzzjonijiet, pero’ għandna nkunu nafu l-proċess li bih il-Maġistrat wasal għal ċertu konklużjonijiet u li wassluh jgħaddi ċertu kummenti.Niftakru, inkjesta mihix proċess quddiem Qorti imma biss ġabra ta’ evidenza. Jibqa’ l-fatt li r-responsabbilità ewlenija għal investigazzjonijiet hija tal-Pulizija, u dawn naqsu minnha, kemm f’dan il-każ u kemm fil-każ tar-rapport tal-FIAU li jirrakkomanda proċeduri fil-Qrati dwar suspett raġjonevoli ta’ ħasil ta’ flus tal-Ministru Konrad Mizzi. Hija biss Qorti wara proċess rigoruż ta’ eżaminazzjoni u mistoqsijiet lix-xhieda, li tista’ tiddetermina ħtija jew le f’każi bħal dawn.

Dan ir-rapport huwa wkoll bżonnjuż minħabba l-mod kif il-Gvern ilu issa iktar minn ġimgħa jispinnja l-konklużjonijiet tal-Maġistrat. Il-Maġistrat imkien ma jsemmi frame-ups. Il-Maġistrat jgħid li ma sab l-ebda prova li torbot lill-Egrant ma’ Michelle Muscat jew xi ħadd mill-familja Muscat. Fl-istess ħin, ma sabx pero’ għal min u għal x’hiex twaqqfet. Ma sabx min hu l-individwu li ismu ingħata minn Karl Cini fuq Skype. U fil-verità, it-termini tal-inkjesta ma kienux jitolbuh isib min. Muscat kien attent li jitolb lill-Maġistrat biss li jara hemmx provi li l-Egrant hija ta’ xi ħadd mill-familja tiegħu, u xejn aktar. Il-kawża biex jiġu investigati l-Panama Papers fl-intier tagħhom, li fetaħ il-Partit Nazzjonalista, għadha tiġi missielta fil-Qorti mill-Gvern biex lanqas biss tibda. Anzi, għandna issa l-Avukat Ġenerali jappella mid-deċiżjoni li l-Imħallef Mizzi m’għandux ikun hu li jisma’ l-kawża. Kultant l-Avukat Ġenerali qisu jinsa li xogħolu mhuwiex li jkun l-Avukat tal-Gvern imma l-Avukat tar-Repubblika. Jinsa x’inhu dmiru. Spiċċa kompliċi biex il-Prim Ministru jagħżel hu meta u f’liema awla jinstemgħu l-investigazzjonijiet fuqu u fuq niesu.


Iż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna


Il-Ħadd li għadda l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista nieda l-ewwel seminar tiegħu mis-sensiela Viżjoni MŻPN. L-għan ta’ din il-kampanja huwa li ż-żgħażagħ jiftħu diskussjonijiet meħtieġa, anke fuq temi kontroversjali, ma’ żgħażagħ oħra, biex minn hemm jibdew jitfasslu l-policies l-aktar relevanti għalihom mill-Partit.

Iż-żgħażagħ kienu l-mutur tal-ideat tal-Partit Nazzjonalista fl-aqwa żminijiet tiegħu, u għalhekk iridu jerġgħu jingħataw rwol ċentrali. Din kienet waħda mill-ewwel prioritajiet tal-amministrazzjoni l-ġdida, u qed naraw li titwettaq. Bħalissa wkoll qed jitħejja kollox biex tiġi wkoll imnedija l-fergħa l-ġdida Start, approvata mill-Kunsill Ġenerali li għadda, biex tagħti spazju għal żgħażagħ li għandhom inqas minn 18-il sena, u biex tkun ta’ spalla għal MŻPN fit-tfassil tal-politika u fid-djalogu maż-żgħażagħ.

Fis-seminar ta’ nhar il-Ħadd ġew diskussi fost l-oħrajn id-disponibilità aktar wiegħsa tal-kontraċettivi, il-mediċina li tipprevjeni l-HIV u l-prevenzjoni tal-mard fis-saħħa sesswali. Dawn huma suġġetti li l-Partiti ma jitkellmux spiss fuqhom iżda jolqtu direttament lil ħafna nies, u li jeħtieġu li jiġu diskussi flimkien ma’ esperti fis-suġġett, kif qed jagħmlu proprju l-MŻPN f’dawn is-seminars. Inħares ‘il quddiem lejn il-kumplament tas-seminars f’din il-kampanja, biex naraw fejn jeħtieġ li naġġornaw il-politika tal-Partit għaż-żminijiet tal-lum.Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 01 t' Awwissu 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…