Skip to main content

L-Avukat Ġenerali joħloq żbilanċ
Għal raġunijiet li jaf hu biss, l-Avukat Ġenerali qed jirrifjuta li jippublika r-rapport tal-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Bugeja dwar Egrant, kif talbu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia. Din id-deċiżjoni qed toħloq żbilanċ politiku evidenti, hekk kif l-intier ta’ dan ir-rapport ingħata lill-Prim Ministru Joseph Muscat, lill-Gvern u lill-Partit Laburista. Jekk kien hemm partijiet daqstant sensittivi, l-Avukat Ġenerali missu ma ta l-kontentu kollu lil ħadd. Agħar minn hekk, qegħdin fis-sitwazzjoni redikola li issa ser ikun Joseph Muscat innifsu li ser jagħżel liema partijiet jippubblika u liema ser iħalli barra.

F’dan ir-rigward nappoġġja bis-sħiħ ir-rikors li qed jagħmel quddiem il-Qorti Adrian Delia biex il-Partit Nazzjonalista jingħata kopja ta’ dan ir-rapport. Jekk hemm bżonn l-Avukat Ġenerali ineħħi barra l-partijiet fejn il-Maġistrat jirrakkomanda investigazzjonijiet ulterjuri u prosekuzzjonijiet, pero’ għandna nkunu nafu l-proċess li bih il-Maġistrat wasal għal ċertu konklużjonijiet u li wassluh jgħaddi ċertu kummenti.Niftakru, inkjesta mihix proċess quddiem Qorti imma biss ġabra ta’ evidenza. Jibqa’ l-fatt li r-responsabbilità ewlenija għal investigazzjonijiet hija tal-Pulizija, u dawn naqsu minnha, kemm f’dan il-każ u kemm fil-każ tar-rapport tal-FIAU li jirrakkomanda proċeduri fil-Qrati dwar suspett raġjonevoli ta’ ħasil ta’ flus tal-Ministru Konrad Mizzi. Hija biss Qorti wara proċess rigoruż ta’ eżaminazzjoni u mistoqsijiet lix-xhieda, li tista’ tiddetermina ħtija jew le f’każi bħal dawn.

Dan ir-rapport huwa wkoll bżonnjuż minħabba l-mod kif il-Gvern ilu issa iktar minn ġimgħa jispinnja l-konklużjonijiet tal-Maġistrat. Il-Maġistrat imkien ma jsemmi frame-ups. Il-Maġistrat jgħid li ma sab l-ebda prova li torbot lill-Egrant ma’ Michelle Muscat jew xi ħadd mill-familja Muscat. Fl-istess ħin, ma sabx pero’ għal min u għal x’hiex twaqqfet. Ma sabx min hu l-individwu li ismu ingħata minn Karl Cini fuq Skype. U fil-verità, it-termini tal-inkjesta ma kienux jitolbuh isib min. Muscat kien attent li jitolb lill-Maġistrat biss li jara hemmx provi li l-Egrant hija ta’ xi ħadd mill-familja tiegħu, u xejn aktar. Il-kawża biex jiġu investigati l-Panama Papers fl-intier tagħhom, li fetaħ il-Partit Nazzjonalista, għadha tiġi missielta fil-Qorti mill-Gvern biex lanqas biss tibda. Anzi, għandna issa l-Avukat Ġenerali jappella mid-deċiżjoni li l-Imħallef Mizzi m’għandux ikun hu li jisma’ l-kawża. Kultant l-Avukat Ġenerali qisu jinsa li xogħolu mhuwiex li jkun l-Avukat tal-Gvern imma l-Avukat tar-Repubblika. Jinsa x’inhu dmiru. Spiċċa kompliċi biex il-Prim Ministru jagħżel hu meta u f’liema awla jinstemgħu l-investigazzjonijiet fuqu u fuq niesu.


Iż-żgħażagħ fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna


Il-Ħadd li għadda l-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista nieda l-ewwel seminar tiegħu mis-sensiela Viżjoni MŻPN. L-għan ta’ din il-kampanja huwa li ż-żgħażagħ jiftħu diskussjonijiet meħtieġa, anke fuq temi kontroversjali, ma’ żgħażagħ oħra, biex minn hemm jibdew jitfasslu l-policies l-aktar relevanti għalihom mill-Partit.

Iż-żgħażagħ kienu l-mutur tal-ideat tal-Partit Nazzjonalista fl-aqwa żminijiet tiegħu, u għalhekk iridu jerġgħu jingħataw rwol ċentrali. Din kienet waħda mill-ewwel prioritajiet tal-amministrazzjoni l-ġdida, u qed naraw li titwettaq. Bħalissa wkoll qed jitħejja kollox biex tiġi wkoll imnedija l-fergħa l-ġdida Start, approvata mill-Kunsill Ġenerali li għadda, biex tagħti spazju għal żgħażagħ li għandhom inqas minn 18-il sena, u biex tkun ta’ spalla għal MŻPN fit-tfassil tal-politika u fid-djalogu maż-żgħażagħ.

Fis-seminar ta’ nhar il-Ħadd ġew diskussi fost l-oħrajn id-disponibilità aktar wiegħsa tal-kontraċettivi, il-mediċina li tipprevjeni l-HIV u l-prevenzjoni tal-mard fis-saħħa sesswali. Dawn huma suġġetti li l-Partiti ma jitkellmux spiss fuqhom iżda jolqtu direttament lil ħafna nies, u li jeħtieġu li jiġu diskussi flimkien ma’ esperti fis-suġġett, kif qed jagħmlu proprju l-MŻPN f’dawn is-seminars. Inħares ‘il quddiem lejn il-kumplament tas-seminars f’din il-kampanja, biex naraw fejn jeħtieġ li naġġornaw il-politika tal-Partit għaż-żminijiet tal-lum.Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 01 t' Awwissu 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…