Skip to main content

Żidiet fil-prezz tal-fuelsDin il-ġimgħa tħabbar li l-Gvern ser iżid il-prezz tal-petrol, tad-diesel, kif ukoll tas-super petrol b’5ċ kull litru. Dan minkejja li f’dawn ix-xhur il-prezz taż-żejt baqa’ stabbli u ma kien hemm l-ebda żidiet li jiġġustifikaw qabża bħal din fil-prezz tal-fuels.

Il-prezzijiet ta’ dawn il-fuels issa telgħu għal €1.36 kull litru għal petrol, €1.23 kull litru għad-diesel, u €1.51 kull litru għas-super petrol. Il-prezz taż-żejt illum huwa ta’ $76-il barmil.

Żidiet bħal dawn dejjem jaffetwaw l-iktar lill-konsumatur u liż-żgħir, peress li n-negozjant ikollu jew inaqqas mid-dħul tiegħu jew jgħolli l-prezzijiet. Jaffetwa l-iktar lit-72,000 persuna li għandna jgħixu f’risku ta’ faqar. U allura huwa dritt tal-poplu Malti li jkun jaf kif il-Gvern wasal għal dawn il-prezzijiet, kif inħadmu, u x’wassal għal dawn iż-żidiet meta l-prezz taż-żejt ma għamilx ċaqliq kbir (ara hawn).

Ejja nkejjlu bl-istess riga li kien ikejjel biha l-Partit Laburista. F’Marzu 2011 il-prezz taż-żejt kien $115-il barmil. Dakinhar, l-Enemalta kienet ħabbret żidiet fil-prezz tal-fuels li wasslu biex il-petrol tela’ għal €1.34 kull litru, u d-diesel tela’ għal €1.28 kull litru (ara hawn).
Fit-8 ta’ Marzu 2011, Michael Farrugia, dak iż-żmien Kelliem tal-Partit Laburista għad-Drittijiet tal-Konsumatur, kien ħareġ stqarrija f’isem il-Partit Laburista fejn qalu li l-Gvern qed jisraq in-nies għax skont il-kalkoli tagħhom skont il-prezz taż-żejt ta’ dak iż-żmien, ta’ $115-il barmil, il-prezzijiet ġustifikati kellhom ikunu ta’ €1.32 għal litru petrol u €1.24 għal litru diesel (ara hawn). Ftit xhur wara, il-Partit Laburista kien organizza dimostrazzjoni nazzjonali kontra dawn iż-żidiet.Mela l-Partit Laburista kien ikkalkula tant tajjeb li bil-politika tal-Partit Nazzjonalista meta l-prezz taż-żejt kien $115-il barmil il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel kellhom ikunu ta’ €1.32 u €1.24. Issa, li l-prezz taż-żejt huwa ta’ $76-il barmil, il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel tellagħhom għal €1.36 u €1.23. Jista’ allura l-Gvern jispjegalna kif il-kalkoli inbidlu daqshekk b’mod radikali? Li bi prezz taż-żejt kważi n-nofs, għal petrol qed inħallsu aktar, u għad-diesel qed inħallsu kważi l-istess? X’ġara biex qed ningidmu b’dan il-mod? Erġajna tlifna fuq xi ftehim tal-hedging bħal miljuni li konna tlifna mill-ftehim tal-fuels mal-Azerbaijan? U fejn qed tmur id-differenza? Min qed imur tajjeb biha? Għax żgur mhux qed imorru tajjeb in-negozjanti, il-ħaddiema u l-familji.L-eks CEO tal-MIMCOL mhux ħati

Il-Qorti din il-ġimgħa illiberat lill-eks CEO tal-MIMCOL Mario Mizzi mill-akkużi ta’ korruzzjoni u tixħim fuq l-aġġudikazzjoni tat-tender tal-faċilitajiet tas-super yachts. Il-każ imur lura tmien snin, bil-proċeduri jibdew fil-Qorti f’Jannar 2012.

Dak iż-żmien Joseph Muscat kien għamel xalata jipponta subgħajh lejn dan il-każ, b’dan ir-raġel jiġi kkundannat fuq il-media tal-Partit Laburista, u b’Muscat isejjaħlu “diżgustanti”.

Issa li l-Qorti sabet li dawn l-akkużi kienu fabbrikazzjoni, Joseph Muscat ħa jimxi bl-istess riga tiegħu u jerfa’ responsabbilità politika?

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…