Skip to main content

Żidiet fil-prezz tal-fuelsDin il-ġimgħa tħabbar li l-Gvern ser iżid il-prezz tal-petrol, tad-diesel, kif ukoll tas-super petrol b’5ċ kull litru. Dan minkejja li f’dawn ix-xhur il-prezz taż-żejt baqa’ stabbli u ma kien hemm l-ebda żidiet li jiġġustifikaw qabża bħal din fil-prezz tal-fuels.

Il-prezzijiet ta’ dawn il-fuels issa telgħu għal €1.36 kull litru għal petrol, €1.23 kull litru għad-diesel, u €1.51 kull litru għas-super petrol. Il-prezz taż-żejt illum huwa ta’ $76-il barmil.

Żidiet bħal dawn dejjem jaffetwaw l-iktar lill-konsumatur u liż-żgħir, peress li n-negozjant ikollu jew inaqqas mid-dħul tiegħu jew jgħolli l-prezzijiet. Jaffetwa l-iktar lit-72,000 persuna li għandna jgħixu f’risku ta’ faqar. U allura huwa dritt tal-poplu Malti li jkun jaf kif il-Gvern wasal għal dawn il-prezzijiet, kif inħadmu, u x’wassal għal dawn iż-żidiet meta l-prezz taż-żejt ma għamilx ċaqliq kbir (ara hawn).

Ejja nkejjlu bl-istess riga li kien ikejjel biha l-Partit Laburista. F’Marzu 2011 il-prezz taż-żejt kien $115-il barmil. Dakinhar, l-Enemalta kienet ħabbret żidiet fil-prezz tal-fuels li wasslu biex il-petrol tela’ għal €1.34 kull litru, u d-diesel tela’ għal €1.28 kull litru (ara hawn).
Fit-8 ta’ Marzu 2011, Michael Farrugia, dak iż-żmien Kelliem tal-Partit Laburista għad-Drittijiet tal-Konsumatur, kien ħareġ stqarrija f’isem il-Partit Laburista fejn qalu li l-Gvern qed jisraq in-nies għax skont il-kalkoli tagħhom skont il-prezz taż-żejt ta’ dak iż-żmien, ta’ $115-il barmil, il-prezzijiet ġustifikati kellhom ikunu ta’ €1.32 għal litru petrol u €1.24 għal litru diesel (ara hawn). Ftit xhur wara, il-Partit Laburista kien organizza dimostrazzjoni nazzjonali kontra dawn iż-żidiet.Mela l-Partit Laburista kien ikkalkula tant tajjeb li bil-politika tal-Partit Nazzjonalista meta l-prezz taż-żejt kien $115-il barmil il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel kellhom ikunu ta’ €1.32 u €1.24. Issa, li l-prezz taż-żejt huwa ta’ $76-il barmil, il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel tellagħhom għal €1.36 u €1.23. Jista’ allura l-Gvern jispjegalna kif il-kalkoli inbidlu daqshekk b’mod radikali? Li bi prezz taż-żejt kważi n-nofs, għal petrol qed inħallsu aktar, u għad-diesel qed inħallsu kważi l-istess? X’ġara biex qed ningidmu b’dan il-mod? Erġajna tlifna fuq xi ftehim tal-hedging bħal miljuni li konna tlifna mill-ftehim tal-fuels mal-Azerbaijan? U fejn qed tmur id-differenza? Min qed imur tajjeb biha? Għax żgur mhux qed imorru tajjeb in-negozjanti, il-ħaddiema u l-familji.L-eks CEO tal-MIMCOL mhux ħati

Il-Qorti din il-ġimgħa illiberat lill-eks CEO tal-MIMCOL Mario Mizzi mill-akkużi ta’ korruzzjoni u tixħim fuq l-aġġudikazzjoni tat-tender tal-faċilitajiet tas-super yachts. Il-każ imur lura tmien snin, bil-proċeduri jibdew fil-Qorti f’Jannar 2012.

Dak iż-żmien Joseph Muscat kien għamel xalata jipponta subgħajh lejn dan il-każ, b’dan ir-raġel jiġi kkundannat fuq il-media tal-Partit Laburista, u b’Muscat isejjaħlu “diżgustanti”.

Issa li l-Qorti sabet li dawn l-akkużi kienu fabbrikazzjoni, Joseph Muscat ħa jimxi bl-istess riga tiegħu u jerfa’ responsabbilità politika?

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…