Skip to main content

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn li dħaltu għalih f’isem il-Partit Nazzjonalista, għal ġid ta’ pajjiżna.Waħda mill-aktar punti li baqgħu f’moħħi minn dak li smajt matul din il-ġimgħa kien dak li żvela l-Viċi Kap tal-Partit għall-Affarijiet tal-Parlament David Agius. Bħalissa fil-Qrati Maltin għaddejja kawża miftuħa minn Melvyn Polidano u Darren Cordina kontra l-ARMS, fejn fiha qed jikkontestaw is-serq li qed isir fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma minħabba l-bidla fis-sistema ta’ kif qed jinħadmu l-kontijiet kull xahrejn. F’xhieda ġuramentata li ta fil-Qorti Darren Cordina nhar il-21 ta’ Ġunju ta’ din is-sena, huwa żvela dettalji importanti.

Huwa qal kif huwa investa f’sistema ta’ heating li meta kkalkula l-konsum sab li kienet vijabbli. Iżda minħabba l-mod kif bdew jinħadmulu l-kontijiet, din ma baqgħetx. Għalhekk kien ressaq il-każ mal-customer care tal-ARMS, li qalulu li jafu bil-ħaġa iżda ma tawhx soluzzjoni. Qal li sussegwentament, f’meeting iltaqa’ ma’ Noel Scerri mill-ARMS u ma’ Anthony Gatt. 

Anthony Gatt

Dawn offrewlu li jaqtgħulu €300 mill-kont bil-patt u l-kundizzjoni li ma jerġax iqajjem il-kwistjoni. Cordina jgħid li għalih din ma kinetx soluzzjoni, għax ovvjament is-sena ta’ wara kien ser jerġa’ jkollu l-istess problema. Għalhekk, huwa jgħid li fittex parir legali u proċeda bil-kawża. Kien hawn li talbu biex jiltaqa’ miegħu Frederick Azzopardi, is-CEO tal-Enemalta ta’ dak iż-żmien (illum CEO tal-Aġenzija “Infrastruttura Malta”). Cordina jgħid bil-ġurament li għal din il-laqgħa, fejn marru hu u Melvyn Polidano li fetaħ il-kawża miegħu, Azzopardi jgħidilhom “araw kemm tridu flus ħalli din il-kawża naqtgħulha rasha”. Huma irrifjutaw għax għalihom din ma kinetx soluzzjoni permanenti.

Din pero’ tikxef xi ħaġa importanti. Il-Gvern, l-ARMS, l-Enemalta u l-Awtoritajiet ilhom snin jafu li s-sistema l-ġdida qed tisraq in-nies. Ma saritx bi żball. Ma sarux jafu biha ilbieraħ. Kienu konxji sa mill-bidu. U tant kienu konxji u tant ma riedux isolvuha b’mod permanenti, li minflok kienu lesti jixtru u joffru l-flus lil min induna biha u ried jeħodhom il-Qorti biex jirranġawha.

Dan mhu xejn għajr qerq. Il-karti issa nkixfu. Is-serq ma sarx bi żball, sar b’mod attiv u maħsub, u b’mod li kienu qed jittamaw li jibqa’ moħbi u ħadd ma jinduna. U s-soluzzjoni tagħhom, bħal ma għamlu f’affarijiet oħra, kienet għal darboħra dik li jippruvaw jixtru n-nies.

Iżda din id-darba għarralhom. Il-Partit Nazzjonalista wkoll ser ikompli din il-kampanja u din il-ġlieda biex in-nies iħallsu għal kontijiet tagħhom b’mod ġust, u biex jieħdu lura dak li ħallsu żejjed. U jekk ma jagħmilhiex il-Gvern Laburista, inwegħdu li nagħmluha aħna, b’sens ta’ ġustizzja mal-mijiet ta’ familji Maltin u Għawdxin.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Ħadd 23 ta' Settembru 2018

Comments

Popular posts from this blog

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Il-ħadma tal-Vitals u aktar serq ta' art il-poplu

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…