Skip to main content

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn li dħaltu għalih f’isem il-Partit Nazzjonalista, għal ġid ta’ pajjiżna.Waħda mill-aktar punti li baqgħu f’moħħi minn dak li smajt matul din il-ġimgħa kien dak li żvela l-Viċi Kap tal-Partit għall-Affarijiet tal-Parlament David Agius. Bħalissa fil-Qrati Maltin għaddejja kawża miftuħa minn Melvyn Polidano u Darren Cordina kontra l-ARMS, fejn fiha qed jikkontestaw is-serq li qed isir fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma minħabba l-bidla fis-sistema ta’ kif qed jinħadmu l-kontijiet kull xahrejn. F’xhieda ġuramentata li ta fil-Qorti Darren Cordina nhar il-21 ta’ Ġunju ta’ din is-sena, huwa żvela dettalji importanti.

Huwa qal kif huwa investa f’sistema ta’ heating li meta kkalkula l-konsum sab li kienet vijabbli. Iżda minħabba l-mod kif bdew jinħadmulu l-kontijiet, din ma baqgħetx. Għalhekk kien ressaq il-każ mal-customer care tal-ARMS, li qalulu li jafu bil-ħaġa iżda ma tawhx soluzzjoni. Qal li sussegwentament, f’meeting iltaqa’ ma’ Noel Scerri mill-ARMS u ma’ Anthony Gatt. 

Anthony Gatt

Dawn offrewlu li jaqtgħulu €300 mill-kont bil-patt u l-kundizzjoni li ma jerġax iqajjem il-kwistjoni. Cordina jgħid li għalih din ma kinetx soluzzjoni, għax ovvjament is-sena ta’ wara kien ser jerġa’ jkollu l-istess problema. Għalhekk, huwa jgħid li fittex parir legali u proċeda bil-kawża. Kien hawn li talbu biex jiltaqa’ miegħu Frederick Azzopardi, is-CEO tal-Enemalta ta’ dak iż-żmien (illum CEO tal-Aġenzija “Infrastruttura Malta”). Cordina jgħid bil-ġurament li għal din il-laqgħa, fejn marru hu u Melvyn Polidano li fetaħ il-kawża miegħu, Azzopardi jgħidilhom “araw kemm tridu flus ħalli din il-kawża naqtgħulha rasha”. Huma irrifjutaw għax għalihom din ma kinetx soluzzjoni permanenti.

Din pero’ tikxef xi ħaġa importanti. Il-Gvern, l-ARMS, l-Enemalta u l-Awtoritajiet ilhom snin jafu li s-sistema l-ġdida qed tisraq in-nies. Ma saritx bi żball. Ma sarux jafu biha ilbieraħ. Kienu konxji sa mill-bidu. U tant kienu konxji u tant ma riedux isolvuha b’mod permanenti, li minflok kienu lesti jixtru u joffru l-flus lil min induna biha u ried jeħodhom il-Qorti biex jirranġawha.

Dan mhu xejn għajr qerq. Il-karti issa nkixfu. Is-serq ma sarx bi żball, sar b’mod attiv u maħsub, u b’mod li kienu qed jittamaw li jibqa’ moħbi u ħadd ma jinduna. U s-soluzzjoni tagħhom, bħal ma għamlu f’affarijiet oħra, kienet għal darboħra dik li jippruvaw jixtru n-nies.

Iżda din id-darba għarralhom. Il-Partit Nazzjonalista wkoll ser ikompli din il-kampanja u din il-ġlieda biex in-nies iħallsu għal kontijiet tagħhom b’mod ġust, u biex jieħdu lura dak li ħallsu żejjed. U jekk ma jagħmilhiex il-Gvern Laburista, inwegħdu li nagħmluha aħna, b’sens ta’ ġustizzja mal-mijiet ta’ familji Maltin u Għawdxin.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Ħadd 23 ta' Settembru 2018

Comments

Popular posts from this blog

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…