Skip to main content

Fuq tlieta toqgħod il-borma - Chris Cardona, il-Fulu u Pierre Darmanin
Żgur li l-aktar storja segwita fuq l-internet din il-ġimgħa f’pajjiżna kienu r-rivelazzjonijiet ġodda li ħareġ il-konsorzju Forbidden Stories fil-proġett imlaqqam The Daphne Project, li qed ikompli l-investigazzjonijiet ta’ Daphne Caruana Galizia u jsegwi dawk dwar il-qtil tagħha.

L-aħbar li ġiet ippubblikata fil-ġurnali ewlenin parteċipi fil-konsorzju, inkluż The Times of Malta u La Repubblica (ara hawn), titratta dwar rabta oħra bejn il-qattiela ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Ministru Chris Cardona. Niftakru li xhur ilu sirna nafu li l-Ministru Cardona kien iltaqa’ ma’ Alfred Degiorgio f’bar fis-Siġġiewi xahar wara l-qtil. Issa sirna nafu wkoll li f’Ġunju 2017, erba’ xhur qabel il-qtil, il-Ministru Cardona kien f’Bachelor’s Party mal-istess Alfred Degiorgio. Sirna nafu wkoll li l-Ministru Cardona kien l-avukat ta’ Vincent Muscat, il-Koħħu, ieħor mill-qattiela, f’kawża oħra.

Dawn ir-rivelazzjonijiet waħedhom ukoll joħorġu lill-Ministru ta’ giddieb, meta xhur ilu kien qalilna li hu qatt ma ltaqa’ ma’ dawn l-akkużati. Fuq hekk biss, il-Ministru wkoll għandu jirriżenja.Niftakru wkoll li riċentament, il-Ministru Cardona waqqa’ l-kawża ta’ libell li kellu kontra Daphne Caruana Galizia dwar iż-żjara tiegħu fil-burdell FKK Acapulco, ftit qabel mal-Qorti fetħet it-traċċi tal-mobile tiegħu biex ikun verifikat fejn kien. Peress li l-Ministru Cardona dwar dan il-każ kien daħħal dikjarazzjoni ġuramentata fil-Qorti, wieħed jistenna jekk il-Kummissarju tal-Pulizija jistenbaħx u jinvestigahx fuq wettaqx perġurju, u allura ġurament falz. Speċjalment meta issa nafu li l-gideb huwa sinonimu mal-Ministru Chris Cardona.

Kien hemm rivelazzjoni oħra, ġdida, f’dawn l-istejjer din il-ġimgħa li tqajjem ħafna mistoqsijiet. Meta Daphne Caruana Galizia kienet kitbet storja dwar traffikar ta’ fuels fil-Mediterran, b’għajnuna li l-kriminali kienu qed isibu mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Ministeru tal-Finanzi, ċertu Pierre Darmanin li kien imsemmi fil-blog tal-ġurnalista Caruana Galizia kien ċemplilha biex jispjega xi dettalji dwar id-dgħajsa li hi semmiet fil-blog tagħha. Hi kienet semmiet din il-kjarifika u telefonata iktar tard fl-istess artiklu. Issa sirna nafu li eżatt malli spiċċat din it-telefonata, dan Darmanin ċempel lil Ministru Cardona u lill-akkużat Alfred Degiorgio, eżatt wara xulxin. Din it-telefonata tqajjem ħafna mistoqsijiet, u żgur għandha timbutta lill-Pulizija biex jinvestigaw dawn ir-rabtiet intimi ta’ Chris Cardona ma’ nies li kienu imsemmija fil-blog u l-akkużati bil-qtil infushom.

La Repubblica tiżvela dettal ieħor importanti. Tgħid li minkejja t-talbiet kontinwi tal-Maġistrat Vella li kien qed jinvestiga l-qtil, is-Servizzi Sigrieti Maltin irrifjutaw li jgħaddu dawn il-call logs lill-Maġistrat, avolja talabhom bil-miktub. Jidher li wara li l-Maġistrat Vella ingħata promozzjoni għal Imħallef, biex potenzjalment Maġistrat ġdid jaqbiżlu dan id-dettal, ħa l-każ f’idejh il-Maġistrat Neville Camilleri li pero’ insista għalihom u dawn il-logs qegħdin fil-pussess tiegħu.

Dawn id-dettalji jqajjmu mistoqsijiet kbar fuq il-Ministru Cardona, li l-Prim Ministru Muscat għadu jiddefendi bil-qawwa fil-Parlament. Tant li din il-ġimgħa rajna dik il-pastażata sħiħa fejn il-membri tal-Gvern bl-ebda mod ma riedu jħallu lid-Deputat Simon Busuttil jitkellem fuq dawn ir-rivelazzjonijiet. Saħansitra rajna lid-Deputat Glenn Beddingfield jitkeċċa mill-Kamra minħabba d-dagħa u kliem ħażin.Kien għalhekk opportun li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia talab li tinfetaħ inkjesta pubblika minn kummissjoni awtonoma u indipendenti li tidentifika n-nuqqasijiet fil-protezzjoni tal-ġurnalista min-naħa tal-Gvern, tistħarreġ x’kienu jafu l-awtoritajiet dwar il-movimenti tal-akkużati li setgħu indikaw it-theddida fuq ħajjitha, u tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaġixxu biex jipproteġuha.

Nhar it-Tlieta nagħlqu sena mill-qtil brutali ta’ din il-ġurnalista. S’issa għadna ma nafux min kien il-mandant. U jekk kif hemm suspett, kien xi ħadd fiċ-ċirku intern tal-Gvern, diffiċli nafdaw li l-investigazzjoni preżenti qed tagħmel dak kollu li tista’ biex issib min hu.

Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace fil-Mument tal-Ħadd 14 t' Ottubru 2018


Comments

Popular posts from this blog

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Il-ħadma tal-Vitals u aktar serq ta' art il-poplu

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…