Skip to main content

Fuq tlieta toqgħod il-borma - Chris Cardona, il-Fulu u Pierre Darmanin
Żgur li l-aktar storja segwita fuq l-internet din il-ġimgħa f’pajjiżna kienu r-rivelazzjonijiet ġodda li ħareġ il-konsorzju Forbidden Stories fil-proġett imlaqqam The Daphne Project, li qed ikompli l-investigazzjonijiet ta’ Daphne Caruana Galizia u jsegwi dawk dwar il-qtil tagħha.

L-aħbar li ġiet ippubblikata fil-ġurnali ewlenin parteċipi fil-konsorzju, inkluż The Times of Malta u La Repubblica (ara hawn), titratta dwar rabta oħra bejn il-qattiela ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Ministru Chris Cardona. Niftakru li xhur ilu sirna nafu li l-Ministru Cardona kien iltaqa’ ma’ Alfred Degiorgio f’bar fis-Siġġiewi xahar wara l-qtil. Issa sirna nafu wkoll li f’Ġunju 2017, erba’ xhur qabel il-qtil, il-Ministru Cardona kien f’Bachelor’s Party mal-istess Alfred Degiorgio. Sirna nafu wkoll li l-Ministru Cardona kien l-avukat ta’ Vincent Muscat, il-Koħħu, ieħor mill-qattiela, f’kawża oħra.

Dawn ir-rivelazzjonijiet waħedhom ukoll joħorġu lill-Ministru ta’ giddieb, meta xhur ilu kien qalilna li hu qatt ma ltaqa’ ma’ dawn l-akkużati. Fuq hekk biss, il-Ministru wkoll għandu jirriżenja.Niftakru wkoll li riċentament, il-Ministru Cardona waqqa’ l-kawża ta’ libell li kellu kontra Daphne Caruana Galizia dwar iż-żjara tiegħu fil-burdell FKK Acapulco, ftit qabel mal-Qorti fetħet it-traċċi tal-mobile tiegħu biex ikun verifikat fejn kien. Peress li l-Ministru Cardona dwar dan il-każ kien daħħal dikjarazzjoni ġuramentata fil-Qorti, wieħed jistenna jekk il-Kummissarju tal-Pulizija jistenbaħx u jinvestigahx fuq wettaqx perġurju, u allura ġurament falz. Speċjalment meta issa nafu li l-gideb huwa sinonimu mal-Ministru Chris Cardona.

Kien hemm rivelazzjoni oħra, ġdida, f’dawn l-istejjer din il-ġimgħa li tqajjem ħafna mistoqsijiet. Meta Daphne Caruana Galizia kienet kitbet storja dwar traffikar ta’ fuels fil-Mediterran, b’għajnuna li l-kriminali kienu qed isibu mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Ministeru tal-Finanzi, ċertu Pierre Darmanin li kien imsemmi fil-blog tal-ġurnalista Caruana Galizia kien ċemplilha biex jispjega xi dettalji dwar id-dgħajsa li hi semmiet fil-blog tagħha. Hi kienet semmiet din il-kjarifika u telefonata iktar tard fl-istess artiklu. Issa sirna nafu li eżatt malli spiċċat din it-telefonata, dan Darmanin ċempel lil Ministru Cardona u lill-akkużat Alfred Degiorgio, eżatt wara xulxin. Din it-telefonata tqajjem ħafna mistoqsijiet, u żgur għandha timbutta lill-Pulizija biex jinvestigaw dawn ir-rabtiet intimi ta’ Chris Cardona ma’ nies li kienu imsemmija fil-blog u l-akkużati bil-qtil infushom.

La Repubblica tiżvela dettal ieħor importanti. Tgħid li minkejja t-talbiet kontinwi tal-Maġistrat Vella li kien qed jinvestiga l-qtil, is-Servizzi Sigrieti Maltin irrifjutaw li jgħaddu dawn il-call logs lill-Maġistrat, avolja talabhom bil-miktub. Jidher li wara li l-Maġistrat Vella ingħata promozzjoni għal Imħallef, biex potenzjalment Maġistrat ġdid jaqbiżlu dan id-dettal, ħa l-każ f’idejh il-Maġistrat Neville Camilleri li pero’ insista għalihom u dawn il-logs qegħdin fil-pussess tiegħu.

Dawn id-dettalji jqajjmu mistoqsijiet kbar fuq il-Ministru Cardona, li l-Prim Ministru Muscat għadu jiddefendi bil-qawwa fil-Parlament. Tant li din il-ġimgħa rajna dik il-pastażata sħiħa fejn il-membri tal-Gvern bl-ebda mod ma riedu jħallu lid-Deputat Simon Busuttil jitkellem fuq dawn ir-rivelazzjonijiet. Saħansitra rajna lid-Deputat Glenn Beddingfield jitkeċċa mill-Kamra minħabba d-dagħa u kliem ħażin.Kien għalhekk opportun li l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia talab li tinfetaħ inkjesta pubblika minn kummissjoni awtonoma u indipendenti li tidentifika n-nuqqasijiet fil-protezzjoni tal-ġurnalista min-naħa tal-Gvern, tistħarreġ x’kienu jafu l-awtoritajiet dwar il-movimenti tal-akkużati li setgħu indikaw it-theddida fuq ħajjitha, u tinvestiga jekk l-awtoritajiet naqsux milli jaġixxu biex jipproteġuha.

Nhar it-Tlieta nagħlqu sena mill-qtil brutali ta’ din il-ġurnalista. S’issa għadna ma nafux min kien il-mandant. U jekk kif hemm suspett, kien xi ħadd fiċ-ċirku intern tal-Gvern, diffiċli nafdaw li l-investigazzjoni preżenti qed tagħmel dak kollu li tista’ biex issib min hu.

Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace fil-Mument tal-Ħadd 14 t' Ottubru 2018


Comments

Popular posts from this blog

Muscat, it will be the people who will not leave any stone unturned

Article published in the Malta Independent on Tuesday 26 November 2019


Make no mistake about it.We are in the midst of the country’s worst ever Constitutional crisis. And this crises was triggered by none other than our Prime Minister himself. On Tuesday, Muscat publicly took over the investigation of a political assassination of a journalist who was uncovering his own government’s dirty secrets. A clear sign, if any were further needed, of the complete take-over of our institutions. Furthermore, he prematurely announced the negotiation of a Presidential pardon with a person described to have acted as a “middleman” in the assassination in exchange for information, before his interrogation was yet ready and before the terms of the pardon were agreed and granted. Deliberately or not, with that announcement Muscat alerted those involved in the assassination that the noose was tightening. The day after, the primary “person of interest”was arrested as he tried to make his way out of the countr…

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ