Skip to main content

Il-Qrati - l-aħħar difensur tal-Kostituzzjoni
Rebħa maġġuri oħra

F’kawża Kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista fetaħ kontra l-Gvern, il-Qorti għal darb’oħra reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u kkonfermat dak li ilna ngħidu mill-2015: li l-liġi li ressaq il-Ministru Owen Bonnici fil-Parlament dwar il-Finanzjament tal-Partiti hija anti-Kostituzzjonali għax tikser id-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u l-Konvenzjoni Ewropea.

Dan kienet qalitu l-Oppożizzjoni sa minn dak iż-żmien meta esprimiet ir-riżervi tagħha fuq din il-liġi. Dan għaliex kien dehrilna li jmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja illi r-regolatur u l-awditur tal-finanzi tal-Partiti tkun il-Kummissjoni Elettorali, li hija intrinsikament magħmula minn rappreżentanti tal-Partiti infushom, u li waqt li sservi ta’ regolatur u awditur, isservi wkoll ta’ ġudikant f’każ li jkun hemm xi investigazzjoni.

Il-Qorti ikkonfermat dan u qalet li l-Kummissjoni Elettorali ma tistax titqies bħala indipendenti u imparzjali biex isservi bħala Qorti li tiġġudika fuq kwistjonijiet ta’ finanzjament tal-Partiti.

Aktar minn hekk, il-Qorti remiet ‘il barra l-argumenti li ġab l-Avukat Ġenerali biex jiddefendi l-Gvern, u ikkundannatu jħallas l-ispejjeż tal-Qorti kemm tal-ewwel kawża u kemm tal-appell Kostituzzjonali.

Dan ifisser li l-Gvern ser ikun obbligat imur quddiem il-Parlament u jibdel din il-liġi, li l-Qorti Kostituzzjonali issa ddikjarat bħala nulla, u jimxi mar-rakkomandazzjonijiet li kienet għamlet l-Oppożizzjoni dak iż-żmien. L-Oppożizzjoni kienet anke argumentat li din il-liġi ma toħloqx bilanċ bejn il-Partiti, għax ma tobbligax li dħul li jagħmel Partit minn proprjetajiet li huma tal-Gvern, li l-Partit Laburista għandu ħafna, ma jidhirx fil-bilanċi tal-finanzi tal-Partit. Anke f’din il-liġi, il-Partit Laburista kien kompla juri arroganza u jipprova jiżbilanċja d-demokrazija f’pajjiżna biex jaħtaf aktar poter istituzzjonali, iżda l-Qorti Kostituzzjonali żammitlu r-riedni.


Rebħa oħra fil-kawża għall-pubblikazzjoni tar-rapport Egrant

Ilbieraħ il-Partit Nazzjonalista għamel ukoll rebħa oħra fil-Qorti fil-kawża li fetaħ biex ikollu aċċess għal kontenut kollu tar-rapport tal-inkjesta dwar Egrant. Wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Qorti tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex il-kawża tinstema’ b’urġenza, u tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex obbligat lill-Avukat Ġenerali jixhed, issa reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u obbligat lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Ministru Owen Bonnici biex jixhdu wkoll. Dan minkejja l-oppożizzjoni tal-Avukat Ġenerali.

Dan wara li din is-sena l-Qorti tat ukoll raġun lill-Partit Nazzjonalista fl-iskandlu ta’ Strada Zekka, meta l-Gvern ta art pubblika tiswa €3.5 miljun għal nofs proprjetà fil-Belt, u fil-każ tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar, fejn il-Partit Laburista prova jieħdu f’idejh minkejja li r-riżultat demokratiku kien ta maġġoranza lill-Partit Nazzjonalista.

Filwaqt li l-Gvern ħataf f’idejh l-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż, b’abbuż sfaċċat tal-poter, jidher li l-Qrati tagħna żammew l-imparzjalità tagħhom u qed ikunu huma l-aħħar bastjun li jiddefendi l-Kostituzzjoni tagħna. Mhux ta’ b’xejn li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu kollu biex l-investigazzjonijiet maġġuri fuq politiċi ma jitressqu qatt fil-Qorti biex issir ġustizzja.

Dan ma jaqtagħlniex qalbna, anzi jimliena bil-motivazzjoni biex nibqgħu naħdmu għax għada pitgħada, l-verità toħroġ u l-ġustizzja ssir. L-ebda dnub mhu ser jitħalla jorqod għal dejjem.Dan l-artiklu ġie ppublikat fil-ġurnal In-Nazzjon tal-Erbgħa 10 ta' Ottubru 2018

Comments

Popular posts from this blog

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…

Fuq tlieta toqgħod il-borma - Chris Cardona, il-Fulu u Pierre Darmanin

Żgur li l-aktar storja segwita fuq l-internet din il-ġimgħa f’pajjiżna kienu r-rivelazzjonijiet ġodda li ħareġ il-konsorzju Forbidden Stories fil-proġett imlaqqam The Daphne Project, li qed ikompli l-investigazzjonijiet ta’ Daphne Caruana Galizia u jsegwi dawk dwar il-qtil tagħha.
L-aħbar li ġiet ippubblikata fil-ġurnali ewlenin parteċipi fil-konsorzju, inkluż The Times of Malta u La Repubblica (ara hawn), titratta dwar rabta oħra bejn il-qattiela ta’ Daphne Caruana Galizia u l-Ministru Chris Cardona. Niftakru li xhur ilu sirna nafu li l-Ministru Cardona kien iltaqa’ ma’ Alfred Degiorgio f’bar fis-Siġġiewi xahar wara l-qtil. Issa sirna nafu wkoll li f’Ġunju 2017, erba’ xhur qabel il-qtil, il-Ministru Cardona kien f’Bachelor’s Party mal-istess Alfred Degiorgio. Sirna nafu wkoll li l-Ministru Cardona kien l-avukat ta’ Vincent Muscat, il-Koħħu, ieħor mill-qattiela, f’kawża oħra.
Dawn ir-rivelazzjonijiet waħedhom ukoll joħorġu lill-Ministru ta’ giddieb, meta xhur ilu kien qalilna li hu qatt…