Skip to main content

Il-Qrati - l-aħħar difensur tal-Kostituzzjoni
Rebħa maġġuri oħra

F’kawża Kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista fetaħ kontra l-Gvern, il-Qorti għal darb’oħra reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u kkonfermat dak li ilna ngħidu mill-2015: li l-liġi li ressaq il-Ministru Owen Bonnici fil-Parlament dwar il-Finanzjament tal-Partiti hija anti-Kostituzzjonali għax tikser id-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u l-Konvenzjoni Ewropea.

Dan kienet qalitu l-Oppożizzjoni sa minn dak iż-żmien meta esprimiet ir-riżervi tagħha fuq din il-liġi. Dan għaliex kien dehrilna li jmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja illi r-regolatur u l-awditur tal-finanzi tal-Partiti tkun il-Kummissjoni Elettorali, li hija intrinsikament magħmula minn rappreżentanti tal-Partiti infushom, u li waqt li sservi ta’ regolatur u awditur, isservi wkoll ta’ ġudikant f’każ li jkun hemm xi investigazzjoni.

Il-Qorti ikkonfermat dan u qalet li l-Kummissjoni Elettorali ma tistax titqies bħala indipendenti u imparzjali biex isservi bħala Qorti li tiġġudika fuq kwistjonijiet ta’ finanzjament tal-Partiti.

Aktar minn hekk, il-Qorti remiet ‘il barra l-argumenti li ġab l-Avukat Ġenerali biex jiddefendi l-Gvern, u ikkundannatu jħallas l-ispejjeż tal-Qorti kemm tal-ewwel kawża u kemm tal-appell Kostituzzjonali.

Dan ifisser li l-Gvern ser ikun obbligat imur quddiem il-Parlament u jibdel din il-liġi, li l-Qorti Kostituzzjonali issa ddikjarat bħala nulla, u jimxi mar-rakkomandazzjonijiet li kienet għamlet l-Oppożizzjoni dak iż-żmien. L-Oppożizzjoni kienet anke argumentat li din il-liġi ma toħloqx bilanċ bejn il-Partiti, għax ma tobbligax li dħul li jagħmel Partit minn proprjetajiet li huma tal-Gvern, li l-Partit Laburista għandu ħafna, ma jidhirx fil-bilanċi tal-finanzi tal-Partit. Anke f’din il-liġi, il-Partit Laburista kien kompla juri arroganza u jipprova jiżbilanċja d-demokrazija f’pajjiżna biex jaħtaf aktar poter istituzzjonali, iżda l-Qorti Kostituzzjonali żammitlu r-riedni.


Rebħa oħra fil-kawża għall-pubblikazzjoni tar-rapport Egrant

Ilbieraħ il-Partit Nazzjonalista għamel ukoll rebħa oħra fil-Qorti fil-kawża li fetaħ biex ikollu aċċess għal kontenut kollu tar-rapport tal-inkjesta dwar Egrant. Wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Qorti tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex il-kawża tinstema’ b’urġenza, u tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex obbligat lill-Avukat Ġenerali jixhed, issa reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u obbligat lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Ministru Owen Bonnici biex jixhdu wkoll. Dan minkejja l-oppożizzjoni tal-Avukat Ġenerali.

Dan wara li din is-sena l-Qorti tat ukoll raġun lill-Partit Nazzjonalista fl-iskandlu ta’ Strada Zekka, meta l-Gvern ta art pubblika tiswa €3.5 miljun għal nofs proprjetà fil-Belt, u fil-każ tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar, fejn il-Partit Laburista prova jieħdu f’idejh minkejja li r-riżultat demokratiku kien ta maġġoranza lill-Partit Nazzjonalista.

Filwaqt li l-Gvern ħataf f’idejh l-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż, b’abbuż sfaċċat tal-poter, jidher li l-Qrati tagħna żammew l-imparzjalità tagħhom u qed ikunu huma l-aħħar bastjun li jiddefendi l-Kostituzzjoni tagħna. Mhux ta’ b’xejn li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu kollu biex l-investigazzjonijiet maġġuri fuq politiċi ma jitressqu qatt fil-Qorti biex issir ġustizzja.

Dan ma jaqtagħlniex qalbna, anzi jimliena bil-motivazzjoni biex nibqgħu naħdmu għax għada pitgħada, l-verità toħroġ u l-ġustizzja ssir. L-ebda dnub mhu ser jitħalla jorqod għal dejjem.Dan l-artiklu ġie ppublikat fil-ġurnal In-Nazzjon tal-Erbgħa 10 ta' Ottubru 2018

Comments

Popular posts from this blog

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Il-ħadma tal-Vitals u aktar serq ta' art il-poplu

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…