Skip to main content

Il-Qrati - l-aħħar difensur tal-Kostituzzjoni
Rebħa maġġuri oħra

F’kawża Kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista fetaħ kontra l-Gvern, il-Qorti għal darb’oħra reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u kkonfermat dak li ilna ngħidu mill-2015: li l-liġi li ressaq il-Ministru Owen Bonnici fil-Parlament dwar il-Finanzjament tal-Partiti hija anti-Kostituzzjonali għax tikser id-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem u l-Konvenzjoni Ewropea.

Dan kienet qalitu l-Oppożizzjoni sa minn dak iż-żmien meta esprimiet ir-riżervi tagħha fuq din il-liġi. Dan għaliex kien dehrilna li jmur kontra l-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja illi r-regolatur u l-awditur tal-finanzi tal-Partiti tkun il-Kummissjoni Elettorali, li hija intrinsikament magħmula minn rappreżentanti tal-Partiti infushom, u li waqt li sservi ta’ regolatur u awditur, isservi wkoll ta’ ġudikant f’każ li jkun hemm xi investigazzjoni.

Il-Qorti ikkonfermat dan u qalet li l-Kummissjoni Elettorali ma tistax titqies bħala indipendenti u imparzjali biex isservi bħala Qorti li tiġġudika fuq kwistjonijiet ta’ finanzjament tal-Partiti.

Aktar minn hekk, il-Qorti remiet ‘il barra l-argumenti li ġab l-Avukat Ġenerali biex jiddefendi l-Gvern, u ikkundannatu jħallas l-ispejjeż tal-Qorti kemm tal-ewwel kawża u kemm tal-appell Kostituzzjonali.

Dan ifisser li l-Gvern ser ikun obbligat imur quddiem il-Parlament u jibdel din il-liġi, li l-Qorti Kostituzzjonali issa ddikjarat bħala nulla, u jimxi mar-rakkomandazzjonijiet li kienet għamlet l-Oppożizzjoni dak iż-żmien. L-Oppożizzjoni kienet anke argumentat li din il-liġi ma toħloqx bilanċ bejn il-Partiti, għax ma tobbligax li dħul li jagħmel Partit minn proprjetajiet li huma tal-Gvern, li l-Partit Laburista għandu ħafna, ma jidhirx fil-bilanċi tal-finanzi tal-Partit. Anke f’din il-liġi, il-Partit Laburista kien kompla juri arroganza u jipprova jiżbilanċja d-demokrazija f’pajjiżna biex jaħtaf aktar poter istituzzjonali, iżda l-Qorti Kostituzzjonali żammitlu r-riedni.


Rebħa oħra fil-kawża għall-pubblikazzjoni tar-rapport Egrant

Ilbieraħ il-Partit Nazzjonalista għamel ukoll rebħa oħra fil-Qorti fil-kawża li fetaħ biex ikollu aċċess għal kontenut kollu tar-rapport tal-inkjesta dwar Egrant. Wara li ftit tal-ġimgħat ilu l-Qorti tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex il-kawża tinstema’ b’urġenza, u tat raġun lill-Partit Nazzjonalista biex obbligat lill-Avukat Ġenerali jixhed, issa reġgħet tat raġun lill-Partit Nazzjonalista u obbligat lill-Prim Ministru Joseph Muscat u lill-Ministru Owen Bonnici biex jixhdu wkoll. Dan minkejja l-oppożizzjoni tal-Avukat Ġenerali.

Dan wara li din is-sena l-Qorti tat ukoll raġun lill-Partit Nazzjonalista fl-iskandlu ta’ Strada Zekka, meta l-Gvern ta art pubblika tiswa €3.5 miljun għal nofs proprjetà fil-Belt, u fil-każ tal-Kunsill Lokali ta’ San Pawl il-Baħar, fejn il-Partit Laburista prova jieħdu f’idejh minkejja li r-riżultat demokratiku kien ta maġġoranza lill-Partit Nazzjonalista.

Filwaqt li l-Gvern ħataf f’idejh l-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż, b’abbuż sfaċċat tal-poter, jidher li l-Qrati tagħna żammew l-imparzjalità tagħhom u qed ikunu huma l-aħħar bastjun li jiddefendi l-Kostituzzjoni tagħna. Mhux ta’ b’xejn li l-Gvern qed jagħmel l-almu tiegħu kollu biex l-investigazzjonijiet maġġuri fuq politiċi ma jitressqu qatt fil-Qorti biex issir ġustizzja.

Dan ma jaqtagħlniex qalbna, anzi jimliena bil-motivazzjoni biex nibqgħu naħdmu għax għada pitgħada, l-verità toħroġ u l-ġustizzja ssir. L-ebda dnub mhu ser jitħalla jorqod għal dejjem.Dan l-artiklu ġie ppublikat fil-ġurnal In-Nazzjon tal-Erbgħa 10 ta' Ottubru 2018

Comments

Popular posts from this blog

Muscat, it will be the people who will not leave any stone unturned

Article published in the Malta Independent on Tuesday 26 November 2019


Make no mistake about it.We are in the midst of the country’s worst ever Constitutional crisis. And this crises was triggered by none other than our Prime Minister himself. On Tuesday, Muscat publicly took over the investigation of a political assassination of a journalist who was uncovering his own government’s dirty secrets. A clear sign, if any were further needed, of the complete take-over of our institutions. Furthermore, he prematurely announced the negotiation of a Presidential pardon with a person described to have acted as a “middleman” in the assassination in exchange for information, before his interrogation was yet ready and before the terms of the pardon were agreed and granted. Deliberately or not, with that announcement Muscat alerted those involved in the assassination that the noose was tightening. The day after, the primary “person of interest”was arrested as he tried to make his way out of the countr…

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ