Skip to main content

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu


Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.

Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.

Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fil-ġenituri. Għax qisu l-ippjanar tagħha mhux responsabbilità tiegħu kienet! Jekk ma kinetx, mela ma nafx għala qiegħed hemm. Miskin tort ta’ kulħadd imma qatt mhu tort tiegħu.
Iż-żgħażagħ iridu jkunu l-mutur tagħna

Meta l-Partit Nazzjonalista kien fl-aqwa tiegħu, il-preżenza taż-żgħażagħ kienet qawwija. Kienet tinħass fl-istrutturi u fl-attivitajiet kollha. Kienet tinħass fil-Grupp Parlamentari nnifsu.

Sfortunatamet maż-żmien il-Partit waqaf jinvesti fiż-żgħażagħ biex ikunu politiċi ta’ għada. Biex ikunu preparati u infurmati fuq il-politika. Din is-sitwazzjoni rajna mill-ewwel li hemm bżonn tiddawwar illum qabel għada.

U huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista issa qed iniegħed il-programm ta’ formazzjoni Future Leaders. Dan il-programm ta’ taħriġ u żvilupp għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u l-24 sena ser ikun qed jiġi kordinat mill-AŻAD, u ser jinvolvi esperti fil-qasam u politiċi b’esperjenza.

L-iskop ta’ dan il-programm huwa li fil-Partit Nazzjonalista terġa’ titla’ ġenerazzjoni ta’ żgħażagħ li jafu l-politika, li preparati għal ħajja politika ta’ żminijietna, kif jinteraġixxu mal-midja, mal-pjattaformi soċjali, mal-ġurnalisti, kif janalizzaw il-problemi politiċi ta’ żminijietna u jikkomunikaw ħsibijiethom man-nies, xi jfisser li tkun Partit demokristjan, x’inhuma l-valuri li jmexxuna u li sawruna, x’inhu l-kuntest soċjo-politiku u demografiku li qed naħdmu fih, u kif taħdem l-Unjoni Ewropea, li issa ilna membri tagħha 14-il sena.

Dan il-kors jikkumplimenta l-ħolqien tal-fergħa l-ġdida Start fil-Partit, għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u 18-il sena, u l-ftuħ tal-Eżekuttiv tal-Partit għal tal-inqas 14-il membru żagħżugħ. Ċert li dawn ir-riformi ħa jkunu qed jiżirgħu ż-żerriegħa għal futur sabiħ għal Partit Nazzjonalista.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 26 ta' Settembru 2018


Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…