Skip to main content

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu


Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.

Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.

Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fil-ġenituri. Għax qisu l-ippjanar tagħha mhux responsabbilità tiegħu kienet! Jekk ma kinetx, mela ma nafx għala qiegħed hemm. Miskin tort ta’ kulħadd imma qatt mhu tort tiegħu.
Iż-żgħażagħ iridu jkunu l-mutur tagħna

Meta l-Partit Nazzjonalista kien fl-aqwa tiegħu, il-preżenza taż-żgħażagħ kienet qawwija. Kienet tinħass fl-istrutturi u fl-attivitajiet kollha. Kienet tinħass fil-Grupp Parlamentari nnifsu.

Sfortunatamet maż-żmien il-Partit waqaf jinvesti fiż-żgħażagħ biex ikunu politiċi ta’ għada. Biex ikunu preparati u infurmati fuq il-politika. Din is-sitwazzjoni rajna mill-ewwel li hemm bżonn tiddawwar illum qabel għada.

U huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista issa qed iniegħed il-programm ta’ formazzjoni Future Leaders. Dan il-programm ta’ taħriġ u żvilupp għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u l-24 sena ser ikun qed jiġi kordinat mill-AŻAD, u ser jinvolvi esperti fil-qasam u politiċi b’esperjenza.

L-iskop ta’ dan il-programm huwa li fil-Partit Nazzjonalista terġa’ titla’ ġenerazzjoni ta’ żgħażagħ li jafu l-politika, li preparati għal ħajja politika ta’ żminijietna, kif jinteraġixxu mal-midja, mal-pjattaformi soċjali, mal-ġurnalisti, kif janalizzaw il-problemi politiċi ta’ żminijietna u jikkomunikaw ħsibijiethom man-nies, xi jfisser li tkun Partit demokristjan, x’inhuma l-valuri li jmexxuna u li sawruna, x’inhu l-kuntest soċjo-politiku u demografiku li qed naħdmu fih, u kif taħdem l-Unjoni Ewropea, li issa ilna membri tagħha 14-il sena.

Dan il-kors jikkumplimenta l-ħolqien tal-fergħa l-ġdida Start fil-Partit, għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u 18-il sena, u l-ftuħ tal-Eżekuttiv tal-Partit għal tal-inqas 14-il membru żagħżugħ. Ċert li dawn ir-riformi ħa jkunu qed jiżirgħu ż-żerriegħa għal futur sabiħ għal Partit Nazzjonalista.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 26 ta' Settembru 2018


Comments

Popular posts from this blog

Muscat, it will be the people who will not leave any stone unturned

Article published in the Malta Independent on Tuesday 26 November 2019


Make no mistake about it.We are in the midst of the country’s worst ever Constitutional crisis. And this crises was triggered by none other than our Prime Minister himself. On Tuesday, Muscat publicly took over the investigation of a political assassination of a journalist who was uncovering his own government’s dirty secrets. A clear sign, if any were further needed, of the complete take-over of our institutions. Furthermore, he prematurely announced the negotiation of a Presidential pardon with a person described to have acted as a “middleman” in the assassination in exchange for information, before his interrogation was yet ready and before the terms of the pardon were agreed and granted. Deliberately or not, with that announcement Muscat alerted those involved in the assassination that the noose was tightening. The day after, the primary “person of interest”was arrested as he tried to make his way out of the countr…

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Biex il-PN jerġa' jkun rebbieħ