Skip to main content

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu


Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.

Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.

Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fil-ġenituri. Għax qisu l-ippjanar tagħha mhux responsabbilità tiegħu kienet! Jekk ma kinetx, mela ma nafx għala qiegħed hemm. Miskin tort ta’ kulħadd imma qatt mhu tort tiegħu.
Iż-żgħażagħ iridu jkunu l-mutur tagħna

Meta l-Partit Nazzjonalista kien fl-aqwa tiegħu, il-preżenza taż-żgħażagħ kienet qawwija. Kienet tinħass fl-istrutturi u fl-attivitajiet kollha. Kienet tinħass fil-Grupp Parlamentari nnifsu.

Sfortunatamet maż-żmien il-Partit waqaf jinvesti fiż-żgħażagħ biex ikunu politiċi ta’ għada. Biex ikunu preparati u infurmati fuq il-politika. Din is-sitwazzjoni rajna mill-ewwel li hemm bżonn tiddawwar illum qabel għada.

U huwa għalhekk li l-Partit Nazzjonalista issa qed iniegħed il-programm ta’ formazzjoni Future Leaders. Dan il-programm ta’ taħriġ u żvilupp għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u l-24 sena ser ikun qed jiġi kordinat mill-AŻAD, u ser jinvolvi esperti fil-qasam u politiċi b’esperjenza.

L-iskop ta’ dan il-programm huwa li fil-Partit Nazzjonalista terġa’ titla’ ġenerazzjoni ta’ żgħażagħ li jafu l-politika, li preparati għal ħajja politika ta’ żminijietna, kif jinteraġixxu mal-midja, mal-pjattaformi soċjali, mal-ġurnalisti, kif janalizzaw il-problemi politiċi ta’ żminijietna u jikkomunikaw ħsibijiethom man-nies, xi jfisser li tkun Partit demokristjan, x’inhuma l-valuri li jmexxuna u li sawruna, x’inhu l-kuntest soċjo-politiku u demografiku li qed naħdmu fih, u kif taħdem l-Unjoni Ewropea, li issa ilna membri tagħha 14-il sena.

Dan il-kors jikkumplimenta l-ħolqien tal-fergħa l-ġdida Start fil-Partit, għal żgħażagħ ta’ bejn l-14 u 18-il sena, u l-ftuħ tal-Eżekuttiv tal-Partit għal tal-inqas 14-il membru żagħżugħ. Ċert li dawn ir-riformi ħa jkunu qed jiżirgħu ż-żerriegħa għal futur sabiħ għal Partit Nazzjonalista.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 26 ta' Settembru 2018


Comments

Popular posts from this blog

Il-bidla li l-Gudja għandha bżonn

Il-ħadma tal-Vitals u aktar serq ta' art il-poplu

L-iskandlu tal-visas fl-Alġerija

Din il-ġimgħa l-Awditur Ġenerali ppubblika ir-rapport dwar l-investigazzjoni fuq il-ħruġ ta’ visas mill-Konsolat Malti fl-Alġerija bejn Marzu 2014 u Settembru 2015. Dan ir-rapport jinsab aċċessibbli fuq is-sit tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali f’din il-link: http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0.

Huwa rapport komprensiv ta’ 89 paġna li jidħol f’diversi aspetti, sa mill-ftuħ ta’ dan il-konsolat għal ħabta ta’ Novembru 2013, meta l-Gvern poġġa bħala Konslu lil ħadd ħlief il-kuġin tal-Prim Ministru Joseph Muscat, sal-metodu użat għal ħruġ ta’ dawn il-visas, u anke fejn marru n-nies li ħadu dawn il-visas.

L-Awditur Ġenerali jgħid li ma ingħata l-ebda viżibilità u informazzjoni dwar il-proċessi użati fid-deċiżjonijiet tal-għoti ta’ dawn il-visas, u allura ma setax jikkonkludi kienx hemm xi ħlasijiet illeċiti. Ma setax lanqas jikkonkludi kienx hemm każi fejn ġew rifjutati u l-proċess ġie mtawwal apposta biex jintalbu ħlasijiet ħalli l-proċess jitkompla jew jitħaffe…