Skip to main content

Infallu test ieħor

Dil-ġimgħa ġie żvelat x’hemm fid-draft tar-rappot tal-Moneyval, kif inhu magħruf fil-qosor il-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Evalwazzjoni ta’ Miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu, kumitat permanenti fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa.

Dan il-Kumitat jittestja l-pajjiżi appuntu dwar il-miżuri li jimplimenta biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u l-użu ta’ dawn il-flus biex jiġi ffinanzjat it-terroriżmu. Jidher li fit-test li dan il-Kumitat għamel fuq Malta, Malta falliet. M’għaddietx.

Huwa veru li dan ir-rapport ikun konkluż biss f’Lulju, u allura Malta baqagħlha ftit xhur ċans biex tirranġa l-affarijiet u tirranġa l-marka tagħha. Però huwa veru wkoll li fil-preżent, ma ngħaddux. U ma niskantax. Dan ilna ngħiduh għal żmien twil. Għax kif jista’ jkun tiġġieled il-ħasil tal-flus meta twaqqaf l-investigazzjonijiet għax ikunu jinvolvu Ministru u c-Chief-of-Staff tiegħu? Kif jista’ jkun tiġġieled il-ħasil ta’ flus meta int l-unika Gvern b’nies involuti fil-Panama Papers li ma tressaq ħadd il-Qorti? Kif jista’ jkun qed tiġġieled il-ħasil ta’ flus meta tiġi ppubblikata evidenza ċara li kien hemm tixħim u arranġamenti għal ħlas ta’ €5,000 kuljum f’but nies mill-Gvern minn kuntratt massiv bħalma kien dak tal-powerstation?

U kif jista’ jkun tbellagħhielna li hawn miżuri effettivi ta’ due-diligence, meta nsiru nafu li l-passaport tagħna inbiegħ lil nies suspettużi, li mhu suppost qatt li ngħataw ċittadinanza Maltija? Kif jista’ jkun nemmnu li Malta qed tgħin fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, meta skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali tajna viżas lil mijiet ta’ Alġerini li l-Pulizija taw rakkomandazzjoni biex ma tingħatalhomx, għax huma ta’ theddida għas-sigurtà tal-Ewropa?

Nhar it-Tnejn stess, meta ġie żvelat dan ir-rapport tal-Moneyval, il-blogger Amerikan Kenneth Rijock, li jinvestiga ħafna l-kriminalità finanzjarja, ikkummenta dwar l-għoti ta’ liċenzja lil Pilatus Bank. Jgħid li l-investigaturi Amerikani kienu ilhom jinvestigawh mill-2011. Kellhom warrant biex ifittxu fl-emails tiegħu, mill-2014. Jistaqsi kif qatt jista’ jkun li l-Gvern u l-Awtoritajiet Maltin għamlu due-diligence kif suppost meta dawn xorta waħda tawh liċenzja. Jgħid li “kwalunkwe tfittxija ta’ due-diligence kif suppost kienet issib ir-rabta li kellu Ali Sadr Hasheminejad mal-Iran, li kienet taħt sanzjonijiet.” Jistaqsi wkoll jekk din il-liċenzja ingħatatx wara “l-arti ta’ ħlas ta’ tixħim”, għax jgħid li “ebda direttur ta’ compliance li jiswa ismu ma kien qatt japprova din il-liċenzja...xi ħaġa korrot żgur li ġrat biex din inħarġet.”

Sadattant, ħadd mill-Gvern ma jerfa’ r-responsabbilità. Lanqas il-Ministru Edward Scicluna, li huwa l-Ministru li taħtu saret din il-ħsara kollha lir-reputazzjoni ta’ Malta, fost l-oħrajn minħabba n-nuqqas ta’ azzjoni tiegħu, mhu lest jerfa’ responsabbilità politika għal dan il-falliment. Ċertament mhux ħa jagħmlu dan Joseph Muscat u Konrad Mizzi, li responsabbilità politika lanqas biss jafu fejn toqgħod. Ara l-kontijiet tal-bank u l-uffiċċji tan-Nexia BT, dawk jafu fejn huma. Anzi, biex ma jevitaw l-iskariġġ tawhom uffiċċju f’Kastillja stess.

Tweġġa’ meta pajjiżek jibda jissemma’ biss fil-ħażin. Tweġġa’ meta tiltaqa’ ma’ barranin, jew tmur barra minn Malta, u tisma’ biss kummenti dwar bejgħ ta’ passaporti, dwar ħasil ta’ flus, dwar Ministri fil-Panama Papers, dwar Mafja. Tweġġa’ meta kull test li jiffaċċja pajjiżek jispiċċa jew jitkaxkar fih, bħalma għamel fir-rapport tat-Transparency International, jew ma jgħaddix, bħalma għamel fir-rapport tal-Kummissjoni Venezja u issa fir-rapport tal-Moneyval.

Iżda tweġġa’ aktar meta tifhem li dan kollu stajna nevitawh li kieku fit-tmexxija għandna politiċi u Gvern responsabbli, li jġibu isem Malta u mhux buthom l-ewwel u qabel kollox.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 27 ta' Marzu 2019

Comments

Popular posts from this blog

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…

Il-prezz tas-serqa tal-isptarijiet

Ftit tal-ġranet ilu sar magħruf kif raġel f’Għawdex, miet wara li tah it-tieni attakk tal-qalb, meta dan ma setax jinġieb għal kura intensiva f’Mater Dei f’Malta minħabba n-nuqqas tas-servizz tal-ħelikopter ta’ emerġenza, li hu operat mill-kumpanija privata Steward Healthcare.
Infakkru li l-kumpanija Steward hija l-kumpanija li l-Gvern Laburista ta f’idejha l-Isptar t’Għawdex u tliet sptarijiet oħra, wara li kważi falliet għal kollox il-kumpanija Vitals li magħha sar l-ewwel ftehim jinten.
Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika dan il-ftehim. Mhux biss għax it-termini tal-kuntratt kienu għal kollox favur il-privat u kontra l-Gvern, u kien ċar li dan il-ftehim kien magħmul biss biex jagħmel ftit nies sinjuri (niftakru fil-miljuni li ħallasna lil Vitals li kulma tawna kienet ħofra f’Għawdex), imma anke għax servizz essenzjali bħalma hu s-saħħa m’għandu qatt ikun f’idejn il-privat. Speċjalment f’każ bħal Għawdex fejn dan hu l-unika sptar pubbliku.
U dan il-każ huwa prova ta’ kemm hawn…

Tort tal-ġenituri, tort tal-operaturi, tort ta' kulħadd minbarra tiegħu

Tort tal-ġenituri!


Il-wegħda tat-trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti ilha li saret mill-budget ta’ sena ilu. Tliet snin wara li kienet proposta fil-Parlament mill-Partit Nazzjonalista. Li jfisser li l-Gvern kellu żmien kemm irid biex jippjana kemm nies ħa jiġu bżonnha, kemm il-vettura ħa jkun jeħtieġ biex ikopri r-rotot kollha, u kemm il-operatur ħa jkollu jinvolvi.
Iżda ftit ġranet qabel ma bdiet is-sena skolastika l-ġenituri ma kellhom l-ebda idea ta’ din kif ħa taħdem. U tant il-Gvern kien qata’ qalbu li jsolvi s-sitwazzjoni li l-Ministru Bartolo qal lill-ġenituri biex jaħsbu għat-trasport huma mbagħad jieħdu refund.
Sadattant, il-Prim Ministru l-Ħadd li għadda spiċċa jwaħħal fil-ġenituri li ħallew għall-aħħar. Tajjeb. Mela l-Gvern jgħidilhom li ħa jipprovdilhom it-trasport, iħalliehom fil-għama dwar kif ħa titħaddem is-sistema, iħalli kollox għall-aħħar, ma jagħtix ċans lill-operaturi biex jekk hemm bżonn jinvestu f’aktar vetturi, imbagħad iwaħħal fi…