Skip to main content

Infallu test ieħor

Dil-ġimgħa ġie żvelat x’hemm fid-draft tar-rappot tal-Moneyval, kif inhu magħruf fil-qosor il-Kumitat ta’ Esperti dwar l-Evalwazzjoni ta’ Miżuri Kontra l-Ħasil tal-Flus u l-Iffinanzjar tat-Terroriżmu, kumitat permanenti fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa.

Dan il-Kumitat jittestja l-pajjiżi appuntu dwar il-miżuri li jimplimenta biex jiġġieled il-ħasil tal-flus u l-użu ta’ dawn il-flus biex jiġi ffinanzjat it-terroriżmu. Jidher li fit-test li dan il-Kumitat għamel fuq Malta, Malta falliet. M’għaddietx.

Huwa veru li dan ir-rapport ikun konkluż biss f’Lulju, u allura Malta baqagħlha ftit xhur ċans biex tirranġa l-affarijiet u tirranġa l-marka tagħha. Però huwa veru wkoll li fil-preżent, ma ngħaddux. U ma niskantax. Dan ilna ngħiduh għal żmien twil. Għax kif jista’ jkun tiġġieled il-ħasil tal-flus meta twaqqaf l-investigazzjonijiet għax ikunu jinvolvu Ministru u c-Chief-of-Staff tiegħu? Kif jista’ jkun tiġġieled il-ħasil ta’ flus meta int l-unika Gvern b’nies involuti fil-Panama Papers li ma tressaq ħadd il-Qorti? Kif jista’ jkun qed tiġġieled il-ħasil ta’ flus meta tiġi ppubblikata evidenza ċara li kien hemm tixħim u arranġamenti għal ħlas ta’ €5,000 kuljum f’but nies mill-Gvern minn kuntratt massiv bħalma kien dak tal-powerstation?

U kif jista’ jkun tbellagħhielna li hawn miżuri effettivi ta’ due-diligence, meta nsiru nafu li l-passaport tagħna inbiegħ lil nies suspettużi, li mhu suppost qatt li ngħataw ċittadinanza Maltija? Kif jista’ jkun nemmnu li Malta qed tgħin fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, meta skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali tajna viżas lil mijiet ta’ Alġerini li l-Pulizija taw rakkomandazzjoni biex ma tingħatalhomx, għax huma ta’ theddida għas-sigurtà tal-Ewropa?

Nhar it-Tnejn stess, meta ġie żvelat dan ir-rapport tal-Moneyval, il-blogger Amerikan Kenneth Rijock, li jinvestiga ħafna l-kriminalità finanzjarja, ikkummenta dwar l-għoti ta’ liċenzja lil Pilatus Bank. Jgħid li l-investigaturi Amerikani kienu ilhom jinvestigawh mill-2011. Kellhom warrant biex ifittxu fl-emails tiegħu, mill-2014. Jistaqsi kif qatt jista’ jkun li l-Gvern u l-Awtoritajiet Maltin għamlu due-diligence kif suppost meta dawn xorta waħda tawh liċenzja. Jgħid li “kwalunkwe tfittxija ta’ due-diligence kif suppost kienet issib ir-rabta li kellu Ali Sadr Hasheminejad mal-Iran, li kienet taħt sanzjonijiet.” Jistaqsi wkoll jekk din il-liċenzja ingħatatx wara “l-arti ta’ ħlas ta’ tixħim”, għax jgħid li “ebda direttur ta’ compliance li jiswa ismu ma kien qatt japprova din il-liċenzja...xi ħaġa korrot żgur li ġrat biex din inħarġet.”

Sadattant, ħadd mill-Gvern ma jerfa’ r-responsabbilità. Lanqas il-Ministru Edward Scicluna, li huwa l-Ministru li taħtu saret din il-ħsara kollha lir-reputazzjoni ta’ Malta, fost l-oħrajn minħabba n-nuqqas ta’ azzjoni tiegħu, mhu lest jerfa’ responsabbilità politika għal dan il-falliment. Ċertament mhux ħa jagħmlu dan Joseph Muscat u Konrad Mizzi, li responsabbilità politika lanqas biss jafu fejn toqgħod. Ara l-kontijiet tal-bank u l-uffiċċji tan-Nexia BT, dawk jafu fejn huma. Anzi, biex ma jevitaw l-iskariġġ tawhom uffiċċju f’Kastillja stess.

Tweġġa’ meta pajjiżek jibda jissemma’ biss fil-ħażin. Tweġġa’ meta tiltaqa’ ma’ barranin, jew tmur barra minn Malta, u tisma’ biss kummenti dwar bejgħ ta’ passaporti, dwar ħasil ta’ flus, dwar Ministri fil-Panama Papers, dwar Mafja. Tweġġa’ meta kull test li jiffaċċja pajjiżek jispiċċa jew jitkaxkar fih, bħalma għamel fir-rapport tat-Transparency International, jew ma jgħaddix, bħalma għamel fir-rapport tal-Kummissjoni Venezja u issa fir-rapport tal-Moneyval.

Iżda tweġġa’ aktar meta tifhem li dan kollu stajna nevitawh li kieku fit-tmexxija għandna politiċi u Gvern responsabbli, li jġibu isem Malta u mhux buthom l-ewwel u qabel kollox.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 27 ta' Marzu 2019

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…